Oppfylles Daniels syn om "Væren og Bukken" rett foran øynene våre?

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
18. april 2015.
Av David Lindhjem.

Profetiene rundt den store Trengsel er i følge profeten Daniel delvis skjult og forseglet frem til tidens ende, helt frem til profetiene begynner å ta form: "Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke." (Dan12:4)

"Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå..." (Dan12:9-10)

Israel har opplevd mange trengsler opp gjennom historien. Men hvilken trengsel og endetid er det Daniels bok snakker om? Er det slik, noen tror, en henvisning til trengselen, som førte til Jerusalem og Templets ødeleggelse i år 70 e.Kr?

Engelen Gabriel, som forklarer synet, sier faktisk, hvilken bestemt tid det er snakk om: " På den tiden...Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppsto og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i boken. Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky. De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid." (Dan 12:1-3)

Engelen gjør det helt klart, slik at det ikke skal være noen tvil. Tiden settes i sammenheng med oppstandelsens dag, ved tidens ende. Derfor kan ikke Romernes ødeleggelse av Templet i år 70 være oppfyllelsen, slik noen hevder.

Avsnittet sier også, det blir den største trengselen i hele Israel-folkets historie. I år 70 ble ca. 1 mill. Jøder drept, i 1948 ble 6 mill. Jøder drept, altså var trengselen seks ganger større under Holocaust. Dermed er det helt utelukket, at Jødenes største trengsel ble oppfylt i år 70. Dette betyr, at Israel, sammen med de Kristne, har den største trengselstiden foran seg!

Husk, at Jesus selv refererte profeten Daniel i sin endetidstale. Jesus ba oss om å lese og tyde det, Daniel beskriver om historiens største trengselstid: "Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!" (Matt 24:15)

Jesus henviser her til Daniels beskrivelse av Antikrist, når han setter seg i Tempelet helt i endens tid. Profetiene holdes delvis skjult helt frem til tiden for den store Trengsel, som kommer rett før Verdens forløsning. Det betyr helt enkelt, at vi vil forstå mer jo nærmere enden (oppstandelsen) vi kommer.

Bibelens profetier åpenbares nå som aldri før. Ved å flytte fokus fra Vesten til Bibelens kjerneområde og sammenheng, nemlig Midtøsten, blir avsnitt, som i stor grad har vært tolket som oppfylt i historien, plutselig relevante nå i vår tid.

Daniels syn om Væren og Bukken i kap.8 er et godt eksempel. Avsnittet zoomer inn, hvilket geografisk område, Antikrist stiger frem fra, og hva som blir selve opptakten til Armageddon. Det gir en meget detaljerte beskrivelse og en utrolig innsikt i det, som nå ser ut til å bygge seg opp rett frem for oss.

Synet om Væren og Bukken Daniel 8 beskriver synet av en Vær og Geitebukk, som sloss. Daniel står da i Susa, som ligger i dagens Iran:

"Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – en vær sto ved elven. Den hadde to horn. Begge hornene var lange, men det ene var lengre enn det andre, og det lengste vokste fram sist. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot sør. Ingen dyr kunne stå opp mot den, og ingen kunne berge noen fra den. Den gjorde som den ville, og fikk stor makt. Mens jeg tenkte på dette, kom det en geitebukk fra vest, og den fór over hele jorden uten å komme nær marken."

"Bukken hadde et veldig horn i pannen. Bukken kom bort til væren med de to hornene, den jeg så stå foran elven. Og den løp mot den med voldsom kraft. Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, stanget til den i sinne og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke styrke til å stå opp mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket den ned. Ingen kunne berge væren fra bukken." (Dan.8:3-7) Når engelen Gabriel forklarer synet, så gir han det eksakte tidspunktet for når profetien skal oppfylles hele tre ganger: "..Forstå, menneske, at synet handler om endetiden." (Dan 8:..17)

”Nå lar jeg deg få vite hva som skal skje når vredestiden er i ferd med å ta slutt, for det handler om tiden for enden.” (Dan 8:19)

Mange Bibelfortolkere mener, at synet er oppfylt. Som mange andre profetier så kan man se skygger i historien, men den endelige oppfyllelsen ligger foran oss. Faktum er, at avsnittet peker spesifikk på det, som vil skje ved vredens tid, som er avslutningen på de siste syv årene, før Jesus kommer tilbake.

Engelen forklarer, hvem synet handler om: "Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av Media og Persia,.." (21)

Så forteller engelen, hvem Geitebukken er: "..og geitbukken er kongen av Javan. Det store hornet er den første kongen." (21)

Noen oversettelser sier Grekenland, men grunntekstens stedsnavn er Javan.

