Skjøgen Babylon den store identifisert? - del 3 av 3.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
30. maj 2015.

Dette er tredje og siste del, hvor vi gransker, om "Babylon den store” virkelig kan være Mekka og Saudi-Arabia.

I del 1 og del 2 eksaminerte vi mer enn 10 beskrivelser, Åpenbaringsboken gir av Skjøgen. Vi så bl.a. på følgende:

1. Skjøgen er kilden til den største avgudsdyrkelsen i endetiden
2. Skjøgen befinner seg i en ørken
3. Skjøgen beskrives som kongelig
 4. Skjøgen påvirker Verdens økonomien
 5. Skjøgen bedrar Verden med sin rikdom
 6. Skjøgen har en religiøs innflytelse på verden
 7. Skjøgen er kilden til stor forfølgelse av Guds folk
 8. Skjøgen lever i overdådig luksus
 9. Skjøgen importerer en mengde varer
10. Skjøgen kjøper slaver

Konklusjonen er, at ingen andre byer og nasjoner fyller kombinasjonen av kriteriene fullt ut slik Mekka og Saudi-Arabia gjør.

Vi skal nå se på, hvordan Johannes beskriver utslettelsesdommen av Skjøgen, samt noen kryssreferanser i det Gamle Testamentet. Summen av det, som kommer frem, gir oss så mye konkret informasjon, at det ikke lenger kan være noe særlig tvil om, hvem som representerer Skjøgedommen nå i Endens tid. Og, som vi skal se, blir utslettelsen av Mekka og Saudi-Arabia profetert og bekreftet av Muslimene selv.


11. Skjøgen blir dømt av Gud og ødelagt av Dyrets Rike
Johannes forteller, at hun til slutt blir dømt av Gud, og han beskriver selve dommen, som kommer over henne: ”Og de ti hornene du så, og dyret, de skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild.” (Åp.17:16-17)

Det er altså Dyret, dvs, det Islamske riket, bestående av bl.a. Iran, Irak, Tyrkia og Syria, som angriper og ødelegge Skjøgen. Da må vi stille spørsmålet: Hater deler av den Muslimske verden Saudi-Arabia? Faktum er, at de har blitt angrepet av Muslimske land flere ganger.

Vi må huske på, at det Tyrkiske Ottomanske riket kontrollert Mekka og Medina. I sin storhetstid hadde Tyrkerne herredømmet over enorme landområder fra den Arabiske halvøya i sør til Balkan i nord, og fra Irak i øst til Algerie i vest. Og dagens Tyrkia med sine økende Ottomanske ambisjoner ønsker å styre regionen igjen. Det betyr ikke bare Mekka og Medina, men også Jerusalem.

Tyrkia utgir seg i dag for å danne en allianse med Saudi-Arabia mot Iran og landets atomprogram, men sannheten er, at de ikke liker hverandre i det hele tatt. Deler av den Islamske verden mener, Saudi-Arabia ble etablert av Vestlige makter, og at Monarkiet ikke har noe grunnlag i Islamsk lov.

Saudi-Arabia er i dag en nær økonomisk alliert av Vesten og USA spesielt. Det har bidratt til en militant, Islamistisk motstand mot Kongehuset, og Sunnimuslimene i ISIS sier rett ut, at de ønsker å ødelegge Mekka.

Spesielt Iran, men også andre militante Muslimer, ser på Saudi-Arabia som ei hore, fordi de er i seng med den vantro Vesten med tett økonomisk samarbeid. Handelen gjør både Vesten og Saudierne rike, og dette provoserer mange Islamister.

Det Sjiamuslimske Iran og en del Sunnimuslimer profeterer og lærer, at Mekka vil bli ødelagt i Endens tid. Når deres frelser, Mahdi, kommer, så profeteres det, at den Islamske Messias figuren skal styre Kalifatet fra Jerusalem, fordi Mekka og Medina er ødelagt. Det er derfor, vi hører Islamistene roper om å "befri" Jerusalem og om en fullstendig nedslakting av Jødene ved dommedag.

Dette vet Saudi-Arabia og frykter derfor, at det Sjiamuslimske Iran skal bombe landet for å oppfylle profetien. Fakta er, at Saudierne frykter Irans atomvåpenprogram minst like mye som det, Israel gjør. De gjør derfor alt, hva de kan, for å hindre Iran fra å få atomvåpen.

