Hvad er "Days of Awe" - Asseret Yimei T'Shuva?

Fra Endtimeheadlines/
4. september 2013.

De ti dage fra Rosh Hashanah til Yom Kippur er almindeligt kendt som ”Days of Awe” (yamin Noraim), eller "Dagene med Anger".

Det er en tid til seriøs indre refleksion, en tid til at overveje synder i det foregående år og angre før Yom Kippur. Et af de løbende temaer i ”Days of Awe” er konceptet, at G-d har "bøger”, som han skriver vore navne ind i. Han nedskrive, hvem, der vil leve, og hvem, der vil dø, hvem, der vil få et godt liv, og hvem, der vil få et dårligt liv, i det næste år.

Disse bøger bliver skrevet ved Rosh Hashanah , men vore handlinger i ”Days of Awe” kan ændre G-d’s forordning. De tiltag, der ændrer forordningen, er "teshuvah, tefilah og tzedakah": omvendelse, bøn og gode gerninger (normalt velgørenhed). Disse "bøger" bliver forseglet ved Yom Kippur.

Konceptet, at skrive i bøger, er kilden til den fælles hilsen i denne tid: "Må du blive indskrevet og forseglet for et godt år." Blandt skikkene i denne tid er det almindeligt at søge forsoning med mennesker, man måtte have forurettet i løbet af året.

Talmud hævder, at Yom Kippur kun soner for synder mellem mennesket og G-d. For at gøre bod for synder mod en anden person, skal man først søge forsoning med denne person og rette de fejl, man har begået mod ham, hvis det er muligt.

En anden skik, der efterleves i dette tidsrum, er Kapparot, men den bliver sjældent praktiseret i dag. I sin sande form bliver den kun efterlevet i Chasidic og lejlighedsvis hos de Ortodokse Jøder. Grundlæggende køber man en levende høne, og om morgenen før Yom Kippur svinger man den over sit hoved og reciterer en bøn. Man beder om, at hønen må regnes som soning for synd.

Hønen slagtes derefter og gives til de fattige (eller dens værdi bliver givet). Nogle Jøder bruger i dag blot en pose penge i stedet for en fugl. De fleste Reformerte og Konservative Jøder har endog aldrig hørt om denne praksis.

Arbejde er tilladt som sædvanligt i de mellemliggende ”Days of Awe”, fra Tishri 3 til Tishri 9, undtagen selvfølgelig på sabbatten i denne uge.

To mindre specielle lejligheder forekommer i løbet af ”Days of Awe”. Tishri 3, dagen efter den anden dag i Rosh Hashanah, er ”Fast of Gedalia”. Den har i virkeligheden intet at gøre med ”Days of Awe”, bortset fra, at den faldet midt i dem. For more information, see Minor faster.

Den Sabbat, der falder i denne periode, er kendt som Shabbat Shuvah (Sabbatten for tilbagekomsten). Den betragtes som en særlig vigtig sabbat. Source
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Se desuden:
Højtideligholdelse af Rosh Hashanah.
10 grunner til at du bør lytte til Shåfaren ved denne nyttårsfeiring
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Jeg hader og forkaster jeres fester, jeg bryder mig ikke om jeres festdage." Amos 5:21.

"Nymånedag og sabbat, festforsamling  – jeg kan ikke udholde festdag og ondskab; jeg hader jeres nymånedage og fester, de er blevet en byrde,  jeg ikke kan bære." Esaj 1:13b-14.


"Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld." Esaj 1:18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------