"The New Neutralism II"

Fra Crossroad.to/

Uddrag fra
”Ny Neutralisme” II.
(The New Neutralism)
At afsløre Kompromisets grå farve..
Af John E. Ashbrook.
Denne informative bog kan bestilles fra Here I Stand
Som pdf-fil til udskrift her.
------------------------------------------------------------------
"Bibel-troende kristne vil gøre klogt i at være på vagt over for Ny Evangelikalisme af fire vægtige grunde:

● For det første er det en bevægelse, der er født i et kompromis.
● For det andet er det en bevægelse, der næres af stolthed over intellektet.
● For det tredje er det en bevægelse, der vokser ved at fredeliggøre det onde.
● Endelig er det en bevægelse, der dømmes af Guds hellige ord.
Stærkt sprog, ikke? Lad os se kendsgerningerne i øjnene. ”William E. Ashbrook (John E. Ashbrook's fader), “The New Neutralism”:

Bemærk: Pastor John E. Ashbrook skrev New Neutralism II længe efter, at hans far, William E. Ashbrook, skrev The New Neutralism. De stod sammen om Guds Ords myndighed og førte to generationer af troende frem på Guds smalle og vanskelige vej i kompromisløs tro på de uforanderlige Sandheder i evangeliet. Som John Ashbrook fortæller i sit Forord: ” Gud giver styrke til at holde ud”

"Min far, William E. Ashbrook, havde hjerte for den fundamentale kirke. Han kom ud af modernismen. Dette skridt kostede ham hans prædikestol og hans pension. Han elskede mennesker og bevægelser, som delte dette skridt i lydighed. På den anden side hadede han frafald med det modsatte sæt mennesker og bevægelser. Frafald havde skåret hjertet ud af kristendommen og havde stjålet håbet fra sine tilhørere. Han havde aldrig for travlt til at bruge en aften af sin tid på en lille gruppe mennesker, som søgte en vej ud af en frafalden organisation..

"I 1958 afsluttede min far en otte siders traktat med titlen, ”Evangelisme: The New Neutralism”. Han lagde en stak af dem på litteratur-bordet bag i sin kirke og begyndte at give dem til sine venner og fjender. Han havde været vidne til grundlæggelsen af ”National Association of Evangelicals” i 1942 med en officiel holdning af neutralitet i den store strid mod frafald .... Han analyserede taler af grundlæggerne af ”Fuller Seminary” i 1947 og 1948 og så igen faren for neutralitet i den store kamp mellem tro og vantro ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Ny Neutralisme” II, kapitel 2
Jeg tror, ​​at drivkraften bag ”Ny Evangelisme” kan findes i dens grundlæggers tre bestemmelser, som tydeligt kan spores i tingenes tilstand i dag:

For det første er Ny Evangelikalisme fast besluttet på at afvise Bibelsk frasortering.
For det andet er Ny Evangelikalisme fast besluttet på at finde accept i verden.
For det tredje er Ny Evangelikalisme fast besluttet på at føje det sociale evangelium til det Bibelske evangelium.

Dr. Harold John Ockenga opfandt navnet "Neo-Evangelisme."

Da ”National Association of Evangelicals” blev født i 1942, var dens første præsident Harold John Ockenga. Som præst besatte han talerstolen i ”Park Street Congregational Church” i udkanten af ​​Boston Fælled. Da ”Fuller Theological Seminary” blev grundlagt i 1947, var dens første præsident Dr. Harold John Ockenga.

Christianity Today, det daglige løbs form i Ny Evangelismen, fødtes i 1956, udtænkt af Billy Graham og hans svigerfar. Dr. L. Nelson Bell. Formanden for bestyrelsen i det nye magasin var Dr. Harold John Ockenga. Da der blev indkaldt til verdenskongres om Evangelisme i 1966, var en af ​​de tre fremhævede talere Dr. Harold John Ockenga.

