Skjøgen Babylon den store identifisert? - del 2 av 3.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
27. maj 2015.
Av David Lindhjem.

I del 1 har vi så langt sett, at Mekka og Saudi-Arabia passer mye bedre inn i Åpenbaringsbokens beskrivelse av ”Skjøgen Babylon den store" enn Roma og Italia. Vi har sett følgende:

• Hun sitter ved det Islamske Imperium, hvor Løven representer Irak, Bjørnen Iran og Leoparden representerer Tyrkia og Syria.

• Hun beskrives å være en endetids Babylon, en Verdens-hovedstad for forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse i endens tid.

• Hun er ”alle horers mor”, som betyr, at hun er kilden til Verdens største avgudsdyrkelse.

• Islam er Verdens største avgudsdyrkelse i historien, som har sin kilde og utspring fra Mekka.

• Koranen referer Mekka som ”byenes mor” og bekrefter byen som den største på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

• Islams mål er å kontrollere hele Verden i ett Islamske Kalifat med Sharia-lover og Arabisk språk.

• Steinen i Kaba, som hevdes å ha falt ned fra Himmelen, representerer måneguden Allah på jorden og absorberer Muslimenes synd.

• Islam bruker halvmåne og stjerne som sitt fremste symbol, akkurat som den opprinnelige Baal-dyrkelsen i Babel, som også er brukt av alle de forskjellige Hedenske Imperiene, som har forfulgt Guds folk opp gjennom historien.

Skriften gir enda flere detaljer og kjennetegn i sin beskrivelse av ”Babylon den store”, og vi skal nå videre studere detaljene for å se, om Mekka og Saudi-Arabia virkelig passer inn i denne beskrivelsen.

Skjøgen befinner seg i en ørken
I vers kapittel 17:3 står det, at Skjøgen befinner seg i en ørken: ”I Ånden førte han meg ut i ørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr…..”

Noen oversettelser bruker ordet ødemarken, men grunntekstens mening er bokstavelig talt ørken. Og det er bare en religiøs by av betydning i dag, som ligger i en ørken. Hele Saudi-Arabia er en ørken uten elver og innsjøer; landet har 0% overflatevann og er et av Verdens tørreste områder.

Mekka ligger ca. 5 mil fra Rødehavet, så Mekka og Saudi-Arabia oppfyller beskrivelsen av å være i en ørken (Roma og New-York ligger ikke i en ørken).

Skjøgen beskrives som kongelig
Hun blir beskrevet som kongelig flere steder: " For hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning,.." (Åp. 18:7)

Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. (Åp.17:4) Mange har hevdet, at denne beskrivelsen peker på Vatikanet, fordi de bruker slik utsmykning, som beskrevet over. Men det er etter min mening en subjektiv teori, som det ikke er belegg for i Skriften.

Vi vet, at ”skrift bekrefter skrift”, og at Åpenbaringsboken er bygd opp på avsnitt fra det Gamle Testamentet. Derfor bør vi søke etter kryssreferanser og Skriftens egen tolkning.

I Dommerne 8 finner vi noe, som ligner. Dette er historien om Gideon og hans seier over noen Konger, som var kledd i gull og purpurklær. Husk, at Gideon er bilde på Jesus, når Han kommer tilbake. Gideon seiret ikke over Israels fiender, fordi han eller soldatene var så mektige, men det var Herren, som gav dem seieren.

Det var en profetisk handling, som peker på Messias. På samme måte vil IDF aldri kunne gi Israel fullkommen seier og trygghet, men Jesus Messias vil til slutt gripe inn å seire over Israels fiender å gi dem fullkommen trygghet.

Vi leser først, hvem Herren hjalp Gideon å seire over: ”Så sa Gideon til dem: «Jeg har en bønn til dere: at hver av dere gir meg en ørering fra det han tok som bytte. For midjanittene gikk med øreringer av gull; de var ismaelitter ”. (Dom. 8:24)

Israelittenes fiender var Ismaelitter, det vil si, at de var Arabere. Og hvem er Israels største fiende i dag? Jo, Araberne. Og så får vi høre, hva de Arabiske Kongene hadde på seg: ”Da han veide gullringene han hadde bedt om, var det ett tusen sju hundre sjekel gull, i tillegg til halvmånene, øreringene og purpurklærne som Midjan-kongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen.” (Dom.  8:25-26)

Så her har vi Skriftens egen bekreftelse på det, Åpenbaringsboka legger vekt på, nemlig at de Kongene, som skal utslettes i endetidens Babylon, som omgir seg med gull smykker og purpur klær, er Arabiske Konger.

