Udvikling eller skabelse del IV af IV.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Skov Særkjær.

Darwinismen: et eventyr for voksne
Det har hun nok ret i. Mange forskere fra alle mulige videnskabelige grene giver udtryk for det samme, blot med andre ord.

Lewis Bournoure, som er direktør for Zoologisk Museum og Fransk Nationalt Center for videnskabelig forskning har fx sagt, at ’Evolution er en eventyrfortælling for voksne’.

Vi husker, at Evolutionslæren bliver betragtet som en naturlig og tilfældig udvikling af alt og alting efter Big Bang. Og det må da siges at være et eventyr, en historiefortælling for voksne. Men alligevel bliver selv børn fodret med, at ’dette er sandheden’.

Men det er den ikke! Den modsiges da også af utallige biologer, zoologer, kosmologer osv. Det kommer måske som en overraskende for mange at høre, at der for hvert år er flere og flere forskere, som ikke tror på udviklingslæren mere.

En af disse, en dr. Wilder Smith, fastslår følgende: ’Det er en fejltagelse, når Darwinister og Nydarwinister påstår – som de ofte gør, at alle kompetente og velunderrettede personer er enige med dem i deres teorier om livets oprindelse.. Faktum.. er, at flere og flere fysikere, matematikere og endda biologer er ved at blive urolige over hele idegrundlaget for Darwinismen og Nydarwinismen’.

Af de mere kendte videnskabsmænd, som har modsagt Udviklingslæren, er fysikere som Niels Bohr og Albert Einstein. Sidstnævnte, som bl.a. blev verdenskendt pga. sin Relativitetsteorier, har eksempelvis sagt dette om universet: ' Videnskabens religiøse følelser er henrykt over naturlovenes harmoni. Deres orden/hensigtsmæssighed er et mirakel, som bliver styrket, når kundskaben øges.'

Darwinismen modsiges af Universets love og af kosmologien
Darwinismen bliver altså modsagt af ganske mange forskere fra alle videnskabelige grene. Dertil kommer, at den også bliver modsagt af den kosmologiske og astronomiske viden, der er på området, såvel som af alle Universets gældende love.

Blandt disse love finder vi ’de Termodynamiske love’, som eksempelvis er ligeså gældende som den lov, som alle mennesker bliver påvirket af hver dag, uden vi tænker over det. Nogle af disse love er ret svære at forstå, men i min korte gennemgang af disse vil jeg søge at gøre dem så forståelige som muligt.

1. Termodynamikkens første lov beskriver energiens konstans, dvs., at energi hverken kan opstå eller tilintetgøres. Den er konstant! Ifølge denne lov er det umuligt at frembringe en eksplosion som Big Bang, hvis den samme energi ikke var der i forvejen.

Den første sætning om, at energi ikke kan opstå, udelukker derfor, at Universet er opstået af intet, som Udviklingslæren påstår. Det er denne første lov, som kan få selv en skoleelev til at konkludere, at en maskine kan producere fx 100.000 dåser i timen, så længe den får tilført energi og råmateriale. Men hvis denne tilførsel går i stå, så vil produktionen selvfølgelig også gøre det.

Denne første lov beviser med andre ord, at Udviklingslæren kun er en filosofi, som videnskabeligt og bevisligt ikke hænger sammen.

2. Termodynamikkens anden lov beskriver ’energiens forfald’. Den beskriver, at alle ændringer [i fx Universet] sker i retning af øget uorden - og ikke det modsatte, som Darwinismen påstår. Det præciseres, at dette forfald af energien skyldes nødvendige naturprocesser, som bare går en vej, nemlig mod destruktion af den energi, som paradoksalt nok ikke kan tilintetgøres.

Denne 2. lov eliminerer altså alle muligheder for den udvikling, som Udviklingslæren påstår. Som et eksempel tager vi den samme maskine som før, som kan producere 100.000 dåser i timen ved at få tilført energi og råmateriale. Dette kan vi uden videre tro, fordi den bygger på den pålidelige og logiske 1. lov.

Men 2. lov er ligeså logisk. Derfor vil vi stejle, hvis direktøren for firmaet fx sagde, at maskinen selv er blevet til af en dynge metalstumper, der samlede sig på egen hånd ved, at de havde fået tilstrækkelig tid til det. Alle ville grine af en sådan forklaring, for det vil selvfølgelig ikke ske, fordi det strider mod al sund fornuft – og altså også mod termodynamikkens 2. lov, som derimod taler om maskinens forfald, for at blive i billedet.

Det er i denne forbindelse, at en forsker har skrevet dette i en videnskabelig artikel i ’Wald’: ’Den mest indviklede maskine, [som] mennesket har grublet sig frem til, fx en computer, er barnemad i sammenligning’.

En kemiker i fysik, J.J. Greber, har skrevet om det samme og siger: ’Det er lige så fornuftstridigt at tro, at Universet og livet er opstået ved et rent tilfælde, som at tro, at man kan få et 12-binds leksikon ud af en eksplosion i et bogtrykkeri’.

3. Vi skal kort se på en anden universel lov, hvor Udviklingslæren modsiges af forskere indenfor kosmologien og astronomien, og det er vedr. ’loven om bevægelse’.

