Palestinske kristne omfavner erstatningsteologien.

Fra Israeltoday.no/
17. august 2013.

Moderne sionisme og den økende jødisk nasjonalismen i forbindelse med staten Israels opprettelse, kom samtidig med, og førte til en bølge også av arabisk nasjonalisme.

Disse to motstridende kreftene gjorde at de kristne i regionen sto overfor et valg: Skulle de betrakte det som skjedde gjennom Bibelens briller og stå sammen med Israel. Eller skulle de stille seg på samme side som sine arabiske brødre, som ser konflikten fra den muslimske synsvinkelen.

I en studie finansiert av The Hebrew University i Jerusalem hevder den messiansk-jødiske historikeren dr. Gershon Nerel at de aller fleste palestinske kristne valgte det siste. De bruker sine kirkebygg og internett til å spre antisemittisk undervisning, som kjennetegnes av erstatningsteologi.

– Arabiske kristne i ulike kirkesamfunn formidler en anti-israelsk teologi som også fantes i mange kristne menigheter i kristendommen første tid, skriver Nevel.

– Lederskapet i palestinske menigheter, enten det nå er katolikker, protestanter eller gresk-ortodokse, bruker nå ulike medier for å spre anti-sionisme og antiisraelsk propaganda, som de hevder har sitt opphav i Bibelen. De benekter at Israel kan påberope seg bibelske løfter når det gjelder landet, og finner fram til påstander som ikke har sitt opphav i Skriften.

– Arabiske kristne viser ofte til hvordan kirkehistorien har utviklet seg de siste 2.000 årene. Og de bruker dette som basis for sin teologi og sitt syn på landet, forklarer Nerel.

– Palestinske kristne knytter sin teologi til den geopolitiske virkeligheten, og de rettferdiggjør sitt syn ved å bruke fortellinger fra Bibelen. For å rettferdiggjøre dette må palestinske teologer først gå til «en systematisk fjerning av jødedommen fra Bibelen», slik at de kan «påberope seg historiske rettigheter, basert på et palestinsk evangelium». Dette har ført til at Jesus selv har blitt palestinsk, sammen med Maria og apostlene. Noen teologer sammenlikner til og med palestinernes nasjonale kamp med Jesu egen kamp mot synd og død.

I sitt budskap påsken 2011, erklærte den lutherske biskopen Munib Younan at «den palestinske kirke nå er den kirken som bærer korset … (en) kirke full av martyrer. » Denne uttalelsen baserer seg ikke på at kristne som deler evangeliet eller vitner om Jesus, blir forfulgt. «Martyriet» består i å forstå hva den palestinske kirke må tåle på grunn av Israels brutale undertrykkelse av sannhet og rettferdighet.

Nerel sier at på den måten blir «den palestinske kampen (en voldelig kamp mot Israel), sammenliknet med Jesu Kristi offerdød på korset». Selv om Jesus er et opplagt førstevalg som utgangspunkt for slik propaganda og manipulering, har noen palestinske kristenledere også utnyttet jødiske helter i Det gamle testamente i sitt forsøk på rettferdiggjøre sine påstander.

– Var ikke Samson en selvmordsbomber? skrev pastor Naim Ateek sarkastisk i sitt tidsskrift Cornerstone.

 – Handlet han ikke på vegne av den rettferdige Gud som vil at undertrykte skal bli fri?

Da Israel på mirakuløst vis ble født på nytt som en stat etter nesten 2.000 år i landflyktighet, ble palestinske kristne tvunget til å revurdere sin tidligere tolkning som sa at Kirken nå hadde erstattet Israel, og at Guds løfter til det jødiske folk ikke lenger gjaldt. I dag har mange kristne og tradisjonelle kirkesamfunn innsett hva som har skjedd og godtatt Israel.

Vatikanets anerkjennelse av Israel i 1993, og de besøk som pave Johannes Paul II og senere pave Benedikt XVI gjorde til Det hellige land, er bevis på dette. Men den palestinske kirke har i det store og hele gått i motsatt retning. Den klynger seg stadig sterkere til erstatningsteologien og hevder at de ikke kan finne noe bevis på at Israel har rett til landet.

Den har dessuten valgt å identifisere seg med islamsk nasjonalisme. Philip Saad, en israelsk-arabisk pastor og leder for baptistkirken i Haifa, sier oppgitt:

– Det er kristne kirkesamfunn i dette landet som har valgt å slå seg sammen med grupper som går imot Guds plan.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: «Jesus var palestina-araber»