"Deceived on Purpose" - I.

New Age Konsekvenserne af Purpose-Driven Church.
Af Warren Smith.

Uddrag fra Kapitel 1 – ”Purpose-Driven Life”
Første gang, jeg mødte Rick Warren var i foråret 2002 i en bog med titlen ”From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack on America”. Bogen var en samling artikler, skrevet af en bred vifte af "åndelige ledere" og "ekstraordinære borgere", udgivet som reaktion på begivenhederne den 11. september 2001. Provenuet fra bogen skulle gå til familierne til 9/11 ofrene. Jeg kan huske, at jeg var optaget af det faktum, at kristne ledere befandt sig i en bog, der også indeholdt mange velkendte New Age-ledere. Artikler af Billy Graham, Bruce Wilkinson, Charles Colson, Max Lucado, Bill Hybels, Jerry Jenkins, biskop TD Jakes, og andre stod side om side med artikler, skrevet af fremtrædende New Age ledere som Neale Donald Walsch, Dalai Lama og heksen Starhawk. Jeg var ikke bekendt med den mand, der blot var angivet som "Pastor Rick Warren." ...

New Age lederen Neale Donald Walsch’s artikel viste kun sider fra biskop TD Jakes’ 'åbnings-artikel’. I artiklen udfordrer Walsch religiøse ledere overalt, herunder Rick Warren, Billy Graham, og enhver kristen leder i bogen - i lyset af begivenhederne den 11. september - til at acceptere og prædike det "nye evangelium", at "vi alle er ét." Efter fejlagtigt at hævde, at Bibelen støtter tanken om, at "vi alle er ét," skrev Walsch:

"Vi skal ændre os. Vi må ændre de overbevisninger, som vores adfærd er baseret på. Vi skal skabe en anden virkelighed, opbygge et nyt samfund .... Vi må gøre det med nye åndelige sandheder. Vi skal forkynde et nyt evangelium, hvis helbredende budskab kan sammenfattes i to sætninger: Vi er alle ét. Vor vej er ikke en bedre vej. Vor vej er blot en anden vej. Dette budskab på 15-ord: (We are all one. Ours is not a better way, ours is merely another way), leveret fra alle talerstole og prædikestol, fra alle podier og platforme, kan ændre alt over natten Jeg udfordrer alle.. præster, præsteskaber, rabbinere og religiøse gejstlige til at prædike dette."[3]

Jeg kan huske, at jeg læste dette og indså, hvor uforskammet New Age var ved at blive, og hvordan bedragerisk tiltalende ideen om "Enhed" må lyde for en rædselsslagen menneskehed, der stadig funderer over, hvornår den næste katastrofe vil ramme os. Hvilken smart måde at præsentere New Age-belæringer på til en sårbar verden.

Men jeg tænkte også på, hvilken stor anledning, det var for de kristne ledere til - især i denne bog – at kæmpe for troen ved at afsløre den New Age-lære, der lå bag Walsch’s tilsyneladende "positive" formaning. I Walsch’s bedst-sælgende bøger i serien: ”Conversations with God”, hvori han hævder at have egentlige "samtaler med Gud," definerer Walsch's ”Gud" specifikt, hvad han forstår ved det "nye evangelium": at "Vi alle er ét." "Gud" siger til Walsch: Gud er skabelse"[4] ....

Men selv med alle disse åbne trusler og udfordringer mod Bibelsk kristendom, ignorerer de fleste kristne ledere i dag fortsat generelt næsten alt, hvad der har at gøre med New Age undervisere og lærdomme.

Uddrag fra Kapitel 3 - Hvilket budskab?
”Som ovenfor, så nedenfor. Som nedenfor, så ovenfor” Denne grundsætning indebærer, at den transcendente Gud i det fysiske univers og den iboende Gud i os selv er Èn.”[1] Ronald S. Miller og redaktørerne af New Age Tidende.

