Egypt sviker jødene – dømmes nok en gang.

Fra Kommentar-avisa.no/
19. august 2013.
Af Jørgen Høgetveit.

Jødene har i alle år etter utgangen av Egypt feiret påske bl.a. ved et måltid som minner dem om det de spiste ved utgangen. Sønnen i huset spør faren hva som er så stort ved påsken og faren forteller den bibelske fortellingen om utgangen – da egypterne nektet Guds folk å reise til det lovede land. Dette måtte de aldri glemme, hva Gud gjorde for jødene da Han banet veien med frykt gjennom de andre nasjoner hjem. Ti domer forkynner Moses fra Gud til farao – han lovet – men svek igjen og igjen og endte sine dager med hele sin hær på bunnen av Rødehavet.

Igjen spiller Egypt en sentral rolle i jødenes liv som den største makt i araberverdenen – makten som hadde inngått fredsavtale med jødene (A. Sadat), men som de igjen svikefullt har sviktet flere ganger. Bibelen omtaler dem som en rørstav som svikter, brekker og gjennomborer handen på den som stoler på en slik stav. Og egypterne landet Katarina med 50 tonn våpen, de har ikke stoppet Muslimsk Brorskap som har vært et arnested både for Y. Arafat, Bin Laden og vel folk til Al Quida m.fl.

Men en slik oppførsel går ikke upåaktet i himmelen. Gud som er fra evighet til evighet i et evig tidløst ”Jeg er” – har allerede fortalt oss hva som vil skje – og det skjer. Det er for øvrig det fremste kjennetegn på en profeti fra Gud i himmelen: at det som er sagt det skjer. Konf. profeten Mikas oppgjør med kongene Akab og Josafat og mange andre.

To ganger blir Egypt forferdelig dømt for sitt svik mot Israel – fordi de har makten til å hjelpe og gjøre godt – men gjør det ikke – men tvert imot med svik er de med på planer om å utslette Israel.

Første gangen altså ved utgangen av Egypt og i trass mot Gud og Hans tjener Moses da jødene skulle hjem. Nå ved den andre og siste hjemvendelsen av jødene til sitt land fra hele verden for å fullbyrde Guds profetisk plan med Sitt land og Sitt folk.

Nå legges Syria og Damaskus i grus ( i tråd med Skriften) sier media, og makten raseres i dette brutale regime som gjennom titalls år både mot Israel og Libanon. Dette for å klargjøre jødenes fremmarsj mot Nord og sitt lands ytergrenser ved Eufrat.

Om Egypt har jeg skrevet flere artikler med dekning i Esaias kp. 43 som har tunge domsprofetier både mot Etiopia og Egypt. Domene mot Etiopia har pågått i flere år siden 12. sep. 1974 da keiseren ble tatt og har mer eller mindre fortsatt til denne dag – hvor de sakte siger inn til å bli med i Goghæren som er omtalt i Esek. Kp. 37-39. De etiopiske jøder (Falashene) er nå hjemme. Har du tilgang på misjonær P.A. Bredveis bok ”Etiopia i Bibelen”, så er den både topp aktuell og meget lesverdig spesielt i disse tider.

Dommene mot Egypt fortsetter som den ”rørstav” de har vært mot jødene – og som Herren har sagt han vil ha slutt på – og da må makten i Egypt knuses og det vil igjen si at folket og dets ledere må kraftig svekkes. Det er på gang nå. (Les sakte gjennom tidligere nevnte kp.)

Esek kp 29, Esaias kp. 19, Sakarias 10 og du få et klart bilde av hva som vil skje. Detaljene har man prøvd å få fram i flere artikler i www.Norgs-Kommentar-Avis.no bl.a. artikkelen: ”Skisse om Egypts fremtid i Bibelens lys”, ”Egypt tom for korn”,

Etter dette vil knapt reise seg igjen til de gamle høyder som den dominerende stormakt i Midt-Østen – og noen virkelig trussel mot Etiopia blir de knapt. Men Etiopia skal heller ikke føle seg for sikker. I GT-tid gikk de mot Israel med 1 million man – men det ble ingen suksess – det vil heller ikke Gog-angrepet bli – tvert i mot. Les selv og se hva Gud – himmelens og jordens skaper gjør og vil gjøre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvorfor tier en om Bibelens utsagn om Egypt-krigen?