Helvede, er det evigt? - del II af IV.

Fra Endtimebibleprophecy.
23. august 2014.
Af Gordon King.

Derfor skal vi ikke forudsige Gud eller Hans veje. Vi kender ikke alle Guds tanker og veje. De er fuldkomne. Han er fuldkommen. Han er mægtig og mere forstandig end noget andet væsen! Han skabte jo universet og alle ting, og opretholder det alt sammen.

Der er mange vers i Bibelen, der henviser til det "Evige Helvede".

Matt 25:41:
”Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.”

Åb 20:10 og 13-15:
”Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

”Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.”

2 Tess 1:9:
”De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.”

Judas 1:7:
”Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.”

2 Peter 2:17:
”Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem.”

Matt 13:41-42:
”Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matt 13:42 siger: "Dér skal der være gråd og tænderskæren". Hvis den fortabte bliver kastet i ildsøen og bliver brændt fuldstændig op og udslettet, hvorfor skulle der så være gråd og tænderskæren?

Matt 25:46:
”Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”

Der er mange, mange flere vers i Skriften, uden at taget dem ud af sammenhængen, der har betydningen "evig" straf. Men hvad betyder evig, for evigt og altid samt evigtvarende egentlig?

De oprindelige Skrifter i Det nye Testamente var skrevet på Græsk. Lad os tage et kig.

Ordet evig", "for evigt og altid" og "evigtvarende" er på Hebraisk ifølge "Hebrew4christians.com" :

Det Hebraiske ord, der bruges, er "Olam"

Olam


(oh-LAHM) n. evigheden, verden. Også evigtvarende.

”Strong’s Concordance” definition på Hebraisk:
Olam
Olam: Lang varighed, antik, fremtidig

Oprindelige ord: עוֹלָם
Del af tale: Maskulint navneord
Oversættelse: Olam
Fonetiske stavning:(o-lawm')
Kort Definition: For evigt

Det græske ord, der er brugt er "Aionios".

”Strong’s Conkordance” definition på Græsk:
Aionios
Aiónios: Tidløs, evig

Oprindelige ord: Αἰώνιος, ία, ιον
Del af tale: Tillægsord
Oversættelse: Aiónios
Fonetiske stavning:(ahee o ' nee os)
Kort Definition: Evig, uendelig
Definition: Tidløs og derfor i praksis evig, uendelig; deltager i karakteren af det, som varer i en tidsalder, sammenholdt med det, der er kort og flygtigt.

Strong’s Conkordance og Hebrew4Christians er enige om, at det ord, der bruges i Bibelen som "evighed", "evig", og "for evigt og altid" betyder det samme: For evigt, evig, uendelig, evighed, evigtvarende.

Pointen er, at vi må tage ordene og placere dem i Skriftens sammenhæng for at få den fulde betydning af dem. Vi må med rette dele Guds ord.