Er Antikrist og den Muslimske Mahdi den samme? - del II af II.

Fra Prophecynewswatch.com/
17. oktober 2014.
Af Michael Youssef.

Muslimerne ærer Jesus (som de kalder Isa) som Masih eller Messias. I Islamisk eskatologi fremstår Mahdi på samme tid, som Isa kommer tilbage. Isa vil komme ned til Jorden i Syrien øst for Damaskus, klædt i gule gevandter, og vil hjælpe Mahdi, der skal herske over Verden i syv år (eller i nogle Islamiske traditioner 9 eller 19 år).

Ved afslutningen på Mahdis regeringstid vil der komme en dommedag over hele den menneskelige race. Parallellerne mellem den Bibelske Antikrist og Islams Mahdi er uhyggelig. Begge er relateret til de sidste tider og dommen.

Begge siges at besidde politiske, militære og religiøse magt og lede en Verdensreligion. Mahdi vil tvinge alle ikke-Muslimer til at konvertere til Islam. Ligesom Antikrist etablerer Mahdi Jerusalem som sin hovedstad, hvorfra han vil regere på Jorden.

De Islamiske vismænd Muhammad ibn Izzat og Muhammad Arif skriver i ”Al Mahdi and the End of Time”: "Mahdi vil sejre og udrydde disse svin, hunde og tidens afguder, således at der endnu engang kommer et Kalifat, baseret på profetskab, som Hadith fastslår. ... Jerusalem vil blive lokaliteten for det rette Kalifat og center for den Islamiske regering, som vil blive ledet af Imam al-Mahdi. ... der vil afskaffe Jødisk ledelse ... og sætte en stopper for dominansen fra den Satan, der spytter ondt i mennesker og forårsage korruption på Jorden, hvilket gør dem til slaver af falske afguder, så de regerer Verden med andet end Sharia [Islamisk lov]."

Selvom Muslimerne ærer Jesus som en profet, afviser de, at Jesus er Guds søn. Jøder og Kristne er for Muslimske fundamentalister "svin og hunde", der enten skal konvertere til Islam eller fjernes.

Bibelen profetier gør det klart, at Antikrist vil sigte efter Jøders og Kristnes udslettelse, ligesom det i den Islamiske profeti hedder, at Mahdi vil føre krig mod Jøder og Kristne. De, der er imod Antikrists Verdensomspændende religion, vil blive henrettet.

Den Muslimske vismand Imam Muhammad Baqir udtaler klart, hvordan Mahdi vil etablere sin Én Verdensreligion: "Dermå være blodsudgydelse og Jihad for at etablere Imam Mahdi regering."

Og Ayatollah Ibrahim al Amini fra ”Religious Learning Center” i Qom er enig: "Mahdi vil tilbyde religionen Islam til Jøder og Kristne. Hvis de accepterer den, vil de blive skånet. Ellers vil de blive dræbt."

Daniel fortæller os (og Jesus bekræfter det i talen på Oliebjeget), at Antikrist vil etablere "den vederstyggelighed, der forårsager ødelæggelse" i Templet i Jerusalem. Apostlen Paulus tilføjer, at Antikrist, "modstanderen ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud." (2 Tess 2:4).

Templet blev ødelagt i 70 e.Kr., som Jesus forudsagde, og dette har ledt nogles tanker (ikke alle Kristne) hen på, at det Jødiske Tempel skal bygges på Tempelbjerget, før Antikrist kan åbenbares for Verden.

Endnu i dag står Klippehelligdomen med det gyldne tag og Al-Aqsa-Moskeen på Tempelbjerget. En af de Islamiske Hadither (traditioner) registrerer, at deres profet Muhammad sagde: "Hære, der transporterer sorte flag, vil komme fra Khorasan [Iran og Afghanistan]. Ingen magt vil være i stand til at stoppe dem, og de vil til slut nå Eela [Al-Aqsa-Moskeen i Jerusalem], hvor de vil hejse deres flag."

I Islamisk tradition symboliserer sorte bannere voldelige erobringer, og Muslimerne venter Mahdis erobringen af Jerusalem, når han vil etablerer sin regering på Tempelområdet.

Daniel 9:27 fortæller os, at Antikrist vil oprette en syv-årig pagt med Israel — men han vil bryde pagten efter tre et halvt år og vanhellige Templet med "en vederstyggelighed, der forårsager ødelæggelse."

Islams Hadither taler også om en syv-årig pagt, som Mahdi opretter med Israel: "Profeten sagde: Der vil være fire fredsaftaler mellem dig og Romerne. Den fjerde vil blive formidlet af en person, der vil være fra afkom af Hadrat Aaron [den ærede Aaron, bror til Moses], og den vil blive opretholdt i syv år."

Der er ingen tvivl: Muslimerne er klar til at acceptere Mahdi som deres leder — og Mahdi er umulig at skelne fra den Verdensleder, vi kender som Antikrist.

Jeg gør opmærksom på alt dette, for at vi kan få et kyndigt perspektiv, når vi ser de aktuelle begivenheder, der udspiller sig i Mellemøsten. Men de Kristne bør ikke frygte. Uanset om Antikrist kommer i denne generation eller hundrede år fra nu, er de, der har sat deres lid til Guds Messias, Jesus Kristus, ikke bange for nogen, heller ikke for selve døden. Deres evighed er sikker i Ham, som er den eneste, der kan besejre døden og stå op fra graven.

http://www.prophecynewswatch.com/2014/October17/173.html#u50WfhpZI8fLuEfX.99