Palæstinensisk Befrielsesteologi.

Fra Archive.frontpagemag.com/
20. april 2007.


Erstatningsteologien - troen på, at den Kristne Kirke har erstattet Israel i Guds plan - har fundet et nyt hjem i arbejdet ud fra Sabeel Centret – en Økumenisk organisation for Palæstinensiske kristne i Jerusalem. Efter at have oplevet årtiers tilbagegang og total afvisning fra mange organisationer er Erstatningsteologien dukket op i form af den Palæstinensiske Befrielsesteologi (PLT) - en teologisk bevægelse, der forceres af Sabeel. PLT afviser eviggyldigheden af Guds løfter til det Jødiske folk, baseret på en farlig manipulation af Skriften. PLT’s mål er radikalt at nyfortolke Bibelen og gøre den mere relevant for Palæstinenserne samt mindre partiel for Jøderne.

PLT voksede ud af Befrielsesteologien, der blev udbredt i Latinamerika i 1970'erne og 80'erne, en mærkelig form for kristen socialisme, hvor Erstatningsteologien mødte Marxismen. De understregede undertrykkelse af de fattige og opfordrede til politisk aktivitet for at afskaffe den endeløse klassekamp. De rige var imod Gud på grund af deres rigdom, og de ​​fattige var privilegerede på grund af deres fattigdom. Bibelen blev reduceret til ikke mere end historier om fattige og forfulgte.

Storhedstiden for Befrielsesteologien var ved dens begyndelse. Med faldet af Sovjetunionen og svigtet fra de Marxistiske revolutionære bevægelser i Latinamerika mistede Befrielsesteologien det meste af sin berettigelse og indflydelse. Præmisserne appellerede ikke til Palæstinenserne på grund af deres favorisering af den svage samt deres manglende muligheder for at de-Zionisere Det Gamle Testamente.

Det er ingen hemmelighed, at dannelsen af Israel fremprovokerede en teologisk krise i de kristne Palæstinensiske samfund. Abrahams Pagter og Gammeltestamentlige profetier berettigede Israel's nationale genfødsel. Ifølge Naim Ateek, grundlægger af Sabeel Centret, blev Toraen betragtet som en "Zionistisk tekst" og blev derfor "frastødende" for Palæstinenserne. De Palæstinensiske kristne havde brug for en ny teologi, der - med Ateek’s ord - ville "befri Gud fra Det Gamle Testamente."

Ateek genoplivede Befrielsesteologien og relaterede den til den Israelsk-Palæstinensiske situation. Han skiftede fokus fra at befri de økonomisk fattige til de politisk undertrykte. Som anført af Sabeel, var formålet med PLT-teologi at "henvende sig til den daglige virkelighed hos Palæstinensere, der havde levet under en besættelse, der ødelagde huse, konfiskerede land, dræbte og fængslede børn, og lukkede institutioner. "Sabeel Centret er blevet brugt til at udvikle og gennemføre denne teologi.

En central pointe i PLT er, at Bibelen ikke kan tages bogstaveligt. Der skal løbende fortolkninger til for at sikre, at hver passage matcher PLT's opfattelse af Gud. Alt, hvad der betragtes som voldeligt, racistisk, chauvinistisk eller uretfærdigt, kasseres. Det betyder, at det meste af Toraen - herunder Josvabog, Dommerbogen, I og II Samuel, og I og II Kongebog - bliver smidt ud. Ifølge Ateek er der faktisk kun de profetiske bøger i Det Gamle Testamente, der kan accepteres som Skriften, for de alene udgør en "virkelig moden åbenbaring fra Gud."

Erstatningsteologien lærer, at Kirken har afløst Jøderne som Guds Pagtsfolk. PLT går et skridt videre og siger, at Jøderne helt fra første færd slet ikke har haft denne gunstige plads. I nogle tilfælde sletter de helt Israel fra Bibelen. Mange Palæstinensiske kirker, der underviser i PLT, har ændret Salmerne ved at fjerne enhver henvisning til "Israel" og "Zion".

Desuden indsættes Palæstinenserne i de Bibelske fortællinger i stedet for Israel. Fortællingerne læses metaforisk, hvor Israel indtager rollen som undertrykkeren. For eksempel repræsenterer den magtesløse og ydmyge David i historien om David og Goliat de Palæstinensere, der bringer den blodtørstige Goliat - repræsenteret ved Israel - til fald. Det centrale i PLT er historien om Eksodus, hvor Palæstinenserne er de Hebraiske Egyptere, der er bundet i slaveri, og Israel er den genstridige Farao, der nægter at give dem frihed og egen status. "Hvis Eksodus er historien om alle mennesker," skriver Mitri Raheb (en af de mest højrøstede PLT-teologer), "er dette faktisk historien om os Palæstinensere."

PLT’s dagsorden er at ophæve hele begrebet ”udvælgelse”, og dermed kassere alle de landløfter, der berettiger Israel's genfødsel. Ifølge Raheb gjorde Gud alle slags handlinger for mange folk, så Jøderne var ikke exceptionelle. Raheb peger på Amos 9:7: ["Er I ikke for mig, israelitter, ligesom nubierne? siger Herren. Har jeg ikke ført israelitterne op fra Egypten, filistrene fra Kaftor og aramæerne fra Kir?"], til at argumentere for, at Jøderne ikke var de eneste mennesker, som Gud viste venlighed.

Med hensyn til Guds løfte: "i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem [Israel] her i landet," siger Ateek, at Jødiske og Kristne Zionister er nødt til at bevæge sig ud over deres primitive opfattelse af en nationalistisk Gud til en mere universel Gud. Faktisk er Israel's ret til at eksistere noget, Ateek aldrig har accepteret. Under en tværreligiøs dialog i Jerusalem med Jødiske ledere i 2005 sagde Ateek, at hvis Israel havde ret til at eksistere, burde det have været oprettet et andet sted.

Fra Ateek’s perspektiv er den Israelske besættelse roden til alt ondt. Han giver ingen undskyldninger for Palæstinensisk terrorisme eller deres bidrag til den vanskelige situation for de Palæstinensiske kristne. Der er ingen erkendelse af, at Hamas - den Palæstinensiske Islamistiske regering - er en langt større trussel mod de Palæstinensiske kristne end Zionismen.

Ateek præsenterer PLT som en teologi, der er baseret på retfærdighed, men han omdefinerer Gudfrygtig retfærdighed så den passe til en socialpolitisk sammenhæng. Resultatet er snævrere end nogensinde før, da Gud kun er på Palæstinensernes side. Sabeel siger: "Kristus er ikke i de tanks og jetjagere, der kæmper på undertrykkernes side ... Gud er i byen Gaza, i Jenin lejren og i de gamle byer Nablus, Ramallah, og Betlehem".

Sabeel nyder aktiv støtte fra mange af de dominerende liberale organisationer (dvs. PC (USA) og United Church of Christ). Disse kirkelige grupper ignorerer faren fra Sabeel's teologi. Men PLT er ikke bare en dårligt informeret, misforstået lære. Det er et farligt propaganda-værktøj, smart anvendt af Sabeel for at underminere Israel's ret til Landet. Denne anti-Semitiske, Politisk-drevne teologi ugyldiggør Evangeliet ved at gemme sig bag en facade af fred, retfærdighed og kærlighed. Men Jesus Kristus advarede sine tilhængere: "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.” (Matt 7,18)