"Det Muslimske Broderskab"

Fra Document.no/
Av William Ealdwood.
December 2012.

En gjennomgang av Det muslimske brorskaps strategiske mål for Vesten
”en form for grand jihad som innebærer å eliminere og ødelegge vestlig sivilisasjon innenfra, og sabotere dets miserable hus ved hjelp av deres [de vantros] hender”

– Mohamed Akram (Adlouni)

Infiltrasjon, erobring og tilintetgjørelse – en gjennomgang av Det muslimske brorskaps skjulte strategiske mål for Vesten Basert på dokumenter avdekket av amerikansk og europeisk etterretning
I løpet av den siste tiden har vi hørt mye om Det muslimske brorskap (eller Muslimbrødrene, som noen foretrekker å kalle det), en organisasjon som for inntil et par år siden var så å si ukjent for folk i Norge.1

Som de fleste har fått med seg er dette organisasjonen som nå styrer Midt-Østens mest folkerike land, Egypt.

Framtredende norske akademikere og politikere, deriblant førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved universitetet i Oslo, Bjørn Olav Utvik, og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, synes å mene at Det muslimske brorskap (al-Ikhwan al-Muslimun på arabisk) er en moderat muslimsk organisasjon som man utmerket godt kan føre ”dialog” med og samarbeide med.

Barack Obama hadde våren 2012 ingen innvendinger mot å gi den nå brorskapskontrollerte hæren i Egypt 1,5 billioner dollar i støtte – selv om USAs økonomi kneler.2

Da er det vel ingen grunn til bekymring?

Når man vet hva visse journalister i utlandet alt for atskillige år siden avdekte av informasjon om Det muslimske brorskap (heretter DMB), vet man imidlertid også at den norske offentligheten slett ikke har fått vite alt den burde ha fått vite om denne organisasjonen. For det disse gravende journalistene fant fram til, var mildt sagt oppsiktsvekkende.

Var det for oppsiktsvekkende? Det kan virke som mange redaktører syntes det var det, for nesten ingen tradisjonelle medier har videreformidlet noe av det de overnevnte journalistene avdekket.

Det som er framkommet av informasjon om DMB i USA er av en heller – la oss kalle det en pikant – natur. I august 2004 oppdaget FBI, nærmest ved en tilfeldighet, i forbindelse med en husransakelse i Annandale, Virginia (bare noen mil fra Washington D.C.), det som da man fikk tak i oversettere som kunne arabisk viste seg å være arkivene til DMBs avlegger i Amerika. De ble funnet i et hemmelig kjellerrom, og fylte atskillige kartonger.3

Det mest prominente dokumentet fra denne ransakelsen hadde tittelen ”Et klargjørende memorandum. Om det strategiske målet til gruppen i Amerika”. Det var forfattet av ”broderen” Mohamed Akram (Adlouni), medlem av styret for DMB i Amerika, samt en høytstående leder av HAMAS, og var rettet til medlemmene av DMBs shura-råd.4

En del av dette beslaglagte materialet ble senere brukt som bevismateriale i den største rettssaken vedrørende finansiering av terror i USAs historie, the Holy Land Foundation Trial (avsluttet i 2008). I den forbindelse er det verdt å merke seg at de aktuelle dokumentene ble vurdert som ekte og relevante av samtlige involverte dommere, og at selv ikke de tiltalte forsøkte å trekke deres ekthet i tvil.

Hva sier så disse dokumentene om det ”moderate” DMB? En hel del, inkludert mye som de færreste vil påstå er forenelig med begrepet ”moderat”. Deriblant at ”Det muslimske brorskap må forstå at dets arbeid i Amerika er en form for grand jihad som innebærer å eliminere og ødelegge vestlig sivilisasjon innenfra, og sabotere dets miserable hus ved hjelp av deres [de vantros] hender, og hendene til de rettroende, slik at den blir eliminert, og at Allahs religion seirer over alle andre religioner. (”An Explanatory Memorandum”, side 4: http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/445.pdf)”

Dokumentene beskriver dette ”arbeidet” som ”rollen til Den muslimske bror” og kaller det blant annet en ”koloniseringsprosess” og ”en prosess av sivilisatorisk jihad”.

