1967: Israel gav Tempelbjerget tilbage til Islam.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
7. juli 2012.

Et af mysterierne fra 1967: Hvorfor gav Israel Tempelbjerget tilbage til Islam?

Mange kristne lærte at Messias’ genkomst var umiddelbart forestående, da den Israelske hær overtog kontrollen med Tempelbjerget i juni 1967. Mange fik mere end en overraskelse, da den Zionistiske regering gav kontrollen over det mest hellige sted i Jødedommen tilbage til den Islamiske Waqf.

Hvorfor?

De, der tror på mainstream Ortodokse Jødedom, mener, at Bibelens Gud vil genopbygge et tempel på Tempelbjerget i Jerusalem. Og da vi mener, at Gud gav Israel sejren, hvorfor var Gud da så svag, at Han mistede Tempelbjerget?

Tabte Gud 1967-krigen? For en kristen bør spørgsmålet være meget enkel. Gud bor ikke længere i bygninger, gjort med hænde. Vores krop er nu tempel for Guds Hellige Ånd. Så hvad er pointen i at opbygge et nyt Jødisk tempel på Tempelbjerget?

Og da lovløshedens menneske vil sætte sig i "Guds tempel" før Messias’ genkomst, hvorfor skulle vi da længes efter at have kontrol over dette sted?

Joh 2:21:
”Men det tempel, han talte om, var hans legeme.”

ApG 17:24:
”Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder.”

1 Kor 6:19:
”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv.”

Det er virkelig mærkeligt, at Jøder og Kristne kritiserer Islam for at gøre Tempelbjerget til en Jøde-fri zone, da det var den Israelske regering, der gav Islam denne myndighed i juni 1967. Og for at gøre dette emne endnu mere interessant: Mange ultra-Ortodokse Jødiske gruppe er enige med Islam i, at Jøder ikke må komme ind på Tempelbjerget, simpelthen fordi de ikke er "rene nok". Så forbuddet mod Jøder på Tempelbjerget har endda Jødiske tilhængere.

Dette er, hvad Wikipedia har gengivet:
En Islamisk Waqf har forvaltet Tempelbjerget uafbrudt siden den Muslimske generobring af kongeriget Jerusalem i 1187.

Den 7. juni 1967, kort efter Israel havde overtaget kontrollen med området under Seksdageskrigen, forsikrede premierminister Levi Eshkol, at "ingen skade overhovedet skal vederfares de steder, der er hellige for alle religioner".

Sammen med udvidelsen af Israelsk jurisdiktion og administration i Østjerusalem godkendte Knesset loven om bevarelse af de hellige steder, idet de sikrede beskyttelse af de hellige steder mod vanhelligelse, samt fri adgang hertil. Israel har accepteret at overlade administrationen af stedet i Waqf’s hænder.

Skønt fri adgang blev nedfældet i loven som en sikkerhedsforanstaltning, håndhæver den Israelske regering i øjeblikket et forbud mod ikke-Muslimsk bøn på stedet. Ikke-Muslimer, som er observeret bede på dette sted, bliver udvist af politiet.

Source: Wikipedia

Læs mere om Jødisk syn på Tempelbjerget.