Varför jag är oroad över Alpha-kurserna.

Fra Bibelfokus.se/.
4. december 2009.

Af Lennart Jareteg.

» Klicka här för utskriftsvänlig sida [1]
Som pdf-fil her.


Sidan uppdaterad:
2009-12-04, punkt 12.
2009-11-29, punkt 9.
2009-11-28, punkt 7 och 8.
Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln [2] där inget annat anges.
-----------------------------------------------------------------------------

Innehåll:
Inledning [3]
Frågeställningar [4]
Kort om vad Alpha är [5]
Inga problem med Alpha – eller? [6]
Kan man ta det lätt med synd, ånger, omvändelse och pånyttfödelse? [7]
Evangeliet som ett resonerande samtal [8]
Ett anpassat evangelium [9]
Alpha som en grund för en oönskad ekumenik [10]
Vilken ande förmedlas i Alpha? [11]
Vilken Jesus förmedlas i Alpha? [12]
Är du född på nytt? [13]
Låt oss vara bibeltrogna och frimodiga! [14]
Läs vidare [15]
-------------------------------------------------------------------------
1. Inledning
Nu kliver jag in på ett område som jag vet är mycket känsligt, och det tar därför emot att skriva om detta. Det handlar om de oerhört populära Alpha-kurserna. Dessa utgör närapå en kärnverksamhet i samfunden idag. Det är därför som jag med stor vånda nu skriver om dessa kurser. Det finns mycket som är bra inom Alpha-verksamhet, och mycket av det som står skrivet i textmaterialet är inget fel på. Men med tiden har jag upptäckt ett antal mycket allvarliga saker inom Alpha som jag ber dig begrunda ordentligt utifrån Bibelns ord, och alltså inte känslomässigt – även om du enbart har positiva erfarenheter. Det jag granskar i denna text är främst ”original-Alpha” och alltså inte Alpha-verksamhet i någon särskild församling. Det kan ju se väldigt olika ut. Sluta inte att läsa om du tidigt skulle tycka att jag är ute och cyklar, det blir mer och mer allvarligt ju längre ner i texten du kommer.

Om du undrar ifall jag själv gått en Alpha-kurs så har jag inte det, men jag har tagit del av innehållet i böckerna Handboken om Alpha samt Livets frågor, båda skrivna av Nicky Gumbel. Dessutom har jag studerat en mängd annat material, vittnesbörd och information som finns på Internet m.m.

2. Frågeställningar
Jag tror helt klart att det finns människor som kommit till en sund kristen tro efter att ha gått en Alpha-kurs. Det är väl bl.a. därför många församlingar sätter ett sådan tilltro till dessa kurser. Knappast något annat tycks idag ge samfunden fler medlemmar. Men fler medlemmar i våra samfund får ju inte vara det primära målet. Det primära måste istället alltid vara att göra människor till Jesu lärjungar, och det är inte alltid samma sak som att vara medlem! Så med tanke på hur allmänt accepterade Alpha-kurserna är, och även med tanke på alla de resurser som läggs ner på dessa kurser, så måste vi våga lyfta fram några frågetecken:

*Är det en sann biblisk och frälsande tro som människor får genom original-Alpha i alla lägen? Sann biblisk väckelsekristendom har ju genom hela historien kommit i konflikt med den stora etablerade Kyrkan, och många gånger även med samhället. Så är inte läget med Alpha.
*Är det tackvare eller trots undervisningen i Alpha som folk kommer till tro?
*Hur mycket hänger resultatet på ledarna samt de som talar vid de olika föredragen inom kurserna?
*Vilken ande är det som förmedlas i Alpha?
*Vilken Jesus presenteras i Alpha?
*Uppstår det några farliga och oönskade bieffekter av Alpha?
*Finns det allvarliga risker för missförstånd i undervisningsmaterialet?

Det här är frågor som jag inte minst tycker varje genuin församlingsledare borde våga fråga sig.

