Fascisterne, Vatikanet og Jøderne - II.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
12. december 2011.

General Franco: "Hitler kæmpede for kristendommen i Europa"
"Adolf Hitler, søn af den Katolske kirke, døde, mens han forsvarede kristendommen. Det er derfor forståeligt, at der ikke findes ord for at beklage hans død ".

Disse ord blev brugt af den spanske presse den 3. Maj 1945. Hitler begik selvmord den 30. april. ("Reforme", den 21. juli 1945). Alle Spanske aviser blev kontrolleret af den Spanske, fascistiske diktator, general Franco. "Adolf Hitler, søn af den Katolske kirke, døde, mens han forsvarede kristendommen. Det er derfor forståeligt, at der ikke findes ord for at beklage hans død, når der findes så mange, der glorificerede hans liv. Over hans jordiske rester står hans sejrrige moralske figur. Sammen med martyrens krone giver Gud Hitler sejrens laurbær."

Før Anden Verdenskrig var der en åben politisk, fascistisk organisation i Spanien, kaldet Falange. Hele den Katolske ungdomsorganisation sluttede sig til Falange. General Franco's svoger, Serrano Suner, var Katolsk ungdoms-sekretær, og de fleste af Robles-tilhængerne sluttede sig også til. Falange anvendte de Italienske Fascisters og Nazisternes vellykkede taktik: fysisk vold.

Da det Spanske folk modstod den Fascistiske magtovertagelse, sagde Pius XI skarpt sin mening, idet han kaldte alle, der ikke var Fascister for Bolsjevikker, og velsignede "alle dem, der har påtaget sig den vanskelige og farlige opgave at forsvare og genindsætte Guds og Religionens ære."

Kardinal Pacelli blev pave som Pius XII. Han lykønskede Franco: "Med stor glæde henvender vi os til jer, kæreste sønner af det Katolske Spanien, for at udtrykke vore faderlige lykønskninger for den fredens og sejrens gave, med hvilken Gud har valgt at krone den kristne heroisme i jeres tro og næstekærlighed ....

"Som et løfte om den gavmilde nåde, som I vil modtage fra den ubesmittede Jomfru og apostlen Jakob, Spaniens skytshelgener ... giver vi jer, vore kære sønner i det Katolske Spanien, Statschefen og hans berømte regering, den nidkære Bispestol og dens selvfornægtende præster, de heroiske soldater samt alle de troende, vor apostoliske velsignelse."

Holocaust, i sin mest generelle betydning, begyndte i Spanien. Under borgerkrigen blev mennesker myrdet af Franco's tropper simpelthen for ikke at være Katolikker. Efter Franco's sejr førte præsterne lister over borgere, som ikke deltog i Messen. De blev samlet sammen til forhør og ofte eksekution.

Efter 1939 udviklede Hitlers koncentrationslejre sig til dødslejre i Spansk stil, der ikke blot likviderede kommunister, men også den Katolske kirkes gamle fjender, Jøderne.

Source: Flere medier.

Kommentar
Den Katolske kirke er ikke en Kristen kirke. Hverken Hitler eller Franco blev nogensinde "kristne".

Som gode Katolikker var de alle pavelige soldater, der tjente lederen af ​​den Katolske religion. Kirkens Reformatorer kaldte paven "Antikrist." De havde ret. Og Antikrists kirke vil bringe den endelige lovløse anti-Messias ind på arenaen i Jerusalem.

Først offentliggjort 24. juni 2010.