Muslimer tilbeder sort sten i Mekka. Den er faldet ned fra Månen.

Fra News that matters
7. marts 2010.

Koranen fortæller Muslimerne, at de ikke må tilbede Månen. Men Islam kræver bønner mod Mekka og Den Sorte Sten, der er faldet ned fra Månen.

Mange forskere har forsøgt at finde beviser i Koranen for, at Allah er Måneguden. Men i stedet for at søge skriftlige beviser for månedyrkelse er det bedre at se på det, Muslimerne rent faktisk gør, når de samles til hellig pilgrimsfærd i Mekka.

De bøjer sig for, tilbeder og kysse en sort sten, som, man tror, er faldet ned fra himlen - en sten fra Månen. Stenen er omtrent 30 cm (12 tommer) i diameter og 1,5 meter (5 ft) høj.

5 Mos 4:19:
”Og løft ikke dit blik mod himlen, så du ser solen, månen og stjernerne, hele himlens hær, og lader dig forlede til at tilbede og dyrke dem. Dem har Herren din Gud fordelt mellem alle folkeslag under himlen.”

Allah var oprindelig navnet på en Hedensk Arabisk gud. Denne gud var Måneguden, og Araberne var månetilbedere. Profeten Muhammed voksede op i en familie, der tilbad Måneguden. Da Muhammed modtog den åbenbaring, der kan læses i Koranen, sagde han til Araberne, at de ikke skulle tilbede den fysiske Måne som gud. I stedet fik de at vide, at de skulle bede vendt imod Mekka og Den Sorte Sten, der var faldet ned fra Månen.

Bibelen irettesætter den slags tilbedelse som syndig afgudsdyrkelse.

2 Konge 21:3:
”Han genopbyggede de offerhøje, som hans far Hizkija havde ødelagt; han rejste altre for Ba'al, og han lavede en Ashera-pæl, sådan som Israels konge Akab havde gjort, og han tilbad hele himlens hær og dyrkede den.”

Et symbol på Månen er Islams symbol. Det findes øverst på alle bønnetårne, øverst på hver eneste Moské og bliver brugt som symbol på en meget Islamisk nation.

Navnet Allah blev brugt som det personlige navn på Måneguden, sammen med andre titler, man kunne give ham.

Allah, Måneguden, blev gift med Solgudinden. Sammen skabte de tre gudinder, der blev kaldt «Allahs døtre». Disse tre gudinder hed Al-Lat, Al-Uzza og Manat.

Allahs døtre, Allah og Solgudinden blev betragtet som «ophøjede» guder. Det vil sige, de blev betragtet som øverst i den Arabiske gudekreds.

Jer 8:2:
”..de skal spredes ud for sol og måne og hele himlens hær, som de elskede og dyrkede og fulgte og søgte og tilbad; de skal ikke samles sammen og begraves, men blive til gødning på jorden.”

(Koranen 74:32-34). Muslimer faster i den måned, der begynder og slutter med halvmåne.

Araberne mente, at Måneguden var den største af alle guder. Når de tilbad deres Månegud, Allah, bad de flere gange om dage vendt mod Mekka, foretog pilgrimsrejser til Mekka, løb omkring deres Måneguds tempel, kaldet Kabah, kyssede Den Sorte Sten, dræbte offerdyr for deres Månegud og fastede i den måned, der begynder og slutter med halvmåne osv., ligesom Muslimerne gør i dag.

Der er et vers i Bibelen om at tilbede en sten, der er faldet ned fra himlen.

ApG 19:35:
”Men byskriveren fik beroliget folkemængden og sagde: »Efesere! Er der da noget menneske, som ikke ved, at efesernes by er tempelværge for den store Artemis og for hendes billede, som er faldet ned fra himlen?”

Muslimsk tilbedelse er meget lig den Hedenske tilbedelser af stenen i Efesus. Islam har også elementer af tilbedelse, forgudelse og dyrkelse af gudinder. Muslimerne troede, at Allah, Måneguden, blev gift med Solgudinde. Sammen skabte de tre gudinder, der blev kaldt «Allahs døtre». Allahs tre døtre, Al-Lat, Al-Uzza og Manat, blev betragtet som forbedere mellem mennesker og Allah, og blev tilbedt ved Kabahen i Mekka. Allahs døtre, Allahs kone, Solgudinden, og Allah blev betragtet som «ophøjede» guder.

I 630 e.Kr. tog Muhammed igen til Mekka og erobrede den. Han erklærede, at Allah er den øverste og eneste sande gud, som alle mennesker bør tilbede.

Muhammed hævdede at have haft et «syn» og en «åbenbaring» fra englen Gabriel. Han ødelagde alle 360 afguder i Mekka undtagen Den Sort Sten, som, de mente, var kommet fra Månen.

Muslimerne tilbeder og kysser stadig denne sten i dag. Muhammed erklærede, at Allah alene skal tilbedes, så han forbød tilbedelse af Allahs døtre.

Muhammed begrænsede næsten alle Arabernes Hedenske ritualer ved templet, Kabah, og omdefinerede dem på monoteistiske vilkår. Indtil denne dag kan der ses en halvmåne på forsiden af hver eneste Moské.

De vedkender sig således, at Allah var og stadig er deres Månegud.
------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: 'Allah' betyder "forbandelse" på Hebræisk - bare en tilfældighed?