Zionisme uden Gud kunne have fået Jøderne til at strande i Uganda.

Fra News that matters
5. august 2013.

Theodor Herzl stemte i 1903 for et Jødisk hjemland i Uganda. Da Israels Gud ikke er enig, fik Ugandaforslaget ikke flertal blandt Jødiske Zionister.

På den sjette Zionistiske kongres i Basel den 26. august 1903 foreslog Herzl ”Det Britiske Uganda Program” som et midlertidigt tilflugtssted for Jøder fra Rusland, der var i umiddelbar fare. Ved en afstemning med resultatet 295-178 blev det besluttet at sende en ekspedition ("undersøgelseskommission") for at undersøge det område, der var foreslået.

Få mennesker kender til den debat, der var i den første tid i den moderne Zionistiske bevægelse. Dens grundlægger, Theodor Herzl, var så desperat for et Jødisk hjemland, at han kunne have valgt næsten hvad som helst. Årsagen til hans desperation var den stigende Antisemitisme i Europa, og hans frygt for et Europæisk folkemord på det Jødiske folk.

Theodor Herzl søgte støtte hos stormagterne til oprettelsen af et Jødisk hjemland. Han vendte sig til Storbritannien, og mødtes med Joseph Chamberlain, den Britiske Kolonisekretær m.fl. Briterne aftalte i princippet Jødisk bosættelse i Østafrika «på betingelser, som ville gøre det muligt for medlemmerne at overholde deres nationale skikke».

Skønt Herzl gjorde det klart, at dette program ikke ville påvirke Zionismens endemål -  en Jødisk enhed i landet Israel - vagte forslaget storm i Kongressen og førte næsten til en splittelse af den Zionistiske bevægelse.

”Jewish Territorialist Organization” (ITO) blev dannet som følge af en sammenlægning af forskellige grupper, der havde støttet Herzl’s Ugandaforslag i perioden 1903-1905.

Ugandaprogrammet blev endelig afvist af den Zionistiske bevægelse på den syvende Zionistiske kongres i 1905, men Nahum Syrkin og Israel Zangwill sammenkaldte til en alternativ konference for at fortsætte planen for Uganda-ordningen.

Efter en afvisning af Uganda-ordningen på grund af Britternes genstridighed, vendte Zangwill opmærksomheden mod bosættelse i Canada og Australien, men modstand fra de lokale beboere fik ham til at opgive ordningen. Der blev så sendt ekspeditioner til Mesopotamien (Irak), Cyrenaica (Libyen) og Angola, men der kom meget lidt ud af disse ekspeditioner.

Et projekt, der havde nogen konkret succes, var Galveston-planen, som påtænkte bosættelse af Jøder i det sydvestlige USA, især i Texas.

Projektet modtog hjælp fra Jacob Schiff, en Amerikansk/Jødiske bankmand, og ca. 9.300 Jøder ankom til området mellem 1907 og 1914 gennem ”Emigration Bureau of the Territorialist Organization”.

Med offentliggørelsen af Balfour-deklarationen stod ITO overfor en alvorlig krise, da mange af medlemmerne kom til den konklusion, at Eretz-Israel trods alt ikke var så utopisk. Organisationens forlis kom på grund af dens manglende evne til at sikre et konkret projekt, og mangelen på følsomhed overfor den Jødiske identitets historiske og traditionelle betydning.

Source: Jewish Virtual Liberay

Kommentar:
Alle, der mener, at Zionismen er en menneskeskabt ideologi, se her. Hvis dette var tilfældet, ville det Jødiske folk have endt op med et «hjemland» i Centralafrika.

Men Guds Ord skulle blive opfyldt, hvad enten de sekulære Zionister var enig i det eller ej. Bibelen taler om en hjemkomst til deres forfædres land i Mellemøsten.

Hvis Zionisme blot er et politisk spil, kan den Jødiske stat, Israel, med et flertal grundet pres fra det internationale samfund, ophøre med at eksistere. Men da Israels Gud er grundlæggeren af Zionisme, kan intet «flertal» ændre Hans plan.

Djævelens børn gjorde deres bedste for at bestride det Jødiske folks hjemkomst til Israel efter Basel-konferencen i 1903. I dag arbejder disse børn sammen om at gøre Guds Ord ugyldigt i forbindelse med den Jødiske stat. Det skal næsten lykkes. Men kun næsten. For de har ikke taget Davids-sønnens tilbagekomst i betragtning - Messiaskongen, Jesus af Nazareth, der vogter staten Israel.

Amen.