Helvede, er det evigt? - del I af IV.

Fra Endtimebibleprophecy.
23. august 2014.
Af Gordon King.

Som Kristne tror vi på Himlen. De fleste af os mener, at det er evigt liv med Gud den Almægtige. Men hvad med Helvede? Mange Kristne mener ikke, at der rent faktisk findes et sted, der hedder Helvede, eller hvis der gør, er det kun midlertidigt og ikke evigt.

Når Gud dømmer de fortabte, vil de blive kastet i "Ildsøen" og blive udslettet for evigt. De er helt borte. Siger Bibelen det? Det er et meget alvorligt emne, som vi alle bør bekymre os om, både de ufrelste og de frelste.

Hvis de ufrelste får at vide, at Helvede ikke er evigt, men at man vil blive brændt op og ikke eksistere bagefter, så er der ikke så meget at frygte. Men hvad hvis Helvede er evigt, og man får at vide, at det ikke er det? Hvad så? Man vil leve for evigt i Helvede! Man har fået en løgn fortalt, og man vil være den, der skal betale prisen for evigt. Det er frygtelig lang tid!

Hvis du prædiker Evangeliet for de fortabte, som vi alle bør gøre, og du ikke prædiker om Helvede, så prædiker du ikke hele Evangeliet. Du skal fortælle de fortabte, hvad de kommer til at lide, hvis de ikke tager imod Kristus som deres frelser.

Hvis du fortæller dem, at de vil blive brændt op efter dommen, og at de ikke længere vil eksistere, hvad så hvis det er forkert? Hvad hvis de derefter vælger ikke at tage imod Kristus, og de så må eksistere for evigt i Helvede? Hvordan vil du så blive bedømt af Kristus?

Du vil have vildledt de fortabte til at tro en løgn, der måske har forårsaget, at de ikke har taget imod Kristus som deres frelser! Men hvis du prædiker for de fortabte, at Helvede er evigt, og de ikke tager imod Kristus, så har de truffet en beslutning og kendt konsekvenserne.

Hvis det viser sig, at Helvede ikke er evigt, så vil de blive skånet for evig straf. Hvordan skal du så blive bedømt af Kristus?

Luk 12:4-5:
”Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte.”

Hvis dette vers er rigtigt, og jeg mener, at hele Skriften er sand, så må vi frygte for at blive kastet i Helvede! Men hvor meget skal vi frygte, hvis vi bliver brændt op og fuldstændig udryddet?! Vi må fortælle den fortabte om Helvede, samtidig med at vi fører andre til Kristus, for hvis vi ikke gør det, så leder vi dem vild. Jeg ønsker ikke at være en del af det!

Luk 12:47-48:
”Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.”

Derfor skal jeg følge Guds Ords Sandhed. Jeg skal følge Den Hellige Ånds retning og sandhed. Han skal føre mig, han er min vejleder og min dømmekraft. Guds Ord er ikke beregnet på at distrahere eller forvirre. Det er Satan værk, faderen til al uorden.

Vi skal tage Skriften for, hvad den fortæller os, og ikke vor egen fortolkning af den. Vi må beholde Skriften i sammenhængen, og ikke trække de vers frem, der opfylder vor egen vilje, men vor Himmelske Faders vilje.

Jeg tror, at Helvede er en evig straf. For det er, hvad Bibelen fortæller mig er Sandheden. Hvis Bibelen tager fejl på dette punkt, hvorfor skulle jeg så læse den? Jeg kunne bare stille den væk og glemme alt om den. Luk Kirkerne, lås dørene, og smid nøglerne bort!

Jeg har beviser nok til at tro på et evigt Helvede. Jeg er overbevist af Guds Ånd til at tro det. Men som jeg sagde før, der er mange Kristne, der ikke gør det. Der synes at være megen kontrovers over, om Helvede er evigt. Jeg skriver ikke dette for at fordømme nogen.

Guds Ord siger, at Helvede er en evig straf. Det er skrevet, og det er let at forstå, ikke forvirrende, og i kontekst med Skriften. Husk, vi skal beholde disse vers i overensstemmelse med den kontekst, de er skrevet i.

Mange Kristne siger, at Gud er kærlighed, fred, tilgivelse og nåde. At Gud ikke vil tillade, at Hans skabning skal lide i Helvede i al evighed. Dette er deres argumenter, uden noget Skriftsteder til at bakke det op.

Jeg beklager, men dette er ikke et argument. Jeg er sikker på, at Han er en Gud med kærlighed, fred, tilgivelse og nåde. Men Han er også en vred og dømmende Gud. Vi skal se på alle sider af Gud, ikke blot den ene side. Det ville udelade hele Sandheden.

Læs bare Bibelen, og du vil se, at Gud er en vred og dømmende Gud. Jeg vil ikke citere Skriftsteder her. Der er så mange. Bare åbn Bibelen og læs den! Fra Sodoma og Gomorra, Noah, Egypten, Israelitterne og Jonas m.v.

Gud er en vred Gud, en nidkær Gud, en retfærdig Gud, en kærlig Gud, en tilgivende Gud og en fredens Gud. Ja, Han er dømmende og retfærdig. Hans veje er sande og rene. Hans veje er ikke vore veje, og Hans tanker er ikke vore tanker.

Esaj 55:8-9:
”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.”