"The Vision"

Fra Sokelys.com/
Av Kjell Andersen.

David Wilkerson i Visjoner.
”Når dere hører om kriger og opprør, la dere ikke skremme. For først må disse ting skje.”

Den militære konflikten mellom Russland og det demokratiske Georgia vitner med all tydelighet på, at Russland er i ferd med å vende tilbake til tidligere tiders mørke.

Etter tjue år med åpenhet og begrenset frihet er mørket på nytt i ferd med å senke seg over vår mektige nabo i øst. Dagens Russland kan på ingen måte sies å være et demokrati. Opposisjonen undertrykkes, og flere journalister, som har våget å kritisere regimet i Moskva, har blitt effektivt likvidert.

De politiske valg, som har vært gjennomført i Russland i tiden etter Jeltsin, kan neppe defineres som frie og demokratiske, da opposisjonen dels ble truet og dels kneblet til taushet.

Nytt mørke profetert
David Wilkerson er ingen hvemsomhelst innenfor Amerikansk Kristenliv. I mer enn femti år har denne uklanderlige gudsmannen frimodig proklamert sitt budskap om Kors, hellighet og hengivelse til Jesus Kristus. En viktig del av Wilkersons tjeneste har vært å forberede Guds folk for Jesu Kristi gjenkomst og Guds dom.

Wilkersons første viktige bok omkring dette temaet var "Visjoner", som ble utgitt i 1973. I boka, som relativt hurtig ble en bestselger innen for sjangeren "profeti/de siste dager", fortalte Wilkerson om en rekke hendelser, som skulle ramme USA og resten av Verden med økt hyppighet og styrke, før Jesu gjenkomst.

Jordskjelv, orkaner, krig, ungdomsopprør, moralsk forfall, en falsk Jesus-vekkelse og ikke minst Kirkelig aksept av homofili var blant tingene, Wilkerson profeterte om. Vi kan nå konstatere, at Wilkerson fikk rett.

Russlandsprofetiene
En av de mest bemerkelsesverdige forutsigelsene, man finner i "Visjoner", er Wilkersons ord om, at Sovjetunionen skulle kollapse, og at jernteppet skulle kløyves. Da David Wilkerson fikk sine visjoner, var Leonid Bresjnev Sovjetunionens mektige leder, og Kommunismen var på fremmarsj mange steder.

Mellom Øst og Vest rådde det "kald krig", og Verden levde under frykten for ett kjernefysisk ragnarok. Den Kristne kirke i Russland og Øst Europa levde under konstant forfølgelse, og troens menn og kvinner ble i hopetall fengslet eller trakassert. Enkelte ble endog martyrer, mens Prester og Predikanter råtnet i fangehull og arbeidskolonier.

Bibelen var ei forbudt bok, og regimene i øst hevdet stolt, at man var i ferd med å utrydde religiøs overtro. Russland og Kommunismen hadde avskaffet Gud, og Ateisme og gudløshet rådde det veldige Sosialistiske Imperiet.

Lys og Håp
Men midt i denne tid av mørke ble det av Ånden tent et håpets lys for skarene bak jernteppet. "Guds Hellige Ånd vil kløyve jernteppet og oppsøke hungrige hjerter i Russland og Øst Europa og Kina."

"Det skal komme en midlertidig våpenhvile for at Evangeliet skal binges inn til disse (da) Kommunistiske og lukkede land," med "åndelig fornyelse og vekkelse".

Imidlertid skulle den kommende åpenhet ikke vare altfor lenge, og fire ganger nevner Wilkerson, at dette skal være midlertidig og i begrenset periode.

Gud åpnet jernteppet av to grunner:
1. Evangeliet skulle slippes inn,
2. Jødene skulle hentes ut!

Da Wilkerson framsatte sin profetiske forutsigelse i 1973, var det helt utenkelig, at jernteppet skulle kollapse, og mange lo overbærende av hans uvirkelige spådom. Bare noen få år senere, i 1987, stilnet latteren, da Sovjetunionen kollapset, etter at Michael Gorbatsjov innførte sitt "Glasnost og Perestrojka". Den Hellige Ånd hadde kløvet jernteppet!