I tillegg skal vi legge merke til, at Skriften til og med åpenbarer, hvilken Baal-tilbedelse, de bekjenner seg til. For det står, at de Arabiske Kongene hadde på seg halvmåne smykker; dette taler direkte inn i vår tids Babylon og dokumenterer, at det er et Muslimsk Kongedømme, det pekes på.

Saudi-Arabia er et av Verdens mektigste Monarkier, som blir regjert av èn Konge, som styrer landet etter Sharialover. Politiske partier er forbudt, og derfor er dette et Muslimsk Kongedømme med absolutt makt.

Saudi-Arabia oppfyller derfor teksten om å være et Kongedømme, et Arabisk Muslimsk Kongedømme.

Skjøgen påvirker Verdens-økonomien
Skjøgen påvirker Verden med sin religion og økonomi: ”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus…" (Åp. 18:9)

Hor og luksus! Så her er det snakk om både religiøs og økonomisk innflytelse. Som vi vet, har Verden gått på olje det siste århundret; olje er selve blodet til nesten all industri. Saudi-Arabia besitter Verdens største råoljereserver og er historiens suverent største råolje eksportør.

Oljeeksporten står for 75% av alle inntektene, og det er oljen, som smører den enorme økonomien deres. Men den smører ikke bare sitt eget lands økonomi; den smører og påvirker hele Verdens økonomien. Saudi-Arabia har smurt og påvirket verdens økonomien det siste århundre med sin oljeproduksjon, og gjør det fortsatt.

Skjøgen bedrar Verden med sin rikdom
Bibelen beskriver Skjøgen som kilden til den største avgudsdyrkelsen og med stor rikdom. Avgudsdyrkelse gir henne stor makt, men hun forfører og bedrar også Verden med sin enorme rikdom: ”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.” (Åp. 18:23)

Spørsmålet er: Bedrar Saudiene Verden med sin rikdom? Deres religiøse og økonomiske innflytelse over Verden er enorm. Korrupsjon og smøring av Verdens politikere er nesten ikke til å fatte. Saudiene kjøper seg innflytelse hos politikere i Vesten og har dem i baklomma.

Et grelt eksempel er Jimmy Carter. Han har vært i baklomma til Saudierne i flere tiår og har mottatt enorme summer. Carter nekter å oppgi, hvor mye han har mottatt, men noen av tallene er kommet ut.

• På 70-tallet kausjonerte en anti-Israelsk Saudisk bank for peanøtt-farmen til Carter familien.

• Grunnleggeren av banken gav Carter på den samme tiden 500.000 Dollar i starthjelp til det, som kalles Carter Senteret på 70-tallet, og han gav mer enn 10 mill Dollar til forskjellige prosjekter senere.

• I 1993 gav Kongen i landet Carter en gave på 7.6 millioner Dollar, og Kongen er bare en av mange fra Saudi-Arabia, som har donert millioner til ham.

• Prins Al-Waleed bin Talal donerte mer en 5 mill Dollar til Carter i 2005.

• Den mektige Bin Laden familien har også gitt store beløp.

• Den selverklærte Jødehateren Shiekh Zayed har gitt Carter minst 500.000 Dollar. Zayed har bl.a. uttalt, at Holocaust bare er et eventyr; Jødene står bak 11. september, og Jødene er fiender av alle nasjoner i Verden.

Den samme Jødehateren gav også 2 millioner Dollar til Harvard University, men de ville ikke assosieres med denne Antisemitten, så de ble returnert. Carter derimot, beholdt alle millionene, han mottok, og etter å ha mottatt pengene uttalte han følgende: ”Denne gaven er veldig spesiell for meg, fordi den er fra min personlige venn, Shiekh Zayed”. Carter-senteret er en såkalt menneskeretts-organisasjon.

I Saudi-Arabia praktiseres Sharialover, hvor det medfører dødsstraff å forlate Islam, og en risikerer å få armen kappet av og å bli halshugget på åpen gate. Politiske partier er forbudt osv. Det er kort fortalt et av Verdens aller verste regimer.

Senteret og Carter er selv kjøpt og betalt av Saudierne, og det er derfor ingen stor overraskelse, at menneskerettighets-senteret har null aktivitet i Saudi- Arabia og ikke fordømmer dem; de har rett og slett kjøpt seg taushet.

