"Profetiske trends, vi overvåger" – Del III af III.

Fra Prophecynewswatch.com/

"Profetiske trends, vi overvåger" – Del I af III.
1. Hvor er De Forenede Stater i Profetierne?
2. Israel - Guds ur
3. Et genoplivet Romerrige?
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del II af III.
4. Gog/Magog krigen
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del III af III.
5. Den frafaldne kristendom
6. Fremgangen for Islam
7. Stigning i Viden/Ny Teknologi
8. Emner under Kristent verdenssyn
9. Emner under andre begivenheder i verden

5. Frafalden kristendom
Vi får i Johannes’ Åbenbaring 3 fortalt om de 7 menigheder. Den sidste kirke eller kirkens tidsalder er symboliseret ved menigheden i Laodikea. Laodikea betyder "menneskerettighederne." Det var således en kirke, der var styret efter folkets vilje, snarere end efter Guds vilje. Dette er kirkens tidsalder, hvorfra Antikrist og den Falske Profet vil fremstå.

Det var kirkens tidsalder, Paulus talte om, som ikke ville tåle den sunde lære, men ville samles omkring de lærere, der sagde det, deres kløende ører ønskede og begærede at høre (2 Tim 4:3). Denne menighed beskrives som lunken, ligegyldig. Den beskæftiger sig ikke med ”rigtigt og forkert” eller ”godt og ondt”.

Man indtager en neutral stilling: "Lev og lad leve, vip ikke båden, og forårsag ikke bølger." Man forsøger at tjene to herrer, Gud og sig selv (eller verden). Vi vil fortsætte med at overvåge kirkens trofasthed til undervisning i Guds Ord, men indse, at kirken i de sidste dage vil blive præget af frafald. Det betyder ikke, at Gud ikke er i bevægelse og gør store ting - men kan vi også identificere ulvene i fåreklæder?

"For der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild". (Mark 13:22).

6. Opstigning af Islam
Islam er en af de hurtigst voksende religioner i verden. Demografiske undersøgelser viser, at den snart kan blive den dominerende religion i mange Europæiske lande. Meget få Kristne forstår Islam og dens indvirkning på de mennesker og samfund, den styrer.

Sharia-loven tillader ikke en Muslim at forlade troen, og at gøre det betyder strenge straffe - fængsel og endda døden - i lande som Pakistan og Saudi-Arabien. Radikal Islams had til Israel og Vesten vil blive overvåget, såvel som dens potentielle rolle i de Bibelske profetier, især ønsket hos mange Muslimer om at se genoprettelsen af et Islamisk imperium eller kalifat. Hvilken rolle vil Islam spille ud over det traditionelle Ezekiel 38 scenario? Vil den være forbundet med et genoplivet Romerrige eller EU? Vil Antikrist være Muslim?

Vi vil overvåge Islams fremgang, både hvad angår militær, politisk og demografisk magt. Islams indflydelse på Kristne og bestræbelserne på at vidne for Muslimer vil også blive dækket.

7. Stigning i Viden/Ny Teknologi
Undersøgelser har antydet, at mængden af menneskelig viden fordobles hvert 8. år. Nogle af de nye teknologier vil uden tvivl spille en rolle i de Bibelske profetier. Åbenbaringen 13 beskriver et mærke i højre hånd eller på panden, der vil fungere ikke blot som en form for loyalitet eller gudsdyrkelse, men gøre det muligt for folk at købe eller sælge varer - i virkeligheden kan du ikke foretage nogen handel uden mærket.

Når du hører kommentarer fra chefen for MasterCard om, at mikrochip-implantater under huden kan bruges til handel, kan du ikke undgå at se den vej, vi går på. Den seneste godkendelse af FDA for implantater under huden til medicinske formål vil uden tvivl spille en rolle i denne nye trend. Stigningen af RFID-teknologi giver også nogle fantastiske muligheder i form af handels- og sporings-teknologi.

Åbenbaringen 13 nævner også muligheden for et billede af Antikrist, der på en eller anden måde bliver levende og taler. Med kloning og andre avancerede edb-teknologier synes det ikke som om, der er noget, mennesket ikke kan gøre. Vi vil fortsætte med at overvåge nye teknologier og deres indvirkning på profetier.

8. Emner under Kristent Verdenssyn
Vi vil overvåge begivenheder fra hele verden, der er af interesse for Kristne. Kirkens tendenser, sociale emner som abort og homoseksualitet, forfølgelse af Kristne, ”Kristen” underholdning og kultur er blot et udsnit af disse emner.

9. Emner under andre begivenheder i verden
Vi vil overvåge de verdensbegivenheder, der ikke på overfladen har et direkte forhold til Bibelens profetier, men som er vigtige at holde øje med. Som eksempel kan nævnes den voksende Islamiske indflydelse i verden, Kinas nye position som supermagt og deres konflikt med Taiwan, naturkatastrofer, tegn på himlen, nye sygdomme som H1N1, og andre globalt påvirkende emner vil blive overvåget.