3. Kort om vad Alpha är
Alpha är en tioveckors grundkurs i kristen tro. Man samlas en kväll i veckan under dessa tio veckor och börjar varje samling med en måltid. Sedan följer ett föredrag, utifrån kursmaterialet, och sedan gruppdiskussioner runt det ämne som är aktuellt för kvällen. Mitt i kursen skall man också åka iväg på en ”Helig Ande-helg”. Mer om detta senare.

Alpha startade i London-församlingen Holy Trinity Bromton i slutet på 70-talet. 1990 tog Nicky Gumbel över rodret för dessa kurser. Han bearbetade om kurserna och skrev dessutom mycket av det material som nu används inom Alpha.

Många församlingar använder dessa kurser som en slags evangelisationsmetod, andra erbjuder Alpha i ambitionen att ge sina medlemmar en djupare kunskap om kristen tro. Det finns personer som varit kristna hela sitt liv och som t.ex. i 70-årsåldern gått en Alpha-kurs. Lite konstigt kan jag tycka, då Alpha ju är en ”grundkurs i kristen tro”. Det finns även en fortsättningskurs som kallas ”Beta”, men den erbjuder inte alla som erbjuder Alpha-kurser. Beta kommer jag inte beröra mer i denna text.

Alpha är en rörelse som idag (2009-11-21) finns i 169 länder. Det sägs att ca. 14 miljoner personer nu gått en Alpha-kurs. I Sverige har ca. 70.000 personer gått Alpha. Just i detta nu pågår ca. 44.000 kurser runt om på vår jord. Alpha-rörelsen i Sverige heter Alpha Sverige och har bl.a. ett aktiebolag som sysslar med försäljning av litteratur, CD/DVD samt utbildning och konsultverksamhet. Bolaget omsatte år 2008 1,44 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2007. Så det säger något om Alphas växande popularitet.

För att få köra en Alpha-kurs krävs att man använder den framtagna litteraturen (undervisningsbok, ledarhäfte och deltagarhäfte) samt att kursen körs enligt den fastslagna ordningen. Det finns en mängd annat material som kan köpas till en församlings Alpha-verksamhet, vilket du kan se på webbsidan alphasverige.org/material.html

4. Inga problem med Alpha – eller?
Som jag nämnt är Alpha-kurserna oerhört populära. Jag föreslog själv för flera år sedan att den församling jag idag tillhör skulle erbjuda en Alpha-kurs, men det fanns vid det tillfället inte utrymme för något sådant i församlingens verksamhet. Efter det började jag uppfatta signaler som var starkt kritiska till Alpha. Dessutom började det komma in frågor till mig via BibelFokus.se där man frågade vad jag ansåg om Alpha. Det gjorde att jag började undersöka bakgrunden till dessa kurser samt deras innehåll. Dessa frågor kommer än idag och de ställs oftast av helt vanliga kristna som känt lite oro över vad Alpha är och leder till. När vanligt folk gång på gång frågar om något är fel eller farligt, ja, då måste man ju också börja dra öronen åt sig.

Därför har jag kikat lite närmare på detta fenomen Alpha-kurserna och funderat kring vad de faktiskt innehåller och innebär. Jag är väl medveten om att folk kommit till tro efter att ha gått en Alpha-kurs och att andra känt sig välsignade och förfriskade i sin tro. Det vill jag absolut inte ta ifrån någon. Men jag önskar att vi funderar över om det finns brister med Alpha som måste upp till ytan och hanteras, eller om det kanske rent av finns andra sätt att evangelisera och undervisa som är bättre. Evangelisation och lärjungaskolor är inget nytt i kristenhetens historia, och det har ju dessutom funnits perioder i kristenheten då folk kommit till sann och mogen tro i enormt större omfattning än vad som sker via Alpha-kurserna. När folk blev kristna under de gamla goda väckelsetiderna, så förvandlades dessutom samhällena i en oerhört positiv riktning. Så är det inte idag, och det måste vi ha med i bedömningen!

5. Kan man ta det lätt med synd, ånger, omvändelse och pånyttfödelse?
Låt oss börja med att titta på hur Alpha presenterar frälsningens möjlighet. I informationsbroschyren Vad är Alpha sägs följande om dessa kurser:

. ”L – Lära med ett leende. Det är möjligt att lära sig om den kristna tron och samtidigt ha roligt”.