Det svirrer rykter i mediene om, at Saudi-Arabia har gitt Israel grønt lys til å fly i deres luftrom ved eventuelt angrep på atomreaktorene inne i Iran. Det er en slags kald krig, som foregår, og Saudiernes bombing av Iran-støttede opprørere i Yemen er en del av dette spillet.

Iran forbyr i dag sine borgere å praktisere Hajj til Mekka, som er en av de fem Søylene i Islam. Sunni- og Sjiamuslimer er bl.a. splittet i synet på de hellige Muslimske byene. Det er Sunnienes Mekka på den ene siden, og Sjianes Karbala på den andre.

Splittelsen er dyp og kommer til å spille en stor profetisk rolle i tiden, som kommer. Iran er en del av Dyret, som kommer til å angripe Skjøgen.

Som vi vet, klarer ikke Muslimene å holde fred med hverandre. Det ser vi på all terror og krig, som foregår i den Muslimske verden. Men dette er profetert flere steder i Skriften. Daniels bok beskriver riket til Antikrist å være delt:

”Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne”. (Dan 2:41-43)

Dette er en beskrivelse, som passer perfekt med Sjia- og Sunni-verdenen i dag. Jesus forutsa den endelige dommen av Skjøgen og riket til Antikrist, når han underviste om de åndelige lover: "Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående". (Matt 12:25)

Det er spesielt to ting, som forener radikale Muslimer på begge sider, og det er krigen mot Israel og de Kristne. Men en dag vil dommen over Skjøgen komme: ”For Gud ga dem (de ti konger) i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme tanke: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.” (Åp. 17:17)

”For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort.” (Åp. 18:5)

”Derfor skal plagene hennes komme på én og samme dag: død og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For mektig er Herren Gud som dømmer henne.” (Åp.18:8)

Det Islamske dyret vil til slutt vende seg brått mot Saudi-Arabia for å ødelegge henne. En Engel forkynner dommen: ”Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!” (Åp. 14:6-7)

Når dommen er fullbyrdet høres dette: ”En annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.” (Åp. 14:8)

Så ”alle Horers mor", Mekka, vil bli straffet av Gud for å skjenke folkeslagene fulle av vredesvinen Islam. Dette gjentas i kap.18: ”Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder,.. " (Åp. 18:2)

Apostelen Johannes siterer Det Gamle Testamentet
Vi vet, at hverken Jesus eller Apostlene hadde Det Nye Testamentet, slik vi har i dag; de siterte hele veien de gamle profetene. Åpenbaringsboka, som er avslutningen av Bibelen, er i stor grad bygd opp på avsnitt fra det, som kommer før den. De,t som skal skje helt i Endens tid ved Verdens forløsning, blir profetert om og om igjen i Det Gamle Testamentet.

Johannes refererer fra dem og gir en detaljert oppsummering av det, som vil skje. Men hvor er utrykket ”falt, falt er Babylon” hentet fra? Finner vi en kryssreferanse i Skriften? Sitatet er hentet fra profeten Esajas, og han beskriver den samme dommen. Han lokaliserer også helt konkret, hvor Babylon ligger, og til og med hvilket land, som angriper.

Esajas' profeti er om Babylons undergang og kalles: ”Budskap om ørkenen ved havet.” Som vi husker fra del 2, så forklarte Johannes, at Babylon befant seg i en ørken, og her bekrefter Esajas, at Babylon ligger i en ørken ved havet.

Mange vil hevde, at Esajas kun snakker om den gamle Babel by i Irak. Men ligger gamle Babylon by ved havet? Gamle Babel ligger ikke ved havet. Mekka derimot ligger ved Rødehavet, og hele landet er en stor ørken omgitt av flere hav.

Den Arabiske halvøya er ørkenen ved havet, og litt ut i avsnittet kommer Esajas med budskapet om Babylons fall: ”Falt, falt er Babylon! Alle byens gudebilder ligger knust på jorden.” (Esaj 21:9)

Her har vi det samme ordtaket, som Åpenbaringsboka refererer; det er fordi, det til syvende og sist er samme historie, som blir fortalt. Og den endelige oppfyllelsen av profetien vil skje på Herrens dag i striden for Zion.

