”A Common Word Between Us and You”

Fra Moriel_UK/
Af Jacob Prasch.
6. april 2012.

Rick Warren, Chrislam og Yale Universitetets Pagt.
Rick Warren har tilsluttet sig anti-Israel aktivisten, Colin Chapman, den kætterske Emergent Church guru, Brian MacLaren, markedsføreren af den frafaldne positiv-tænknings kirke, demagogen fra den nu konkursramte Chrystal Cathedral, Robert Shuller og den Koreanske fortaler for en krydsning mellem Kristendom og den okkulte Buddhisme, Yongee Cho, som medunderskriver af Yale Chrislam dokumentet, der udpeger YHWH, Israels og de Judokristne Skrifters Gud, som den gamle Nabaten månegud, Allah i Islam.

JEG HAR NU DEN OFFICIELLE ”YALE UNIVERSITY COVENANT”, UNDERSKRIVET af Rick Warren. Dette er et positivt bevis på, at han er underskriver af den pagt, der fremmer den internationale konvention mellem Islam og vor Gud som én Gud, der nu hedder "Chrislam". Jeg udskriver blot hele pagten for dig og kopierer også hans og andre navne fra dette dokument. Nedenfor er den nøjagtige liste, direkte fra selve websiden. Bemærk venligst disse fremhævede navne: Robert Schuller, Rick Warren, Brian D. McLaren og David Yonggi Cho. Tjek listen for andre navne, du måske er bekendt med. Der er hundrede af præster, og de kan omfatte din præst eller lederen af din organisation. Se alle navnene på den officielle liste fra Yale her: http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm

Mens tusindvis af Arabere og tidligere Islamisk troende kommer til Kristus og oplever tilgivelse og den "nye fødsel" ved korset, vender frafaldne Amerikanske pastorer sig til Chrislam. Sig hvad du vil, men Bibelen har gjort det klart, "for de korsfæster selv Guds søn igen og gør ham til spot." (Hebr 6:6 b) Denne skare vil - medmindre de omvender sig med stor sorg - tilbringe evigheden i "djævelens helvede".

Rev Colin Chapman, Former Lecturer in i Islamic Studies, Near East School of Theology, Beirut, Libanon, and author of: Whose Promised Land?
Ellen T. Charry, Assoc. Professor of Systematic Theology, Princeton Theological Seminary
David Yonggi Cho, Founder and Senior Pastor of Yoido Full Gospel Church, Seoul, Korea
Hyung Kyun Chung, Associate Professor of Ecumenical Studies, Union Theological Seminary in New York
Rev. Richard Cizik, Vice President of Governmental Affairs, National Association of Evangelicals
Elsie McKee, Archibald Alexander Professor of Reformation Studies and the History of Worship, Princeton Theological Seminary
Scot McKnight, Karl A. Olsson Professor in Religious Studies, North Park University, Chicago, IL
Brian D. McLaren, Author, Speaker, Activist
C. Edward McVaney, Retired Chairman, CEO and President, J.D. Edwards and Company
Kathleen E. McVey, J. Ross Stevenson Professor of Early and Eastern Church History, Princeton Theological Seminary
Warren C. Sawyer, President and CEO, The Caleb Foundation, Swampscott, MA
Rev. Dr. Christian Scharen, Director, Faith as a Way of Life Program, Yale Center for Faith & Culture
Rev. Dr. Robert Schuller, Founder, Crystal Cathedral and Hour of Power
Elizabeth Schüssler Fiorenza, Krister Stendahl Professor of Divinity, Harvard Divinity School
Francis Schüssler Fiorenza, Stillman Professor of Roman Catholic Studies, Harvard Divinity School
Charlotte R. Ward, Associate Professor of Physics, Emerita, Auburn University and Life Deacon, Auburn First Baptist Church
Charles H. Warnock III, Senior Pastor, Chatham Baptist Church, Chatham, VA
Rick Warren, Founder and Senior Pastor, Saddleback Church, and The Purpose Driven Life, Lake Forest, CA
Very Rev. Debra Warwick-Sabino, Rector, Grace Episcopal Church, Fairfield, CA
Mark R. Wenger, Director of Pastoral Studies, Lancaster Eastern Mennonite Seminary P.O., Lancaster, PA

Yale Centret for Tro og Kultur
I DEN UENDELIGT GODE GUDS NAVN, HVEM VI BØR ELSKE MED HELE VORT VÆSEN. Denne Titel og dette dokument er ord for ord fra følgende websted:  http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm

Indledning
Som medlemmer af det verdensomspændende Kristne samfund, blev vi dybt opmuntrede og udfordrede af det nylige historiske åbne brev, underskrevet af 138 førende Muslimske lærde, præster og intellektuelle fra hele verden. ”Et Fælles Ord Mellem Os og Jer identificerer nogle centrale fælles fodslag mellem Kristendommen og Islam, som ligger i hjertet af vore respektive trosretninger såvel som i hjertet af den ældste Abrahams tro, Jødedommen. Jesu Kristi opfordring til at elske Gud og næsten blev rodfæstet i den guddommelige åbenbaring til Israels folk, og er indeholdt i Toraen (Mos 6:5;Mos 19:18) Vi modtager det åbne brev som en Muslimsk hånd af selskabelighed og samarbejde, der rækkes ud til Kristne over hele verden. I dette svar har vi rakt vor egen Kristne hånd ud til gengæld, så vi sammen med alle andre mennesker kan leve i fred og retfærdighed, når vi søger at elske Gud og vore naboer.