Ja, det är så klart sant, att skall man bara skaffa sig kunskaper om den kristna tron, så kan man både festa och skratta samtidigt. Men om avsikten med kurserna är att evangelisera, dvs. att föra människor till medvetenhet om sin synd, till ånger, till omvändelse, till tro och pånyttfödelse, då harmonierar inte Alpha med Bibelns väg. Alphas material är inte fokuserat på detta nödvändiga. Visst är det en glädje i att bli frälst, men innan Gud ger den gåvan till någon så måste man konfronteras med sin synd, med Guds dom över vår synd, och med det faktum att vi går evigt förlorade om vi inte blir frälsta. Det är alltid i kontrast till detta som evangeliet presenterats i all sund väckelsekristendom.

Vad innebär det då att förkunna ett fullt och sant evangelium? Jo, då är Gud med på ett alldeles särskilt sätt genom sin Helige Ande. Då sker en överbevisning om synd. Då infinner sig också en ånger, omvändelse, överlåtelse och som kronan på verket: pånyttfödelsen, som alltså är en Guds gåva! Ser vi inte överbevisning om synd så är troligen inte den Helige Ande med i processen.

. Joh 16:8: ”Och när han [Helige Ande] kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom”

Detta är början till en biblisk frälsning! I gamla tiders väckelser kunde även stora karlakarlar falla ner på golvet i bönehusen och storgråta över sin synd. Det berodde på att den Helige Ande var verksam där. Predikanterna på den tiden ägnade ofta flera veckor åt att först predika om synd och dom, först därefter kom erbjudandet om frälsningen. Då var människorna mogna för det. Det var säkert med tanke på detta som Paulus ägnade sina tre första kapitel i Romarbrevet åt att tala om Guds dom! Först i kapitlen därefter kommer Paulus undervisning om rättfärdighet genom tro och det nya livet. Jag tror alltså att evangeliet måste förkunnas så att människan först blir medveten om sin synd, och därför sedan kan ledas fram till den avgörande ångern och omvändelsen. I en sådan process är Gud med och leder med sin Helige Ande, och till sist leder han personen in i ett förnyat liv. Förutsättningen för att detta skall ske är att vi predikar det evangelium som Gud bekänner sig till. Utan domen ingen frälsning, och utan vetskapen om vad vi blir frälsta ifrån så infinner sig inte heller någon äkta salig frälsningsglädje efteråt. Utan evighetsperspektivet riskerar Alpha-kurserna att mest bli en trivselgrupp lik vilken annan sällskapsgrupp som helst där man omfattas av ungefär samma åsikter.

Jag vill alltså mena att Alpha går förbi detta jag beskrivit och talar mest om Guds kärlek och hans vidrörande. Därför kör man utan problem en ”Helig Ande-helg” mitt i kursen. Där förväntas människor bli berörda och fyllda av Guds Ande utan att de är omvända! Och detta berörande menar man skall vara grunden till ett personligt ställningstagande för den kristna tron. Man till och med menar att tungotalet kan ges till personer som ännu inte överlåtit sig till Gud. Man hjälper även till med att ’sätta igång’ detta tungotal på helt obibliska grunder. Vi ser detta i Handboken om Alpha, sid. 120 och 121:

. ”…tungotalet är en ’nybörjargåva’. Den är inte tecknet på att man är en kristen, inte heller nödvändigtvis ett tecken på att man är fylld av Anden…För att hjälpa människor över den här barriären [dvs. att inte våga börja tala i tungor] brukar jag förklara svårigheten och föreslå att de börjar med att säga efter det som jag eller någon annan förebedjare säger. Sedan börjar jag tala i tungor långsamt, så att de kan följa med.”

I Handboken om Alpha, sid. 124, svarar Nicky Gumbel på kritik om att ha Helig Ande-helgen mitt i kursen. Han förklarar där att när folk blir vidrörda av Anden så vill de bli en kristen:

. ”Han välsignar oss av ren och skär nåd och godhet, och vi svarar genom att ge oss själva till honom av kärlek. När vi börjar förstå och uppleva Guds kärlek till oss, genom att vi blir fyllda av hans Ande, finns bara en sak vi kan göra: att ge oss själva helt åt honom.”

