"Profetiske trends, vi overvåger" – Del II af III.

Fra Prophecynewswatch.com/

"Profetiske trends, vi overvåger" – Del I af III.
1. Hvor er De Forenede Stater i Profetierne?
2. Israel - Guds ur
3. Et genoplivet Romerrige?
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del II af III.
4. Gog/Magog krigen
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del III af III.
5. Den frafaldne kristendom
6. Fremgangen for Islam
7. Stigning i Viden/Ny Teknologi
8. Emner under Kristent verdenssyn
9. Emner under andre begivenheder i verden

4. Gog/Magog krigen
Ezekiel 37-39 beskriver en tid, hvor Israel er blevet genoprettet i sit eget land, men så vil stå over for en invasionsmagt fra et land i Nord; men Landets allierede efter Gud sætter kroge i fjendens kæber. Disse lande er anført med navne, vi ikke kan genkende i dag, men mange forskere mener at have identificeret, hvor disse menneskegrupper engang var fra.

Følgende er de mest almindelige fortolkninger af disse lande:
MAGOG menes at være det moderne Rusland og bør også omfatte Kasakhstan (området nord for det Kaspiske Hav).

MESJEK kan omfatte den sydlige del af Rusland ved Sortehavet, og også Georgien og Armenien. Nogle mener, at Tyrkiet også kan være inkluderet.
TUBAL er en del af Rusland mellem Sortehavet og Det Kaspiske hav. Det omfatter også Ukraine og Kasakhstan samt muligvis Georgien og Aserbajdsjan.
PERSIEN er det moderne Iran.

KUSH er Etiopien. Nogle mener, at andre omkringliggende områder, såsom Sudan eller Eritrea, også kan medtages.

PUT er Libyen.

GOMER kan omfatte Ukraine. Nogle mener, at det også kan omfatte området vest for Sortehavet, såsom Georgien. Nogle mener, at dette også kan være en henvisning til Tyskland.

NORD KVARTERERNES HUS AF TOGARMAH (fjerne eller afsides liggende dele) kan omfatte Armenien. Mange tror, det også omfatter Tyrkiet.

OG MANGE FOLK (eller nationer) MED DIG. Dette kan indikere, at der vil være endnu flere nationer, der er allieret med Rusland, som ikke er opført. Det kan bemærkes, at Egypten, Syrien, Libanon og Jordan ikke er nævnt.

Rusland er ikke længere den supermagt, det var engang, og skønt det kan være svært at se et sådant scenarie finde sted i dag, er det ikke sværere for Gud at udføre, end da Han genskabte Israel som en nation i 1948.
Ezekiel 39 synes også at indikere brugen af atomvåben i denne konflikt, da der er givet specifikke anvisninger på begravelse af de døde, herunder specialister, der gør dette.

Vi vil fortsætte med at overvåge Ruslands relationer til Israel. Iran, en af de nævnte nationer, er det også vigtigt at holde øje med i lyset af deres gensidige bistandstraktat med Rusland.

Israel har truet med at angribe Iran, hvis det fortsætter med dets atomprogram - dette kan meget vel være krogen i kæberne, som trækker Rusland ned.

En anden nation, som vi må holde øje med, er Tyrkiet, da det i øjeblikket er Israels allierede, dog forbindelsen er i høj grad blevet forværret, men for sent. Hvis Tyrkiet er involveret i denne invasion, vil det være et stort fupnummer for Israel, men ting kan hurtigt ændre sig i dette Muslimske land. Det nukleare våbenkapløb i Mellemøsten fortsætter, og kan spille en rolle i denne konflikt.