Det er vel det man kaller en ubehagelig sannhet. Andre dokumenter fra HLF-rettssaken viser nemlig at nesten alle de mest kjente muslimske organisasjonene i USA har sprunget ut av DMB, eller har tette bånd til det. (”An Explanatory Memorandum”, side 18: http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/445.pdf)

I mange tilfeller er for eksempel sentrale DMB-medlemmer også aktive i en rekke andre muslimske ”interesseorganisasjoner”.

Samtlige dokumenter fra HLF-rettssaken er for øvrig tilgjengelige for nedlasting på websiden til the Investigative Project, drevet av journalisten Steven Emerson. Se http://www.investigativeproject.org/case/65

Hvorfor kommer det overnevnte strategiske målet som en overraskelse på mange? Man kan lure på hvorfor når man studerer DMBs logo og motto. For logoen er to kryssede sverd (scimitarer) under en koran, og begynnelsen på to ord, en referanse til Koranens vers 8:60, som sier: ”Gjør klart for dem alt hva du kan av makt og krigshester til å sette skrekk i Allahs og dine fiender (…)”. Og mottoet er ”Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Koranen er vår lov. Hellig krig er vår vei. Å dø i Allahs vei er vårt største håp.” 5

Høres det moderat ut? Sekulært er det i hvert fall ikke. Like vel påsto James Clapper, direktør for nasjonal etterretning i USA, at ”Det muslimske brorskap er en hovedsakelig sekulær organisasjon”. Det utsagnet sier dessverre mer om USAs nye regjering enn om DMB (Det hvite hus framstilte etterpå episoden som en glipp).6

Men kaninhullet går dypere enn som så. Mye dypere. I november 2001 oppdaget for eksempel sveitsisk politi, i forbindelse med en husransakelse i Lugano-området, et arabisk dokument som senere fikk kallenavnet ”the Project”, altså ”Prosjektet”. 7

Den sveitsiske journalisten Sylvain Besson har oversatt ”Prosjektet” til fransk, og har også gitt ut en bok om det (La conquête de l’Occident: Le projet secret des Islamistes, 2005) men hverken Le Monde eller andre franske aviser har hittil vist noen interesse for det. Ingen aviser i Sveis har vist noen interesse for det heller.8

Ganske utrolig, for innholdet i ”Prosjektet” minner svært mye om det i dokumentene som ble oppdaget i USA. ”Prosjektet” sier blant annet, under overskriften ”Mot en verdensomspennende strategi for Islamsk politikk”, at sentrale mål er.9

”Å etablere en islamsk stat; parallell, progressiv innsats rettet mot det å vinne kontroll over lokale maktsentra via institusjonelt arbeid.” (Punkt 5) Infiltrasjon og influence operations, med andre ord.

”Å kanalisere tenkning, utdanning og handling for å etablere en islamsk regjering på jorden.” (Punkt 5 a)

“Å akseptere prinspippet om midlertidig samarbeid mellom islamske bevegelser og nasjonale bevegelser (… ) Likevel, man må ikke gi dem lojalitet eller vise dem tillit, men huske på at den islamske bevegelsen må være utgangspunktet for initiativene og standpunktene som tas.” (Punkt 7)

”Å bruke mangfoldige og varierte overvåkningssystemer, på flere forskjellige steder, for å samle informasjon, og adoptere ett enkelt, effektivt varslingssystem som kan tjene den verdensomspennende islamske bevegelsen.” (Punkt 10)

”Å bekjempe ideen om kapitulasjon i hele den islamske nasjon, avvise nederlagsbaserte løsninger og vise at forbrødring med jødene vil underminere vår bevegelse og dens historie.” (Punkt 11 c)

”Å fremme et klima av fiendtlighet mot jødene, og avvise all sameksistens.” (Punkt 11 c)

(Utdrag oversatt til norsk fra den engelske oversettelsen av ”Prosjektet”, se http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4475)

Til tross for alt dette har Bjørn Olav Utvik uttalt at ”Kjerneinnholdet i programmene deres [islamist-bevegelser, inkludert DMB] har klare paralleller til det vi gjerne omtaler som vestlige verdier.”10

Utvik har også sammenliknet dem med ”kristenkonservative” og med ”indremisjonen”.

