Sandheden om Nytårsfejring.

Fra Cog-ff.com/

Hvordan begyndte nytårsfejringen? Hvorfor er begyndelsen af et år placeret midt i den mørke vinter? Og hvorfra stammer de mange skikke omkring fejringen?

De fleste mennesker antager skødesløst, at nytårsfejringen er en Kristen skik. Men kommer den skik, at ”vente på, at det gamle år rinder ud", virkelig fra Bibelen? Er den 1. januar den rigtige begyndelse på et nyt år? Hvem har AUTORITET til at afgøre, hvornår et nyt år begynder?

En gammel Hedensk skik
Nytårsfejring er en af de ældste og mest universelle af alle Hedenske traditioner! Skikken med fejringen har stort set været uændret i 4000 år!

"Der findes næppe et folk, gammelt eller nyt, vildt eller civiliseret," skriver Theodor H. Gaster i sin afgørende bog "New Year", "som ikke har fejret Nytår... under en eller anden form. Endnu er ingen anden fest blevet fejret på så mange forskellige datoer eller på så mange tilsyneladende forskellige måder."

I Oldtidens Babylon var Nytårsfejringen tæt forbundet med den Hedenske fest, vi i dag kalder "Christmas.” Men hvornår og hvorfra stammer Nytårsfestlighederne? Hvem påbegyndte denne skik?

Bemærk de historiske beviser.

"Mesopotamien," skriver Earl W. Count, "var fra gammel tid civilisationens vugge. Christmas begyndte i Mesopotamien for over fire tusind år siden, som den fest, der fornyede Verden med endnu et år. Den tolvte dag i Christmas, den lysende ild og sandsynligvis juletræet, gaver, forlystelserne med deres rampelys, lystighed og klovnenumre, de udklædte, der synger og spiller fra hus til hus, festerne, Kirkens processioner med lys og sang – alt dette og mere til begyndte i Mesopotamien århundreder før Kristus blev født. Og de fejrede ankomsten af det nye år!" ("4000 år med Christmas")

Sådan begyndte det. Fejringen af Nytåret begyndte i Oldtidens Babylon i Mesopotamien. Det var en Hedensk skik fra gammel soldyrkelse 2000 år før Jesu fødsel. Fejringen af Nytåret bliver aldrig en eneste gang befalet i Bibelen. Jesus og apostlene fejrede det aldrig. Moses forbød det!

Sig ikke: "Det gør ikke noget." Det betyder noget for Gud, om vi adopterer Hedenske skikke. Bibelen siger: "Lær ikke Hedningers vej" “Thus saith the LORD, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them.” (Jeremias 10:2 KJ)

En Hedensk Romersk fest
Nytårsfestlighederne, som opstod i Babylon, fandt vej til Grækenland og slutteligt til Rom. Romerne kaldte det "Saturnalia" - til ære for Saturn. Blandt dem var de ekstremt populære: Svirre- og drukture samt orgier – der til slut endte med MENNESKEOFRINGER!

"I den Romerske tid skiftede den første dag i Saturnalia ... den begyndte omkring midten af december... og fortsatte indtil 1. januar. Midtvejs var den 25. december, hvor Romerne havde beregnet, at solen var på sit laveste punkt..." (E. W. Count "4000 år med Christmas")

Det var Julius Cæsar, Kejser i det Hedenske Rom, der indførte en Nytårsfest den første januar. I 46 f.Kr. indførte Cæsar den Julianske kalender. Han overførte alle usædelige skikke omkring den Romerske Saturnalia til den første januar!

Accepteret af "Kirkefædrene"
Men hvordan kom en sådan helt igennem Hedensk dag nogensinde ind i vor moderne "Kristne" kalender?

Læs svaret i kirkehistorien fra omkring 375 e.Kr. I den periode indførte Kejser Konstantin "Kristendommen" i den Romerske verden.

"Der var mange immigranter i rækken af Kristne på dette tidspunkt," skriver Earl W. Count. "Kirkefædrene opdagede til deres rædsel, at de også stod overfor en invasion af Hedenske skikke. Sædvanen med Saturnalia var for vægtig til at blive forladt. I første omgang forbød kirken den, men forgæves".

