Både Kristne og Jøder kan lære af 1933.

Fra News that matters.
5. november 2013.

Mange støttede Nazisterne i 1933 og fandt det berettiget, at Tyskland boykottede Jødiske produkter.

Den Jødiske boykot af Tyske varer refererer til et af de internationale Jødiske svar på Nazisternes politik. Boykotten startede i marts 1933 i både Europa og USA. Kilder hævder, at den fortsatte, indtil USA gik ind i krigen.

Både Nazisterne og nogle uden for Tyskland så boykotten som en aggressiv handling, og den Britiske avis, The Daily Express, går så langt som til at bringe denne overskrift: "Judæa erklærer krig mod Tyskland". Overskriften i The Daily Express er blevet citeret af Holocaust-benægtere som Ernst Zündel som bevis for en sammensværgelse fra verdens Jødedom mod den Nazistiske regering.

Det Nazistiske regime protesterede internationalt, og den 1. april 1933 organiserede de en én-dags boykot af de Jødiske forretninger i Tyskland.

Source: Wikipedia

Kommentar:
De fleste Evangeliske Kristne og mange Jøder kunne ikke skelne faren fra Nazismen. Nazismen var bygget på en idé om at skabe en Messiansk bevægelser, der skulle opbygge Europas Tusindårsrige. Dette Rige skulle være en Jøde-fri zone.

Ligesom Nazi-Tyskland blev ødelagt, vil også Antikrists planlagte kommende "fredelige” Tusindårsrige brat blive ødelagt. Men dets undergang vil ikke finde sted, før den sande Fredsfyrste, Løven af Juda, kommer igen. Det vil være en moderne form for Nazisme og en støtte af de Islamiske krav.

Judæa er en provins i Israel. Overskriften fra 1933, "Judæa erklærer krig mod Tyskland", var sand. Hvis vi alle havde læst Hitlers bog, "Mein Kampf”, ville vi have forstået Nazi-lederens planer, og havde så sandsynligvis gjort mere for at stoppe det kommende stormløb og Holocaust.

Hvorfor forstår vi det ikke i dag, når vi alle kan se tilbage, og lære af begivenhederne i 1933?

Islam og Nazismen har det samme syn på Jøder og Zionisme. Dagens Nazister kræver en Jøde-fri zone på Zions bjerge. Historien gentager sig.