Javan var i Daniels sammenheng et område, som lå øst i dagens Tyrkia. Og engelen sier, at det store hornet på bukken er den første kongen fra Javan, som omtales i visjonen. Slik jeg tolker synet, peker visjonen på dagens Iran og Tyrkia.

Det første, som skjer, er at Væren (Iran) stanger mot vest, nord og sør. Med andre ord så går Iran til krig og utvider sin makt i Midtøsten.

Det neste som skjer, er at Geitebukken (Tyrkia) stanger tilbake og knekker Væren og får stor makt. Så Tyrkia slår tilbake mot Iran og øker sin makt i området.

Avsnittet varsler derfor en storkrig, som starter med, at det Iranske Sjia regime går til krig mot Sunnimuslimene. Det ser ut som, at dette blir selve opptakten til tiden, da Antikrist står frem og tar styringen i et mektige Islamsk imperium.

Dagens politiske situasjon
Dagens situasjon tilsier, at denne storkrigen kanskje ikke er så langt unna. Med Obama i spissen, får Iran nå lettet sanksjonene mot seg. Sanksjoner blir fjernet, samtidig som de får fortsette med å utvikle atomprogrammet.

Dette betyr, at Iran vil få bedre økonomi til å ruste opp til det kommende endetids-slaget, som skal frembringe deres ventede Messias, Mahdi/12 Imam.

ISIS erklærte i sommer et Sunni Kalifat i området, hvor Sjia Iran har hatt makten. Og ISIS har klart dette takket været god hjelp fra Sunni allierte Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar.

At det Sunnimuslimsk ISIS har feste grepet går ikke upåaktet hen. Sjia Iran ser meget alvorlig på, at deres allierte blir nedkjempet, og at deres innflytelsen i området blir utfordret.

Flere steder, som regnes som hellig for Sjiaene, ligger faktisk i Irak, og Iran ønsker å beskytte dem. Etter først å ha proklamert et nytt Kalifat, publiserte ISIS et kart over sin ambisiøse femårsplan, som også inkluderer bl.a. Israel og hele Iran. Men dette kommer ikke til å skje. Iran vil ikke sitte stille å se på, at deres Sjia-brødre blir utryddet.

Iran har nemlig egne ambisjoner om å lede et globalt Kalifatet, og Irans mål om å utvikle atomvåpen henger nøye sammen med dette. ISIS kaller seg den Islamske staten, Iran kaller seg den Islamske republikken. Det er i praksis den samme.

De har samme mål om et globalt Kalifat, men er uenige om, hvem som skal lede imperiet. Det, Verden er vitne til nå, kan derfor være forspillet for oppfyllelsen av visjonen, som Daniel 8 beskriver.

Iran infiltrerer og støtter i dag flere sentrale områder i bl.a. Irak, Syria, Libanon, Yemen og Gaza. De forsøker helt enkelt å øke sin innflytelse for å bli hodet i den Muslimske verden. Dette skjer samtidig som, Sunni-rebellene fra IS nå knuser og overtar flere strategiske og hellige områder fra Shia-Muslimene i Irak.

At Iran kan starte en storkonflikt i tiden, som kommer, er ikke lenger bare en profetisk teori, men en høyst profetisk virkelighet. Spørsmålet er bare, om det blir med eller uten atomvåpen?

Tyrkias President, Erdogan, var i April på besøk i Teheran. Han har offentlig støttet Saudi Arabias operasjon mot Iran-allierte Houthi opprørere i Yemen, og kritisert Teheran for å prøve å "dominere regionen."

Det endelige riket til Antikrist tar form
Vi går tilbake til det, Daniel beskriver. Når Bukken (Tyrkia) har slått tilbake og gått til krig mot Iran, skjer følgende: "Bukken (Tyrkia) fikk svært stor makt. Men da den var på sitt mektigste, ble det store hornet brukket av,.." (Dan 8:8)

Så når Tyrkia har slått tilbake på Iran og fått stor makt i Midtøsten, vil det store hornet d.v.s den første Tyrkiske kongen, bli fjernet fra makten. Deretter vil fire konger danne et forbund i området: "...fire kongeriker skal stå fram fra folket hans.." (Dan 8:22)

Fra folket til den første Tyrkiske kongen, vil det oppstå fire kongeriker, som slår seg sammen. Dette er en del av forbundet, som blir omtalt med ti konger i Daniel 2, 7 og Åp. 13 og 17. Men så forklarer Daniel, at en ny mektig konge stiger frem: "Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset." (Dan 8:23)

Hvem er den onde kongen, som forfører Israel, når synden har nådd sin fylde helt i endens tid? I kapittelet før (7) ble den onde kongen kalt ”det lille hornet”, som stiger frem fra et forbund, bestående av ti konger. Her i kap.8 blir han referert til med samme ordlyd: "Fra ett av hornene (de fire nasjonene) gikk det ut et mindre horn." (Dan 8:9)

Det blir nå helt åpenbart, at både det ”lille hornet” og det ”mindre hornet” er en direkte referanser til samme person, nemlig Antikrist. Her i kap.8 fortelles samme historie som i kap.7, men synet blir zoomet inn på, hvordan Antikrist, eller det "mindre hornet" vokser frem og tvinger de tre andre kongene under seg.