Videre i domsavsigelsen mot havørkenen så kommer Esajas 21 med flere konkrete geografiske steder, som bekrefter, hvilket området det er snakk om: "Budskap om Duma. Noen roper til meg fra Se'ir." (11) "Budskap om Arabia. Dere karavaner fra Dedan." (Esaj 21:13)

"Dere som bor i Tema! (14) Om et år skal det være slutt på all herligheten i Kedar". (Esaj 21:16)

Så er spørsmålet: Hvor ligger Duma, Seir, Arabia, Dedan, Tema og Kedar? De ligger alle sammen på den Arabiske halvøya, dvs, i dagens Saudi-Arabia! Johannes sier, at angrepet på Skjøgen skjer brått. Hun skal brenne på en time, og Esajas forteller, hvem det er, som angriper: ”Et hardt syn har jeg fått se: Svikere sviker, hærmenn herjer. «Fram, du Elam! Til angrep, du Media!” (Esaj 21:2)

Elam og Media er dagens Iran, så her får vi høre, at Iran går til angrep. Dette bekrefter Johannes sin beskrivelse av Iran (Bjørnen), som en del av Dyrets rike som angriper, og det stemmer skremmende godt med dagens politiske situasjon. Vi kan derfor regne med, at situasjonen i Midtøsten vil bli mer spent i tiden, som kommer, og at Iran til slutt vil angripe Saudi-Arabia.

12. Handelsfolket på havet skal se Skjøgebyen brenne
Johannes forteller at handelsfolk og sjøfolk, som er ute på havet, skal se, at hun brenner:
”På en eneste time er all denne rikdommen lagt øde. Alle skippere og alle som seiler langs kystene, sjømenn og alle som lever av sjøfart, de sto langt borte. De så røyken stige opp der hun brant, og ropte: Hvor finnes maken til denne store byen? Og de strødde støv på hodet og ropte i gråt og sorg (ikke vestlig, men Midtøsten skikk): Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip på havet, er blitt rike av hennes overflod! På en eneste time ble hun lagt øde.” (Åp. 18:17)

Vi leste her om skipene og folkene på havet, som så røyken stige opp, når hun brenner. Saudi-Arabia er som sagt en ørken, og Mekka ligger ca. 5 mil inn i landet fra Rødehavet, som er en av Verdens mest trafikkerte ships gater.

I Jeremia kan vi lese om den endelige dommen mot Edom i Endens tid. Der blir Edoms område beskrevet å gå fra Teman til Jordan: Det henvises til det samme området, d.v.s Saudi-Arabia, og det er naturligvis den samme dommen, som Johannes og Esajas beskriver: ”Derfor, hør hvilken beslutning Herren har fattet om Edom, hvilken plan han har lagt mot dem som bor i Teman. Når de faller, skjelver jorden av drønnet, helt til Rødehavet høres skriket. ” (Jer 49:20-21)

Tydeligere kan det ikke bli. Det er fra Rødehavet handelsfolk og skipsflåten vi vil se, at Mekka og landet går opp i røyk. Legg merke til, at at når de faller, skjelver jorden av drønnet. Det tyder på, at landet blir bombet. Johannes beskriver bombingen slik: "Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: Slik skal Babylon, den store by, bli styrtet ned med veldig kraft og aldri finnes mer." (Åp. 18:21)

Men Johannes sier, at landet skal brenne. Hvordan er det mulig, landet er jo bare en stor ørken? Svaret på det finner vi i Esajas 34, hvor dommen mot Edom også blir nevnt: "Det er hevnens dag for Herren, gjengjeldelsens år i striden om Sion (Herrens dag). Elvene skal bli til bek og støvet til svovel, landet blir til brennende bek. Verken dag eller natt skal det slukne, evig skal røyken stige. Fra slekt til slekt skal det ligge øde, evig og aldri skal noen krysse det.” (Esaj 34:8-10)

Esajas sier, at elvene skal bli til bek, og at landet blir til brennende bek. Vanlige elver og sand brenner ikke. Det er derfor ikke snakk om vanlige elver. Grunntekstens betydning for ”torrent” er også underjordiske brønner og tunneler. Og brønnene og tunnelene blir til bek, som betyr olje eller tjære, så her profeterer Esajas om olja under bakken ca. 2.600 år, før den ble oppdaget.

