Skjøgen Babylon den store identifisert? - del 1 av 3.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
23. maj 2015.
Av David Lindhjem.

Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart, at Dyrets rike, som portretteres i Åpenbaringen, peker på det Islamske Imperium.

Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (Løve), Media Persia (Bjørn) og Grekenland (Leopard). Hele området består i dag kun av Muslimske nasjoner, minus Israel. Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det Islamske Imperium, som i dag våkner til live igjen etter å ha vært "dødelig såret" i ca. 100 år.

I Åpenbaringen 17 og 18 blir det fortalt enda en historie gjennom symbolikk av en kvinne, som rir Dyret. Johannes beskriver henne som en forførerisk Skjøge, som sitter ved store vann (folkemengder). Hun er selve kilden til "vredesvinen", som Hedningefolkene drikker av, og kjøpmennene i Verden gjør seg rike av hennes "overdådige vellevne".

Dyrets rike vil helt i endens tid vende seg mot Skjøgen. Hun vil til slutt blir dømt av Gud og ødelagt. Det er Dyret selv, som utsletter henne: "...Dyret, ..skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger." (Åp.17:17-18).

  Skjøgen er en by og er et mysterium for Verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen, og det er i dag flere teorier om, hvem hun er. Noen hevder, det er New-York, andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er, at Skjøgen er Roma.

Kvinnen og dyret: ”I Ånden førte han meg ut i ørkenen, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr". (Åp.17:3).

Skjøgen rir altså det Islamske Imperium, og hennes hemmelige "kodenavn" blir nevnt i vers 5: "På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden" (Åp.17:5).

Det står, at navnet har en skjult mening. For å forstå, hvorfor Johannes bruker "Babylon den store" som kodenavn, så må vi forstå betydning av selve navnet og hvor, det stammer fra.

Det gamle Babel
Babylon har sin opprinnelse fra Babel by, som ligger i dagens Irak. Babylon kommer fra ordet Babel, som betyr forvirring. I 1 Mosebok leser vi om Nimrod, som var jordens første Konge etter syndefloden. Nimrod gjorde opprør mor Gud, og byen Babel var en del av hans rike.

På den tiden talte alle mennesker samme språk, og de bygde det berømte himmelhøye Babelstårn. Folk reiste som pilegrimer til byen for å tilbe avgudene. Men etter en tid grep Gud inn og forvirret folket med å gi dem forskjellige språk. Språkforvirringen resulterte i, at folket ble spredt, og fra tiden etter Syndefloden har Babelstårn blitt symbolet på menneskelig hovmod og avgudsdyrkelse.

Avgudsdyrkelsen handlet om mange ting, men det handlet i stor grad om tilbedelse av himmellegemer. De tilba sola, månen og stjernene, og når Gud spredte folkene fra Babel, fortsatte de med avgudsdyrkelsen i områdene, de flyttet til.

Dette gikk i arv opp gjennom historien. og Bibelen kaller dette for Baal-dyrkelse. Avgudsdyrkelsen sto sentralt i de påfølgende Imperiene i Midtøsten. De hadde forskjellige navn, men det var spesielt ett fellestrekk, som gikk igjen hele veien, nemlig halvmåne og stjerne symbolet.

Der finnes et relieff fra ca. år 2.100 f.Kr. av Sin /Nanna, som er Månegud i Mesopotamisk og Sumerisk mytologi og gudeverden. Alle de Hedenske rikene, som forfulgte Israel, dyrket himmelguder, og bruken av halvmåne og stjerne symbol sto sentralt hele veien. I Egypt var det bl.a. tilbedelse av månegudinna Isis og andre stjerneguder.

Babylons betydning
Så Babylon er kjent for forføreriske avgudsdyrkelse, og Bibelen kaller dette for hor. Som vi vet, ble Israel tatt til fange og bortført av Nebukadnesar til det Babylonske riket i det sjette århundre før Kristus. Navnet har siden den gang blitt brukt som bilde og utrykk på Hedenske samfunn, som bedriver forførelse, avgudsdyrkelse og forfølgelse av Guds folk.

Jøder og de første Kristne kalte byen Roma for Babylon. Det var, fordi Roma var episentret for avgudsdyrkelse og umoral på den tiden. Samtidig så var byen hovedstaden i Romerriket, som også forfulgte Israel og de Kristne.

