Er Antikrist og den Muslimske Mahdi den samme? - del I af II.

Fra Prophecynewswatch.com/
17. oktober 2014.
Af Michael Youssef.

Mange mennesker — religiøse og ikke-religiøse - stiller spørgsmål om det ord, de hører medierne bruge, når der henvises til ISIS og andre Islamistiske Jihadister. Dette ord er ”Apokalyptiske”, og bruges, når der specifikt henvises til Islamisternes fatalisme.

Folk undrer sig over, at så mange Muslimer (både Sunnier og Shi'iter) opererer med en sådan "Apokalyptisk" tankegang om Verdensafslutningen?

Vort sekulære samfund, kombineret med mediernes ligegyldighed, kaster om sig med ord som ”Apokalyptisk” uden at bruge dem korrekt og uden forklaring. Det skaber stor forvirring, og mange giver op og siger: "Jeg forstår det ikke."

Men til dem, som gerne vil forstå det, tilbyder jeg disse uddrag fra min nyeste bog, ”Jesus, Jihad og Fred”. Jeg håber, dette vil sætte tingene i perspektiv, så du, når medierne siger, at en Islamisk enhed (som ISIS, al-Qaeda, Iran, etc.) opererer med en Apokalyptisk vision, kan få mening ud af det.

Ordet ”Apokalypse” henviser faktisk ikke til en katastrofal, ødelæggende Verdensafslutning. Det er et Græsk ord, og roden betyder ’åbenbaring’ eller ’at afsløre noget, der er skjult’. For eksempel kender vi den sidste bog i Bibelen som Åbenbaringen, men på det oprindelige Græske sprog hedder den Apokalupsae. Den afslører, hvad der sker i det Himmelske rige, så vel som i fremtiden.

Begrebet Antikrist
Både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente talte om en skikkelse i Endetiden, Antikrist, ca. 600 år eller mere før Islam kom på tale. Denne timing er vigtig, når jeg forklarer Islams "endetidssyn", der indeholder en Mahdi.

Antikrist er kendt under forskellige navne. Paulus kalder ham "den lovløse," ”lovløshedens menneske" og "fortabelsens menneske", der "ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud." (2 Tess 2:1-12).

Den mest detaljerede beskrivelse af Antikrist findes i Åbenbaringen 13, hvor Apostelen Johannes refererer til Antikrist som "Dyret". Profeten Daniel i Det Gamle Testamente beskriver Antikrists afskyelige værk, men giver ham intet navn eller titel (Dan 9:27).

Hvem er så Antikrist, hvis korte men frygtelige regeringstid er forudsagt i både Det Gamle og Det Nye Testamente? Han vil være en Verdensleder med enestående politisk, militær og religiøs magt. Han vil være grænseløst charmerende, overbevisende og populær.

Verden vil ikke kender ham som "Antikrist", men ved en attraktiv og tiltalende titel. Men netop, som ordet "Antikrist" antyder, vil han på alle måder være det modsatte af Herren Jesus Kristus. Alt, hvad Kristus er, er Antikrist ikke; alt, hvad Kristus ikke er, er Antikrist.

Jesus kom fra Himlen (Joh 6:38); Antikrist kommer fra afgrunden, det ondes åndelige domæne (Åb 11:7). Jesus kom i Faderens navn; Antikrist kommer i sit eget navn (Joh 5:43). Jesus var foragtet af Verden (Esaj 53:3); Antikrist vil blive tilbedt af Verden (Åb 13:3-4). Jesus kom i ydmyghed som en tjener (Filipperbrevet 2:7-8); Antikrist kommer i stolthed og hævder at være Gud (2 Tess 2:4; Dan 11:36). Jesus er Sandheden (Joh 14:6); Antikrist er Løgneren (2 Tess 2:9-11). Jesus er Guds søn (Mark 1:1; Luk 1:35); Antikrist er fortabelsens søn. (2 Tess 2:3, KJV).

Apostlen Paulus fortæller os, at Gudsfrygtens hemmelighed er, at Gud selv er kommet til os i menneskeskikkelse (1 Tim 3:16) — og at lovløshedens hemmelighed er, at Satan har fremstillet en forfalskning af Kristus, Antikrist, Satan, indhyllet i menneskekød (2 Tess 2:6-8).

Jesus er den Sande Hyrde; Satan vil have en ond hyrde, Antikrist. Jesus er Guds Hellige; Antikrist vil blive Satans lovløse. Jesus er bedrøvelsens Menneske; Antikrist vil blive syndens menneske.

Én Antikrist og mange antikrister
Først og fremmest kommer Antikrist — et lovløst menneske, der vil komme med al Satans magt og kræve at blive tilbedt som Gud. Han vil prøve at ødelægge alle dem, der elsker Gud. Men Johannes fortæller os, at der er mange andre antikrister, mindre bedragere, der også er selvophøjende, onde og ødelæggende. De er antikrister, men de er ikke Antikrist.

Jesus fortæller os, at Antikrist, kort før Jesu tilbagevenden, vil opstå i en tid med globalt kaos og forvirring, når Verden står i politiske, sociale, økonomiske og økologiske omvæltninger. Verdens skrækslagne befolkning, der er desperate efter at få en stærk leder, vil vende sig til denne mand og give ham kontrol over alle Verdens regeringer.

Daniel fortæller os, at Antikrist vil tale "pralende" (Dan 7:8), men det er klart, at dette ikke vil være tomt pral. Antikrist vil synes at besidder overmenneskelig glans. Han vil tale de ultimative søde ord og være den største svindler, der nogensinde har levet. Han vil samle nationerne under sit herredømme.

I første omgang vil han synes at være en klog og velvillig diktator, der bringer fred, velstand og håb. Men når han har fuld kontrol over magten, vil han afsløre sine sande hensigter. Vejen er blevet banet for sådan en leder. Ateister, Humanister, New Age-mystikere, Hinduer, Buddhister og Islamister har kun lidt til fælles — men de deler den tro, at Jesus ikke er den eneste vej til frelse.

Der er endda mange selvbestaltede "kristne", der benægter Herrens påstand om at være den eneste vej til Gud. Så det vil være nemt for Antikrist at etablere sig som et acceptabelt alternativ.

I disse dage med et uklart og forvirret Verdenssyn er det meget vigtigt at kende Sandheden. Jesus sagde trods alt: "Sandheden vil sætte jer fri." Eftersom begivenhederne udvikler sig, må vi se dem, ikke kun gennem kameraets linse, men også gennem den Bibelske åbenbarings linse.

At Antikrist kommer, ved vi - kun tidspunktet er ukendt. Selv om vi ikke kender den time på natten, hvor tyven kommer, må vi alligevel være forberedte.

Muslimerne betragter Mahdi som en frelser, der vil anføre en global revolution og oprette et Verdensomspændende Islamisk imperium. Mahdi vil regere Jorden som Islams endelige Kalifat (en Kalif er både en politisk regent og en åndelig repræsentant for Allah på Jorden).