Og det står, at landet forvandles til brennende bek, som bokstavelig talt betyr brennende olje. Derfor er det mest sannsynlig, at Saudi-Arabia blir bombet, og det vil sette oljebrønnene i brann. Og hvis en lurer på, hvordan det vil se ut etter at det Islamske Dyret, ledet av Tyrkia og Iran, har bombet Saudi-Arabia, så kan vi se på bilder av noe tilsvarende fra Kuwait krigen, da Saddam Hussein satte fyr på olje-brønnene der.

Røyken av en slik brann er helt ekstrem og mørklegger store områder. Tenk da hvor ille det kan bli, når Verdens største oljebrønner brenner. Verden gir i dag Iran tid og mulighet til å utvikle atomvåpen, og det er ikke utenkelig, at det brukes atomvåpen i denne krigen (hun skal brenne på en time).

Vi har nå studert avsnittet om ”Skjøgen Babylon den store”, og vi ser, at Mekka og Saudi-Arabia fyller alle beskrivelser, som Johannes gir. Når vi i tillegg legger til avsnittene i Gamle Testamentet om samme tema, så blir det helt åpenbart, hvilket område det pekes på.

Esajas og Jeremia avslører helt konkret, hvilket geografisk område det er snakk om, nemlig dagens Saudi-Arabia og ikke Italia, New-York eller Irak.

Sjiamuslimsk leder profeterer, at Iran vil bombe Saudi-Arabia
I mars 2015 uttalte en SWjiamuslimsk leder på "Irak Fremtids TV", at Iran bør ødelegge Saudi- Arabia. Hans beskrivelse høres akkurat ut som Irans ødeleggelse av Babel/Arabia i Esajas 21 og dommen over Bozra/Edom i Esajas 34, og Dyrets ødeleggelse av hora ”Babylon den store” i Åpenbaringen.

Programlederen kaller Saudi-Arabia for ei ”skamløs hore i ørkenen” og sier, oljen vil flyte og brenne etter bombing av oljebrønnene, og at deres hovedsteder for ”horedommen”, Mekka og Medina, vil bli ødelagt. Vi ser altså, at Bibelens profetier om dommen, som vil ramme Mekka og Saudi-Arabia blir varslet i dagens medier, og det på et så detaljert nivå, at en skulle tro, de siterte direkte fra Bibelen.

Når vi i nå ser, hvordan Skriftens mange detaljerte beskrivelser passer inn, og hvordan Muslimer bekrefter dens kommende dom og totale ødeleggelse, så blir det vanskelig å benekte, at Mekka og Saudi-Arabia kan identifiseres som ”Babylon den store”.

Vi vet, at det eksisterer mange spekulasjoner og teorier rundt Skjøgen, men dagens realiteter på bakken taler veldig sterkt for teorien, som her presenteres. Den spente situasjonen i Midtøsten vil ganske snart avsløre, om teorien er riktig eller ikke.

"Babylons den stores" himmelhøye tårn reises i dag
Det er en merkverdig og slående parallell mellom det gamle Babylon og Mekka og Saudi-Arabia, som nå åpenbares rett frem for våres øyne. Som vi vet, bygde kong Nimrod det himmelhøye Babelstårn, som er blitt symbolet på menneskelig hovmod og forførende avgudsdyrkelse.

I selve hjertet av området, som utkrystalliserer seg som ”Babylon den store” i dag, finner vi flere av Verdens største og høyeste tårn. De Arabiske oljelandene konkurrerer om å ha det høyeste tårnet i Verden. Det gjør de for å markere, at ingenting er umulig med sin enorm rikdom og for å ære Allah.

Rett ved Kaba ligger byggverket, som har syv sammenhengende tårn. "Mekka Royal Hotel Clock Tower" er 601 meter høy og er i dag tredje eller fjerde høyeste bygning i Verden. Tårnet sto ferdig i 2012 og innehar 30 verdensrekorder.Tårnbygningen har klart størst gulvareal i Verden med sine 1,4 millioner kvadratmeter. Den har Verdens høyeste klokketårn og Verdens største urtavler (35 ganger større en Big Ben).

