Vad är Rick Warren för figur?

Fra Bibelfokus.se/
Ved Lennart Jareteg.
Utskriftsvänlig sida her.

Rick Warren är vad många tycker en trevlig pastor som säkert gjort mycket gott. Men eftersom det kommer in allt mer information som får varningsklockorna att ringa, skall jag därför ge lite kort information här som kan ge en något nyanserad bild av Warren. Min avsikt med detta är att påkalla vaksamhet och försiktighet, jag känner nämligen oro över vart Warren är på väg, och vart han riskerar att leda sina "lärjungar".

Rick Warren är grundaren av och ledaren i ”The Saddleback Church” i Lake Forest, California”. Han kommer ur den baptistiska kyrkan. Via sitt författarskap har han blivit en så stor och känd (och förmögen) pastor att man nu kallar honom för ”hela USA:s pastor”. Han har bl.a. talat i FN, Council on Foreign Relations och i World Economic Forum. Han rör sig idag bland många högt uppsatta politiker, religiösa ledare, kändisar och affärsmän. Här finns med andra ord en risk för att Rick Warren distanserar sig allt mer från vardagskristendomen och vanliga människors behov och tro. Historien är ju full av exempel på att upphöjdhet och samröre med makteliten är korrumperande för både tro, motiv och moral. Det är också Bibelns vittnesbörd.

Skall man få en bild av vad som är problemet med Rick Warren rekommenderar jag att man läser boken A time of departing av Ray Youngen (finns bara på engelska) som kan beställas från http://lighthousetrails.com/. I boken visar Youngen mycket tydligt på riskerna kristen mystik, kontemplativ bön och meditation. Några kapitel ägnas särskilt år Rick Warren, och där framkommer hans tydliga förtjusning över kristen mystik, kontemplativ bön och meditation m.m.

Något av det mest bekymmersamma med Rick Warren är att han är en produkt av den oerhört villfarne Robert Schuller. Schuller är t.ex. av allra högsta graden frimurare, 33:e graden. Warren har en examen från Schullers Institute for Successful Church Leadership, och Warrens fru Kay Warren har i en intervju sagt att Schuller har påverkat hennes make Rick på djupet (s.154-156, A time of departing). I Schullers skola är kristen mystik en obligatorisk del. Detta är troligen EN av orsakerna till varför Rick Warren helt öppet rekommenderar läsning av böcker från djupa mystiker som Thomas Merton, Henri Nouwen mfl.

Det finns flera andra saker som bekymrar mig med Rick Warren. Dels ser vi hans blinda intresse för katolska kyrkan, hans globaliseringssträvanden, samt hans tvivelaktiga tolkningar av Bibeln med hjälp av den underliga parafrasöversättningen av Bibeln The Message. Hans samröre med Council on Foreign Relations är också illavarslande eftersom det är en organisation som jobbar för "den nya världsordningen" med syfte att få en global regering på plats. Dessutom är Warrens ökande intresse för interreligiösa aktiviteter bekymmersamt. Nedanstående citat indikerar att han tror att alla religioner har samma Gud:
"I am interested in interfaith projects. Let's do something together. You are probably not going to change your doctrinal distinctives, and I'm probably not going to change my doctrinal distinctives. We have different beliefs. But the fact is, we do serve the same Lord. Let's work on the things we can agree on."
Intervju av Timothy C. Morgan, 2008-01-01, Christianity Today
Min översättning: "Jag är verkligen intresserad av interreligiösa projekt. Låt oss göra något tillsammans. Du kommer troligen inte att ändra din dogmatiska särprägel, och jag kommer troligen inte att ändra min dogmatiska särprägel. Vi har olika tro. Men faktum är, vi tjänar verkligen samme Herre (!?). Så låt oss arbeta med de sakerna som vi kan vara överens om.”
Warrens starka band till Tony Blair och Blairs ”Faith Foundation” för interreligiösa strävanden bekräftar ovanstående citat.
Jag skall nedan citera lite av vad Solveig Hendriksen skrivit till mig om Rick Warren och som jag tycker är kloka ord:

”Jag har bläddrat i Warrens bok Leva med mål och mening, med förord av Niklas Piensoho. Där finns det som är bibliskt och riktigt. Risker och orsaker till urspårning finns bl.a. i Warrens betoning av helgelsen på bekostnad av barnaskapet, hans syn på församling och enhet och hans öppenhet för katolska vägledare och deras bönemetoder.

