Hvad skiller Katolikker og Protestanter?

Fra Christianpost.com/
18. april 2008.

Nogle spekulerer måske på, hvad den store forskel er på Katolicisme og Protestantisme - de to vigtigste kristne organisationer i verden.

Måske den største forskel er synet på Skriftens tilstrækkelighed og autoritet. Traditionelt tror Protestanter, at Bibelen alene er tilstrækkelig til at lære mennesket alt, hvad der er nødvendigt til frelse fra synd, og indeholder den standard, som kristne skal måle deres adfærd på.

Katolikkerne tror ikke, at Bibelen alene er nok. I stedet fastholde de, at Bibelen og de hellige Katolske traditioner har lige stor autoritet.

Romersk-Katolske doktriner, såsom Skærsilden, bøn til helgenerne og ærbødighed over for Maria, har lidt eller intet grundlag i Skriften, men er baseret på Romersk-Katolske traditioner.

En anden væsentlig forskel er synet på Pavens embede og autoritet. Der er ingen tilsvarende position for paven i Protestantismen på grund af den overbevisning, at intet menneske er ufejlbarligt, og at Kristus alene er leder af kirken. Protestanter mener, at den åndelige autoritet i kirken er baseret på Ordet i stedet for en apostolisk rækkefølge, og at alle troende ved Helligånden kan forstå Ordet.

For Katolikker er Paven på den anden side "Kristi stedfortræder", og står i stedet for Jesus som den synlige leder af Kirken. Derfor anses hans lære for ufejlbarlig og virksom for alle kristne.

Følg os
På grund af fokus på ledelsen af kirken for den enkelte troende tror Katolikkerne, at kun den Romersk-Katolske kirke kan fortolke Bibelen. Protestanterne tror på den anden side, at alle kristne har myndighed til at fortolke Bibelen ved Helligåndens vejledning.

Spørgsmålet om frelse er også et stridspunkt mellem de to kristne organisationer. Protestanterne mener traditionelt, at en person kun retfærdiggøres og frelses ved tro på Jesus Kristus alene. Men Katolikkerne tror, det er ved troen på Kristus plus gode gerninger, at mennesket kan blive frelst. En del af den Katolske frelses-proces er de syv sakramenter: Barnedåb, Konfirmation, Eukaristien, hellige befalinger, salvelse af syge, ægteskab og bod.

"For at få adgang til Guds nåde må Katolikker gå via den Katolske kirke og Sakramenterne," påpegede Tal Davis, interreligiøs koordinator i Southern Baptist Nordamerikanske Mission Board (NAMB) 's evangeliserings- gruppe, i henhold til Baptist Press.

"Vi Syd-Baptister tror, det er unødvendigt, og i virkeligheden en hindring for Gud," sagde Davis. "Vi går direkte til Jesus Kristus om frelse ved tro alene. Ingen gerninger er involveret. Du kan ikke frelse dig selv, og du kan ikke tilføje noget til Guds frelsesplan."

For Katolikker er troen på Kristus kun begyndelsen på frelsen, og den enkelte skal engagere sig i gode gerninger til evig frelse. Skærsilden, for eksempel, er der, hvor man går hen efter døden, hvis man ikke i tilstrækkelig grad betaler for sine synder.

Mens Protestanter anerkender vigtigheden af gode gerninger, men de tror, at gode gerninger er frugten af deres frelse og ikke en del af processen for at blive frelst.
"Kort sagt, det Romersk-Katolske synspunkt om frelse implicerer, at Kristi forsoning på korset ikke var tilstrækkelig betaling for synder hos dem, som tror på Ham, og at selv en troende må sone eller betale for sine egne synder, enten gennem bods-handlinger eller i Skærsilden.”

Der er forskellige bortset fra, at Protestanter og Katolikker deler flere centrale overbevisninger, herunder treenigheden, Jesu guddom og det faktum, at Han var syndfri, samt at Han døde på korset for menneskets synd og genopstod fra de døde og steg til himmels.

"Når du taler til Katolikker, behøver du ikke at overbevise dem om at tro på Gud, Jesus Kristus eller Bibelen," bemærkede NAMB’s Davis.

Men kløften mellem Protestanter og den Romersk-Katolske kirke er klar, gentog den respekterede teolog, Dr. R. Albert Mohler, for nyligt.

"Jeg er overbevist om, at han (paven) ikke har ret - ikke ret om pavestolen, ikke ret om sakramenterne, ikke ret om præstedømmet, ikke ret om evangeliet, ikke ret om forståelsen af kirken," skrev seminarie-præsidenten for nylig i en særlig klumme i The Washington Post og Newsweek. (Og ikke ret om Israel, tilf. red)

"Den Romersk-Katolske kirke mener, at Evangeliske kristne er i åndelig fare for hårdnakket og ulydigt at udelukke sig fra underdanighed overfor deres universelle fordringer og pavedømmet. De Evangelikale er foruroligede over, at Katolikkerne er i åndelig fare på grund af deres underdanighed overfor netop disse påstande," tilføjede han.

”Begge parter forstår, hvad der er på spil."

Ifølge CIA World Factbook udgør kristne en tredjedel af verdens befolkning: Romerske-Katolikker 17 procent, Protestanter 5,8 procent, Ortodokse 3,5 procent og Anglikanere 1,3 procent. Til sammenligning udgør Muslimerne 21 procent, Hinduerne 13,3 procent og Buddhisterne 5,8 procent.
-----------------------------------------------------------
"Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.«  Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende." Joh Åb 17,3-6.