I stedet for at modstå påvirkningen af Hedenske skikke, gik de Katolske kirkefædre på kompromis!

"Det lykkedes til slut for Kirken at tage lystighederne, granerne, lysene og gavererne, fra Saturn og give dem til Barnet i Betlehem - de Hedenske Romere blev Kristne; men Saturnalia blev ved med at være der!" (E.W. Count)

Kristne i dag er gået et SKRIDT VIDERE!

I stedet for at overrække Jesus Kristus en gave på den dag, som, de fejlagtigt antager, er Hans fødselsdag, udveksler Verden ivrigt gaver indbyrdes! Kristus bliver ikke blot glemt ved juletid. Han får ikke så meget som en skål Nytårsaften!

I Middelalderen blev mange af de gamle Romerske skikke opretholdt og udvidet af indkommende Hedenske ritualer fra de Germanske folk. Det var i denne periode, at det sædvanlige juletræ og misteltenen blev føjet til de populære Nytårsfestligheder. Juletræet er blevet overført fra sol-tilbedernes bål, og mistelten er en parasit, der anvendtes i druide-ritualer som et symbol på sex-tilbedelse!

Efterhånden som der blev tilføjet Germanske skikke, blev datoen for Nytårsfesten midlertidigt ændret til den 25. marts, så den kunne falde sammen med de Germanske forårsritualer for frugtbarhed.

Til slut genindførte Pave Gregory XIII den gamle Hedenske Romerske dato, den 1. januar. Han indførte den i hele den Vestlige Verden i 1582, da hans Gregorianske kalenders ”reformer” blev accepteret. Alle Romersk Katolske lande accepterede denne ændring på ÉN GANG! Sverige, Danmark, Tyskland og England, druideskikkenes højborge, samtykkede slutteligt med Rom i 1700-tallet!

Den moderne holdning til kompromis
Nytårsfortsætter gælder tomme og meningsløse, normalt spøgagtige bagateller! Få mennesker gør en varig ændring.

De fleste mennesker synes at have overbevist sig selv om, at Gud er helt ude af billedet - at Gud ikke beskæftiger sig med deres moderne fester, beruselse og promiskuøse opførsel!

Hvad har Gud at sige om Nytårsfejringer? Ser Han igennem fingre med, at man fejrer en Hedensk fest og dyrker Hedenske skikke i Kristi navn?

Gud stempler Nytårsfejring som "HEDENSK"!
Den Almægtige Gud går ikke på kompromis! Bemærk Den Eviges strenge advarsel til Israel, da de erobrede de Hedenske nationer i Det Forjættede Land:

”Når Herren din Gud udrydder de folk, hvis land du drager ind i for at drive dem bort foran dig, og du får dem fordrevet og bosætter dig i deres land, tag dig da i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, efter at de er blevet udryddet foran dig; spørg ikke: »Hvordan dyrkede disse folk deres guder? Jeg vil gøre det samme.« På den måde må du ikke dyrke Herren din Gud. For de har dyrket deres guder med alt, hvad Herren afskyr og hader. De har endog brændt deres sønner og døtre for deres guder.” 5 Mos 12:29-31.

Hvad var det for skikke, Gud hadede og fordømte i Femte Mosebog? Hvilke Hedenske ritualer er en VEDERSTYGGELIGHED for Ham?

De selvsamme ritualer og skikke, som blev praktiseret i Oldtidens Kanaan og Syrien, inkluderet Nytårsfesterne! Grækerne lærte de samme ritualer af de gamle Kana'aneere.


Den Græske Vingud!Theodor H. Gaster skriver vedrørende den velkendte "Nytårsbaby":

"Faktisk er Nytårsbabyen langt ældre end han ser ud til. I det antikke Grækenland var det sædvane på den store festival for Dionysos at paradere en babyvugge i en sigtekurv. Dette skulle symbolisere den årlige (eller periodiske) genfødsel af guden, som ånden for frugtbarhed!" (Nytår).

Hvem var denne Dionysos?

Ingen andre end Bacchus - Vinguden! Til hans ære afholdt Grækerne en fest, der kaldtes "Festival for Vin-pressen", på den tid, der svarer til januar- og februar-måned!