Det interessante er, at i kap. 8 beskrives det helt konkret, hvilket geografisk område, det er snakk om. Daniel bekrefter det Esajas og Ezekiel har profetert. Antikrist vil stige frem fra området Tyrkia, Syria og Irak. Og Daniel bekrefter, at det ”mindre hornet” gjør de samme handlingene, som de andre profetiene beskriver: "Det vokste seg stadig større mot sør og mot øst og mot det herlige landet (Israel). Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og noen av stjernene til jorden og tråkket dem ned." (Dan 8:9-10)

Når det mindre hornet vokser frem, blir det en krig i himmelrommet. Dette er den samme krigen, som omtales i Åp. 12. Da faller noen av englene, og de blir kastet ned på jorden sammen med Djevelen.

Esajas beskriver også Djevelens plan om å ta Guds plass på Tempelhøyden: "Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn (Satan)! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord (Tempelhøyden). Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste." (Esaj 14:12-14)

Daniel beskriver i detalj, hvordan den Onde til slutt lykkes: "Ja, det vokste helt opp til fyrsten for hæren (Gud). Det daglige offeret ble tatt fra ham, og plassen der hans helligdom står, ble vanæret. Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde." (11)

Det "mindre hornet" får hjelp og kraft fra Satan, mens det fører krig mot Israel. Det gjør opprør mot Gud, avbryter ofringene til Jødene og tar til slutt plassen til Gud på Tempelhøyden. Dette blir gjentatt og forklart enda en gang litt lenger ut i avsnittet: "Hans makt skal blir stor, men ikke ved hans egen kraft (får sin kraft fra Satan). Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge." (Dan 8:24)

På dette tidspunktet kommer hele Midtøsten til å være totalt lovløst, og Israel vil være desperat for å oppnå mer stabilitet i regionen. Israel har strekt seg langt for å oppnå fred før. Oslo-avtalen med erketerroristen og løgneren Arafat er et eksempel på det. For Yassir Arafat var Oslo-avtalen bare en "Hudna", en midlertidig avtale, som skulle brytes senere.

Arafat sa dette rett ut og henviste til profeten Muhammed som eksempel. Og Israel vil på et gitt tidspunktet støtte seg til Antikrist i håp om å få mer trygghet. Da er det viktig å huske på, at Islam har forførelse med falske fredsløfter/avtaler, nedfelt i sin lære.

Antikrist forfører Israel med falske fredsløfter Den mektig kongen knuser til slutt Israel etter å ha forførte dem med falske fredsløfter: "Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd." (Dan 8:25)

At han blir knust av fyrstens fyrste, Jesus, etter å ha ødelagt Israel, bekrefter, at det er Antikrist, som beskrives. At Antikrist forfører Israel med falsk fred blir bekreftet flere steder, og i kapittel 9 forteller Daniel, at han vil forfører Israel med en falsk freds-avtale: "Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer." (Dan 9:27.)

Dette bekrefter det, Daniel sier i kap.7 og 8. Han invaderer til slutt Israel, avbryter ofringene og undertrykker Guds folk i 3,5 år med sine egne tider og lover.

Esajas forteller også om pakten med Assyreren/Antikrist: "Vi har sluttet pakt med døden og gjort avtale med dødsriket. Når flommen kommer strømmende, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgn til vårt ly og gjemt oss bak svik." (Esaj 28:15)

Og Ezekiel bekrefter, at Gog/Antikrist planlegger å forføre Israel med falsk fred: " Så sier Herren Gud: "Den dagen kommer noe opp i ditt ( Gogs) hjerte, og du tenker onde tanker. Du skal si: Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot fredelige folk som bor trygt." (Ezek. 38:10-12)

Så vi ser, at Ezekiel og Esajas beskriver det samme som Daniel, nemlig at Antikrist forfører Israel og andre med falsk fred. Skriftens beskrivelse av fredsavtalen er veldig sentralt. Det er et tegn, som gjør det lettere å forstå, hvem Antikrist er, når han stiger frem på arenaen.

Det er ekstremt viktig å forstå det, fordi da er det kort tid igjen til invasjonen av Israel. Apostelen Paulus beskriver også dette i brevet til Tessalonikerne: " Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna." (1 Tess 5:3) Så når Israel støtter seg til fredsavtalen, vil de bli lurt trill rundt. Kort tid etterpå blir de angrepet.

