Forbereder børn og unge på krig i Islams navn.

Fra Miff.no/
21. august 2009.
Opdateret 24. november 2013.

Det iranske skolesystemet forbereder sine elever for krig mot amerikansk verdenshegemoni i islams navn.

Dette er hovedkonklusjonen til Arnon Groiss og Nethanel Toobian som har studert 115 ulike boktitler fra iranske pensumlitteratur og lærerveiledninger. Alle lesebøkene ble utgitt i 2004, de fleste lærerveiledningene i 2003, med noen få unntak fra 1990-tallet.

Et klart eksempel på krigshissingen er et sitat av ayatollah Ruhollah Khomeini i skoleboken “Islamsk synspunkt” for 11-klassinger:

O, muslimer blant alle land i verden! Siden en gradvis død blir påført dere under utenlandsk dominans, må du overvinne frykten for døden og gjøre bruk av de lidenskapsfulle og martyrsøkende ungdommer som er klar til å knuse vantroens grenser. Ikke tenk på å bevare status quo. Tenk heller på å bli fri fangenskapet, om utfrielse fra slaveriet, og på angrep mot islams fiender. Det er herlighet og liv i kampen, og det første skritt i kampen er viljen. Deretter må du bestemme deg for aldri å underordne deg overherredømmet til verdens vantro og polyteisme, spesielt Amerika. (“Islamsk synspunkt”, 11. klasse, side 29, utgitt i år 2004)

Det legges ikke skjul på at elevene skal forberedes på denne krigen.

[Denne bokens] mål er å bygge dagens barn til å bli verdige, overgitte, ærlige, gode, omsorgsfulle, ambisiøse, utdannede og Allah-elskende menn og kvinner for framtiden, slik at de vil vokse fram med et hjerte full av tro, spre den livgivende religionen av islam og den islamske revolusjon i verden, bygge den store islams nasjon, være raske å hjelpe de undertrykte, bekjempe De Arrogante [som oftest et uttrykk for USA] og sette i bevegelse de fattige og undertrykte folk i verden. (“Religiøs instruksjon”, 5. klasse, uten sidetall, utgitt i år 2004)

Den store Satan
Hovedfienden er USA, “den store Satan”. Dette ledende spørsmålet til 11. klassinger er et eksempel.

Amerika er kjent som et imperialistisk land, som griper inn militært samme hvor de ser at sine interesser er i fare. Det holder seg ikke tilbake fra å massakrere mennesker, begrave levende soldatene til fienden og bruke masseødeleggelsesvåpen (slik de gjorde mot Irak). Det gjør bruk av atombombe (bombingen av Japan). Det bruker menneskerettigheter som et våpen for å undertrykke de som søker rettferdighet (slik de gjør i sitt misbruk mot islamske Iran). Det skaper de største diktaturer og de mest voldelige og torturerende sikkerhets-orienterte regimer, og forsvarer dem. Det føler ikke ubehag i det hele tatt når menneskerettigheter blir brutt (Iran da Shah’en styrte fra 1953). Deres sikkerhetssystem driver de største smuglernettverk, men det bruker narkotikasmugling som unnskyldning for å arrestere dem som går imot deres politikk i andre land (for eksempel Panama). Når dette er tilfelle, hva burde, og skulle, være din reaksjon overfor Amerika? (Sosiologi, 11. klasse, side 20, utgitt i år 2004).

Den lille Satan
 Israel og jødene er “den lille Satan”. Til tross for Israels geografiske avstand til Iran, og selv om jødene er en ørliten minoritet i landet, har Israel og jødene en mer dominerende rolle i de iranske skolebøkene enn alle andre stater og etniske nabogrupper til sammen (når USA og Vesten blir holdt utenom). Israel har for eksempel en mer sentral plass i det iranske skoleverket enn Saddam Husseins Irak, som Iran var i krig med i åtte år.