Men her er toppen av kransekaka: Carter har uttalt følgende: ”De, som mottar penger fra Jødiske lobbyer, kan ikke være objektive i Midtøsten konflikten.”

Det sier altså mannen, som har mottatt en hel haug med penger fra Saudi-Arabia, og som samtidig er den fremste kritikeren av staten Israel av alle Presidenter i USA's historie. Og i Israel, som er det eneste sanne demokratiet i hele Midtøsten, jobber Carters menneskerettighetssenter. Carter har også forfattet boka: ”Palestina, fred ikke apartheid”, som fordømmer og anklager Israel for ulovlig okkupasjon, menneskerettighetsbrudd, apartheid osv.

Kan hans demonisering av Israel og hans øredøvende taushet ovenfor Saudi-Arabia ha noen med penger gjøre? Men det er ikke bare Carter, som har mottatt store summer fra Saudierne. Alle Presidentene i senere tid har mottatt store summer.

Under valgkampen rett før Obama ble valgt som President, ble Bill og Hillary Clinton tvunget til å oppgi, hvor pengegavene deres kom fra. Og de hadde mottatt mer en 20 millioner Dollar fra de Arabiske Gulf statene, og det meste kom fra Saudi-Arabia.

Bush-familien er sannsynligvis de, som har det lengste politiske samarbeidet med Saudierne. Bush senior og junior har et nært vennskap til Kongefamilien og har selvfølgelig mottatt enorme summer fra dem.

President Obama innledet et vennskap til en Saudisk prins, da han var 25 år gammel. Og Obamas utdannelsene på Columbia og Harvard universitetene ble betalt av Saudiske prinser. Så lenge før han ble President, mottok han penger fra Saudierne.

Vi har nå sett, at Saudi-Arabia bokstavelig kjøper seg makt og innflytelse i Verdens mektigste nasjon. Men dette skjer ikke kun i USA; dette er bare toppen av isfjellet. Korrupsjon er et effektiv redskap for å styre politikere og samfunnstopper; slike enorme pengesummer skaper bindinger og gir taushet om, hva som virkelig foregår på den Arabiske halvøya.

Hør og se Barak Obama og David Cameron hyklerske hyllest av den avdøde Kong Abdullah av Saudi-Arabia som en "stor leder" og for hans "innsats for fred" og for "å styrke forståelsen mellom trossamfunnene."

Alle svindlers mor
Den innerste sirkelen i Saudi-Arabia består av syv Prinser, og de styrer offentlige innkjøp for mange milliarder Dollar årlig, uten kontroll. En skandale i 2003 avslørte, hvordan Prins Bandar mottok 12 milliarder kroner i bestikkelser fra Britiske våpenprodusenter. Myndighetene i Storbritannia skal ha kjent til saken, men Tony Blair advarte om, at hvis etterforskningen av korrupsjonssaken kom til en konklusjon, så ville Saudierne stoppe all utveksling av terrorinformasjon til etterretningen deres.

Prins Bandar er nå død. Han var god venn av George Bush senior og junior og var tatt opp som æresmedlem i Bush-dynastiet, med kallenavnet ”Bandar Bush”. Det er laget dokumentarfilm om svindelen, skandalen kalles av noen ”alle svindlers mor”.

Sveriges knefall for Saudi-Arabia
Sverige har nettopp hatt en intern debatt om det økonomiske forholdet til Saudi-Arabia. Kongedømme er Sveriges viktigste handelspartner i Midtøsten. I 2013 eksporterte Sverige krigsmateriell til Saudi-Arabia for 750 millioner kroner. Den totale eksporten av varer og tjeneste var vel 12 milliarder Svenske kroner.

Men for kort tid siden så vi, hvordan den diplomatiske krisen mellom Sverige og Saudi-Arabia var et faktum, etter at Utenriksminister Margot Wallström gikk hardt ut og omtalte Saudi-Arabias straffemetoder som middelalderske. Dette ble oppfattet som en stor fornærmelse mot det Saudiske kongehuset og ikke minst mot Islam.

Krisen førte til, at det Svenske næringslivet la press på regjeringen, og det tok ikke lang tid før både Kong Carl Gustaf og Statsminister Löfven grep inn for å avslutte konflikten. Frykt for å fornærme Islam og politisk og økonomisk press førte til Svensk knefall for det fornærmede Islamske kongehuset.

