”Dræb Jøderne” runger det i Europas gader.

Fra Frie-ytringer.com
5. august 2014.

Rop om å drepe Jødene runger igjen i Europas gater, uten at det ser ut til å bekymre verken media eller politikere. I Nederland ble det forrige måned arrangert to demonstrasjoner til støtte for den Islamske terrorgruppen i Syria og Irak, ISIS, skriver Newsweek. Under begge de to demonstrasjonene i den Nederlandske hovedstaden den Haag, hørtes det rop om ”drep Jødene” og «skitne Jøder fra kloakken».

Shimon Samuels ved Simon Wiesenthal Center har skrevet brev til den Nederlandske Statsministeren og bedt om, at demonstrasjoner til fordel for terroristgruppen ikke blir tillatt i fremtiden, siden demonstrasjonene oppfordrer til drap på Jøder, altså til en alvorlig kriminell handling.

Simon Wiesenthal Senteret har også presentert videoopptak av demonstrasjonene 4. juli og 24. juli, som viser en folkemengde på omkring femti, som vinker med ISIS sitt Jihad-flagg og roper «Maut al-Yahud”, som betyr ”Død over Jødene.” Shimon Samuels har tidligere forsøkt å få ordføreren i den Haag til å gripe inn, til ingen nytte.

Den Nederlandske riksadvokaten skriver i en rapport om de to demonstrasjonene, at politiet var til stede med en Arabisk talende politimann, og at han ikke hørte slagord, som han mente krysset grensen til oppfordring til vold.

Også i London har det sorte Jihad-flagget vaiet de siste dagene, benyttet i anti-Israelske demonstrasjoner, melder Clarion Project. Bildet, som illustrerer denne artikkelen, er fra den Britiske hovedstaden.

I Frankrike har det ikke bare vært arrangert demonstrasjoner med slagord mot Jødene, men det har også vært hærverk og angrep på Synagoger. Ungdommer med innvandrerbakgrunn brant biler og knuste butikkvinduer i flere innvandrerdominerte områder, og gikk også til angrep i Jødiske bydeler, der biler ble påtent, butikker plyndret og Synagoger angrepet, skriver Clarion Project. Områdets viktigste Kosher matbutikk, Naouri, og et lokalt Jødisk eid apotek ble brent ned til grunnen.

Også i Sverige er angrepene og trakasseringene av Jøder i ferd med å nå nye høyder, noe Sverigedemokratene lenge har advart imot. Lørdag kveld ble Rabbineren Shneur Kesselman angrepet utenfor Synagogen i Malmö med en flaske, skriver VG.

«Dette har nådd et nivå, jeg ikke trodde var mulig», sier Willy Silberstein i den Svenske komiteen mot Antisemittisme.