Egypten går ad samme vej som Damaskus.

Fra News that matters
15. august 2013.

Egyptens præsidentskab har erklæret undtagelsestilstand, efter at snesevis af mennesker blev dræbt, da sikkerhedsstyrker stormede protestlejre i Kairo.

Lejrene var blevet besat af tilhængere af den tidligere Præsident, Mohammed Morsi, der blev afsat i begyndelsen af juli. Regeringen har erklæret undtagelsestilstand og har sagt, at 235 civile er blevet dræbt. Det Muslimske Broderskab, som bakkes op af protester, siger, at mere end 2.000 mennesker er døde som følge af vold.

Udenfor Kairo har Islamiske kræfter sat flere Koptiske kirker i brand.

Source: BBC

Kommentar:
Der er to forskellige profetiske linjer, der simpelthen ikke kan stå sammen i tjenesten for Bibelens Gud. De modsiger hinanden og lover folk forskellige ting, når Jesus Messias vender tilbage.

Så hvis Gud ikke har talt til dig, skal du ikke distribuere profetierne.

Den første profetiske linje lærer, at en stor tid nærmer sig. Befolkningen i Egypten (90% af dem er Muslimer) vil finde yndest hos Gud, og fra Kairo til Assyrien (Damaskus) vil der blive bygget en ny storvej. Messias vil komme og begynde en ny tidsalder med "global fred og kærlighed".

Det er som om, der er en ekstra vej til frelse på denne linje. Der er ikke megen brug for at "tage sin tilflugt til korset", og tage imod Jesus som Messias. Ingen endelig sejr på Golgatahøjen.

Esaj 19:23-24:
”På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til Assyrien. Og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. På den dag skal Israel, som den tredje sammen med Egypten og Assyrien, blive til velsignelse midt på jorden.”

Den anden profetiske linje lærer, at fra i dag og fremefter vil menneskeheden gå fra slemt til værre. Gud vil tillade, at Damaskus bliver helt ødelagt, og den overvejende Muslimske nation, Egypten, vil stå overfor ødelæggelse og hård dom.

Esaj 17:1:
”Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob.”

Profetien i Esajas 19:23 blev opfyldt før Muhammed kom. I et århundrede - omkring 500 e.Kr. - i det post-Vestlige Romerrige, Asien og Nordafrika, var der ingen Muslimer - ikke en eneste i Egypten og i Assyrien.

Den Egyptiske nation var stort set befolket af Koptiske kristne, og Assyrien havde en stor og kraftfuld Assyrisk kirke i øst. Alle troende fik lov til at besøge Jerusalem, der blev regeret af kristne Byzantinske konger. Efter at Muhammed begyndte sin Jihad, blev de fleste Kristne i Nordafrika og Assyrien slået ihjel med sværd - det største antikke Holocaust, der er registreret.

Lad os se ind i fremtiden:

Jeg kan ikke fremmane, hvordan den første profetiske linje kan blive i stand til at få den sidste og endelige Antikrist til at passe ind i deres doktriner - hans fremgangsmåde, hans globale accept, hans regime og regeringstid. Skarer af bedragede mennesker vil rejse til Jerusalem for at tilbede ham. Det ser ud som om, Antikrists tilsynekomst helst skal glemmes.

De, der støtter den første profetiske linje, taler meget sjældent om dette emne - det tages overhovedet ikke op. Den bedste måde at undgå det på, er at prædike den kontroversielle pre-trib doktrin. Dette budskab lyder: Der er ingen grund til at bekymre sig. Vi vil ikke være her.

Den anden profetiske linje lærer, at den endelige Antikrists regeringstid vil finde sted som et lavpunkt i de Trængsler, der kommer. Dette giver problemer for de Zionistiske Jøder og alle Kristne, der afviser løgn.

Regeringstiden for lovløshedens menneske vil blive baseret på et tilbud om varig "fred" - det ultimative bedrag. Denne "fred" vil blive håndhævet på Israel, og føre til den endelige fælde, der udtænkes til nationens totale ødelæggelse. Disse to profetiske linjer har helt forskellige holdninger til den Messianske tidsalder.

Den første linje taler om et Messiansk millennium med "fred og kærlighed" - en regeringstid, der ser ud som Jehovas vidners fejlagtige endetidslære, og også favnes af mange Kristne Zionister. Det evige Kongerige vil blive oprettet på jorden.

Den anden linje prædiker om et midlertidigt domsrige i et millennium - en Messiansk regeringstid under et jernscepter, hvor hele jorden må underordne sig under det. Det vil blive et årtusinde med tvungen "fred". Kong Messias vil fremstå som Løven af Juda, og Han vil skille fårene fra bukkene. Fårene vil blive taget til himlen. Bukkene skal tilbringe evigheden i helvede.

Jeg lærer den anden linje.

Hvis storvejen fra Alexandria til Assyrien blev etableret omkring ´år 500 e.Kr., er den profeti, som findes i Esajasbogen, blevet opfyldt, og velsignelserne kom før den falske profet Muhammeds komme.

Der bliver ingen ny chance for Muslimer og andre fjender af Gud.

At fremstille allerede opfyldte profetier som fremtidige er et farligt bedrag. Man overser årene fra år 450 e.Kr til år 600 e.Kr, da Gud også arbejdede blandt folk i Mellemøsten og Nordafrika. Et stort set Kristent område modtog velsignelser.

Vær opmærksom på, at begge disse profetiske linjer ikke kan være rigtige. En af dem er skurken bag en Global udgydelse af falske profetier.