Jødisk profeti antyder, at Messias kan komme snart.

Fra Israeltoday.co.il/
21. november 2011.

En Jødisk profeti fra Middelalderen om Israels kommende Messias synes at svare til den aktuelle situation i Mellemøsten, rapporterede ”Israel National News” i weekenden.

Et stykke i den Rabbinske litteratur, kendt som Yalkut Shimoni, berører mange fremtidige scenarier for nationen Israel og for Verden. I afsnittet om Bibelens Esajasbog og de profetier, der findes deri, udtaler en Rabbiner, der er citeret i Yalkut Shimoni:

"I det år, hvor Messias-Kongen optræder, provokerer alle nationer i Verden hinanden. Kongen over Persien provokerer en Arabiske Konge, og den Arabiske Konge vender sig til Aram om råd."

Denne beskrivelse afspejler nøje Irans udfordrende atomprogram og de spændinger, det skaber med de Arabiske stater, især Saudi-Arabien. Men hvad sker der efterfølgende? Ifølge Yalkut Shimoni:

"Kongen over Persien går tilbage og ødelægger hele Verden. Og alle nationer i verden er paniske og angste, falder på deres ansigter og gribes af smerter som hos en fødende kvinde..."

En nylig rapport fra den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) bekræfter, at Iran arbejder på atomvåben, og at de sandsynligvis kan sende sådanne våben på markedet om et års tid. Det betyder, at de diplomatiske bestræbelser er mislykkedes og medmindre, der kommer et farligt forebyggende angreb fra Israel og/eller Amerika, får Iran atomvåben.

Mange i Vesten fokuserer nu på at nedtone farerne ved et nukleart Iran. De hævder, at ligesom Sovjetunionen ikke brugte sine atomvåben mod Vesten, vil Iran også udvise tilbageholdenhed. Men sådanne kommentarer undlader at tage hensyn til den dybt rodfæstede religiøse ideologi hos dem, der regerer Iran. De ser sig selv som instrumenter for Allah, når der indvarsles en ny guldalder for Islam.

Hvad betyder alt dette for Israel, forudsat at Yalkut Shimoni er nøjagtig? Teksten lyder:

"...og Israel er i panik og angst og spørger" hvor skal vi gå hen? Hvor skal vi gå hen? «Og han siger til dem 'mine sønner, frygt ikke; alt det, jeg har gjort, har jeg kun gjort for dig. Hvorfor er du bange? Frygt ikke. Din forløsningstid er kommet, og den endelige forløsning er ikke som den første, da den første forløsning hurtigt blev efterfulgt af sorg og trældom under andre Kongeriger, men den endelige forløsning bliver ikke efterfulgt af sorg og trældom under andre Kongeriger."

Israel viser faktisk allerede tegn på panik og angst. I de seneste måneder har Israel været engageret i anspændte offentlige debatter om muligvis at angribe Irans nukleare anlæg, og aviserne spreder detaljer om, hvad der kunne ske med den Jødiske stat, både hvis den angriber, og hvis den undlader at angribe. I mellemtiden, har ”Israel's Home Front Command” trænet en massiv ukonventionel missilspærreild på Tel Aviv.

Det vides ikke, hvem der præcist udarbejdede Yalkut Shimoni, men den ældste nuværende kopi dateres til omkring 1310 e.Kr. Mange af de Rabbinere, der bliver citeret i Yalkut Shimoni, levede langt tidligere, nemlig i den Talmudiske æra i det første og andet århundrede e.Kr..