Det har i alt fire klokker i tårnet. Urene har diameter på 46m, minuttviseren er 22m lang og urene er opplyst av to millioner led lys og er synlig på 25 kilometers avstand. Tårnet er som sagt plassert rett foran Kaba, det helligste stedet innen islam. Og hva er det, tårnet proklamerer? Jo, det proklamerer, at ”Allah er større”. På toppen kroner en gedigen halvmåne med mosaic gullbelegg.

Arabisk avis kaller området ”Babels fjell"
I den AQrabiske avisen Al-Sharq Al-Awasats omtale, kommer det frem, at tårnet står på området til "Babels fjell" (Mount Babel), og de har følgende å si om det enorme prosjektet, som ble gjennomført i Mekka: ”Prosjektet "Tårnhuset" er det første prosjektet i Mekka ... som bærer syv tårn ... "Towers of the House" er på området til Mount Babel i Ajyad. Området har utsikt direkte på Haram al-Sharif (hellige huset [Kaba]). Det er også det største tårnet i Verden, når det gjelder areal. ... og består av syv tårn .”

Så tårnet er reist på et område, som bokstavelig kalles ”Babels fjell”! Byggverket har observatorium for å overvåke bevegelser av månen og kalles ”Huset til de syv tårn” (Seven Towers of the House), som minner om det gamle navnet på Babel, som også ble kalt ”Huset til de syv lysene på jorden”!

Og vi skal merke oss, at tårnhuset er reist på ruinene av det historiske Ottomanske fortet fra 1780, som ble reist for å beskytte de Muslimske helligdommene i byen. Rivingen av den Ottomanske byggningen ved starten av 2000 tallet skapte sterke reaksjoner fra Tyrkia og anklagde Saudi-Arabia for å gjennomføre en kulturell massakre. Så her ligger det faktisk en kime til konflikt i tiden, som kommer.

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i dag Verdens høyeste tårn og ligger i nabolandet Dubai. Men Saudierne har sett seg lei av, at Verdens høyeste bygning ligger i nabolandet og bygger nå det, som kommer til på bli Verdens suverent høyeste tårn. Det skal bli mer enn 1000 meter høyt, 1 km opp i været! Så da snakker vi virkelig om himmelhøyt tårn, slik Bibelen kaller det. Rett utenfor Mekka i byen Jeddah er byggingen nå i gang av det, som skal hete Kingdom Tower, og skal etter planen stå ferdig i 2017.

Den opprinnelige planen var, at det skulle bli 1600m, men grunnforholdene begrenset det til drøye 1000m. Under pressekonferansen om byggeplanene forklarte den ansvarlige for prosjektet Prins Al-Waleed, at tårnet vil sende et finansielt og økonomisk signal, som ikke kan ignoreres. Med andre ord snakker vi om et tårn-prosjekt, som oser av hovmod og markerings behov.

Konklusjonen av alt det, vi nå har sett, er, at ingen andre steder i Verden er i nærheten av å oppfylle Skriftens detaljerte beskrivelse av ”Skjøgen Babylon den store” slik Saudi-Arabia og Mekka gjør, så da er vel sirkelen slutta, vil jeg tro.

Kristen vekkelse i Saudi-Arabia
Helt til slutt ønsker jeg å understreke det, som er hovedhensikten med å studere og granske profetiene. Mange røster i dag forsøker å forteller oss, at vi ikke bør fokusere på Eskatologi (de siste ting), men hva var det Jesus gjorde?

Faktum er, at alle Kristnes forbilde, Jesus, studerte Eskatologi og Apostlene likeså. Det er Gud selv, som har gitt oss det profetiske ord, og det er Herrens vilje og mening, at det skal veilede å inspirere oss til å forkynne Evangeliet om Riket, som kommer.

Ordet skal sammen med Ånden drive oss frem slik, at vi ikke blir passive, men aktive for Guds sak. Tiden, som ligger frem for oss, vil bli meget tøff og hard. Kristne trenger derfor virkelig å forberede seg, både for sin egen del og for å hjelpe andre. Gud forventer, at Hans folk kjenner Skriftene, og det er farlig for Kristne å være passive til ondskapen, som nå manifesterer seg i form av hat og forfølgelse mot Jøder og Kristne.