"Det er et innflytelsesrikt land. Derfor er det viktig for oss å gjenopprette de bilaterale forbindelsene," sa Wallström. Forholdet er nå normalisert, men regjeringen i Sverige vil ikke si, om den måtte be om unnskyldning for å avslutte den diplomatiske konflikten, men det spekuleres i, om Svenskene ga lovnader om mer Moské bygging, mer innflytelse til Imamene og igangsetting av tiltak mot kritikk av Islam.

”Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus.” (Åp. 18:9).

”For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.” (Åp. 18:23).

Dette er en beskrivelse, som Saudi-Arabia helt klart oppfyller.

Skjøgen har en religiøs innflytelse på Verden
Hun beskrives som sagt også å påvirke Verden med sin avgudsdyrkelse: ”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…” (Åp. 18:3)

Vredens vinen, som folkene blir beruset av, er Islam og kommer fra krigsguden Allah. Islam er i sannhet den vinen, som gjør folk vrede og krigerske. ”Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.” (Åp. 17:2)

Som vi vet, er Mekka og Saudi-Arabia selve arnestedet og hjertet til Islam. Med sin oljerikdom bruker hun enorme summer for å spre vredens vin. Følgende eksempel setter dette i perspektiv:

Southern Baptist Convention i USA er den Kristne organisasjonen, som bruker mest penger på misjon i hele Verden. Myndighetene i Saudi-Arabia bruker like mye penger på å spre Islam hver tredje dag, som den største Kristne organisasjonen bruker på misjon over et helt år!

Sammen med Qatar og Tyrkia er Saudi-Arabia helt klart hovedsponsoren for Islamiseringen, som foregår i Vesten. De finansierer store og små organisasjoner, som kjemper for Islamske tilpassninger i samfunnet.

Den største og mest kjente av dem alle er Det Muslimske Brorskap. De har frem til 2013 i stor grad fått sine penger fra Saudi-Arabia. Den Franske dokumentaren ”Hva er Det Muslimske Brorskapet?” som er tilgjengelig via NRK nett-TV, er en viktig ressurs.

Broderskapet har innfiltrert Vesten og jobber strategisk med sitt langsiktige mål, som er å gjenreise det Islamske Kalifatet og Islamisere hele Vesten. Universiteter i Europa og USA mottar store pengegaver fra Saudierne, og det heter seg, at de sponser universitetene for å fremme forståelse og toleranse for Islam.

Pengestrømmen er med på å legge føringer på undervisningen med egne Islamske undervisningsprogrammer. Det tragikomiske med dette er, at et av Verdens mest intolerante og verste regimer, hvor det kun er Islam og Sharia, som gjelder, kommer til Vesten for å lære oss, at vi må være mer tolerante.

For å sette dette i en kontekst, og hvor absurd dette er, så skal vi se på en sammenligning. En regner med, at det er ca. 2 millioner Kristne i Saudi-Arabia, hvor de aller fleste av disse er utlendinger. Men det er null – 0 – Kirker, og det er strengt forbudt å holde Kristne møter eller bønnemøter.

Prester og Pastorer slipper ikke en gang inn i landet for å holde gudstjenester. Det er hardere dom for å smugle Bibel enn narkotika til landet, som du risikerer dødsstraff for. Til sammenligning så er det drøye 3 mill Muslimer i England, og de har mer enn 1.600 Moskeer, som i stor grad er sponset av Saudi-Arabia og andre Gulf-stater.

Dette hadde aldri vært mulig uten enorme pengesummer og et ignorant og sovende samfunn, som Vesten er i dag. Saudi-Arabias langsiktige og endelige mål er ikke til å ta feil av: De ønsker, at Vesten skal bytte ut sine demokratiske lover med de Islamske.

Akkurat som Evangeliske Kristne ønsker å vinne hele Verden med Evangeliet, ønsker Saudierne å Islamisere hver kvadratkilometer på jordens overflate. Moskeer, som i dag bygges i Vesten, inkludert i Norge, blir sponset derfra, noe Hege Storhaug og Human Rights Service har dokumentert meget grundig.

Islam er som sagt Verdens største religion etter Kristendommen, og den vokser hurtigst av dem alle, Saudi-Arabia har en nøkkelrolle i dette. Ved hjelp av sin rikdom setter de opp Moskeer i Vesten, og deretter utdanner de Imamer og Predikanter, som de igjen sender ut til Moskeene for å spre hat-propaganda mot Jøder og den Vestlige verden. ”For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri,…” (Åp. 18:3)

Vi kan konkludere, at Saudi-Arabia helt klart oppfyller beskrivelsen om å ha religiøs innflytele på Verden med sin vredes vin!

