Likhetene mellom Antikrist og Mahdi - del III af III.

Fra Verdidebatt.no
27. november 2014.
Av David Lindhjem.

Begge vil inngå en syv årig fredsavtale med Israel
Likhetene, vi har sett mellom Antikrist og Mahdi. er forbløffende. Den neste likheten er helt utrolig. Etter Antikrist har kommet til makten, sier Bibelen, han vil ta initiativ til en sju årig fredsavtale med nasjonen Israel.

Fredsavtalen skjer kort tid før den store invasjonen: "I én uke (7 år) skal han (Antikrist) stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke (3,5 år) gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv." (Daniel 9:27)

Verset sammenheng forteller oss, at Antikrist vil stadfeste en "Pakt" med Israel i sju år og gi Israelittene en falsk følelse av trygghet. Så vil han bryte avtalen å innvadere landet etter 3,5 år.

Tilsvarende sies det, at Mahdi skal inngå en 7  års pakt mellom Muslimene og den Kristne Vesten: "Profeten sa: Det vil være fire fredsavtaler mellom deg og Romerne (Vesten). Den fjerde vil bli formidlet gjennom en person, som vil komme fra Hadrat Aarons (ærverdige Aron – Moses bror) etterkommere og vil bli opprettholdt i sju år." (Tabarani, som fortalt av Hadrat Abu Umamah, som sitert i Zubair, Signs of Qiyamah, 43, og Abdullah, Islam, Jesus, Mahdi, Qadiyanis and Doomsday, 55.)

Fredsavtalen vil ifølge Islamsk tradisjon bli gjort med en etterkommer av Moses bror, altså en Jødisk Prest, og tidsrammen, som er gitt for avtalen, er nøyaktig det samme som for Antikrists fredsavtale, nemlig sju år!

Begge blir identifisert gjennom avsnitte om rytteren på den hvite hesten
Åpenbaringsboka kap. 6 beskriver Antikrist som rytteren på den hvite hest. Etter at rytteren står frem på arenaen, faller Verden ut i kaos, som definerer den siste time eller Harmageddon.

Motivet og drivkraften til rytteren er å erobre å skape kaos i verden. Og i kjølevannet til denne rytteren skjer følgende:

-Freden blir tatt bort fra jorden
-Hungersnød, pest og død, forfølgelse og martyrdom av Guds folk
-Et stort jordskjelv og til slutt Guds vrede.

Det utrolig er, at Islamske lærde identifiserer Mahdi i det samme avsnittet: "Jeg finner at Mahdi er omtalt i Profetenes bok (Bibelen)… For eksempel sier Åpenbaringsboken: «Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den … med seier dro han ut for å seire.»" (M S M Saifullah, Mumammad Ghoniem, Abu Hudhayfah & Khalid al-Khazraji, On the Transmitters of Isra'iliyyat (Judeo-kristent materiale),

http:www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/Israel.html.

Det er derfor slående, når Islamske skriftlærde bruker avsnitt fra Bibelen om Antikrist, som en beskrivelse av Mahdi. Begge halshugger folk.

Bibelen gir en bestemt beskrivelse av, hvordan Antikrist vil henrette de Kristne: "Og jeg så sjelene til dem, som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden." (Åpenbaringen 20:4)

Islam er det eneste systemet av betydning, som bruker halshogging som henrettelses-metode i dagens siviliserte Verden. Mange tror, at Muslimer, som halshugger folk, ikke følger Islams lære, men det er dessverre helt feil.

Sure 47:4 i Koranen sier følgende: "Når dere møter de vantro i kamp, hogg hodet av dem" (noen oversettelser sier "hogg dem i nakken"). Halshugging er en henrettelses-metode, som Profeten Muhammed selv brukte.

 Ifølge Islams egne kilder halshugget Muhammed mer en 1000 Jøder, og han kommanderte sine tilhengere til å følge hans eksempel. Under Mahdis styre vil de ifølge Islamsk tradisjon ikke lenger være mulig for Kristne eller andre troende å dyrke noen annen Gud en Allah.

Når Mahdi kommer, blir det kun to valg: underkaste seg Allah og Kalifen eller dø. Mahdi er som sagt den siste Kalifen, og i følge Islamsk tradisjon skal følgende skje med dem, som ikke underordner seg Kalifene:

"Alle, som ønsker å unnslippe ilden og slippe inn i paradiset, må dø i troen på Allah og den Siste Dag … Den, som sverger lydighet til en Kalif, må gi ham sitt løfte med sin hånd og sitt hjertes oppriktighet. Han må adlyde ham etter beste evne. Hvis en mann kommer frem og bestrider hans (Kalifens) autoritet, må de (Muslimene) halshogge ham." (Sahih Muslim, Bok 20, # 4546.)

Oppsummering
Ut ifra Islamske lærdes tradisjoner og Islams egne kilder har vi nå sett, at Islams Messias, Mahdi, har følgende fellstrekk med Bibelens Antikrist:

- Begge blir mektige politiske, militære og religiøse verdensledere.
- Begge forfølger spesielt Jøder og Kristne.
- Begge invaderer Israel og setter opp sin trone på Tempelhøyden og påtvinger Verden sine egne tider og lover.
- Begge sender store hærer øst for Irak for å erobre Jerusalem.
- Begge vil inngå en syv årig fredsavtale med Israel.
- Begge blir identifisert gjennom avsnitte om rytteren på den hvite hesten.
- Begge halshugger folk.

Konklusjon
Dette er bare noe av likhetsrekkene, men beskrivelsene av Antikrists som person, oppdrag og handlinger, passer i stor grad inn i beskrivelsen av den Muslimske Mahdi.

Faktum er, at boken ”Antikrist, Islams ventede Messias” bl.a. analyserer og dokumenterer mer enn 20 likheter og anti-paralleller mellom Bibelen og Islams beskrivelse av Endetiden!

Ved å dele denne analysen står mann i fare for å spre frykt mot Muslimer. Derfor er det viktig å understreke, at dette handler om å avsløre Islam som en forførende åndsmakt og ikke å angripe Muslimer som medmennesker.

Kristne i dag trenger virkelig å få en dypere forståelse av, hvorfor de forførte Muslimene er i desperat behov av å få høre det ekte Evangeliet om Jesus. Muslimer er elsket like høyt av Gud som alle andre.

Jesus høster i våre dager sin Brud fra den Muslimske verden, og vi hører om Imamer og andre Muslimer, som vender om og blir Kristne, etter at Jesus har vist seg for dem i drømmer og visjoner.

Min bønn er derfor, at Kristne må våkne opp å sette seg bedre inn i, hvorfor Muslimene trenger å ta imot Jesus som Frelser og forbereder seg på å dele Evangeliet med dem.