Det Jesus sa om Helige Ande visar oss att ingen oomvänd kan ta emot den Helige Ande. Man måste först kommit över på de frälstas sida, vara en Jesu lärjunge, för att få Hjälparen, den Helige Ande:

. Joh 14:16-17: "Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. "

Alpha-materialet leder alltså inte kursdeltagarna konkret fram till syndanöd, förkrosselse, omvändelse vid korset, inte till äkta överlåtelse (”död”!) och därmed äkta pånyttfödelse. Hur bakvänt är inte detta! Det blir som om deltagarna får doppa stortån i dopgravens vatten, men sedan får stå kvar på samma sida med alla sina laster och begär. Man kan verkligen fundera över vad det är för upplevelser som görs under den s.k. Helig Ande-helgen, men jag återkommer till det i punkt 9.

[Et kort afsnit er udeladt]

* Luk 14:27: ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.”

* Apg 2:38: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. skall ni få den helige Ande som gåva.”

Det finns därför många deltagare som gått både Alpha och Beta och som inte förstår att de INTE är kristna – detta pga att de saknar omvändelsen och pånyttfödelsen. Man ser det bl.a. på att omvändelsens frukt saknas. Jag vill mena att detta är en av Alpha-kursernas stora brister. Men här har vi samtidigt en av orsakerna till varför Alpha går hem i så många olika läger: man har sänkt tröskeln till en bekväm nivå, och möter människor i deras behov av sociala kontakter och sköna upplevelser. Alpha innehåller ett ”ofarligt” material och det står inte på biblisk grund när det gäller omvändelsen, pånyttfödelsen och sann uppfyllelse av den Helige Ande!

I Bibeln ser vi att omvändelsen är grundbulten i att bli en Jesu lärjunge, och att bli en lärjunge (en Jesu efterföljare) är innebörden i att vara en kristen. Ordet ”omvänd” och ”omvändelse” förekommer i ca. 50 verser i Nya testamentet. Omvändelsen och lärjungaskapet innebär alltså att vi lägger hela vårt liv i Guds händer, att vi korsfäster det gamla livet och dör bort från oss själva. Jesus ber oss att beräkna kostnaden för denna omvändelse, och det gör han för att det faktiskt kostar att bli frälst. Hur många av de som gått en Alpha-kurs förstår dessa saker? Vi skall läsa ett antal Bibelord för att se hur sant detta är:

*Matt 4:7: ”Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”
*Matt 18:3: ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”
*Mark 1:4: ”Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.”
*Mark 1:15: ”Han sade: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"
*Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. skall ni få den helige Ande som gåva.”
*Luk 14:27: ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?”
*Luk 14:33 ”På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.”
*Gal 2:20: ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”

Summering
Även om det i Alpha-böckerna går att hitta några meningar om omvändelse här och där så är inte korsets budskap i fokus. Därför anser jag att Alpha är ett dåligt evangelisationsverktyg (frågan är om vi alls behöver sådana verktyg när vi har Bibeln). Korsets budskap omfattar hela det sanna och fulla evangeliet. Korset vittnar om synd, dom, straff, lidande, död, men också om uppståndelse och ett nytt liv.

I Alpha däremot, presenteras i huvudsak korsets välsignelser. Man leds till att ta ställning till ett avskalat och ”ofarligt” evangelium. Man får lära sig att tycka om det kristna kärleksbudskapet och man kan få smaka på sköna upplevelser. Detta riskerar att bli enda grunden till ett eventuellt personligt ställningstagande. I många fall sker en överlåtelse genom att man endast ”ber Jesus komma in i sitt liv”, eller att man ”öppnar sitt hjärta för Jesus”, osv (se t.ex. sid. 61 i Livets frågor). Man kanske ombes att säga efter i en överlåtelsebön (se t.ex. 69 i Livets frågor och sid. 119 Handboken om Alpha). Jag vill mena att detta är ett av de största bedrägerierna i vår tids kristenhet. Man blir inte frälst genom en handuppräckning eller genom att ”be Jesus komma in i sitt liv”. Vårt liv skall ju inte finnas mer! Vi skall ju korsfästas med Jesus! Han skall bli ALLT i våra liv, inte bara en del i vår vardag!

