Hvorfor den Katolske Eukaristi er synd og afgudsdyrkelse.

Fra News that matters
9. oktober 2011.

Jeg er i denne uge blevet udfordret på mine synspunkter om den Katolske Eukaristi. Lad mig forklare.

Bibelen siger, at Jesus er «klippen». Det betyder ikke, at Han er en sten. Skriften siger også, at Jesus er «døren», men stadig ikke en fysisk dør. Når Messias talte om, at mennesker «lever i mørket», var det ikke deres undladelse af at samle brænde, Han forsøgte at forklare. Når Jesus siger, at Han er det brød, som kom ned fra himlen, bad Han os ikke om at erstatte det bagte produkt med sin fysiske krop.

Når Han sagde, at vi skulle spise Hans «kød», støttede Han ikke en mærkelig form for kannibalisme. Han understregede, at vi skulle dele nadverbrødet til erindring om Ham. Han er Ordet, og Han mente selvsagt, at vi skulle nyde nadveren sammen for at dele Hans lære. Brødet, vi deler, er et symbol på det fællesskab, vi har i Kristi legeme, hvis vi er i et Bibeltroende fællesskab.

I Johannesevangeliet kan vi se, at disciplene misforstod dette budskab, ligesom det Romersk Katolske præsteskab gør det.

Joh 6:52:
”Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde: »Hvordan kan han give os sit kød at spise?«

Joh 6:63:
”Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.”

Den anden forargelige bespottelse med hensyn til Eukaristien er den undervisning, at det brød, vi deler, er et offer til Gud den Almægtige. Da de Katolske præster siger til Jesus, at Han skal være fysisk til stede i brødet, tilslutter vi os faktisk et offer for den opstandne Herre.

I Katekismen for den Katolske Kirke står der:

Vers 1367:
"Ofringen af Kristus og ofringen i Eukaristien er en enkelt ofring: "Offeret er det samme: Den samme, som ofrede sig selv på korset, tilbydes nu gennem præsteskabet; blot er offermåden anderledes. Og da det guddommelige offer, der fejres i messen, er den samme Kristus, som ofrede sig selv én gang på blodig vis på korsets alter, er indeholdt og tilbydes på ublodig vis, er dette offer virkelig forsonende."

Om denne form for Romersk Katolsk undervisning, er der kun én ting at sige: «Hvis offeret på alteret er det samme, så er bøddelen også den samme».

Det Katolske ritual for Eukaristien er ligefrem en modsigelse af Guds Ord, som det findes i Bibelen, og helt sikkert ikke vor Himmelske Faders vilje.

Hebr 10:10:
”..og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.”

Hebr 10:11:
”Enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder.”

Når de Romerske Katolikker tager Eukaristien, beskylder de Bibelens Gud for at være en løgner. Den «Jesus», som, de får fortalt, er i brødet, er en falsk gud. De spiser en afgud. Og det, de gør, er en synd, der vil blive straffet, hvis den ikke angres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eukaristien er en Transsubstantiation: Læs om dette her.
Læs desuden: Luthers ord om den Romersk Katolske Messe.