Som ovenfor, så nedenfor
Eugene Peterson’s ”The Message” synes at være meget vigtig for Rick Warren. Det er den første Bibel-version, han citerer i ”The Purpose-Driven Life”. Han citerer den nederst på dedikations-siden, han citerer den igen på den side, der går forud for det første kapitel, og han bruger citater fra ”The Message” i begyndelsen og slutningen af det første kapitel. Fem af de seks skriftsteder, Rick Warren nævner i sit første kapitel, stammer fra ”The Message”. Selv titlen på det første kapitel, "Det hele starter med Gud," er taget fra ”The Message’s” omskrivning af Kolossenserbrevet 1:16, som vises lige under kapiteloverskriften.

"For alt, absolut alt, ovenfor og nedenfor, det synlige og det usynlige, ... alt startede i ham, og finder sit formål i ham." [2]

King James oversætter Kolossenserbrevet 1:16 som følger: ”For ved ham, blev alt skabt, det som er i himlen, og det, som er på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer, fyrstendømmer eller magter: alle ting blev skabt ved ham og til ham.”

Det var ikke Peterson’s brug af udtrykket "startede" i stedet for "skabte" og heller ikke ordet "formål", der sprang mig i øjnene, men meget mere hans brug af udtrykket "ovenfor og nedenfor" i stedet for "himmel og jord." Da jeg var New Ager, blev det udmærket forstået, at ordene ”ovenfor og nedenfor" havde en metafysisk/New Age biklang, og det blev rutinemæssigt indsat i stedet for ”himmel og jord." I virkeligheden var udtrykket ”som ovenfor, så nedenfor" en almindelig accepteret New Age-talemåde.

Under læsningen af ”The Message” opdagede jeg, at Peterson faktisk havde sat hele udtrykket "som ovenfor, så nedenfor" ind i omskrivningen af Fadervor. Jeg sammenlignede Peterson’s version af Fadervor med King James Versionen af samme bøn.

The Message: "Vor Fader i himlen! Afslør, hvem du er. Gør verden ret. Gør, hvad der er bedst - som ovenfor, så nedenfor. Hold os i live med tre gammeldags måltider Bevar os tilgivet af dig og tilgivende andre. Hold os fri fra os selv og Djævelen. Du er ansvarlig! Du kan gøre alt, hvad du vil! Du gløder i skønhed! Ja. Ja. Ja."[3] [fremhævelser tilføjet]
("Our Father in heaven, Reveal who you are. Set the world right; Do what’s best— as above, so below. Keep us alive with three square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others. Keep us safe from ourselves and the Devil. You’re in charge! You can do anything you want! You’re ablaze in beauty! Yes. Yes. Yes.")

Peterson har bevidst indsat "som ovenfor, så nedenfor" i stedet for "på jorden, som i himlen."

I Kolossenserbrevet 1:16 vælger Peterson igen at benytte udtrykkene "ovenfor" og "nedenfor" i stedet for det almindeligt accepterede "himmel" og "jord", som findes i de fleste bibeloversættelser. ”Ovenfor" og "nedenfor" i Kolossenserbrevet 1:16 er oplagt en afledt form af "som ovenfor, så nedenfor", som han tidligere havde brugt i sin omskrivning af Fadervor. Denne afledte form af det uforkortede udtryk: "som ovenfor, så nedenfor". er også almindeligt i New Age. Det faktum, at hele dette spørgsmål om "ovenfor" og "nedenfor" præsenterede sig på den første side i det første kapitel af Rick Warren’s bog, var foruroligende. Læste jeg for meget ind i dette? Var der nogen anden rimelig forklaring på Eugene Peterson’s brug af udtrykket "som ovenfor, så nedenfor" i Fadervor og dens afledte form i Kolossenserbrevet 1:16?

King James Bible [og dansk Bibel]: "Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren, i evighed! Amen."

Det gamle Ægypten og Enhed
 Lige på den tid, hvor jeg så på Eugene Peterson’s brug af udtrykket "som ovenfor, så nedenfor," var jeg på et bogudsalg på vores lokale bibliotek. Der var en bog, som næsten var gemt blandt nogle kogebøger og business-manualer, skrevet og udgivet af redaktørerne af ”New Age Journal.” Den hed: ”Som ovenfor, så nedenfor.” Jeg tog den op og begyndte at læse i den. I indledningen havde chefredaktøren af bogen, Ronald S. Miller, skrevet:

"For tusindvis af år siden i det gamle Egypten bekendtgjorde den store mester og alkymist, Hermes Trismegistus, som menes at have levet samtidig med den Hebraiske profet Abraham, denne fundamentale sandhed om universet: "Som ovenfor, så nedenfor, som nedenfor, så ovenfor." Denne grundsætning indebærer, at den transcendente Gud i det fysiske univers og den iboende Gud i os selv er ét. Himmel og Jord, ånd og materie, de usynlige og de synlige verdener danner en enhed, hvor vi er tæt forbundne.[4]

Han fortsatte sin forklaring ved at citere den Sufi-lærde Reshad Field:
…"Som ovenfor, så nedenfor" betyder, at de to verdener øjeblikkeligt ses at være ét, når vi indser vores essentielle enhed med Gud .... Den ene og de mange, tid og evighed, er alle Ét."[5]

Redaktøren af ”New Age Journal” fortsatte ved at fastslå, at gamle former for religion ikke længere tjener mennesker, og at udtrykket: "som ovenfor, så nedenfor", beskriver den "nye spiritualitet", der hurtigt bevæger sig på verdensscenen. Han sluttede sin introduktion til ”Som ovenfor, så nedenfor” med at skrive: "Omfanget af denne undersøgelse tyder på, at vi lever i en alder med åndelig genopfindelse, en overgangsperiodisk alder, der forlader det velkendtes tryghed og sikkerhed for at opsøge det nye, det uprøvede, det mulige." [6]

Jeg gik fra bibliotekets bogsalg til Internettet og søgte på "som ovenfor, så nedenfor" på søgemaskinen Google for at se, hvad der ville komme op. Der var utallige referencer. Den allerførste reference, der blev anført af Google for "som ovenfor, så nedenfor" var denne:

"Denne sætning stammer fra begyndelsen af ”The Emerald Tablet” og omfatter hele det system af traditionel og moderne magi, der blev indskrevet på tabletten i en kryptisk formulering af Hermes Trismegistus. Betydningen af denne sætning er, at den menes at være nøglen til alle mysterier. Alle systemers magi hævdes at fungere ved denne formel. "Det, der er ovenfor er det samme som det, der er nedenfor”....  Universet er det samme som Gud, Gud er den samme som mnennesket ...." [7]

Da jeg tjekkede de mest populære hjemmesider for "som ovenfor, så nedenfor", viste det sig, at hver enkelt beskrev udtrykket som havende samme Mystiske, Østlige, New Age, Esoteriske og Magiske kilder. Et websted udtalte:

Den gamle sætning: "Som ovenfor, så nedenfor" beskriver Enheden af Alt, Som er. [8]

Udtrykket "som ovenfor, så nedenfor" satte som hovedside en side fra det Teosofiske Samfund, der indeholdt "esoteriske" belæringer fra New Age-matriarken, Alice A. Bailey. En afledt form af termen – i lighed med Peterson’s forkortede brug af "ovenfor og nedenfor" i Kolossenserbrevet 1:16 - dukkede op på hjemmesiden i et citat fra Teosofiens grundlægger, Helena Blavatsky’s, banebrydende New Age-arbejde, ”The Secret Doctrine”:

"Ovenfor er Sønnen hele KOSMOS, nedenfor er han menneskeheden." [9]

For at se, om der var nogen anden forklaring på Peterson’s brug af denne mystiske New Age-sætning, satte jeg ordet "som ovenfor, så nedenfor," sammen med begrebet "kristendom" i søgemaskinen på den computer, jeg bruger. Der var kun syv referencer. Ingen af ​​dem havde noget at gøre med Bibelsk kristendom. Den første reference havde titlen "Mystisk kristendom" og ytrede:

"... at hjælpe de, der søger en indre spirituel vej med at finde ressourcer til hjælp for deres åndelige rejse mod en mystisk og magisk kristendom." [10]

I samtlige mine søgninger kunne jeg ikke finde nogen god grund til, at Peterson brugte "som ovenfor, så nedenfor" i sin omskrivning af Fadervor. Jeg kunne heller ikke finde nogen god grund til hans brug af det indlysende "ovenfor og nedenfor" i den omskrivning af Kolossenserbrevet 1:16, som Rick Warren anvendte helt i begyndelsen af sin bog for at indføre læserne i ”The Purpose-Driven Life”.

