Ser vi flere anti-Krister i Endetiden? - Del 3 av 4.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
21. juni 2015.

Den andre leggen av Nebukadnesars billedstøtte
I forrige Bibeltime så vi, hvordan Dyret med de 10 horn representerte 10 stater. Vi fikk også se, hvordan det lille horn, som kom opp midt iblant de 10 statene representerte Antikrist og hans rike, og vi så, hvordan alle de kjennetegn, som Daniel 7:24-25 gir oss, stemmer nøyaktig med Vatikanstaten og Pavedømmet, som ligger i Roma i Italia.

Siden de to leggene i Nebukadnesars billedstøtte representerer Det gamle Romerriket, kan vi si, at den ene leggen står for Vatikanstaten og Pavedømmet. Idag skal vi se, hva den andre leggen står for.

Vi vet allerede, at Det gamle Romerriket ettehvert ble et todelt rike, med Pavemakten på den ene siden (merket med lilla) og Keiser Konstantin på den andre siden (merket med orange). Nå skal vi altså se på, hvordan Keiser Konstantins rike stemmer med profetiene i Daniel 7:24-25.

Den mest kjente tolkningen er, at Antikrists rike kommer til å utgå fra Vatikanstaten i Roma. Men det finnes også en annen tolkning. Johannes Åpenbaring 17:5 forteller oss nemlig, at Babylon (altså Antikrists rike) er et «Mysterium» eller en «Hemmelighet». Her siktes det ikke til byen Babylon i Irak, men til Mekka, som ligger på den Arabiske halvøy, og som var en del av Keiser Konstantins rike.

Hvis vi ser nærmere på. hva som står i Åpenbaringen 17, kan vi lese følgende: Åp 17:3-8: "I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt Dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler."

"I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn: «En Hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."

"Og jeg så, at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Jeg ble slått av undring da jeg så henne. Men engelen sa til meg: "Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med Dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn."

" Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen."

Åp 17:14: "Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, utvalgte og trofaste."

Hvem er denne kvinnen, som det her tales om? Det er Nimrods hustru; Semiramis. Dette er to nøkkelfigurer i Julens opprinnelsen: Nimrod var Noahs Oldebarn og var kjent som grunnleggeren av det første Verdensrike, Babel. Det vil si «Babels tårn», som omtales i 1 Mos 10:8-12 og 11:1-9.

Semiramis var altså Nimrods hustru, men hun var også hans egen mor. Derfor omtales hun som «Skjøgen», og det var hun, som startet alle de falske religionene i Verden. Semiramis er også kjent som Ishtar og Isis – som begge betyr «Stjerne». Gjennom hele Bibelen er Nimrod og Semiramis synonymt med «Baal» og «Astarte». Og mens Astarte's symbol er en stjerne, er Baal's symbol en måne.

Vet du, hvordan Islams flagg ser ut? Her ser vi altså Nimrod og Semiramis – Baal og Astarte. Symbolisert som Måne og Stjerne. Vet du, hva som står i Muslimenes helligste by, Mekka, som alle Muslimer reiser for å tilbe? - En svart mereorittt, som engang skal ha falt ned fra himmelen.

Så kan vi spørre: Hvorfor Mekka? Hva er det, som taler for, at Mekka skal være utgangspunktet for Antikrists rike? For det første betyr Mekka «Mor». Og som vi leste i Åpenbaringen 17:5 blir kvinnen (Semiramis), som rir på det skarlagenrøde Dyret, omtalt som «Mor» til alle skjøgene.

Hovedgrunnen til, at hun (Semiramis) blir kalt Mor, er, fordi hun representerer den største falske religionen i Verden, nemlig Islam, som idag har 1,6 milliarder følgere. Det er det samme som 23 prosent av hele Jordens befolkning.

For det andre ser vi, at på samme måte som alle på Daniels tid måtte bøye seg ned og tilbe Nebukadnesars billedstøtte for å unngå å bli drept, slik må også Muslimene idag bøye seg ned og tilbe den sorte steinen for å unngå å bli drept.