I dag forbruges mere alkoholiske drikkevarer i "ferieperioden" end på noget andet tidspunkt af året! Nytårsaften er kendt for sine udsvævende, vilde og hensynsløse fester. Mennesker bliver bedraget af kaotisk Hedensk feriespiritualitet - for det meste stammer de fra spiritusflasker - alt imens de kalder det "Kristeligt"!

"Far-tid"
Et andet symbol i Nytårsfejringer er lige så Hedensk! Det er den velkendte figur af en hvidhåret mand, der bærer en le. Hvad repræsenterer han? Den gamle Græske gud, Kronos. Det er fra navnet "Kronos", at vi udleder "kronograf", som er en tidsmåler.

Kronos, den Græske gud, tilskar oprindeligt med sin skarpe le MENNESKEOFRINGERNE! Den "tavse mand med leen" ”høstede” fordum små børn i en forfærdelig og mytisk KANNIBALISME! Det Græske ritual for menneskeofringer blev vedtaget af antikkens Rom, hvor menneskeofringer blev praktiseret i det mindste indtil 300 e.Kr.

Ikke underligt, at Den Almægtige Gud advarer om, at den Hedenske Nytårsfest er en VEDERSTYGGELIGHED for Ham! Se Femte Mosebog 12:31.

Det er mærkeligt, at den bekendende Kristne verden roser og praktiserer skikke og dage af Hedensk oprindelse – slet skjult i "Kristent"-klingende navne! Du må også have accepteret disse nyttesløse menneske-traditioner, og aldrig set i øjnene, at de er HEDENSKE INDTIL KERNEN!

"FORGÆVES dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud!"

Jesus sagde, at det er muligt at TILBEDE Gud – for at ærer Kristi navn - og stadig gøre det hele forgæves!

"Og han sagde til dem: »Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering."

”I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering.” (Mark 7:7, 9, 13.)

Mange mennesker vil - når de tvinges til det – bekende, at disse dage er af Hedensk oprindelse. Men de nægter stædigt at holde op med at holde dem! Gør ikke denne fejl!

Hvornår begynder Guds nye år?
Husk! Det er Gud, den Almægtige, der skabte universet. Han satte himmellegemerne i deres bane, da Han skabte dem. Det er ved Hans "master-ur", at tiden bestemmes.

Jordens rotation regulerer længden af en dag - månefaserne angiver længden af en måned. Og jordens kredsløb om solen dikterer længden af et år! Men kun Gud har myndighed til at sætte datoen for starten af et nyt år!

Guds hellige kalenderår begynder om foråret - ikke midt i den mørke vinter! Bemærk Anden Mosebog 12:1-2:

"Herren sagde til Moses og Aron i Egypten: »Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder.”

Den første måned i Guds hellige kalender kaldes i Bibelen, "Abib". Det betyder måneden med "de grønne ører." Senere kaldte Jøderne den "Nisan" - et Babylonisk ord med den samme betydning.

Det var i måneden Abib eller Nisan, at Israel under Moses kom ud fra Egyptisk fangenskab. (2 Mos 34:18). Den Hebraiske måned, Abib, overlapper månederne marts og april i den Hedenske Romerske kalender, der bruges i dag.

Gud placerede begyndelsen af det hellige år i det tidlige forår, for at markere begyndelsen på årstidens høst. De to årlige indhøstninger i Palæstina var en forsmag på Guds plan for den dobbelte åndelige høst af sjæle, der skulle fødes ind i Hans rige.

Bibelen taler om et stort, falsk religiøst system, som ”tragter efter at ændre tider og lov." (Dan. 7:25). Dette system har bevidst tænkt at ændre Guds kalenderårs begyndelse i et forsøg på at skjule Guds plan for menneskehedens frelse! Men mennesket har ingen myndighed til at ændre Guds "master-ur."

Satan har kløgtigt bedraget verden til at tro, at det nye år begynder 1. januar!

Hvorfor nationalt fangenskab?
De selvsamme Hedenske skikke, som Gud fordømte i Det gamle Testamente, bliver foreviget i vor moderne verden i dag!

De selvsamme Hedenske fester, der blev adopteret af Oldtidens Israel, er blevet en integreret del af det moderne samfund!

