Varför offrade reformatorerna livet?

Fra Bibelfokus.se/
16. marts 2012.
Af Lennart Jareteg.

Jag vill i den här bloggen dela några tankar som jag umgåtts med en tid. Kanske det är viktigt för somliga att reflektera över detta:

Varför offrade de livet?
Man bör ställa sig frågan varför reformatorerna (alltså de personer som initierade och drev fram den protestantiska rörelsen) var beredda att offra livet. Många miste dessutom livet! Och man bör sedan grunna ordentligt över svaret
Helt klart är ju att ingen av reformatorerna gjorde något som var förenligt med dödsfara enbart för skojs skull. Det måste helt enkelt varit så, att dessa mycket bibelkunniga personer hade återupptäckt en skatt som var värd att offra livet för – inte för egen del men för andra människors frälsning. Därmed måste det ha varit en otroligt förvandlande kraft i det de upptäckte, eftersom de blev villiga att offra livet för att sprida budskapet om den förvandlande kraften – enbart för andras skull! Och det dessa reformatorer återupptäckte var – som många vet – det fria, enkla och frälsande evangeliets budskap. De fann det genom mycket gedigna bibelstudier!

Har du förstått varför de offrade livet?
Kan man idag inte förstå varför reformatorerna offrade livet för evangeliets skull, så har man inte förstått evangeliets skönhet, dess enkelhet eller dess fria erbjudande till alla människor. Man har nog inte heller förstått vilka starka fiender detta evangelium hade och ännu har. Då bör man söka sanningen om Guds fria, enkla och frälsande evangelium. I sådana studier kommer förhoppningsvis insikten om varför reformatorerna var beredda att offra livet då de arbetade med sina bibelöversättningar, skrifter och med sin förkunnelse. Då förstår man också varför vi än idag måste försvara denna skatt så att den inte återigen rövas bort och spärras inne.

Har du förstått vem som var förövaren?
Sedan bör man fråga sig vem det var som förföljde, torterade och mördade otaliga av dessa frimodiga reformatorer och evangeliets efterföljare. Vem var det som inte kunde tolerera att Bibeln blev översatt till vanlig engelska, tyska, franska osv? Vem var det som inte kunde tolerera att budskapet om frälsning genom nåd allena – tack vare Jesu försoningsverk – predikades till folkmassorna? Vem var det som istället lät förfölja, prygla och mörda evangeliets predikanter? Jo, det var ju främst den Romersk-katolska kyrkans mäktiga män.

Har man idag inte insett bakgrunden till och allvaret i dessa förbrytelser mot Guds evangelium och hans enkla tjänare, så bör man stanna upp och begrunda detta både en och flera gånger. Kan hända har man skaffat sig fel resesällskap till den egna andliga resan?

Tror du verkligen att tingen har förändrats?
Men saker och ting har förändrats. Idag tror alla kristna mer eller mindre lika”, säger många ivrare för den nya gränslösa ekumeniken. Man kan då undra om alla som tänker så, inbillar sig att alla kyrkor idag omfattas av det evangelium som reformatorerna återupptäckte? I så fall menar man att de stora ”historiska kyrkorna” hade fel och reformatorerna hade rätt. Men det räcker ju med en liten ytlig kontakt med den Katolska kyrkan för att inse att de ingalunda håller med om att reformatorerna hade rätt. Reformatorerna och deras läror (som t.ex. läran om "frälsning genom nåd allena" förbannas ju i Katolska kyrkans skrifter). Eller menar enhetsivrarna tvärtom, alltså att reformatorerna hade fel och att de offrade livet helt i onödan? Menar de att vi nu måste gå tillbaka till den ”apostoliska tro som de historiska kyrkorna förvaltat genom århundradena”? I så fall är reformatorerna och alla de människor som menar sig blivit saligt frälsta genom det evangelium reformatorerna återupptäckte de mest ömkansvärda personer som funnits inom kristenheten.

Är det något som har förändrat så är det att ”de historiska kyrkorna” inte för tillfället har den direkta polisiära och politiska makten. Deras läror och mål är dock de samma som för 500 år sedan, möjligen ännu mer villfarna.

Reformatorerna hade rätt!
Personligen vet jag att reformatorerna hade helt rätt i sin syn på evangeliet, för många är vi som sett detta evangeliums förvandlande och frälsande kraft. Jag själv har sett hur detta fria, enkla evangelium kan förvandla värstingar till fromma och självutgivande själavinnare. Och för egen del har jag upplevt hur detta evangelium – i all enkelhet – grep tag i mig som var en usel tonåring, och satte mina fötter på en klippa till tro, frälsning och helgelse.

Kompromissa inte!
Om detta evangelium är värt att dö för, då är den tron inget som vi kan kompromissa bort i religionsdialog med dem som vill låsa in evangeliet och ersätta det med kyrkosystem, hierarkiska ämbetssystem, religiösa riter, sakrament, obibliska doktriner, religiösa bördor och en massa tingel tangel!

Håll hårt i det reformatorerna återupptäckte! Det behövs ingen ny rörelse, inga nya uppenbarelser, inga metoder, för att leva i enlighet med Bibelns evangelium. Det vi behöver finns sedan lång tid tillbaka här i vårt land, inom räckhåll för var och en som vill bli frälst och ett Guds barn.