I 2008 var han dessuten med på å arrangere et seminar på UiO der medlemmer av DMB var blant gjestene. Det samme seminaret ble støttet av UD, både med penger og i uttalelser.11

Når det gjelder Jonas Gahr Støre, kunne man i mars 2011 lese i VG at DMB i Egypt – som den norske ambassaden der hadde invitert til lunsj – roste vår utenriksminister og hans vilje til dialog.12

Når man er kjent med materialet jeg har referert til over, må man spørre hva i himmelens navn personer som Utvik og Støre tror de driver med. Er det dumskap og naivitet, eller noe verre?

En ting er sikkert: Personer i deres posisjoner kan ikke unnskylde seg ved å si at de ikke visste. Det er deres soleklare ansvar, deres jobb, å vite.

Hr. Sylvain Bessons bok er for øvrig ennå ikke blitt oversatt til andre språk, men ”Prosjektet” er blitt oversatt til engelsk av den amerikanske journalisten Scott Burgess, og er takket være ham tilgjengelig i sin helhet på Internett.

Noen spør seg kanskje: ”Selv om alt dette skulle være sant – og det virker utrolig – hva er i så fall relevansen for oss her i Norge?”

Jeg vil tro det er svært relevant. Det overnevnte er bare toppen av et isfjell av bevismateriale som gjør det klart at en rekke muslimske organisasjoner, både i Europa, Nord-Amerika og Midt-Østen, er avleggere av eller fronter for Det muslimske brorskap. Når vi vet det, er det ingen grunn til å tro at ikke det samme gjelder en del av de muslimske organisasjonene i Norge.

Mye taler for at det er tilfelle. Islamsk Råd Norge har for eksempel kontakt med Yusuf al-Qaradawi, som har tette bånd til DMB, og som mange regner for å være ”dets spirituelle leder”. Bare synd at den ”spiritualiteten” inkluderer rabiat jødehat, samt drømmer om erobring av Europa, utslettelse av Israel og en gjenreising av middelalderens islamske imperium, Kalifatet.13

Den kjente marxistiske ideologen Herbert Marcuse skrev at målet for venstresiden måtte være ”å motarbeide de etablerte institusjonene mens man arbeider i dem.”14 Det er all grunn til å tro at DMB har gjort Marcuse’ ord til sine egne. Når statssekretær i UD, Torgeir Larsen, forteller oss at DMB kaller Norge ”en strategisk dør til Vesten,” er det grunn til bekymring.15

Ros fra DMB er ikke en hedersbevisning, men en skamplett og et faresignal.
-----------------------------------------------------