Muslimene rammes også hardt, og mange forsøker å bryte ut av Islams jernhånd. Det er derfor viktig at vi ber for dem. Muslimene er like mye omsluttet av Jesu kjærlighet som alle andre mennesker. Rett før dommen kommer over Skjøgen, så lyder det et vekkerop fra Herren. Dette varsler sannsynligvis en vekkelse.

Gud kaller på sin brud, og Han ber dem flykte ut av henne, før dommen faller: ”Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort.” (Åp. 18:4-5)

Kristenforfølgelsen er nå rekord stor og vokser for hver dag. Kristne står i fare for å bli utryddet flere steder i den Muslimske verden. Det blir hevdet, at i begynnelsen av dette århundre var det 20 prosent Kristne i Midtøsten, men nå er det bare fire prosent igjen.

Paradokset er, at samtidig som historiens største Kristenforfølgelsen utfolder seg i den Muslimske verden, pågår det parallelt store Kristne vekkelser flere steder. Det har lenge vært kjent, at en av Verdens største vekkelser vokser frem inne i Iran.

Kristendom er som sagt strengt forbudt i Saudi-Arabia, og det har frem til vår tid vært helt stengt for Evangeliet. På samme måte som i Iran, kommer det nå sterke rapporter om en stor undergrunns Vekkelse i Saudi-Arabia.

Akkurat som Iran ikke klarer å stoppe internett, radio og TV sendinger, gjør heller ikke Saudi-Arabia det. Evangeliet har fått fotfeste i landet og vokser. Dette er gode nyheter! Gud kaller nå på sitt folk i Saudi-Arabia og resten av den Muslimske verden. Herren elsker Muslimene og er trofast og oppfyller sitt Ord. Innhøstningen i den Muslimske verden har startet for fullt, og dette bærer varsel om, at dommen over Skjøgen snart vil komme.

La det være helt klart: Saudi-Arabia er et regime, som ikke står tilbake for IS i brutalitet og brudd på menneskerettigheter. Faktum er, at det har vært lettere å være Kristen i Syria enn i Saudia-Arabia, før dagens borgekrigen brøt ut.

Kilden til Islams Antikristelige teologi og brutale forfølgelse av Kristne over hele Verden kommer fra Koranen og har sitt utspring fra Mekka. Når disse faktiske forhold blir snakket høyt om, blir det ofte sterke reaksjoner. Noen reager mer avsky og ber en slutte og forsøker å true røstene til taushet ved å stemple dem som Islamofobe rasister eller ved latterliggjøring.

Dette fordi de ønsker å forsvare Islam og forsøker dermed å bortforklare de helt åpenbare realiteter. Mens en Kristen drepes hvert femte minutt, og blodet flyter i Islams navn, blir Islam forsøkt hvitvasket og løftet frem som ”fredens religion” på lik linje med Kristendommen.

Men Kristne kan ikke være likegyldige til dette bedraget. Vi er faktisk forpliktet til å snakke høyt mot denne ondskapen. Her vil jeg understreke en ting til: Jeg ikke er anti-Muslim, tvert imot så ber jeg for Muslimene, fordi de er forført og lever i mørket.

I den Muslimske verden koster det fryktelig mye å forlate sin tro og å bli Kristen, ja, det kan koste dem livet, og mange gjør nettopp dette i dag.

Martyrene
Skriften har varslet, at det siste antallet, som kommer inn i Guds rike, vil bli martyrer: ”Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?» Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.” (Åp. 6:9-11)

Johannes forklarer, at Skjøgen er selve kilden til vredesvinen, som folkene i Dyrets rike drikker av, og som driver dem til full nedslakting av Guds folk. Og i denne sammenhengen er det noe vesentlig, som kommer frem: ”Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord,...” (Åp. 20:4)

Den varslede henrettelsesmetoden er altså halshugging! I dag kan alle, som vil se, hvem det er, som forfølger og som systematisk halshugger Jesus vitner. Det er bare ett religiøst system av betydning, som gjør dette i 2015, og det er så tydelig, at vi trenger ikke en gang nevne navnet. Vi kan ut ifra dette anta, at den siste store innhøstningen av Martyrer vil komme fra den Muslimske verden, men vi vet også, at dom og rettferd kommer:

”Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. Igjen ropte de: Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet.” (Åp. 19:1-3)