Skjøgen er kilden til stor forfølgelse av Guds folk
”Og jeg så at kvinnen (skjøgen) var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.” (Åp. 17:6)

Og vers 24 i kap.18 sier: ”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.”

Det er tydelig, at Skjøgen er selve kilden til en voldsom forfølgelse av Guds folk i Endetiden. Da må vi stille spørsmålet: Er Saudi-Arabia og Mekka en kilde eller opphav til forfølgelse av Israel og Guds folk, og har de blod på sine hender?

Svaret er helt åpenbart: Krigsguden Allah og Profeten Muhammed har vært selve motivasjonen for Islams forfølgelse av Guds folk i 1.400 år og Israel-hat i 67 år. Noe av det første, Muhammed og hans disipler gjorde, var å renske hele den Arabiske halvøya for Jøder og Kristne, og man finner som sagt ingen Synagoger eller Kirker i Saudi-Arabia den dag i dag.

Og nå i vår tid er forfølgelsen av Kristne i den Muslimske verden i ferd med å nå nye høyder i historien. 90% av all terror og krigføring, som foregår i Verden blir utført i Allahs navn. Alt dette har derfor sitt utspring fra Mekka.

I de Muslimske hellige skrifter og læresetninger er terror og forfølgelse selve eksemplet på, hvordan Jihad skal utføres for å tvinge mennesker til å underkaste seg Islam. Terroraksjonen mot USA 11. september 2001 ble utført og finansiert av folk fra Saudi-Arabia, og dette var starten på en vekkelse i den Muslimske verden.

Som vi ser på nettsiden TheReligionofPeace.com, har Islamske terrorister utført mer enn 25.000 dødelige terroraksjoner siden 11. september 2001. Saudi-Arabia og Mekka er ikke bare det ideologiske opphav til denne terroren; faktum er, at veldig mye av dette finansieres via av dem. For eksempel har Kongedømmet vært en av hovedsponsorne bak flere Palestinske terrororganisasjoner i kampen mot Israel.

I 2003 ble det lagt frem en rapport fra MEMRI om terror, sponset av Saudierne. De kom frem til, at de hadde gitt 4 milliarder Dollar for å finansiere opprør og terror mot Israel. Den Muslimske verden er i dag så å si Jøderen, og Kristne står nå i fare for å lide samme skjebne.

Vi er vitne til en enorm forfølgelse og terrorisering av Guds folk. Det er i dag de Kristne, som forfølges mest i hele Verden, og det er i all hovedsak radikale Muslimer, som sørger for dette. Vi hører daglig rop om hjelp fra Kristne i det Muslimske Midtøsten og Nord-Afrika, som blir forfulgt på det sterkeste.

Hovedsponserne til Muslimsk terror er Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og Iran. Det er de, som bevæpner og hjelper Islamistene, som utfører kidnapping, voldtekt og drap på Guds folk. Når Muslimer utfører terror og drap, så er det i all hovedsak for å ære Allah. Dette bør få oss til å tenke på Jesu egne Ord om Endetidens martyrer.

Jesus advarte om, at i Endetiden vil de, som dreper Kristne, faktisk tro, at de gjør Gud en tjeneste: ”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.” (Joh.16:2-4)

Jesus ber oss om å huske på dette, når trengselen kommer i Endens tid. Vi vet, at Islam har en direkte fornektelse av både Faderen og Sønnen i sin lære, og vi ser, at de ærer sin gud Allah, når de slakter Guds folk.

Dette bekrefter, at de handler nøyaktig slik, Jesus advarte mot. Korsfestelse, halshugging og partering er helt vanlig gjennom Islamsk terrorisme, som beskrevet i Islamsk originalkilder, Koranen og Sunna. ”I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.” (Åp. 18:24)

Legg merke til, at verset snakker om slakting! All blodsutgytelsen og slakting av mennesker, som skjer i Allahs navn, har sin opprinnelse fra Muhammeds Mekka, hvor vredensvinen Islam kommer fra.

Skjøgen lever i overdådig luksus
Bibelen legger vekt på, at hun lever i overdådig luksus, så da må det være noe spesielt: ”Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevne.” (Åp. 18:3)

”Og som hun selv har unt seg av prakt og luksus.” (Åp. 18:7)

Saudi-Arabia har i dag mer enn 7.000 grådige Prinser. Og de lever i en ufattelig luksus. Prins Al-Waleed bin Talal er kanskje den mest kjente av dem alle. Han har flere palasser og har mer en 200 luksusbiler. En av bilene er en diamant-belagt Mercedes SL-600 til en verdi av 48 millioner Dollar.

