"Profetiske trends, vi overvåger" – Del I af III.

Fra Prophecynewswatch.com/

"Profetiske trends, vi overvåger" – Del I af III.
1. Hvor er De Forenede Stater i Profetierne?
2. Israel - Guds ur
3. Et genoplivet Romerrige?
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del II af III.
4. Gog/Magog krigen
"Profetiske trends, vi overvåger" – Del III af III.
5. Den frafaldne kristendom
6. Fremgangen for Islam
7. Stigning i Viden/Ny Teknologi
8. Emner under Kristent verdenssyn
9. Emner under andre begivenheder i verden

1. Hvor er De Forenede Stater i de Bibelske profetier?
Et af de mest almindelige spørgsmål om Bibelens profetier er, hvor USA er i Skriften? Mange nationer i verden er ikke nævnt i Skriften, men det er svært at forstå, at verdens mest magtfulde nation ikke skulle være nævnt. I hvert fald ikke på en måde, så vi erkender det tydeligt.

Der er mange teorier og ideer om, hvorfor det er sådan, men her er tre af de mest almindelige:
• USA er ikke længere relevant
• USA er ødelagt
• USA er ikke længere sit eget land - men en del af en større union af nationer - eventuelt styret af Antikrist.

Alle disse reaktioner er baseret på spekulationer. Vi kender simpelthen ikke svaret; men det er meget muligt, at der kan være en eller anden symbolik, som USA passer ind i. Vi må simpelthen vente på at se, hvad Guds plan er for Amerika.

Med henblik herpå overvåger vi, hvilken virkning terrorisme og krig kan have på De Forenede Stater, samt andre faktorer, der kan bidrage til USA’s tilbagegang eller forandringer på den internationale scene.

Amerika er også Israels nærmeste allierede. Gud lover at velsigne dem, der velsigner Israel, og forbande dem, som forbander Israel (Mos 12:3). Amerika’s forhold til Israel vil blive nøje overvåget.

2. Israel - Guds ur

Det er blevet sagt, at hvis du ønsker at vide, hvad tid det er på Guds kalender - så hold øje med Israel, for det er Guds ur. Skrifterne i forbindelse med Israels profetiske rolle i endetiden er for talrige at følge, men vi vil overvåger nogle af de vigtigste.

Måske er en af de vigtigste Daniel 9:27:
”Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger (wing of the temple), og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv."

Daniels bog afslører, at en sidste periode på 7 år er reserveret til fuldendelse af Guds plan. Denne periode på 7 år er beskrevet i Johannes’ Åbenbaring og kulminerer med Harmagedon. Men hvornår begynder denne periode på 7 år? Daniel 9:27 afslører, at "han" - med henvisning til Antikrist - vil bekræfte en 7-årig traktat. Det er denne bekræftelse af en 7-årig traktat mellem Israel og mange nationer, der starter den endelige nedtælling.

(Et kort afsnit om opbygning af det tredje tempel er udeladt)

Med ovenstående forståelse vil vi nøje overvåge de forskellige overenskomster og fredsaftaler, som Israel er involveret i med særlig vægt på ”Køreplanen for Fred”. Der lægges særlig vægt på alle større globale aktører, som vil bringe Israel og Palæstinenserne - for ikke at nævne hele den Arabiske verden - til en endelig fredsaftale. "Endelige statussamtaler” er nu modeord, og vi vil se nøje på, hvad dette fører til. Men på trods af bevægelsen hen imod fredsforhandlinger, fortsætter alle parter i Mellemøsten med at forberede sig på krig. Vi vil holde øje med bevægelser i Israel og deres naboer med hensyn til eventuelle konflikter.

Et af de mest omstridte spørgsmål for alle parter i Mellemøsten er den endelige status for Jerusalem. Zakarias siger følgende i denne forbindelse:

Zakarias 12:2-3:
"Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.”

Zakarias afslører, at Jerusalem, Israels hovedstad, vil blive et problem for alle nationer. Til sidst vil alle nationer i verden samles mod byen. FN’s afstemning, de seneste meningsmålinger i Europa og kommentarerne fra lederne i de Islamiske lande tyder alle på, at vi er på vej mod en ny global anti-Semitisme. Dette vil kulminere i, at verden marcherer mod Israel.

3. Et genoplivet Romerrige
Daniel kapitel 2 præsenterer Babylons konges – Nebukadnesar's - drøm. Den danner grundlag for vores forståelse af historiens endelige styreform. Daniel udlægger Nebukadnesars drøm, som afslører, at det femte og sidste verdensrige vil have en vis forbindelse med eller være en udvidelse af det fjerde rige - Rom. Passager i Daniel 7:7-8 og Åb 13:1 beskriver et dyr med ti horn. Profeterne Daniel og Johannes så tilsyneladende samme dyr i deres syner. Dyret symboliserer ti hoveder eller ti riger. Det er dette tital, vi ønsker at holde et vågent øje med.

Vi vil overvåge udviklingen af den nyeste supermagt i verden. Den vil dukke op fra Europa og regionen i det tidligere Romerske imperium, som ikke kun omfatter Europa, men en stor del af Nordafrika og Mellemøsten. EU synes at være en førende kandidat til det endelige verdensimperium - men antallet 10 må på en eller anden måde kunne harmoneres. Spørgsmål omkring EU-forfatningen og EU/ Middelhavs-samarbejdsaftaler vil blive overvåget for mulig relevans med Daniels profetier, samt udviklingen af andre nationale alliancer i denne region lig med det magiske tal 10.

Det er fra dette sidste verdensrige, at den mand, vi kalder Antikrist, fremstår. Han hentydes til i Skriften som den Assyriske, så han kan have en Muslimsk/Mellemøstlig forbindelse, som mange har overset.