Bare for at se, om du har fulgt min tankegang, vil jeg stille et spørgsmål: Hvem tror du, var præsident for Gordon College og Gordon-Conwell teologistudiet på samme tid i 1970'erne? Hvis du går glip af svaret, har du ikke været opmærksom. I Ny Evangelismens historie er der ingen vigtigere navne end Dr. Harold John Ockenga ....

Med denne smule baggrundsviden om faderen til denne bevægelse begynder vi at se på de tre bestemmelser, der opfostrede bevægelsen:

1. AFVISNING AF BIBELSK SEPARATISME

For det første er Ny Evangelikalisme fast besluttet på at afvise Bibelsk frasortering. Dr. Ockenga skrev forordet til Dr. Harold Lindsell’s bog, ”The Battle for the Bible”, som blev offentliggjort i 1976. I dette forord sagde han:

"Neo-Evangelikalismen blev født i 1948 i forbindelse med en henvendelse til en forsamling i Borgerhuset i Pasadena. Mens jeg bekræftede den teologiske opfattelse af fundamentalisme, tilbageviste jeg i denne henvendelse dens ekklesiologi og dens sociale teori. Den rungende opfordring til at afvise separatisme og hidkalde et socialt engagement fik en hjertelig respons fra mange Evangeliske kristne .... Den adskilte sig fra fundamentalismen i sin afvisning af separatisme og sin vilje til at engagere sig i dagens teologiske dialog. Den havde en ny vægt på anvendelsen af evangeliet på de sociologiske, politiske og økonomiske områder af livet."

Det, som Ny Evangelikalismen har besluttet at afvise, er Bibelsk separatisme. Separation er Guds forskrift på behandling af frafaldets sygdom. Det er ikke vores beslutning at tage afstand, det er en guddommelig ordre, ikke en menneskelig idé ....

"Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.« [2 Kor 6:17-18]

Den samme lære findes i Efeserbrevet 5:11, som siger: "og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem.” Det er også temaet for 2 Johannes Brev, der kulminerer i vers 10 og 11: Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.”

I en langt tidligere pressemeddelelse dateret 8. december 1957 kom Dr. Ockenga med følgende udsagn:

"Ny Evangelikalismen har ændret sin strategi fra separation til infiltration. I stedet for statiske front-kampe er den nye teologiske kamp en bevægelse. I stedet for at angribe fejl forkynder Ny Evangelikalisme Kristendommens store historiske lære. - Strategien i Ny Evangelikalisme er den positive proklamation af sandheden til forskel fra alle fejl, uden at fordybe sig i personligheder, der tilslutter sig fejlskøn."

I en krig kan generalen ændre strategi, men det er ikke den Kristnes rettighed, når Gud har givet en befaling. Naturligvis er separation Guds befaling, og infiltration er menneskets idé. Den forsonlige erklæring ovenfor lyder temmelig ædel i menneskers øjne .... Men hvordan stemmer den overens med Judas 3 og 4?

"Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus."

Hvad synes du om forslaget fra Ny Evangelikalisme om, at vi kan forkynde sandheden "uden at fordybe os i personligheder, der tilslutter sig fejlskøn? "Op igennem Kirkens historie er kætterier altid blevet identificeret med de mænd, der begår dem. Næsten ethvert kætteri i fortiden er blevet forbundet med en personlighed. Du kan ikke slette nitten århundreder af Kirkens historie med en snedig sætning. Dr. Ockenga var ganske givet klar over, at kampen for troen i 1920 stod mellem en Baptist-troende, Dr. Harry Emerson Fosdick, og de Presbyterianske troende .... Ideen om at prædike positivt uden indhold til tro er at gå på kompromis med den Bibelske Sandhed.

