Hele Verden havde ét sprog og samme tungemål.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
6. februar 2015.

Tittelen på denne artikkelen er hentet fra 1 Mos 11:1 og er begynnelsen på den kjente fortellingen om "Babels tårn".

Historien utspinner seg en tid etter det, vi idag omtaler som "Syndefloden". Menneskene hadde nettopp vært gjennom en global katastrofe, og nå skulle man altså ta fatt på oppryddningsarbeidet.

Derfor kom lederne fra Øst sammen med lederne fra Vest og samlet seg på en stor slette. som het Sinear, for å drøfte, hvordan de skulle gripe saken an. Her ble de alle enige om å tale samme språk, slik at de kunne komme ut med en samlet fellesuttalelse.

Begynner man å ane, at noe av det samme faktisk skjedde for bare 70 år siden, da Sovjetiske ledere fra Øst kom sammen med de allierte lederne fra Vest for å rydde opp etter andre verdenskrig? Også her ble de enige om å tale samme språk, slik at de kunne komme ut med en samlet fellesuttalelse.

Og når vi leser i Bibelen, at Babel lå mellom de to store elvene Eufrat og Tigris, hvor Nimrod og hans union skulle rydde opp etter de globale ødeleggelsene, "syndfloden" hadde skapt, kan det være interessant å merke seg, at Nuremberg også ligger mellom to store elver, nemlig Donau og Rihnen i Tyskland, der et unisont Europa bestemte seg for å rydde opp etter de globale ødeleggelsene, som andre Verdenskrig hadde ført med seg.

Den store unionen i Babel skjedde på det fruktbare slettelandet Sinear. Navnet Sinear betyr: "The land of the regenerator".

- Kan det virkelig være slik, at hele denne historien regenererer og gjentar seg? "«Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.", står det i 1 Mos 11:3.

Etter andre Verdenskrig skulle det virkelig mobiliseres. Nå skulle man gjenreise et nytt og bedre Europeisk fellesskap, bundet sammen av ett felles lovverk, tenkt ut av kloke mennesker. Likevel ser vi i dag, at det hele ikke er annet enn en union av løse steiner, bundet sammen av beksvarte og korrupte mennesketanker.

Og nå ser det altså ut for, at det engang så høyreiste Europeiske byggverk er iferd med å rase sammen, akkurat som det første Babels tårn gjorde. Nok en gang blir mennesket forvirret av forskjellig språk og splittende tale. For i sin iver og selvgode visdom vraket man hjørnesteinen - Jesus - og bindemiddelet, de satset på, holdt ikke mål.

Tanken om det Sosialistiske fellesskap er altså ingen ny og moderne oppfinnelse, slik mange gjerne tror. Den går faktisk helt tilbake til byggingen av Babels tårn. Historien i Babel viser oss imidlertid, at tanken om det store unisone felleskap før eller siden vil sprekke.

Enda mer interessant blir det, når vi i Bibelen leser, at det var Nimrod, som var lederen for dette store unionsprosjektet, som fant sted i Babel. For mens Nimrod ifølge Gresk mytologi knyttes til solguden Zevs, blir hans kone Semiramis knyttet til måneguden Ashteroth (Astarte).

Nederst i artikkelen om Semiramis kan vi lese følgende: "In the seventh century C.E., when Rome sought to harness the power of the great population of Ishmaelites in the desert and use them to purge Jews and Messianic believers from the holy land, they groomed a handsome young lad named Mohammed to lead them. They were the creators of the religion of Islam with the moon goddess, Ashteroth (Semiramis) as their god - Allah."

Islams offisielle symbol er halvmåne og stjerne. Når vi nå vet, at Nimrod og Semiramis etterhvert ble opphøyd og tilbedt som henholdsvis solguden Zevs og måneguden Astarte, da ser vi faktisk de Islamske symbolene. Man kan nesten si, at Bibelen forutser Islam gjennom Nimrod og Semiramis, som går enda lenger tilbake i tid enn Abraham, Isak og Ishmael, hvor vi finner det tradisjonelle skille mellom Kristendom og Islam.

Hver gang du ser Islams offisielle symbol med halvmåne og stjerne, da ser du altså helt tilbake til Nimrod og Semiramis, som via Gresk mytologi kobles sammen med solguden Zevs og måneguden Astarte, og pussig nok skinner begge disse avgudene på venstreliberalismens grønne himmel. Tilfelfigheter? - Jeg vet ikke...

Det, at Gresk mytologi kobler sine avguder opp mot disse to Bibelske skikkelsene, er ganske interessant. Særlig når vi ser litt nærmere på de historiske fortellingene om Zevs og Astarte. Ifølge Gresk mytologi skal Zevs ha hatt mange elskerinner, og den gjeveste av dem alle var en vakker kvinne, som het Europa.

Det sies, at Europa var en Fønikisk kvinne av høy avstamning, og det er fra henne kontinentet Europa har sitt navn. Historien om, hvordan Zevs (Nimrod) bortførte henne i form av en hvit okse, er kjent fra Gresk historie.

De fleste av kjærlighetshistoriene om Zeus stammer fra flere gamle historier, som beskriver hans ekteskap med gudinner. Dette kan særlig sies om historien om Europa. En annen interessant ting, som kan være verdt å nevne i denne forbindelse, er, at Gresk mytologi også knytter måneguden Astarte (Semiramis) til Europa.

Etymologien av hennes Greske navn: "Euro" som betyr "vid" eller "bred", og "pa" som betyr "øyne" eller "ansikt", tyder på, at Europa som gudinne representerte kua (med et bredt ansikt) Hathor, i det minste på et symbolsk nivå. Metaforisk på et senere tidspunkt kan hennes navn tolkes som den "intelligente" eller "open-minded", analogt til Glaukopis, som tilskrives Athena.

