Israel kan være stolt over sine soldater.

Fra Frie-ytringer.com
7. august 2014.

En måned etter at "Operation Protective Edge" og to og en halv uke etter, at Israelske bakkestyrker gikk inn i Gaza, har de Israelske styrkene nøytralisert mye av terrortrusselen mot det sørlige Israel.

Over 3.000 av Hamas sine raketter er ødelagt, samtidig som Hamas selv har brukt opp 3.360 av sine raketter. Den Israelske hæren regner med, at Hamas nå kun har ca. 3.000 raketter igjen.

Rundt 900 terrorister er drept, og 32 terrortunneler mellom Gaza og Israel er ødelagt. «Vi har nøytralisert alle tunnelene kjent for IDF (Israel Defence Forces), og vi har undergravd Hamas sin tunnelinfrastruktur,» sier Generalmajor Sami Turgeman til Israel Hayom.

 De drepte terroristene tihører mange ulike væpnede grupper. Den Israelske hæren har identifisert 253 av dem som sikre Hamas-terrorister. Av de 3.260 rakettene, som terroristene i Gaza avfyrte mot tilfeldige mål i Israel, ble 584 stanset av det Israelske rakettforsvarssystemet Iron Dome, 115 prosjektiler traff befolkede områder i Israel, og 2.542 raketter eksploderte i åpne områder, noen av dem i det nordlige Gaza.

De Israelske luftstyrkene og bakkestyrkene utførte til sammen 4.762 angrep mot terrormål i Gaza. Det Israelske forsvaret kan ikke med sikkerhet si, at hele Hamas sitt tunnelsystem er gjort ubrukelig, og mange Israeleren mener derfor, at aksjonen burde fortsatt, men forsvaret understreket, at alle til nå kjente terrortunneler, noen som Israelsk etterretning kjente til på forhånd, og noen som ble oppdaget under operasjonen, er ødelagt.

Det gjenstår kun å sprenge i luften noen sjakter som kan ødelegges fra den Israelske siden av grensen. Det vil bli gjort i løpet av de nærmeste dagene.

«Operasjonen var kompleks og involverte urban krigføring og ”underground fighting”. Vi fant hele bygninger og hele gater underminert, vi møtte anti-tank, mørtel og ild fra snikskyttere, og vi engasjerte fienden på svært korte avstander.

Uansett hvor vi opererte, var våre tropper i stand til å overvinne og beseire fienden, overmanne den og nøytralisere dens krigsevne. Våre soldater fortjener all ros.

"Israel kan være stolte av sine soldater, som demonstrerte kampvilje, samt ekte heltemot,” sier Generalmajor Sami Turgeman til Israel Hayom.

Skulle våpenhvilen holde, vil den Israelske hæren begynne på arbeide med å analysere hvilke feil, som kan ha blitt gjort, skriver Israel Hayom.

Det gjelder blant annet bruk av ikke-pansrede kjøretøyer langs den Israelske siden av grensen til tross for truslene, som forelå, bruk av utdaterte pansrede personellkjøretøyer og infiltrasjonsangrepet nær kibbutzer av Nir Am og Nahal Oz.

I tiden fremover vil dessuten en av de viktigste prioriteringene for det militære sannsynlig være å håndtere spørsmålet om terrortunneler og utforske, hva som kan gjøres for ytterligere å oppheve denne trusselen i fremtiden, skriver den Israelske avisen.