For det tredje forteller Åpenbaringen 17:9 oss, at det hemmelige Babylon sitter på syv fjell, og Mekka er faktisk bygget på nettopp syv fjell. Bibelen forteller oss også, at den mystiske byen Babylon skal ligge nær havet. Det gjør slett ikke Babylon i Irak, men Mekka gjør. Den ligger nemlig rett ved Rødehavet.

I Åp 18:16-18 står det slik: Og de sier: "Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler! For på én time ble hele denne store rikdommen ødelagt."

"Hver skipsfører, alle som reiser med skip, sjømenn og alle de, som har sitt arbeid på havet, stod på avstand, og de ropte da de så røyken fra hennes brann, og sa: "Hva er som denne store byen?"

Esajas 21:1 forteller det samme i forbindelse med dommen imot Babylon. Her står det slik: «Domsord mot ødemarken (ørkenen) ved havet. Som stormkast følger på stormkast i Negev, slik kommer det fra ørkenen, fra landet der redsel rår.»

Og Åpenbaringen 17:3: «I Ånden førte han meg ut i ødemarken (ørkenen), og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr.» Til slutt tar vi med ordene fra Jeremia 49,21, som også profiterer om Babylons fall: «Jorden skjelver ved braket når den faller. Skriket runger, og røsten høres helt til Rødehavet.»

I Åp 17:2: står det følgende om «Skjøgen» (Semiramis): «Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.» Hva er denne vinen som det her tales om, som alle jordens konger har beruset seg meg? - Hva er ørkenens «vin»? Det er olje.

Esjas 34:8-9, som også taler om Babylons fall, sier følgende: «For det kommer en hevnens dag fra Herren, et gjengjeldelsens år for Sions sak. Edoms bekker skal bli til bek, og dets jord til svovel. Dets land skal bli til brennende bek.»

Edom var ørkenområdene ved Rødehavet, og bek og svovel er to av hovedingrediensene, som vi finner i råolje. Her kunne vi tatt frem mange, mange flere små og store detaljer om det hemmelige Babylon og om Mekka, pluss områdene og byene rundt, men det blir altfor omfattende og vanskelig å få med seg i en enkel Bibeltime.

Det kan også sies mye, mye mer om «Skjøgen», som omtales i Åpenbaringens 17 kapitel, om hva hun står for, og hvordan hun vil gå frem i de siste tider, men heller ikke det kan vi komme så mye mer innpå her.

Likevel tror jeg, at vi ser konturene i det, som jeg har prøvd å dra frem her. Nemlig at det finnes en tolkning for hver legg i Nebukadnesars billedstøtte. Vi ser to klare «fotavtrykk», hvor det ene representerer Vatikanstaten og Pavemakten, og det andre representerer Keiser Konstantins rike, med «Skjøgen» Semiramis og hennes mann Nimrod.

Kanskje sannheten kommer til å vise seg å være en blanding av begge disse tolkningene? Vi ser klart, at denne andre leggen viser til Islam og den kampen, som Muslimene fører mot Kristendommen. At Islam er og alltid har vært en anti-Kristelig ideologi, er det ingen som helst tvil om. Gjennom hele historien har Islam hatet Jøder og Kristne.

Idag hater de også Vesten og alle demokratiske verdier, som står for fred og frihet. Islam har derfor som mål å utslette først Israel og Jødene, og deretter alle Vestlige land. Dette læres og forkynnes gjennom nærmest hele Koranen. To tredjedeler av Koranen handler faktisk om, hvordan Muslimene skal straffe og utslette alle, som ikke bøyer seg under Islams lære. Idag trenger vi bare å se på nyhetene for å få en klar bekreftelse på dette.

Til slutt kan det være passende å referere til et vers i Åpenbaringen, som viser oss, hva som kommer til å skje engang i fremtiden, når Babylon og «Skjøgen» har falt.

Åp 20:4: «Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.»