Israels tilstedeværelse i pensumlitteraturen betyr på ingen måte en anerkjennelse av landet. Navnet på den jødiske staten vises ikke på noen kart. “Okkupert Palestina” er betegnelsen som blir brukt i stedet.
Israel blir framstilt som en fare for hele den muslimske verden, et redskap i Amerikas hånd.

Et annet problem [som de muslimske land står overfor] er regimet i det okkuperte Jerusalem (Israel), som har blitt dannet i dette området som en base for Amerika og andre aggressive makter, med mål om å ta muslimsk land. (Geografi, 11. klasse, side 25, utgitt i år 2004)

Fred med Israel blir negativt omtalt, kamp mot Israel blir oppmuntret.

For øyeblikket er intifadabevegelsen den sanne kampen for det palestinske folk. Inspirert av islam og den islamske jihad-kultur, avviser den Yasser Arafats fred med Israel og å være fornøyd med bare en liten del av den hellige jord i Palestina. (Historien til iransk og utenlandsk litteratur, 11. klasse, side 199, utgitt i år 2004)

Kampen mot Israel (eller jødene generelt) blir sammenlignet med å rydde søppel. I en arbeidsbok for tredjeklassinger blir det vist en tegneserie hvor innbyggerne i en ren og pen by plutselig kommer over en sti med forsøpling. På et sted vises davidsstjernen som en del av søppelet. Når innbyggerne finner forurenseren, viser det seg også at denne personen har en davidsstjerne på høyre arm. Det er uklart hva som er målet med historien, men budskapet er klart: Søppel skal fjernes.

Tredjeklassingene får spørsmål om de vil fortelle historien. (Gaver fra himmelen – arbeidsbok, 3. klasse, side 13-15, utgitt i år 2004)
Klikk her for å se tegneserien.

Jødene i iranske skolebøker
 De fleste henvisninger til jøder i iranske skolebøker kommer i forbindelse med gjenfortellinger av Muhammeds liv. Jødene blir fremstilt som fiender av islam og muslimer, løftebrytere og forræderske.

Historien om Jesus og kristendommens begynnelse blir fortalt uten noen henvisning til at Jesus og hans disipler alle var jøder.

Ser man bort fra konflikten med palestinerne, blir ikke jødenes plass i moderne historie nevnt i det hele tatt. Forfatterne av rapporten har ikke funnet et eneste tilfelle hvor jødisk kultur eller moderne historie er nevnt. Dette inkluderer Holocaust. Den eneste gangen jødene blir nevnt i forbindelse med Hitler, er i en historiebok for avgangselever:

Han [Hitler] så på forræderne og jødene som årsaken til Tysklands nederlag [i første verdenskrig]. (Iran- og verdenshistorie, 11. klasse, side 97, utgitt i år 2004)

Zionisme i iranske skolebøker
Jødenes nasjonale bevegelse i moderne tid, zionismen, blir fremstilt med ambisjoner om verdensherredømme. Et eksempel er hentet fra en omtale av Seksdagerskrigen i 1967.

Som et jordskjelv åpnet hendelsene i 1967 øynene for en ny realitet, at zionistene er ute etter alt arabisk land. I etterkant av disse hendelsene ble sannheten om de vestlige nyhetsorganisasjoner, som stort sett er styrt av zionistiske journalister og reportere, avslørt for araberne. (Historien til iransk og utenlandsk litteratur, 11. klasse, side 206-207, utgitt i år 2004)

Konklusjon
- Den iranske pensumlitteraturen er et eksempel på hatopplæring og avslører et utdanningssystem som forbereder skoleelever for krig og martyrkamp mot Vesten, og spesielt mot USA og Israel. (…) Dette burde få alarmklokkene til å ringe hos alle personer og regjeringer som setter pris på fred og internasjonalt samarbeid. En slik utdanning er nødt til å føre til en katastrofe av uante dimensjoner, konkluderer forfatterne av rapporten.