Apokalypsen er på vej - er du parat?

Fra "For Many Shall Come in My Name"
Af Ray Yungen.
Fra kapitel 11.

I Bibelen bliver endetidsperioden (traditionelt kaldet Apokalypsen) omtalt som "Herrens dag." * Bibelforskere henviser til den som Den store Trængsel. Nogle kristne mener, ​​at de begivenheder, der er forudsagt i Bibelen, rent faktisk allerede er sket i det første århundrede e.Kr. En sådan opfattelse er kendt som preterisme. Men jeg tror, ​​at der er visse aspekter i disse profetier, der endnu ikke er indtruffet og endog forekommer nu. Jeg vil gerne bede dem, der har det preteristiske syn, om at være villige til at undersøge de beviser, jeg præsenterer.

I løbet af denne tid (afslutningen på tidsalderen), vil han, som kristne refererer til som Antikrist, fremstå. Apostelen Paulus refererer til denne personlighed som "fortabelsens søn" og "syndens menneske" (2 Tess 2:3). Betegnelsen Antikrist står egentlig for anti-Kristus, hvilket mere betyder en ”erstatning” end en ”modsætning”. Med andre ord ønsker Satan at forklæde sig som Kristus selv og tage plads i templet - den ultimative blasfemi - hvor han skal sige: ”Jeg Er Gud.”

Når tiden er inde, vil Satan komme i person af et menneske, der fuldstændigt overgivet sig til ham. Denne mand (Antikrist) vil samle verden under et falsk åndeligt system, der spotter Gud og Hans plan. Vi læser i Åbenbaringen 13:5-6:

”Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.”

I sidste ende vil denne bedrager blive banket på plads ved Jesus Kristi bogstavelige andet komme ved afslutningen af de syv års Trængselstid. I 2 Thess 2:8-10 læser vi:

”Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.”

Efter ødelæggelsen af ​​denne bedrager og hans falske program, vil den sande Frelser (Jesus Kristus) oprette sit rige på jorden og regere i, hvad der betegnes som Tusindårsriget - en tid med ægte ro og fred på jorden.

I lyset af disse profetiske advarsler får fremkomsten af ​​New Age bevægelsen en meget speciel betydning. Apostlen Paulus talte om Herrens dag med henvisning til "tider og timer (tidsrum)" i 1 Thess 5:1-2:

Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.”

Han refererer til Det Gamle Testamente, Daniels bog. Kong Nebukadnezar havde en drøm om de hedenske riger, som ville begynde med hans rige, Babylon, og fortsætte gennem Media-Persien, Grækenland, Rom og ti fremtidige kongeriger. Før Daniel fortolkede drømmen, kundgjorde han, at Gud er ansvarlig for ændringer af de tider, som han kalder "tider og timer (tidsrum)":

”Han sagde: Lovet være Guds navn fra evighed til evighed, ham tilhører visdommen og styrken. Han lader tider og tidsrum skifte, han afsætter konger og indsætter konger; han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det uudgrundelige og skjulte, han kender det, som er i mørket, hos ham har lyset sin bolig.” (Dan 2:20-22)

Da apostlene i ApG 1:6 spurgte Ham, om Gud ville genoprette Riget på det tidspunkt (bringe det nye årtusinde), sagde Jesus i vers 7: ”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt”. Det er meget tydeligt, at denne sætning er forbundet til ændringer i tiderne. Læs versene i 1 Thess 5:1-6 meget omhyggeligt i lyset af dette, hvor apostlen Paulus siger:

”Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.”

Paulus siger, at afslutningen på tidsalderen vil komme over verden som en tyv om natten - den vil snige sig ind på folk. Så sammenligner han to grupper. "Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv (uvidende)” (vers 4). Han siger, at de troende i Kristus vil have oplysninger til rådighed, så de kan forberede sig på "dagen."

Paulus fortsætter med at sige: "I er jo alle lysets børn og dagens børn”. (vers 5). De, der vandrer i lyset, kan se både, hvor de skal hen, og hvad der kommer forude. Han advarer imod åndelig søvn og drukkenskab, der kan føre til, at man overrumples af ”dagen.” "Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.” (vers 6). Ordet ædru betyder her "på vagt" eller "opmærksom". Når man bliver formanet til at se og være opmærksom, må der være noget at være opmærksom på, ellers ville Paulus’ formaning være nytteløs. Årsagen til, at Paulus sagde: "Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer", er, at forvarslet om, hvornår ”dagen” vil oprinde, kom fra Jesus Kristus selv.

* Flere vers i Bibelen refererer til "Herrens dag": ApG 2:20; 1 Korintherbrev 5:5; 2 Korintherbrev 1:14; 1 Thess 5:2 og 2 Peter 3:10. Der er også mange i Det Gamle Testamente.