I Peters første brev refereres det til en by med kodenavnet Babylon. Det er stor enighet om, at Peter siktet til det Hedenske Roma, derfor er det ikke så rart, at mange har trodd, at den hemmelige Babylonske byen, som omtales i Åpenbaringsboka, også er Roma.

I Studie Bibelen, hvor Toralf Gilbrant var redaktør, diskuteres temaet ganske omfattende og sier følgende: ”Babylon den store” i Åpenbaringen kan være byen Roma eller en annen by. som fremstår i endens tid, og som da er Verdenshovedstad til forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse.

Selv om redaksjonen var temmelig overbevist om, at Rom var Skjøgen, gav de altså åpning for, at det kunne være en annen by, som ville framstå som Verdenshovedstad for avgudsdyrkelse og forfølgelse helt i endens tid.

I dag kan alle, som vil, se, at Roma ikke lenger er episentret for Hedensk avgudsdyrkelse og forfølgelse, slik det var under Romerriket for ca. 2000 år siden.

1. Skjøgen er kilden til den største avgudsdyrkelsen i endetiden Den hemmelige Babylon, som det siktes til i Åpenbaringsboka, som rir Dyret, er en endetids Babylon. Det er derfor verken dagens Roma eller det gamle Babylon, det siktes til.

"Med henne har jordens konger drevet hor...." (Åp.17:2).

Hor er bilde på avgudsdyrkelse, så det er helt klart, at stedet er kilden til en form for avgudsdyrkelse. Horen har følgene påskrift på pannen: " På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: ”Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden.” (Åp.17:5).

At hun er "moren" til alle horene og styggedommene på Jorden, betyr ikke, at hun bokstavelig talt er moren til all avgudsdyrkelse i Verden. Dette er helt et vanlig Midtøsten uttrykk og betyr, at hun er stor og representerer den største avgudsdyrkelsen.

Akkurat som ”alle krigers mor” og "alle bombers mor" betyr det største i sitt slag, betyr "alle horers mor", at hun representerer den største horen/avgudsdyrkelsen på Jorda. Avsnittet er derfor veldig konkret, fordi den hemmelige Babylon, det siktes til, er ikke bare kilden til en stor avgud, men hun er kilden til den største avgudsdyrkelsen på Jorda.

Spørsmålet er da: Hvilken by eller område er selve episentret for den største avgudsdyrkelsen på Jorda nå i endens tid? Er det Roma eller New York? Vi kan i dag se, at kvinnen rir det Islamske Imperium, og Islam er verdens største religion etter Kristendommen.

Hver dag vender milliarder av mennesker seg mot Mekka fem ganger om dagen, når de bøyer kne for å be. Mekka er stedet, hvor Muhammed ble født og er den helligste byen innen Islam etter Medina. Saudi Arabia og Mekka er selve kilden og hovedstaden for den klart største avgudsdyrkelsen nå i vår tid. Og ikke bare i vår tid, Islam er verdens største avgudsdyrkelse i hele historien! Alle byers mor Mekka refereres faktisk som ”byenes mor" i Koranen (Sure 6:92 og 42:5).

Med utrykket "byenes mor” så menes det selvfølgelig, at hun er den største og helligste byen på Jorden. Koranen og Muslimene bekrefter Mekka som den største byen på Jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

Og ironien er, at Mekkas rolle som den viktigste byen innen Islam har gjort, at navnet benyttes som begrep for å beskrive andre steder av stor betydning i vår del av Verden også. F.eks. så er byen Nashville countrymusikkens Mekka, og byen Las Vegas er gamblernes Mekka.

Hele Verden bruker navnet Mekka for noe, som er størst innen sin sjanger. Det er kun Muslimer, som har adgang til byen. Brytes dette straffes en hardt, og det kan ende med døden.

Apostelen Peter kalte som sagt byen Roma for Babylon i det første århundre, fordi det var episentret for Hedensk avgudsdyrkelse og hovedstaden i Romerriket, som var redskapet til Djevelen i sin forfølgelse av Guds folk på den tiden.

Mekka og Saudi-Arabia er på samme måte vår tids Babylon. Det er selve arnestedet til det Antikristelige Islam, som har skapt det Islamske monstret, som kalles Dyret i Skriften.