På vei mot mørke?
Konflikten mellom Russland og Georgia har utløst nye spenninger mellom Øst og Vest. Etter år med samarbeid og vennskap mellom Russland og Vesten er fredstiden nå på hell. Den mektige Russiske Bjørn viser på ny sine tenner, og forholdet mellom det USA-ledede Nato og Russland er på frysepunktet.

Alt militært samarbeid er brutt, og pånytt truer Russland sine naboer militært. Både Polen og Ukraina er med rette nervøse, etter at Russland nylig truet med en militær reaksjon mot Polen pga deres ja til det Amerikanske rakettskjoldet.

Om det som nå er i ferd med å skje, skrev Wilkerson følgende; "Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange, kommer dørene plutselig til å bli stengt, og et forfølgelses skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene."

 Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke, og daglig blir vi via media påminnet om, at trusselen fra Øst er høyst reell. Temperaturen mellom Øst og Vest ble skrudd ytterligere opp, da Russland anerkjente de to Georgiske utbryterregionene, som selvstendige stater.

"Mor Russland" samler sin skarer under "Gogs favn", og vi går farlige tider i møte.

Russland og Gog i Magogs land
”Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal.” Ezekiels bok i Bibelen er mer enn 2400 år gammel, men tross avstand i tid er det nettopp i våre dager, at deler av boka er mest aktuell!

Det 38 ende kapittelet hos Ezekiel blir innledet med ordene om å vende ansiktet mot Gog i Magogs land. Hvem er så denne Gog, og hvilket land er det, som skjuler seg bak termen ”Magogs land”?

Det finnes selvfølgelig mange ulike teorier omkring, hva som skal skje i de siste dager, og hvordan hendelsene vil inntreffe kronologisk. Når det gjelder forståelsen av "Gog profetiene" i Ezekiels bok er det forholdsvis bred enighet om, at kapitlene beskriver en fremtidig Russisk krig mot Israel.

De fleste profetigranskere er enig om, at termene "Magogs land, Ros, Mesek og Tubal sikter til landområder nord for Svartehavet, det vil si de landområder, som utgjør den Russiske konføderasjon.

Videre lærer Bibelen, at denne Gog, (Russlands leder) vil være anfører for en allianse av stater og nasjoner, som skal delta i en framtidig krig mot Israel. Denne krigen blir blant teologene ofte omtalt som ”Gogkrigen” og har en vesentlig betydning i Bibelens puslespill omkring de siste tider.

Den siste tids spenninger i Kaukasus og Russlands krigføring og delvise okkupasjon av Georgia vitner om et selvbevist Russland, som er rede til å innta sin posisjon som den militære anfører for koalisjonen av stater, som angripe Israel i en kanskje nær fremtid.

Anti Israelsk koalisjon
Profeten Ezekiel navngir en rekke av de nasjoner og folk, som skal være Gogs allierte i krigen mot det Jødiske folk. Enkelte av disse land blir navngitt med navn, vi kjenner fra vår egen tid, deriblant dagens Iran eller Persia. (landet het Persia frem til 1935)

Videre forteller Skriften, at både Etiopia og Libya, (Put) skal delta i det Russisk-ledede angrepet. Tekstene forteller også, at enkelte Europeiske folkegrupper skal delta på Russisk side av konflikten. Teksten nevner "Gomere og alle dets skarer" og videre "Togarma-folket i det ytterste Norden".

Den Hebraiske termen for ”Gomer” skal vist nok være ”Germaner” . I følge slektstavlen i 1 Mos 10 var "Gomer" slektsfar til Togarma, som er stamfar til Togarmafolket i "det ytterste Nord". Både Norge og Skandinavia har helt klart rasemessig slektskap til "Germanerne", som med andre ord er Tyskland.

Germanerne talte opprinnelig Urgermansk, som i tidens løp har gitt opphav til dagens Germanske språk, bl.a. til Tysk, Nederlandsk, Engelsk og de Skandinaviske språk. De Skandinaviske folks slektskap med Germanerne gjør, at det er en mulighet for, at "Togarmafolket i det ytterste Nord" kan være ett eller flere av de Skandinaviske land.

På bakgrunn av dette har det blant mange profetigranskere vært spekulert i, om også Norge skal delta i den Russiske alliansen mot Israel. Opp gjennom årene har det en rekke ganger blitt framsagt profetier om ett fremtidig Russisk angrep mot Norge.