SØGER GODKENDELSE AF VERDEN
For det andet er Ny Evangelikalisme fast besluttet på at finde godkendelse i verden. Jeg har set drenge og piger febrilsk søge accept hos deres jævnaldrende. Et nyt barn kommer på besøg, og de ​​skynder sig at vise ham alt legetøj i bestræbelse på at blive accepteret. [Se også Es 39:1-5]

Dette er en tone, der ikke må ignoreres i den Ny Evangeliske profil. Det viser sig i ønsket om at blive accepteret i den akademiske verden, og det viser sig også i ønsket om at gøre evangeliet mere spiseligt for det naturlige menneske. Lad mig begynde med at gå tilbage til Dr. Ockenga’s forord til ”The Battle for the Bible”:

"Det adskilte sig fra fundamentalisme i sin afvisning af separation og i sin vilje til at engagere sig i dagens teologiske dialog."

At genindføre den teologiske dialog med modernismen var en vigtig årsag til Ny Evangelikalismen. Bemærk, at det bliver beskrevet som en "dialog", ikke som en debat. En debat er en konflikt, der præciserer en position. En dialog er en samtale, som kompromitterer en position. (Det er måske ikke korrekt i henhold til Webster, men det kommer fra observering af teologiske dialoger). Med mindre du tror, ​​at jeg er kræsen i denne sag, så lad mig gå videre med at citere forordet til ”The Battle for the Bible” for at vise de specifikke poster, som Dr. Ockenga ønskede en dialog om:

"Neo-Evangelikalisme understregede tilpasning af kristen teologi til overensstemmelse med behovet i tiden, det fornyede engagement i den teologiske debat, generobringen af organisatorisk lederskab, og en fornyet undersøgelse af teologiske problemer såsom menneskets alder, Syndflodens universalitet , Guds metode til skabelse, og andet."

Jeg kalder det Dr. Ockenga's "re" erklæring. I min egen erfaring fra præsteseminariet blev jeg aldrig undervis i, at teologi skal tilpasses efter behov. Hvis vi har en teologi, der er Bibeltro, er det så rigtigt at revidere den for at gøre den mere spiseligt for en syndig verden og en frafalden kirke? Ny Evangeliske kristne har fintunet kunsten at gentage teologien, så den ikke forårsager nogen skvulpen imod ”National Council of Churches, ”Union Theological Seminary” eller en Presidential Prayer Breakfast. Jeg kunne ikke  konstatere Bibelsk teologi nogen af disse steder eller se, at den blev varmt modtaget der. Billy Graham bliver det hele tiden. Tænk over det.

Dr. Ockenga foreslog igen "et fornyet engagement i den teologiske debat." Jeg formoder, at han mente den teologiske debat mellem Modernismen og Fundamentalismen. Jeg er enig i det, hvis han mente at fremvise tomheden i frafaldet, og hvorfor mennesker bør undgå den. Ny Evangelkalisme fortolker det ikke på den måde. Tværtimod, den har valgt at vende tilbage til de frafaldne Presbyterier og Synoder, seminarer og højere læreanstalter for at forsøge at få indflydelse, da dialog om de emner bliver drøftet der.. Som Dr. Ockenga sagde, "Den Ny Evangelikale kirke har ændret sin strategi fra separation til infiltration."

Dr. Ockenga’s fjerde "re" har været det mest ødelæggende kompromis af alle. Det er "en fornyet undersøgelse af teologiske problemer, såsom menneskeskabningens alder, Syndflodens universalitet, Guds metode til skabelse og andet."

Stop med at tænke over de tre områder, som Dr. Ockenga har identificeret. Disse områder er "teologiske problemer" af én helt enkel grund: Det naturlige menneske har et problem med Guds suverænitet. Bibelen erklærer, at Gud gjorde disse ting på en bestemt måde. Mennesket kan ikke acceptere det for pålydende, fordi det aldrig har set skabelse på syv dage eller en universel oversvømmelse. At genvurdere, hvad Gud har fortalt os, at Han gjorde, er at overlade Guds Ord til videnskabens dom. Hvis et menneske accepterer Guds suverænitet, behøver det ingen genundersøgelse. På den anden side, hvis et menneske kun accepterer videnskaben, må han revurdere, revurdere og revurdere.

