Mahdi, Islams ventede Messias.

Av David Lindhjem.
20. november 2014.

Perleporten.org lanserte i 2013 boken "Dyret fra Midtøsten", hvor Joel Richardson underviser grundig ut ifra Bibelen om Islams sentrale rolle i endetiden.

Mens mange Bibellærere har lært oss å se mot Vesten for oppfyllelsen av profetier, minner Richardson om, at Guds trone ikke er kledd i USA's eller EU's flagg.

Han leder leseren tilbake til det faktum, at Bibelen er Israel-sentrert og Midtøsten-orientert, og at vi må se mot Østen for å se oppfyllelsen av profetiene og ikke mot Vesten.

Guds dom over muslimske nasjoner
Mange profetier i Det gamle Testamentet navngir landområder til dom på Herrens Dag for voldsverk mot Israel. Det enkle faktum, at alle land, som blir nevnt, befinner seg i Midtøsten og Nord-Afrika, og at samtlige er Muslimske i dag, indikerer, at Islam har den mest sentrale rollen mot Gud og Hans folk i endens tid.

Det Islamske riket
Bibelen beskriver det geografiske området i imperiet til Antikrist flere steder. Daniel 7 beskriver riket gjennom bilde på det "fjerde dyr", som sluker og knuser hele det geografiske området, som de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland (leopard) besto av.

Når vi studerer historie og karter over området, er det bare ett rike, som har slukt hele området, og som oppfyller Daniels beskrivelse. Det Islamske Kalifat vokste frem på 600 tallet og slukte hele området rent geografisk.

Men det gjorde mer enn det, Islam knuste bokstavelig talt det, som ble til overs og knuste de tidligere folkenes religion, kultur og språk (Romerriket erobret kun 1/3 av området). Og hele det geografiske området til det "fjerde dyr" er i dag Muslimsk med unntak av Israel.

Kalifatet er dyret i Åpenbaringsboken
Johannes Åpenb. 13 og 17 beskriver også det geografiske området i riket til Antikrist gjennom bildet på et dyr. Visjonen til Johannes handler om dyret, som ser ut som tre forskjellige dyr på en gang, nemlig løve, bjørn og leopard. Symbolikken er den samme som i Daniel 7 og peker derfor på det samme geografiske området i Midtøsten med Muslimsk majoritet.

Antikrist, Islams ventede messias
 Perleporten.org lanserer denne høsten boken "Antikrist, Islams Ventede Messias" av samme forfatter. Den stadfester og gjør endetids-bildet enda mer komplett.

Bibelen taler om endetiden, men det gjør også Islam, og Islams beskrivelse har klare anti-paralleller til profetiene i Guds ord.

Bibelen forutsier, at i de siste dager vil det fremstå en karismatisk leder, som vil etablere en global bevegelse i fredens navn. Også Islam forutsier, at en mann vil stige frem for å lede nasjonene inn i en ny fredens tidsalder. Mannen i Islam kalles Mahdi/12 Imam, eller Islams frelser, men mannen som omtales i Bibelen er Antikrist. Richardsons forbløffende analyser antyder, at Mahdi og Antikrist faktisk er en og samme person.

Islam i fremtiden
Islam er Verdens nest største religion og vokser i dag fire ganger raskere enn Kristendommen. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil Islam bli større en Kristendommen i løpet av noe få tiår.

Når Antikrist stiger frem på Verdens arenaen, vil det allerede eksistere en bevegelse, som omfavner ham, fordi de har ventet på hans komme.

I den populære Romerske endetids-teorien påstår mann, at Vesten roper på en sterk leder, som kan styre EU. En slik leder er vanskelig å se for seg i dagens demokratiske Europa, men innen Islam er diktatur den eneste rette styreformen. Demokrati er helt uforenlig med det 1400år gamle Sharia systemet, og den Muslimske verden forventer, at en mektig diktator (Mahdi) snart skal stå frem for å lede et gjenoppstått Islamsk rike.

Den iIlamske oppvåkningen
"Antikrist, Islams Ventede Messias" ble først lansert i USA 2009, og leseren bør merke seg, hvilken retning Islam har tatt siden den gang, og hvor rivende fort utviklingen går.

Den Arabiske våren, som startet i 2011, endte opp i en Islamsk vekkelse, hvor Islamistene fikk mer makt i store deler av Midtøsten.

Den sekteriske volden mellom Muslimer har økt voldsomt, og forfølgelsen av Kristne når nye høyder i vår tid. Kristne samfunn blir bokstavelig talt knust og utryddet av Islamister, som er på fremmarsj i regionen.

ISIS har i sommer erklært et mini-kalifat i Syria og Irak og truer nå hele Verden med terror. Islamistenes agenda er å skape mest mulig kaos og rydde vei for sin ventede frelser Mahdi, som den siste Kalifen i Islam.

Historiens siste kapittel skrives i Jerusalem
Rett før Jesus kommer tilbake, vil det i følge Skriften komme stor trengsel over jorda, som kulminerer med, at Antikrist invaderer Israel og setter opp sin trone i Jerusalem.

Daniel 7:25 nevner i den forbindelse, at Antikrist vil innføre sine egne tider og lover. Islam har tatt kvelertak på hele Midtøsten og Nord Afrika og viser i dag sitt sanne ansikt og hensikt, som er å gjenopprette det historiske Kalifatet og vende tilbake til sine egne tider og lover (Sharia).

Det endelige målet er å knuse Israel for å gjøre Jerusalem til hovedsete for Mahdi som Verdenshersker.

Islam er lovløshet satt i system
Gjennom Skriften gis det flere hint om fremgangsmåten til det lovløse systemet til Antikrist. De tar fanger, plyndrer, voldtar, halshugger og slakter folk. I våre dager trenger du ikke å være en ekspert for å forstå, at Islam virkelig er den største trusselen mot Israel og de Kristne.

Islamister følger sin profet i ord og handling, når de plyndrer, kidnapper, voldtar og halshugger de "vantro". Alle i deres vei, som ikke konverterer, blir forfulgt og må flykte. Islam er lovløshet satt i system, de mest ondskapsfulle handlinger er tillat i hellig krig for Allah.

ISIS erklært i sommer et nytt Kalifat i sentrum av området, Bibelen kaller for ”Dyrets rike”, og fremstår som prototypen på systemet til Antikrist med sin brutale fremferd.

Vi ser, at Verden undrer seg og er øyenvitne til, at det totalt lovløse ISIS er med på å rydde vei for Islams ventede messias Mahdi, eller ”den lovløse”, som Skriften kaller ham.

Vekterrop
Som sagt vokser Islam i voldsomt tempo og radikalismen likeså. Det er derfor på tide å våkne opp å ta en fakta sjekk på Bibelens profetier å se, hvordan det passer inn i dagen situasjon.

Joel Richardson hjelper oss med det. Han har gjort en formidabel jobb med å skrive bøkene, og de er ment som vekterrop. Og det trengs!

At radikal Islam er den største trusselen mot Israel og de Kristne, er det bred enighet om, men å sette Islam i sammenheng med det profetiske ord sitter enda langt inne. Jeg mener det nå er vigtig, at de Kristne setter seg inn tematikken om Islam og refokusere på det profetiske ord.
---------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
De venter på Islams Messias.
Islams ventede Messias.