Læs i II Kongebog 17:15 grunden til, at Den Almægtige Gud bragte det gamle Israel i fangenskab:

"..og de lod hånt om hans love og den pagt, som han havde sluttet med deres fædre, og om de formaninger, han havde givet dem. De fulgte de tomme guder og endte i tomhed, og de fulgte de folk rundt om dem, som Herren havde forbudt dem at efterligne.”

Hvad var resultatet af, at Israel fulgte skikkene fra de Hedenske nationer omkring dem?

"Derfor blev Herren meget vred på Israel og fjernede dem fra sine øjne… Derfor forkastede Herren hele Israels slægt, ydmygede dem og overgav dem til folk, som udplyndrede dem, indtil han forstødte dem fra sit ansigt…. Israel blev ført i eksil bort fra sit land til Assyrien, hvor de er den dag i dag.” (II Kings 17:18, 20 og 23.)

Israel vendte aldrig tilbage til Palæstina som nation! Israel var tabt! Deres sande identitet forblev skjult indtil moderne tid!

Moderne Hedenskab vil blive straffet!
Tror du, at Gud har skiftet mening om at gå på kompromis med Hedenskabet?

"Jeg, Herren, er ikke blevet en anden!" advarer Den Evige i Malakias 3:6. Og den samme påmindelse gentages i Hebr 13:8.

Den Almægtige Gud siger, når Han taler til det moderne Israel i dag:

"Israels hus, dette siger Gud Herren: Gå alle sammen hen og dyrk jeres møgguder, men siden hen skal I adlyde mig, og mit hellige navn skal I ikke mere vanhellige med jeres gaver og jeres møgguder." (Esek 20:39).

Med andre ord siger Gud, "vær Hedenske hvis I insisterer; men hold op med at kalde det Kristent."

Gud fortsætter med at advare det moderne Israel mod Hedenskabets fester i Hosea 2:13a:

"Jeg gør ende på al hendes fryd, fest, nymånedag (som markerede begyndelsen på det Hedenske Nytår) og sabbat, alle hendes festdage (dage, som folket havde valgt)."

Bemærk, at det var Israels festdage – dem, som Israel havde tilegnet sig fra de Hedenske nationer omkring dem - ikke dem, Gud oprindeligt havde indført!

"Jeg straffer hende for Ba'alernes dage, når hun tændte offerild for dem…" (vers 15a)!

Den selvsamme straf venter alle nationerne i dag, hvis de svigter Guds lov, som den er åbenbaret i Hans hellige Bibel, og vender sig til de Hedenske nationers skikke - afholder Hedenske dage til gudsdyrkelse!

Gør det nogen forskel, om man fortsat overholder nogle Hedenske skikke såsom Nytår? DET GØR DET HELT SIKKERT! Det siger Gud!

Dette skal du gøre
Den Almægtige Gud profeterer en genoplivning af Babylonisk religion i store strømmen, lige før Han afbryder menneskers regime på denne jord. Læs hans advarsel i Åbenbaring 18:1-13:

"Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned."

"Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Lad hende få, hvad hun har ladet andre få, giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bæger, hun skænkede. Lige så megen glans og vellevned, hun gav sig selv, lige så megen pine og sorg skal I give hende."

"For hun siger i sit hjerte: ›Jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke til sorg.‹ Derfor kommer på én og samme dag alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes; thi stærk er Gud Herren, som har dømt hende."

"Og jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevned, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand, og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige: Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time."

"Og jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler og linned og purpur og silke og skarlagen og alle slags citrustræ og alle slags elfenbensgenstande og genstande af det kostbareste træ og kobber og jern og marmor, kanel og koriander og røgelse og salve og virak og vin og olie og flormel og hvede og kvæg og får og heste og vogne og slaver, levende mennesker.”

Nytårsfejringen begyndte i Babylon for 4.000 år siden. Den praktiseres i dag af næsten alle mennesker på jorden. Satan, Djævelen, har faktisk bedraget hele Verden! (Åb 12:9.) Men Den Almægtige Gud har sendt sine tjenere for at advare denne Verden – at råbe højt, og ikke vise skånsel, men vise Hans folk deres synder (Esaj 58:1).

Straffen vil ikke blive tilbageholdt for evigt. Gud må hjælpe dig til at lytte til denne advarsel, og forsage denne Verdens HEDENSKE praksis!