Denne nye undersøgelse af den Bibelske Sandhed fra verdslige forskere har haft en dødelig effekt på de biologiske klasser i kristne skoler. Før Ny Evangelikalismen kom til troede disse klasser både på skabelsen, som undervist i Første Mosebog, og på en universel oversvømmelse. I dag er videnskaben snarere end Bibelen retningsgivende i de fleste af disse klasser. Konsekvent underviser professorer i en eller anden form for evolution, og tror på en lokal Syndflod. Jeg hørte Dr. Charles Woodbridge sige, at en lokal oversvømmelse, der dækkede bjergene, må have været den første æg-formede oversvømmelse, der er optegnet. Kompromiserne i Dr. Ockenga’s fire "re"-er har haft en ødelæggende virkning på kristendommen.

Lad mig igen citere fra Dr. Ockenga’s pressemeddelelse fra 8. december 1957:

"Ny Evangelikalisme adskiller sig fra Fundamentalisme i sin vilje til at håndtere de sociale problemer, hvilket Fundamentalismen har undgået .... Ny Evangelikalismen er villig til at tage de intellektuelle problemer op og opfylde dem inden for rammerne af moderne læring .... De evangeliske mener, at kristendommen er intellektuel forsvarlig, men den kristne kan ikke være formørket i videnskabelige spørgsmål vedrørende skabelse, menneskets alder, universaliteten af Syndfloden og andre omstridte Bibelske spørgsmål."

Det forekommer mig, at da Dr. Ockenga portrætterede Ny Evangelikalismen med sin højre hånd, karikerede han Fundamentalismen med sin venstre. Kan du se billedet? Den fundamentalistiske er uvillig til at håndtere sociale problemer, ude af stand til at klare intellektuelle problemer, besidder ikke moderne læring og er formørket i videnskabelige spørgsmål. Intellektuel stolthed sker ved pres på et videnskabeligt niveau, og det ser ikke på nogen, som mere lærde end teenagere. Oh, I Ny Evangelikale, visdommen er ankommet og vil dø med os!

Fra starten var Ny Evangelikalismen fast besluttet på at imponere verden med sit intellekt. Den higede efter respekt fra den akademiske verden. Den var fast besluttet på at indhøste bifald fra den sekulære lærings kildevæld. Hvorfor skulle dette være et mål for den kristne? Paulus præciserede for den troende om forfængeligheden i denne verdens visdom i 1 Kor. 1:20-21:?? Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om.

George Marsden, der skrev historien om ”Fuller Seminary” under titlen, ”Reform Fundamentalisme”, påpeger på side 24, hvordan Ockenga så på præsteskabet på Fuller:

"Ha sagde til Fullers, at det, der manglede, var et sandt videnskabeligt center til at producere alvorlige bøger, som hele verden måtte bemærke .... Ockenga var i affekt, og foreslog et nyt Princeton: Det nye vestkyst-seminarium ville generobre den ære og den akademiske status, som fandtes i det gamle Princeton."

”men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet, ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte.” 1 Thess 2:4.

”Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.” Gal 1;9-10.

"Ny Evangelikalisme søger - uden for enhver tvivl - den gyldne middelvej med hensyn til de teologiske stridigheder. I en verden, hvor ​​moralske og åndelige ting skal være enten rigtige eller forkerte ... vil opgøret ved afslutningen af ​​denne tidsalder komme i riger, der er enten sorte eller hvide, ikke i tåger af forvirrende gråt. I den store troskamp er der ingen mellemvej, hvor en neutralist kan stå passivt længe ... Der kan ikke være nogen mellemvej for Bibeltroende kristne. Det er svære tider, hvor skillelinjen mellem Sandhed og vildfarelse bliver stadig mere tydelig. Anført af "William E. Ashbrook på side 2 i ”The New Neutralism”.