HelgelseVisst vill Gud att vi ska bli helgade, men är det, såsom Warren säger, huvudsyftet med vårt liv på jorden?
"Därför sände Gud ut Jesus på missionsuppdraget att återupprätta den avbild som har gått förlorad." s. 172
"Guds yttersta mål för ditt liv på jorden är inte bekvämlighet, utan personlig utveckling. Han vill att du ska växa till andligt sett och bli som Kristus." s. 172
Är inte det främsta syftet med missionen att frälsa människor ifrån syndens och dödens makt in i Guds eviga rike? Helgelsen blir en konsekvens, en frukt av frälsningen, pånyttfödelsen och den dagliga gemenskapen med Gud.

Jag saknar betoningen av det ständiga barnaskapet, befrielsen i vissheten om den dagliga syndaförlåtelsen p g a Lammet som sonat min synd och burit min skuld, tacksamheten över detta under mitt jordiska liv på drejskivan.

Samtidigt som Warren, med hänvisning till ormen och New Age, betonar att vi aldrig kan bli som gudar, leder alla hans goda råd och regler lätt till just den självcentrering och människofixering som han på andra ställen i boken vill motverka genom betoningen av Gudscentrering.

Enhet
Samtidigt som Warren talar om att vi genom pånyttfödelsen lemmas in i Kristi universella familj (s. 135), betonar han Kyrkan och bevarandet av enheten utan urskillning, utan att tala om omvändelse ifrån synd, inklusive otro och villoläror.
"Gud längtar innerligt efter att vi ska uppleva att vi är ett och att vi är enhet. Enheten är gemenskapens själ. Förstör man den så sliter man hjärtat ur Kristi kropp. Den är kärnan i det liv som Gud avser att vi ska leva tillsammans i hans kyrka.". s. 159
Bibeln säger att Gud sammanfattat allt i Jesus Kristus (Ef 1:10), att Anden är handpenningen på vårt arv (Ef 1:13-14), att vi genom den Helige Ande blir ett med Fadern och Sonen och varandra (Joh 14:4-7; 15-20; 17:22). Om vi förblir i Honom och Hans Ord i oss, bär vi frukt och bevarar vi Andens enhet. (Joh 15). Bibeln uppmanar oss att vända oss bort från villolärare.

Katolska vägledare
Warren betonar vikten av den dagliga gemenskapen med Gud, säger att vi inte ens behöver vara ensamma för att uppleva den och hänvisar så till broder Lorens, som inte behövde resa bort på andliga retreater. Kan inte uttala mig om Lorens, eftersom jag inte läst honom. Däremot fortsätter Warren med att citera Bibelns uppmaning till att "be ständigt" och rekommenderar då korta meningar och enkla fraser som kan upprepas med ett andetag och då är vi inne på farlig mark och en väg som Bibeln inte hänvisar till. På följande sida tar han också Benediktinermunkarnas tideböner som goda exempel (s. 87). Vart den orden fört kristenheten har vi tragiska bevis på genom WCCM (World Community for Christian Meditation) och kopplingen till Dalai Lama.

Rick Warrens fortsatta arbete och hans samarbetspartners tyder på att han, trots goda intentioner, halkat in på en väg som för allt längre bort ifrån Jesus Kristus.”

Det var Solveig Hendriksens kommentarer över Rick Warren och hans bok Leva med mål och mening.

Boken Deceived on Purpose skriven av Warren Smith tar upp Rick Warrens förrädiska villfarelser. Den boken är visserligen på engelska, men jag vill ändå varmt rekommendera den.

Lennart