Krystallnatten, Hitlers seier!

Fra Kommentar-avisa.no/
Gjestekommentar Av Jan Pedersen.

Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble Hitlers store maktovertakelsesnatt i Nazi-Tyskland. Da meldingen gikk ut om det første store Jødeforfølgelsesprogram til lederne i hele Tyskland, er det rapporter, at selv garvede Nazi-ledere/forkjempere vendte seg til Berlin og spurte, om denne ordren kunne være riktig.

Fra politidepartementet og andre myndigheter ble det svart bare en ting: Snakk med Føreren! Han og han alene stod bak dette uhyggelige, som skjedde denne natten. Svært lite av dette ble referert i Tyske aviser etterpå. Da skal Hitler ha sagt til sine medarbeidere i Berlin, at han nå var sikker på, at når dette kunne passere uten folkets motstand, så var folket villig til å følge ham i alt, han bestemte.

Den Danske dikterpresten Kaj Munk, som var en profet i denne tiden, hadde vært i sitt kjære Berlin om vinteren, og han ble fylt med avsky overfor det, som møtte ham av Jødeforakt. I løpet av to intense døgn skrev han dramaet "Han sitter ved smeltedigelen", som fikk verdenspremiere på Det Norske teatret i april, altså et halvt år før Krystallnatten!

For lesere, som ikke vet, hva som skjedde denne uhyggelige Krystallnatten, kan en opplyse følgende:

Herschel Grynszpan (17 år) var en Tysk Jøde, som flyktet til Frankrike. Han fikk brev fra sin familie i Tyskland om de forferdelige tilstandene ved deportasjonene av Jødene fra Tyskland inn i Polen 28.10.38. Da hadde 17.000 Jøder uten forvarsel blitt stuet sammen om natten, hvorav mange var høyt dekorerte Tyske krigsveteraner fra 1. Verdenskrig.

For å gjøre det lettere for disse Jødene, henvendte Grynszpan seg til 3. sekretæren, Ernst vom Rath, ved den Tyske ambassaden i Paris. Rath ville ikke hjelpe, og 07.11. skjøt Grynzspan ham i magen. Flere skudd ble avfyrt, men han traff ikke. 09.11. døde Rahm, og Grynszpan forsvant senere i Sachsenhausen.

Mordet på Rahm brukte så Hitler som det endelige påskudd til det planlagte pogrom-angrepet på Jødene i hele Tyskland. Det skulle se ut som, at dette skjedde spontant, at Tyskerne slo tilbake i forakt mot Jødene.

Siden det råder litt usikkerhet om tall, synes det å være en viss enighet om følgende nå: Ca 200 drepte Jøder, 267 Synagoger ble brent ned, ca 7500 butikker ble ødelagt, 26.000 Jøder ført til konsentrasjonsleirer (i hovedsak Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen, red. anmerkning).og Tyske og Østerikske Jøder måtte betale en kollektiv bot på 1 milliard mark, dvs. 4.000 mark pr. Jøde! Dette var boten for mordet på Rahm.

Et slikt døgn, som vi nå har passert, burde få oss i Norge til å utvide Statsminister Jens Stoltenbergs utsagn etter 22/7 til å lyde: "Aldri mer 9. april 1940, aldri mer 22. juli 2011 og aldri mer 9./10. november 1938!"