Og hvad så?
Jeg tror, ​​at hvis Rick Warren eller nogen anden siger: "Og hvad så?", ville jeg sige: "Så hvoraf kommer dette?" Hvoraf kommer det, at Eugene Peterson sætter et universelt accepteret, mystisk New Age syn ind lige midt i Fadervor? Og hvorfor dukker en afledning af talemåden op i hans omskrivning af Kolossenserbrevet 1:16?

Selv hvis du troede, der var nogle "gode" grunde til at bruge udtrykket: "som ovenfor, så nedenfor," hvorfor så gøre det? Hvorfor ville du vælge et begreb, der så klart har sin oprindelse i det magiske i det gamle Egypten, og i dag så voldsomt identificeres med New Age og den nye spiritualitet?

"Som ovenfor, så nedenfor" er enig med den "iboende" New Age opfattelse, at Gud ikke kun er uden for skabelse, men også inden for skabelsen. Det betyder, at Gud er "i" alt og alle. Det betegner fuldstændigt New Age-begrebet "Enhed" og støtter tilsyneladende New Age-påstanden, at "Vi alle er Én."

Søgervenlig?
Jeg prøvede at forestille mig, hvordan det ville være for en forvirret New Ager i dag at komme ind i en ”Purpose-Driven Church”, der bruger ”The Message”, og så finde denne populære New Age-sætning lige midt i Fadervor. Eller hvordan ville det være for den person, at få udleveret en kopi af Rick Warren’s bog, kun for at finde en forkortet udgave af den samme New Age-sætning som en del af det afsluttende Skriftsted, der introducerer dem til ”The Purpose-Driven Life”. Dette synes næppe at være måden at præsentere evangeliet om Jesus Kristus på til en vantro New Ager.

Rick Warren’s genindførelse af ”The Message” i mit liv har kun styrket de bekymringer, jeg oprindeligt havde, og som er kommet til udtryk i radioen, da Peterson’s bog udkom første gang. Hvorfor blev Rick Warren ledt til ”The Message”? Budskabet skjuler ikke blot profetiske skrifter som Matthew 24:3-5, men indfører også omskrevet materiale såsom "som ovenfor, så nedenfor", der fik det til at se ud som om, noget af Bibelens lære var "om den Éne" med lære fra New Age. I ”Reinventing Jesus Christ: The New Gospel”, havde jeg observeret:

"Og det er faktisk meget foruroligende at se mange kristne ledere i dag bruge mange af de samme ord og udtryk, som almindeligvis benyttes af deres [New Age, red.] ”Nyt evangelium” kolleger." [11]

Desværre har kristne ledere, der ikke kan skelne, ikke tilstrækkeligt blotlagt dette [New Age, red.] "Nye evangelium", og som et resultat deraf er ånden bag det "nye evangelium" trådt ind i Kirken.[12]
----------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Vær på vagt overfor nyere bibelversioner!

Endnotes:
Chapter 1
1. Rick Warren, The Purpose-Driven Life: What On Earth Am I Here For?
(
Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002), (dedication page).
2. Neale Donald Walsch, Conversations with God: an uncommon dialogue,
Book 2 (Charlottesville, Va.: Hampton Roads Publishing Company, Inc.,
1997), p. 1.
3. Beliefnet Editors, From the Ashes: A Spiritual Response to the Attack
on
America (USA: Rodale Inc., 2001), p. 21.

Chapter 3

1. Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, "As Above, So
Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life" (Los Angeles: Jeremy P.
Tarcher, Inc., 1992), p. xi.
2. Rick Warren, The Purpose-Driven Life, p. 17, citing Eugene H. Peterson,
The Message, p. 415.
3. Eugene H, Peterson, The Message, p. 21–22.
4. Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, As Above, So
Below, p. xi.
5. Ibid.
6. Ibid., p. xiv.
7.
http://www.themystica.com/mystica/articles/a/below_above.html
8. http://www.mothermaryspeaks.com/as_above_so_below.htm, p. 1.
9. Helena Blavatsky, The Secret Doctrine. p. i 60, quoted on
http://theosophy.org/tlodocs/AsAboveSoBelow.htm
11. Warren Smith, Reinventing Jesus Christ: The New Gospel, p. 68.