Hvorfor forfølges de?

Fra Åbnedøresunge.dk/

Man kan undre sig over, at kristne bliver forfulgt. Men faktisk er kristne altid blevet forfulgt. Det Nye Testamente er skrevet af forfulgte til forfulgte. De første kristne mødte forfølgelse fra herskere, præster, købmænd, pøbelen og deres egen familie. Og det samme sker for kristne i dag. I dag er der specielt fire drivkræfter bag forfølgelsen af kristne:  

Islamisk ekstremisme: for et fanatisk mindretal af muslimer er målet, at alle verdens folkeslag bekender sig til islam, og her står kristne i vejen. Dette er den største årsag til forfølgelsen af kristne i dag.  

Religiøs nationalisme: foregår i lande, der definerer sig selv ud fra en anden religion end kristendom. Kristne bliver derved andenrangsborgere. Fx mener nationalistiske hinduer i Indien, at alle indere fødes som hinduer, og de ønsker et rent hinduistisk Indien.

Totalitær usikkerhed: i totalitære stater, fx kommunistiske, tillades det ikke at tænke anderledes eller at organisere sig uafhængigt af staten. Statens ideologi anses som den eneste sandhed. Derfor bliver kristne set på som en trussel. Faktisk lever ¼ af verdens befolkning i et kommunistisk land.

Verdslig intolerance: denne form for forfølgelse er voksende i vesten. Tro bliver set på som et privat anliggende. Vi kan tro, hvad vi vil, men vi skal helst ikke fortælle nogen om det, specielt ikke at vi tror, at der findes absolutte sandheder. Troen bliver fjernet fra det offentlige rum og erstattes af verdslige værdier.

Forfølgelsen kan komme mange steder fra fx fra familie, venner, kulturen og regeringen, men den bunder altid i spændingen mellem på den ene side verden, djævelen og vores kød og på den anden side Kristus og hans guddommelige natur. Det er ikke os, der forfølges, men Kristus i os.

(Kilde: bogen "Når Troen Koster Mest")

Lad os altid huske på Jesu ord: "Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer." Matt 5:44