Paulus bekrefter profetene. Da kommer det en stor undergang,som Israel ikke slipper unna. Det er spesielt to spørsmålet,vi bør stille oss selv ut ifra dagens situasjon: Når vi ser på dagens situasjon, hvem er det Israel trenger å få fred med? Hvem er det, som truer Israel med terror, krig og total utslettelse i dag? Trenger Israel en fredsavtale med Katolikkene og Hedningene fra Europa eller den Muslimske verden? Svaret på dette er helt åpenbart! Israel trenger en fredsavtale med den Muslimske verden!

En annen ting er, at under pakten med Antikrist vil Jødene være i gang med ofringene igjen. Og Antikrist vil til slutt sette seg inn i Templet. Dette varsler, at Jødene vil gjenreise Tempelet helt i endens tid. Men, hvis Jødene bygger på Tempelhøyden i dag, så starter de tredje verdenskrig. Hvorfor er det slik? Jo fordi Islam bokstavelig talt står i veien. Det er Muslimene, som kontrollerer Tempelplassen. Dette er meget talende.

Tenk at Jødenes mest helligste sted, som ligger i hovedstaden i Jødenes land, blir kontrollert av Islam. Det andre spørsmålet, som vi bør stille ut fra dagens situasjon, er følgende: Kan en pakt med Ateister eller Katolikker fra Vesten gi Jødene tillatelse til å bygge det tredje Tempel på Tempelhøyden?

Svaret på det er like åpenbart som på det første! Det er kun en avtale med Muslimene, som kan gi Jødene grønt lys til det. Dette er helt opplagt ut ifra dagens situasjon. Så ved å flytte fokusert fra Europa til Midtøsten så ser vi, at alt sammen blir logisk og enkelt å forstå. Brikkene faller helt enkelt på plass.Antikrist vil bli en Muslimsk leder, som til slutt forfører Israel med falsk fred.

Islams ventede Messias
Som sagt så venter store deler av den Muslimske verden på sin frelser, Mahdi, som skal lede dem i den endelige krigen mot Jødene. Han regnes som den siste Imamen/Kalifen og skal lede Kalifatet, før deres forløsning og dommedag kommer.

Regimet i Iran har nylig satt opp et stort banner, som viser deres ventede Messias, Mahdi, lede Jesus og presteskapet i Iran. Og faktum er, at Islam beskriver Mahdi prikk lik Antikrist i Bibelen. Mahdi skal stige frem, når det er kaos, og det Iranske presteskapet ønsker å fremprovosere hans komme ved å skape kaos i Verden.

Mahdi beskrives å inngå en fredsavtale med Jødene. Avtalen er veldig sentral og regnes som et av de store tegnene innen Islamsk lære om endetiden. Tidsrammen er nøyaktig det samme som avtalen med Antikrist, nemlig sju år! Det bekreftes også at Mahdi skal regjere i 7 år, som er nøyaktig den samme tiden, som Antikrist skal regjere.

Akkurat som Bibelen beskriver avtalen med Antikrist å bli brutt, beskrives avtalen med Mahdi det samme. Når fredsavtalen blir brutt, skal Mahdi til slutt nedkjempe Jødene og sette opp sin trone på Tempelhøyden i Jerusalem.

Faktum er, at Muslimer forventer, at Mahdi skal lede dem til å gjøre nøyaktig det samme, som Bibelen beskriver, at Antikrist og hans folk skal gjøre. Nemlig erobre Jerusalem for å sette sin trone på Tempelhøyden og regjerer derfra med sine egne Sharia-lover.

Konklusjon
Konklusjonen vi kan dra ut fra det Daniel 8 beskriver, er at hvis Iran i tiden, som kommer, starter en stor offensiv, skaper enda mer kaos og utvider sin makt i området. Ja, så kan vi forvente, at Tyrkia vil svare å slå kraftig tilbake på Iran. Og når Tyrkia har slått tilbake, vil landet innta sin rolle som den ledende nasjonen eller hode i den Muslimske verden, mest sannsynlig som et gjenoppstått Ottomansk rike.

Derfra og ut, ser det ut som, at det bare vil gå kort tid, før Antikrist stiger frem, og han ser ut til å stige frem fra en sammenslått akse av bl.a. Tyrkia og Syria (Leopard/Grekenland), Irak (Løven/Babylon) og Iran (Bjørn/Media Persia).

Hvis det er slik, så blir Antikrist den siste Kalifen i Islams historie, og mange Muslimer vil se på ham som sin ventede Messias, Mahdi. Som igjen betyr, at Mahdi og hele det Islamske rike, Kalifatet, vil bli knust av Jesus, når Han kommer tilbake.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ressurser: "Dyret fra Midtøsten og Antikrist, Islams ventede Messias" av Joel Richardson.