Kalifatets mål og hensikt
Som vi husker, så spredte Gud folkene fra det opprinelige Babylon,k da de bygde Babels tårn. Han forvirret dem med forskjellige språk, som igjen resulterte til landegrenser mellom folkene. Med andre ord er landegrenser mellom forskjellige folkegrupper Guds ordning. Og det er dette, Islam reverserer.

Det hvisker ut landegrenser og samler flest mulig nasjoner inn i sitt Kalifat med en kultur, Sharia og språk (Arabisering). Dette bekrefter, hva som ligger bak, nemlig opprør mot Gud.

Mange har hevdet, at endetidens Babylon vil forsøke å samle jorden under én religion og ett språk. Dette stemmer overens med Islams målsetting, som er å samle hele Verden i ett Islamsk Kalifat med Sharialover og Arabisk språk.

Som vi har sett, har alle de Hedenske rikene, som forfulgte Israel, tilbedt himmel-guder. Og hva er det Muslimene tilber? Jo, de tilber måneguden Allah. Islam er en fortsettelse av avgudsdyrkelsen, som har gått i arv fra gamle Babel by, hvor de tilba måneguden Sin/Nanna eller Baal tilbedelse, som Bibelen kaller det.

Og vi kan se hovedsymbolet til Islam på flaggene til Muslimske land og på toppen av Moskeer over hele Verden. Faktum er, at Islamsk tro inneholder en salig blanding av forvrengt Bibel-historie og Hedensk Baal-dyrkelse.

Akkurat som folket reiste som pilegrimer til det gamle Babel, gjør Muslimer det samme i dag. Muslimene er pålagt å gjennomføre en pilegrimreise til Mekka i løpet av livet, som en lydighets handling til Allah.

Tilbedelsen i Islam er rettet mot den svarte steinen, som befinner seg inne i det, som heter Kaba. De hevder og tror, at steinen var en stjerne, som falt ned fra himmelen. Men hvorfor går Muslimene i sirkel rundt denne steinen? Jo, de tror, at de blir renset fra all synd, de har begått, frem til den dagen, når de utføre det, som kalles Hajj, som er å gå syv runder rundt Kaba og berøre steinen.

Palestinernes President Mahmoud Abbas og Hamas-leder Khaled Meshaal ses foran den svarte steinen inne i Kaba 9. februar 2007. (Suhaib Salem/ Reuters) Stjernen/steinen, som, de tror, falt fra himmelen, er plassert i hjørnet av Kaba. Den regnes som Allahs høyre hånd på jorda og renser Muslimene fra deres synder (man trenger ikke være gynekolog for å gjenkjenne, hva steinen er formet som).

Sannheten er, at Islam har byttet ut Guds høyre hånd, Hjørnesteinen og Soningsofferet Jesus Messias, med en annen hjørnestein, som falt ned fra himmelen. Så Mekka med sine 1.5 milliarder tilbedere er virkelig den største Skjøgen av alle Skjøger i Guds øyne.

Ellers kan vi registrere, at byggverk, pyntet med gull og sølv, er full av blasfemiske og spottende uttalelser, sett med Bibelske øyne. Det blir behandlet som om, det var en kvinne, og har en massiv port laget av rent gull, som bokstavelig talt kalles Bab-Illah (Babel) ”Gaten til Allah”!

Lenge før Islams grunnlegger, Muhammed, ble født, var Kaba hjemmet til 360 guder. En av idolene var måneguden. Han ble ansett for å være den mektigste guden av Araberne. Han hadde flere navn, men ble ofte kalt "al ilah" eller "gud", poeter kalte ham Allah.

Faktisk ble Kaba kalt "Allahs hus", før Muhammed ble født, fordi han var sjefs-guden for Kaba. Idolene ble kalt døtrene til Allah i pre-Islamsk tid ,og symbolet hans var halvmåne.

Konklusjon
Det, vi har sett hittil, er, at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av "Babylon den store" mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er, om dette bare er en tilfeldighet?

Avsnittet gir oss mange flere kjennetegn, som bl.a. at hun er rik, og at hun holder til i en ørken. I del 2 skal vi eksaminere beskrivelsene og se om, Saudi-Arabia og Mekka virkelig passer inn i dette bildet.