Muslimer og Kristne har ikke altid givet hånd i venskab. Deres relationer har til tider været anspændt, og kan endog karakteriseres ved direkte fjendtlighed. Da Jesus Kristus siger: ”Tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje" (Matt 7:5), ønsker vi at begynde med at anerkende, at mange Kristne i fortiden (f.eks under korstogene) og i nutiden (f.eks udskejelserne i "krigen mod terror") har gjort sig skyldig i at synde mod vore Muslimske naboer. Før vi "rækker jer hånden" som respons på jeres brev, beder vi om tilgivelse fra ”Den Al-Barmhjertige” og fra de Muslimske samfund rundt om i verden.

Religiøs Fred - Verdensfred
"Muslimer og Kristne udgør tilsammen over halvdelen af verdens befolkning. Uden fred og retfærdighed mellem disse to religiøse samfund kan der ikke blive nogen meningsfuld fred i verden." Vi deler den følelse fra de Muslimske underskrivere, der kommer til udtryk i disse indledende linjer i deres åbne brev. Fredelige forbindelser mellem Muslimer og Kristne står som en af de centrale udfordringer i dette århundrede, og måske i hele den nuværende epoke. Selvom spændinger, konflikter og endda krige, hvor Kristne og Muslimer står over for hinanden, ikke primært er af religiøs karakter, har de dog en ubestridelig religiøs dimension. Hvis vi kan opnå religiøs fred mellem de to religiøse samfund, vil fred i verden helt klart være lettere at opnå. Det er derfor ingen overdrivelse at sige, som der står i ”Et Fælles Ord Mellem Os og Jer”, at "verdens fremtid afhænger af fred mellem Muslimer og Kristne."

Fælles Grund
Det, der er så ekstraordinært ved et ”Et Fælles Ord Mellem Os og Jer”, er ikke, at de underskrivende parter erkender den kritiske karakter i øjeblikket i forholdet mellem Muslimer og Kristne. Det er snarere den dybe indsigt og det mod, med hvilket de har identificeret det fælles fodslag mellem de Muslimske og Kristne trossamfund. Det, der er fælles mellem os, ligger ikke i noget marginalt eller i noget, der udelukkende er vigtigt for hver enkelt. Det ligger snarere i noget helt centralt for begge parter: kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. Overraskende for mange Kristne, tager jeres brev hensyn til det dobbelte kærlighedsbud som det bærende princip ikke kun i den Kristne tro, men også i Islam. At så megen fælles grund findes - fælles grund i nogle af de grundlæggende elementer i troen - giver håb om, at uomtvistelige forskelle og selv det meget reelle ydre pres, som vi må udholde, ikke kan overskygge det fælles grundlag, som vi står sammen om. At dette fælles grundlag består i kærlighed til Gud og næsten, giver håb om, at dybt samarbejde mellem os kan være et kendetegn for forholdet mellem vore to samfund.

Kærlighed til Gud
Vi bifalder, at ”Et Fælles Ord Mellem Os og Jer” så insisterende fremhæver den unikke hengivenhed til én gud, ja, Guds kærlighed, som den primære pligt for enhver troende. Gud alene befaler med rette vor ultimative troskab. Når nogen eller noget foruden Gud befaler vor ultimative troskab - en regering, en nation, økonomisk fremgang, eller noget andet – ender vi med at tjene afguderne og sidder da uundgåeligt fast i dybe og dødbringende konflikter.

Vi finder det også glædeligt, at den Gud, som vi skal elske over alle ting, er beskrevet som værende kærlighed. I den Muslimske tradition er Gud - "Verdenernes Herre" - "uendelig god og Al-Barmhjertig." Og Det Nye Testamente siger klart, at "Gud er kærlighed" (1 Joh 4:8). Siden Guds godhed er uendelig og ikke bundet af noget, lader Gud "sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige" i henhold til de ord af Jesus Kristus, der er gengivet i evangeliet (Matt 5:45).

For kristne er menneskehedens kærlighed til Gud og Guds kærlighed til menneskeheden tæt forbundet. Som vi læser i Det Nye Testamente: "Vi elsker, fordi han [Gud] elskede os først" (1 Joh 4:19). Vores kærlighed til Gud udspringer fra og er næret af Guds kærlighed til os. Det kan ikke være anderledes, da Skaberen, som har magt over alle ting, er uendelig god.

Næstekærlighed
Vi finder et dybt tilhørsforhold til vor egen Kristne tro, da ”A Common Word Between Us and You” insisterer på, at kærlighed er højdepunktet i vore pligter over for vor næste. "Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed." (1 Joh 4:8), og "Hvis nogen siger:»Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set" (1 Joh 4:20). Gud er kærlighed, og vort højeste kald som mennesker er at efterligne ham, vi tilbeder.

Vi bifalder, når I oplyser om, at "retfærdighed og religionsfrihed er en afgørende del" af kærligheden til næsten. Når retfærdighed mangler, kan hverken kærlighed til Gud eller kærlighed til næsten være til stede. Når frihed til at tilbede Gud i overensstemmelse med ens samvittighed er indskrænket, bliver Gud vanæret, næsten undertrykt, og hverken Gud eller næsten er elsket.

Da Muslimer søger at elske deres Kristne naboer, er de ikke imod dem, siger dokumentet så opmuntrende. I stedet for er Muslimerne med dem. Som Kristne har vi dyb genklang med denne følelse. Vor tro lærer os, at vi skal være sammen med vor næste - ja, at vi skal handle i deres favør - også når vor næste vise sig at være vore fjender. "Men jeg siger jer," siger Jesus Kristus, "Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.” Matt: 5,44.