Kilder:
1. Hjerpset-Østlie, Nina, “Premiere: Frihet, likhet og Det muslimske brorskap”, Document.no, 22. november 2010: http://www.document.no/2010/11/premiere_frihet_likhet_og_det/
2. McCarthy, Andrew, “Obama Funds the Egyptian Government”, National Review, 7. april 2012: http://www.nationalreview.com/articles/295501/obama-funds-egyptian-government-andrew-c-mccarthy# Poulson, Scott, “Obama gives Egypt’s Muslim Brotherhood $1.5 billion without Congress approval”, Examiner, 7. juli 2012: http://www.examiner.com/article/obama-gives-egypt-s-muslim-brotherhood-1-5-billion-without-congress-approval Poulson, Scott, “Egypt to receive $450 million more from Obama administration”, 29. September 2012: http://www.examiner.com/article/egypt-to-receive-450-million-more-from-obama-administration
3. Guandolo, John, The Muslim Brotherhood in America (Part IV), Breitbart.com, 10. april 2011: http://www.breitbart.com/Big-Peace/2011/04/10/The-Muslim-Brotherhood-in-America–Part-IV—-Crossing-the-Bridge—The-Implications-of-the-Holy-Land-Foundation-Trial–Part-1
4. McCarthy, Andrew C., The Grand Jihad. How Islam and the Left Sabotage America, Encounter Books, New York, 2010, s. 58 http://www.amazon.com/Grand-Jihad-Islam-Sabotage-America/dp/1594033773 “An Explanatory Memorandum”, PDF at the Investigative Project on Terrorism (Steven Emerson) http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/445.pdf (kopi av originaldokumentet på arabisk, etterfulgt av engelsk oversettelse) http://www.investigativeproject.org/case/65 (samleside for diverse kildedokumenter)
5. The Egyptian Muslim Brotherhood, Mount Holyoke College: http://www.mtholyoke.edu/~orr20l/classweb/worldpolitics116/index.html
6. McCarthy, Andrew, “The ‘Secular’ Muslim Brotherhood”, National Review, 12. februar 2011: http://www.nationalreview.com/articles/259614/islam-egypt-andrew-c-mccarthy
7. McCarthy, Andrew C., The Grand Jihad. How Islam and the Left Sabotage America, Encounter Books, New York, 2010, s. 59–60 http://www.amazon.com/Grand-Jihad-Islam-Sabotage-America/dp/1594033773
8. Besson, Sylvain, La conquête de l’Occident: Le projet secret des Islamistes, Paris, Le Seuil, 2005: http://www.amazon.fr/La-conqu%C3%AAte-lOccident-projet-islamistes/dp/2020816237
9. “The Project” in English translation at FrontPage Magazine; “Towards a worldwide strategy for Islamic policy”: http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4475
10. Aas, Harald, ”Islamistiske bevegelser fremmer vestlige verdier”, Apollon, 3. oktober 2006: http://www.apollon.uio.no/artikler/2006/islamisme-vestlige-verdier.html
11. Akerhaug, Lars, ”UD sponser islamister til Norge”, VG, 27. september 2008: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=530563
12. Akerhaug, Lars, ”Egyptiske islamister hyller Støre”, VG, 2. mars 2011: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10082719 “Norway’s Fm meets with MB, slamming the West’s double standards”, 2. mars 2011: http://ikhwanweb.com/article.php?id=28133
13. “Yusuf al-Qaradawi”, The Investigative Project on Terrorism, 9. juli 2008: http://www.investigativeproject.org/profile/167 (profil) Tjønn, Halvor, ”Muslimsk leder hyller Holocaust”, Aftenposten, 15. februar 2009: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2928690.ece
14. Kimball, Roger, The Long March. How the Cultural Revolution of the 1960s Changed America, Encounter Books, San Francisco, 2001 http://www.amazon.com/The-Long-March-Cultural-Revolution/dp/1893554090/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1355871239&sr=1-1
15. Larsen, Torgeir, ” Vårt forhold til politisk islam”, Dagsavisen, 13. mars 2012: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/taler_torgeir_larsen/2012/politisk_islam.html?id=675025 Rustad, Hans, Norge – ’en strategisk dør til Vesten’, Document.no, 15. mars 2012: http://www.document.no/2012/03/norge-en-strategisk-dor-til-vesten/

Videre lesning:
Al-Kubaisi, Walid, ”Hvor går Egypt nå? Om Midtøsten-forsker Bjørn Olav Utviks feilslåtte profetier”, Dagsavisen, 20. februar 2011: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/wkubaisi/
”The Phased Plan”/”Revolusjonens seks faser” http://www.investigativeproject.org/documents/misc/159.pdf
http://shariahthethreat.org/wp-content/uploads/2011/07/Underground-Movement-Plan.pdf
A Short Course on Shariah and the Muslim Brotherhood (Center for Security Policy) http://shariahthethreat.org/2011/04/a-short-course-on-shariah-and-the-muslim-brotherhood/
Kurs i ti deler om Det muslimske brorskap, av Frank Gaffney ved Center for Security Policy:
“The Muslim Brotherhood in America, Part 1: The Threat Doctrine of Shariah & the Muslim Brotherhood: http://youtu.be/Bs0xw5hPWVQ
“Frank Gaffney: Minutes to Midnight”, foredrag ved the Western Conservative Summit, Denver: http://youtu.be/Q8rVLlXAPwU
Qutb, Sayyid, “Milestones”: http://www.amazon.com/Milestones-Sayyid-Qutb/dp/0892590769/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1356045627&sr=1-10
http://web.youngmuslims.ca/online_library/books/milestones/hold/index_2.htm