Andre gale rikinger gullbelegger bilene sine, men å dekke bilen med 300.000 diamanter er absolutt det dyreste og villeste, man kan gjøre. I sitt flygende palass, som er en luksuriøst innredet Airbus A380 til 3 milliarder kroner, flyr han verden rundt.

Han har også bestilt Verden største luksus lystbåt til 3 milliarder kroner! En kan skrive flere bøker om, hvilken overdådig luksus, Kongefamilien lever i, om palasser, de har, og hvordan de sløser bort penger på en ekstrem luksus. Men hvor får Prinsene pengene fra?

Det er selvfølgelig gjennom olje-inntekter. Kongefamilien deler ut store pengebeløp helt fra fødselen av med noe, de kaller stipend for kongelige. I tillegg får Prinsene ”bonusstipend”på opp til tre millioner Dollar når de gifter seg eller vil bygge et nytt palass.

Men Prinsene har langt flere metoder å tappe Verdens rikeste oljeformue på. Vi kan ikke gå i detaljer, men stikkordet er korrupsjon, svindel og kriminalitet. Så vi ser, at Saudi-Arabia har ..”overdådige vellevne.” (Åp. 18:3)" og ... ”unt seg av prakt og luksus.” (Åp. 18:7)

Skjøgen importerer en mengde varer
Neste kjennetegn rir på temaet av det forrige. Hun beskrives å handle en mengde varer: ”Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger: skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, osv…Og slaver og levende mennesker.” (Åp. 18:11-13)

Saudi-Arabia er en stor ørken, og landet produserer og eksporterer i all hovedsak to ting: Olje og Islam. Annet må de importere. Med tanke på landets beliggenhet, økosystem og gedigne luksusforbruk, og at det er ca. 29 millioner mennesker i landet, sier det seg selv, at behovet for import av varer er stort.

Skjøgen kjøper slaver
Alle nasjoner importerer en mengde varer, men det er en ting, vi skal legge spesielt merke til, som Skjøgen kjøper. Det står, at hun handler ”slaver og levende mennesker.” (Åp. 8:13)

Importerer Saudi-Arabia mennesker og slaver? På grunn av alle pengene, som regimet smører folkene med for å holde protester og opposisjon nede, så er det veldig mange, som ikke er aktive i arbeidslivet. Saudierne er blitt late og må derfor importere utenlandsk arbeidskraft for å holde landet i gang.

Det snakkes om 30% arbeidsledighet, men det er ikke bare, fordi det ikke er jobber å få; de gidder ikke å jobbe. Og den Utenlandske arbeidskraften er dessuten mye billigere. En fjerdedel av Saudis befolkningen består av Utenlandsk arbeidskraft.

Khaled A Beydoun, professor i jus. ved Barry University Dwayne O Andreas School of Law: "Dagens moderne slaveri i den Arabiske verden er ikke basert på hudfarge, men på lovlig underordning." Ifølge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen utgjør utlendinger 50% av den aktive og arbeidende befolkningen.

Men det anslås, at det er 5 millioner innvandrere uten papirene i orden. En stor del av dette er importert av landets eget næringsliv som billig arbeidskraft og jobber under svært dårlige forhold.

Organisasjonen mener også, at det er flere hundretusen, som lever som virkelige slaver. Her snakker vi om arbeidsslaver, sexslaver og trafficking. Husk, at Islams grunnlegger selv handlet og tok slaver, og han hadde til og med sexslaver. Da er det er ikke så rart, at dette foregår i området, Muhammed kom fra, og hvor hans ideologi praktiseres som den eneste rette lære.  

Hittil har vi sett, at Mekka og Saudi-Arabia sklir rett inn i Apostelen Johannes sin detaljerte beskrivelse som hånd i hanske hele veien. Det er noen flere detaljer som gjenstår, bl.a skal Skjøgen bli utslettet av Dyret, som hun pumper vredesvinen sin inn i.

I den tredje og siste siste delen skal detaljene rundt den endelige dommen utforskes, og faktum er, at dommen og den totale ødeleggelsen av Mekka og Saudi-Arabia blir nå varslet å komme fra Muslimene selv.