Darwinisterne påstår fx, at Universet eksploderede sig til eksistens ved det, som bliver omtalt som Big Bang. Som forklaring på, at planeter, stjerner og galakser roterer rundt om egen akse, hævdes det, at det blev sat i gang i eksplosionsøjeblikket.

Men dette er umuligt pga. følgende: Hvis det hele blev slynget ud fra Big Bang pga. en opståede rotationskraft [fx fra venstre til højre], så ville alle planeter, stjerner og galakser i Universet automatisk roterer omkring sin egen akse på den samme måde.

Det ville derfor være umuligt, at der ville være nogle stjerner, planeter og galakser, som roterede modsat de andre. Denne umulighed har fysikere illustreret ved, at nogle børn står på en karrusel og holder fast, mens den får mere og mere fart på.

Til sidst bliver børnene, en efter en - slynget ud af karrusellen, alt imens de stadig roterer i luften. Den fysiske lov forklarer, at det selvfølgelig ikke er tilfældigt, hvordan de roterer. Alle vil rotere ens fx fra venstre til højre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at eksempelvis et af børnene rotere i den modsatte retning, når det blev slynget ud af karrusellen.

Hvis teorien om Big Bang var sand, så ville alle stjerner, planeter og kommende galakser ifølge denne lov også blive slynget ud, mens de alle roterede den samme vej. Men dette er ikke tilfældet! Der er faktisk en del planeter, stjerner og galakser, som roterer modsat de andre [dette kaldes retrograd]. Fx har to planeter i vores solsystem en delvis retrograd; det er Uranus og Venus.

4. Hvis Big Bang teorien om altings begyndelse stemte med virkeligheden, så ville stjernernes og galaksernes fart ifølge samme lov være konstant [pga. det lufttomme rum], eller svagt faldende over tid pga. andre fysiske love, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her.

For nogle år siden kom det nemlig frem, at alt i Universet af en eller anden grund udvider sig og får mere og mere fart på. Denne opdagelse er gjort af tre fysikere fra USA, som i september 2011 har fået ’årets Nobelpris i fysik for denne skelsættende opdagelse.

Man skal nok være en ekspert i fysik for at forstå dette - men det er også nok ganske simpelt at tro, at alt er under Guds planlagte orden, vilje og plan, som Han har sagt det i sit Ord.

Afslutning
Der kunne nævnes meget mere om Universets love, som alle vidner om, at Udviklingslæren har et enormt troværdighedsproblem, men det når vi ikke i denne omgang. Det, som her er gennemgået, er da også kun ment som en øjenåbner for dem, som ikke helt ved, hvad de skal stille op med den pågående udviklingslære – og samtidig hermed pege på, at den Bibelske beskrivelse af Guds Skaberværk er en troværdig skildring og videnskabelig set det mest sandsynlige.

Derfor bakkes Skabelsesberetningen da også op af mange, mange seriøse forskere indenfor alle videnskabelige grene. En af disse forskere siger: ’Skabelsesdoktrinen går ikke imod Termodynamikkens love, eller nogen anden lov i Universet, men er i harmoni med den’.

En af de førende eksperter på sit område er professor Chandre Wickramasinghe, som siger: ' Helt fra jeg fik min første oplæring som videnskabsmand blev jeg kraftig hjernevasket til at tro, at videnskab er uforenelig med nogen form for direkte Skabelse. Det har kostet megen lidelse at skille mig af med denne opfattelse.

Jeg bryder mig ikke om den situation og sindstilstand, jeg er kommet ind i, men jeg ved nu, at der ikke findes nogen anden måde at forstå den nøjagtige orden af livets kemiske stoffer, end at henvise til en kosmisk Skabelse'.

Til sidst vil jeg også citere en Dansk botaniker, Johannes Warming, som er Verdenskendt som grundlægger af den økologiske plantegeografi. Han siger: ' Nutidens standpunkt er dette: Videnskaben kender intet eksempel på, at levende væsener er opstået forældreløse af det livløse stof. Videnskaben har ikke rokket ved Bibelens første ord: "I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden". Udviklingslæren er en ubevist og ubeviselig sag, en trossag'.

Dette er sandt! Videnskaben har ikke rokket ved Bibelens beskrivelse af Gud som Skaber. Og det kommer den heller ikke til, fordi Udviklingslæren er ubevist og er ubeviselig.

Som vi så det ovenfor, skrev Chandre Wickramasinghe, at han ’som videnskabsmand blev.. kraftig hjernevasket’. Og det er et stort problem, fordi vi lever i denne Verden og hele tiden må forholde os til, om det, vi får fortalt, fx om livet og livets mening, er sandfærdig eller ikke.

Selvom Bibelen ofte ikke er i høj kurs, så er det kun der, vi finder det sande svar på, hvor vi kommer fra, og hvor vi går hen. Hvis det var sandt, at vi nedstammer fra aberne, som igen nedstammer fra en bakterie, som tilfældigt har fået liv fra ikke-organisk materiale, så står vi selvfølgelig ikke til ansvar overfor Gud. Og så har vi heller ikke brug for en Frelser.

Og så er vi ’uden håb og uden Gud i verden’, som Paulus skriver det i Efes 2:12. Men dette er da heller ikke sandt! Og derfor er Udviklingslærens teori om, at vi nedstammer fra dyr – og ikke fra Gud, da også en løgn fra helvede.