Likhetene mellom Antikrist og Mahdi - del II af III.

Fra Verdidebatt.no
27. november 2014.
Av David Lindhjem.

Begge invaderer Israel og setter opp sin trone på Tempelhøyden og påtvinger Verden sine egne tider og lover:

I følge Bibelen kommer Antikrist til å ta makten over store områder i Midtøsten og invaderer til slutt Israel og undertrykker folket med et spesielt lovsystem i 3,5 år:

"Han (Antikrist) skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige (Guds folk/Israel) skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid (3,5år)". (Daniel 7:25)

Etter at Antikrist har erobret Jerusalem og innført sitt eget lovsystem, vil han i følge Paulus sette opp sin "trone" i Guds tempel (2 Tess 2:4). Ut i fra det. Paulus sier, og andre skriftsteder som f.eks. Daniel 12:11, så er det tydelig, at Jødene vil gjenreise Templet på Tempelhøyden i endens tid. Antikrist vil gjøre det gjenoppbyggede Tempelet til sin trone.

Jesus advarte om denne begivenheten for to tusen år siden: "Den ødeleggende styggedom», som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser!...." (Matt 24:15)

Jesus beskriver denne tiden som den verste trengselstiden for Guds folk i hele historien: "For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes." (Matt 24:21-22)

Over hele den Islamske verden er det i vår tid et kall om gjenopprettelse av det Islamske Kalifatet. Dette blir tydeligere for hver dag, som går. Men det frie og demokratiske Israel står i veien for, at det gamle totalitære Sharia-imperiet kan gjenoppstå.

Og det er dette, som er stridens kjerne i Midtøsten konflikten. Islamister ser på Israel som et dypt sår på den Muslimske kroppen. Deres mål er derfor å utslette Israel, slik at dette såret kan gro igjen, så det endelige Kalifatet kan realiseres. Og Bibelen er veldig tydelig på, at det er Jerusalem, som er målet for Antikrist og hans tilhengere.Det er viktig å forstå, at når Muslimer kaller på en gjenopprettelse av Kalifatet, så er det egentlig Mahdi, de kaller på, for han vil bli den siste Kalifen før dommedag.

Muslimer over hele Verden vil være forpliktet til å følge Mahdi, når han kommer, og Islamsk tradisjon forklarer, at han vil lede hærer av Muslimske krigere til Jerusalem for å gjenerobre det for Islam:

"Mahdi vil seire og utslette disse grisene og hundene (Jødene) og denne tids avguder, slik at det enda en gang vil bli et Kalifat, basert på profetembetet, slik Hadith sier: Jerusalem vil være stedet for Kalifatet, som skal styres med rettferd, og senter for Islamsk styre, som vil bli ledet av Imam al-Mahdi ... Det vil avskaffe Jødenes lederskap …og sette en sluttstrek for dominansen til disse sataner, som tenner ondskap i mennesker og forårsaker fordervelse på Jorden, som får dem til å tilbe avguder og styrer Verden med andre lover enn Sharia (Islamsk lov), loven til verdens Herre." (Izzat og 'Arif, Mahdi og Enden på denne tidsalder)

Med andre ord så er målet Mahdien å nedkjempe Jødene, opprette hovedsete i Jerusalem å styre Kalifatet derfra med egne tider og lover (Sharia). Slik eksisterer altså Mahdi i tankene til hundrevis millioner Muslimer over hele Verden (ikke alle Muslimer), og de venter på denne mannen med stort iver.

I en debatt på VG-nett om Israel fant jeg følgende kommentar fra en Muslim, som venter på Mahdien: "Israel og Jødene overalt i Verden har gjort nok mot Islam - både skjult og åpent, men når den siste Kalifen av Islam kommer, da skal vi vise dem, hvem vi er, å stakkars Israel og Jøder, hvor i Verden dere er, skal dere bli Muslimske fanger en dag. Vi Muslimer er tålmodige, men når den tiden er inne, da skjer det."

Han har altså en forventning om, at når Mahdi styrer Kalifatet i Endens tid, så skal Jøder over hele Verden lide. Begge sender store hærer øst for Irak for å erobre Jerusalem:

Bibelen forteller, at Israel blir angrepet fra alle kanter, men legger spesielt vekt på, at hærer og Konger øst for Irak vil samles i Israel på Herrens dag, hvor Gud til slutt dømmer dem i den siste krigen, som kalles Harmageddon:

"Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen (øst for Irak). Og åndene samlet kongene på stedet som på Hebraisk heter Harmageddon." (Åp 16:16 og 9:14-16)

Fra det samme området vil store hærer, som støtter Mahdi, dra mot Jerusalem å følge Islams tradisjon: "(Hærer som bærer) svarte flagg vil komme fra Khurasan. Ingen makt vil være i stand til å stanse dem, og de vil til slutt komme frem til Eela (Klippemoskeen i Jerusalem), der de vil heise sine flagg." (Tirmidhi som sitert i Zubair, Signs of Qiyamah, 42, og Abdullah, Islam, Jesus, Mahdi, Qadiyanis and Doomsday, 54.)

Det legges spesielt vekt på, at Mahdis hærer, som invadere Israel, vil komme fra det geografiske området, Khurasan, som er området øst for Irak, nemlig Iran, Afghanistan og Pakistan, altså fra det samme området øst for Eufrat, som Åpenbaringsboka beskriver.

Iran er i dag styrt av Islamsk prestestyre, og de regnes som en ekstrem dommedag-sekt. De har stort fokus på den 12. Imam Mahdis komme, og de mener på fult alvor, at de kan framprovosere Mahdis komme ved å skape kaos i verden.

Det er en av hovedgrunnene til, Israel er livredde for, at Iran skal få atomvåpen. Presteskapet sier rett ut, at Israel vil bli utslettet i tiden, som kommer.

Den iIranske Brigadegeneralen Hossein Salami sa følgende i en tale i år: "Til tross for den geografiske avstanden, er vi knyttet til hjertene hos Palestinerne."

Og han spør så: "Hvorfor er våre slagord og mål det samme som Palestinerne? Hvorfor ønsker vi å bli martyrer og risikere livene våre for Palestinernes sak ?"

Og han svarer: "Svaret er, at religionen Islam har utpekt dette for oss. Denne troen skal mønstre all vår energi for å utslette den Zionistiske enheten, som er mer enn 1.400km unna.Vi er klare for dette øyeblikket i tiden, som kommer."

Tydeligere kan det ikke sies. Det er Islam, som er drivkraften i Irans forberedelse til å utføre noe, som ligner veldig på det, Bibelen beskriver om Harmageddon, nemlig å marsjere mot Jerusalem for å utslette Israel.

Dette filmklippet dokumenterer, hvordan Muslimer motiverer og girer hverandre opp til slaget om Jerusalem på selveste tempelhøyden, hvor det holdes Kalifat-rally.Det er ganske forstummende, når vi den siste tiden har sett, hvordan Jøder har blitt demonisert og kalt for "ytterliggående" og "høyre ekstreme" av mediene, bare fordi de ønsker å få tillatelse til å be på det helligste stedet i Jødedommen, som ligger i hovedstaden i Jødenes eget hjemland.

Mediene knurrer mot Jødene å påstår, at de truer med å utløse en ny krig i området, når de på fredelig vis forlanger å få be på Tempelplassen, mens de, som helt åpenlyst truer med krig, blir ikke nevnt med et ord av de samme mediene.