Ernest Klein og Giovanni Semerano foreslår imidlertid en mulig Semittisk opprinnelse i Akkadisk Erebus for "å gå ned" (i referanse til solen, som går ned i vest), altså parallelt med det vi idag kaller for "Vesten".

Som vi ser, finner vi mange forunderlige sammenkoblinger i den Greske mytologien, hvor den ene avguden kobles sammen med den andre. I vårt tilfelle er det imidlertid mest interessant å se, hvordan flere av disse Greske avgudene kobles til de Bibelske skikkelsene Nimrod og Semiramis, og da særlig i forbindelse med byggingen av Babels Tårn, som faktisk var verdenshistoriens første fellesunions-prosjekt.

Det er også interessant å se hvordan, Europa kobles sammen med både Nimrod og Semiramis gjennom solguden Zevs og måneguden Astarte, og hvordan Zevs og Astarte i sin tur sammen danner Islams offisielle symbol med halvmåne og stjerne (solen er jo nettopp en stjerne). - Tilfeldigheter? Konspirasjonsteorier? Jeg vet ikke.

-Men interessant er det uansett. Og når vi først er inne på mytologiske symboler og deres tilknyttning til avguder, kan vi like godt trekke frem enda flere forunderligheter.

Hvem har vel ikke sett den verdenskjente "Wall Street" oksen i New York? Den er kapitalismens "aller helligste" symbol på agressiv fremgang og vekst. Det er i denne oksens navn, USA har kunnet styre verdensøkonomien gjennom stadig mer forlokkende og agressive metoder.

Akkurat som Zevs (Nimrod) gjorde seg om til en forlokkende hvit okse for kvinnen Europa, bare for å bortføre henne, slik har også USA opptrådt med kontinentet Europa. Hvor mange har ikke denne agressive Wall Street oksen gjort seg hvit og fin for, bare for å lokke penger ut av folk? Hvor mange tragiske skjebner bærer denne oksen ansvaret for? Hvor mange mennesker har ikke denne oksen klart å lure til seg med sine lovnader om rikdom og makt? Vi kan bare såvidt ane. Det er symbolet på Zevs og Nimrod, som benytter seg av alle midler for å tilfredsstille sine egoistiske lyster.

Gudinnen Europa kan også knyttes til denne oksen, siden det hevdes, at navnet hennes indikerer kua (med et bredt ansikt) Hathor. Det samme kan faktisk sies om kontinentet Europa, som også utgjør en drivende (bullish) faktor i verdensøkonomien, selv om det Europeiske kontinent kanskje ikke er like agressivt og korrupt som det Amerikansk. Men det nærmer seg.

I Bibelen kalles dette for Mammons gud. Derfor er det tankevekkende å se, hvordan både USA og Europa idag er de viktigste drivkreftene i verdensøkonomien. Men det stopper ikke med dette. La meg trekke frem et par andre figurer, som vi også er vel kjent med. Nemlig Statue of Liberty og logoen til Columbia Pictures. Begge disse figurene symboliserer himmeldronningen Semiramis (Astarte), og solguden Nimrod, som symboliseres med den evigbrennende ild.

Alle de sterkeste symbolene i USA har altså tilknyttning til Nimrod og Semiramis. Det gjelder på det politiske plan gjennom Statue of Liberty. Det gjelder på det økonomiske plan gjennom oksen på Wall Street. Og det gjelder på det kulturelle plan gjennom et av filmindustriens største symboler. Alt sammen viser tilbake til de to Bibelske skikkelsene Nimrod og Semiramis, som dannet verdenshistoriens aller første fellesunion med tanke på å bygge Babels Tårn.

Slik står det i 1 Mos 11:4: «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» - Tankevekkende ord sett i lys av det, vi her har forsøkt å trekke frem.

Mye mer kunne ha vært sagt, og mange flere symboler kunne vært trukket fram, men vi lar det bli med disse få. La meg til slutt bare nevne, at Nimrod og Semiramis etterhvert blir omtalt bare som "Baal" og "Astarte" i Bibelen, og at "Baal" er en fellesbetegnelse på falske avguder som alle representerer Djevelen, eller "Lucifer", som han også kalles.

Lucifer, som betyr "Lysbringer", begynte sitt liv som en strålende Kjerub (solgud), men endte opp som "mørkets" eller "nattens" fyrste (månegud). Også her ser vi altså symbolene på Nimrod og Semiramis. Disse to skikkelsene symboliserer med andre ord selveste Lucifer.

Slik står det om ham i Esek 28:13-17:
"Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner."

"Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende steiner. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig (les: Ego), og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd."

Det begynte så flott i Edens Hage, inntil Lucifer ble hovmodig og ville gjøre seg selv til Gud ved å snike seg inn i hjertet til Eva. Og fra henne, snek han seg inn i hjertet til Adam, og slik fortsatte det.

Jeg tror, vi alle kan si oss enig med Bibelen når den i 1 Joh 5:19 forteller oss, at "hele verden ligger i det onde". Og det rare er, at vi også idag hører "hele verden tale ett språk og samme tungemål", når man igjen ser ut til å ville satse på det samme unions-prosjektet, som Nimrod forsøkte seg på.

«Kom,» sier de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

Det føles som om vi kjemper mot krefter, som vi ikke rår over. Kan det være sant, det som står i Ef 6:12? - "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Det spekuleres ofte på, hvem Antikrist kan være, og hvor han skal komme fra. Men i 1 Joh 2:18 kan vi lese, at der er mange antikrister, som skal stå fram. Kan det være slik, at vi alle er mer eller mindre anti-Krister, inntil vi bøyer oss og tar imot Kristus?

 - Er du en slik anti-Krist?