Jesus vil ikke vende tilbage som Guds Lam, men komme som lynet.

[Messias vil vende tilbage
i himlens skyer fra Guds trone]
Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
12. februar 2012.

Venter du på, at Jesus skal komme tilbage som Guds Lam? Så må du hellere åbne din Bibel.

Jesus kommer ikke tilbage som Guds Lam for at blive korsfæstet for vore synder. Hans andet komme vil være som et lyn - pludseligt, og for verden, helt uventet.

Menneskeheden har allerede taget imod og er begyndte at tilbede ånden fra en falsk Messias, en lovløs "Herre", der lige før afslutningen vil hævde at være Gud og træde ind i Jerusalem.

De nuværende børn af Djævelen forbereder vejen for deres anti-Messias, som vil komme for at bringe "fred" i Mellemøsten.

Kan du se mørket omkring os? Kan du høre den rullende torden i horisonten? Hvis ikke, er du åndeligt blind.

Matt 24:27:
”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.”

Lynet kan ikke lyse uden mørke skyer.

Jesus har fortalt os, at der vil komme forfærdelige tider på Jorden lige før Hans genkomst. Slutningen af ​​denne tidsalder vil blive behersket af bedrag og falsk lærdom samt folk, der profeterer ud af deres egen fantasi.

Jeg var engang inviteret til et YWAM-seminar, hvor "underviseren" skulle lære os, hvordan man bliver profet. Jeg rystede støvet af mine fødder og gik.

Bibelens Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden har optrådt som lyn mange gange i Det Gamle Testamente - næsten uden undtagelse som et nedslag af dom og straf.

2 Mos 9:23:
”Moses rakte sin stav mod himlen, og Herren lod det tordne og hagle, og ild slog ned på jorden. Herren lod haglene regne over Egypten.”

2 Sam 22:15:
Han sendte pile ud og spredte fjenderne, han forfærdede dem med lyn.”

Job 37:11:
Han gør skylaget tungt af væde og får skyer med lyn til at brede sig.”

I Ezekiels Bog læser vi om et syn fra Gud, hvor Han åbenbarer sig i lynglimt.

Ezek 1:13:
”De levende væsener lignede og så ud som glødende kul, der flammede op, så det så ud som fakler, der bevægede sig mellem de levende væsener; ilden havde stråleglans, og der kom lyn ud fra den.”

Daniel så et legeme med et ansigt som lynet.

Dan 10:6:
”Hans legeme var som krysolit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler, og hans arme og hans fødder var som blank kobber. Når han talte, lød det som en folkeskare.”

Messias har optrådt mange gange - ikke i kødet, men i form af lyn. I så henseende var de Hedenske vikinger ikke helt forkert på den. Men i stedet for at anerkende Skaberen, begyndte de at tilbede lynet.

Hos 6:5:
”Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne, dræber dem med min munds ord. Min dom bryder frem som lyset.”

Profeten Zakarias har i Det Gamle Testamente forudsagt, at Messias vil vende tilbage som lynet.

Zak 9:14:
“[The LORD Will Appear] Then the LORD will appear over them; his arrow will flash like lightning. The Sovereign LORD will sound the trumpet; he will march in the storms of the south.”

[Den danske oversættelse] ”Over dem viser Herren sig, hans pil farer ud som lynet; Gud Herren støder i hornet, han kommer i stormen fra syd.”

Den opstandne Jesus optrådte selv som lyn, da han viste sig uden for graven i Jerusalem.

Matt 28:3:
”Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne."

I Johannes’ Åbenbaring er lynet tilbage. Dette vil blive tidspunktet for den endelige dom.

Åb 4:5:
”Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler – de er Guds syv ånder.”

Åb 16:18:
”Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden.”

Når du holder Bibelen i hånden, holder du den eneste radar, der kan advare dig og gøre, at du undslipper Guds vrede, når Messias endeligt vender tilbage. Han vil komme som lynet.