I Livets frågor sid. 69 och 133 står det:

* ”Om du är osäker på huruvida du har trott på Jesus på allvar hittills kan du be med orden i bönen som följer här nedan. ”
* ”I samma ögonblick som vi kommer till Kristus får vi ta emot fullkomlig förlåtelse.”

Så lätt är det inte! Ovanstående citat är endast sanna i den mån vi är beredda att omvända oss. Det var många som kom till Jesus då han vandrade på jorden pga. av de tecken han gjorde. Men det var bara en handfull som var beredda att följa honom när de förstod lärjungaskapets konsekvenser!

Många gånger utses de som gått en Alpha-kurs till att bli ledare i nästa omgång. Här finns en enorm risk att det blir blinda som leder blinda. Även om dessa nya ledare skulle vara omvända så är det få nykristna som är så mogna att de genast kan kliva in i en ledande roll. På detta sätt kan Alpha-kurserna urvattnas mer och mer vad tiden lider. Och ju fler oomvända medlemmar en församling får via sina Alpha-kurser, ju mer utarmas den solida grunden av överlåtna troende i församlingen. Det kan bli som att blanda jord i cementen till ett hus man bygger på. Grunden blir då så svag att hela huset riskerar att falla samman på sikt.

6. Evangeliet som ett resonerande samtal
Alpha handlar om att lära sig om den kristna tron. Metoden är att man i grupp resonerar sig fram till en kristen kunskap och en lämplig inställning till denna kunskap. Alla åsikter är välkomna, och det kan därför i dessa samtalsgrupper vara svårt att styra upp samtalet till att peka på människans behov av syndanöd, ånger, omvändelse och pånyttfödelse. Ledarens uppgift är enligt Alpha-böckerna att gjuta olja på vågorna och se till att det är trevligt i gruppen. Ingen skall behöva känna det obekvämt. På sid. 87 i Handboken om Alpha står det:

*”En bra ledare är alltid en uppmuntrare. Till det mest grundläggande hör att le vänligt mot alla människor och både verka och vara uppriktigt intresserad av vad var och en har att säga. Även om någon skulle säga något som är helt galet, så svarar en bra ledare något i stil med: ’Det var intressant’…”

Och på sidan 86 resp. 88:

*”I början, när vi startat Alpha-kurserna, läste vi alltid Bibeln redan från den fösta veckan. Jag insåg snart att det här ledde till stor och onödig irritation.”
*”Som tidigare sagts bör ledaren uppmuntra deltagarna att prata, och motstå frestelsen (!) att själv börja predika.”

Jesus var inte rädd för att konfrontera människor med Guds Ord och sanningen. Han sa till och med rakt ut till en grupp som hade kallat sig för hans lärjungar att de hade ”djävulen till fader” (se Joh 8:44). Detta stötte bort hela gänget! Det ligger en Guds vishet i detta med att ”sanningen skall göra oss fria”. Om sanningen är obekväm så kanske jag inte är beredd att omvända mig idag, men Gud har inga problem med att en människa får snurra några varv till ute i världen för att hon skall bli redo för sann omvändelse.

Enligt Bibeln är evangeliet Guds levande Ord. Evangelium är inget man kan resonera om, det skall förkunnas/predikas! När vi i tro till Guds förmåga predikar HELA evangeliet – i ett evighetsperspektiv – då bekänner sig Gud till detta och låter under ske med människor så att de vaknar upp och omvänder sig. Evangeliet är Guds kraft till frälsning! Vi skall som Jesu lärjungar vara lydiga och förkunna detta evangelium, sedan ordnar Gud med syndanöden hos de som är beredda. Vi skall läsa några Bibelord som belyser detta:

*Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.”
*Mark 16:20: ” Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”
*Joh 16:8: ”Och när han [Helige Ande] kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom”
*Apg 2:37-39: ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ’Bröder, vad skall vi göra?’ Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar’."
*Rom 1:16: "Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror..." (Reformationsbibeln)

Vi ser att judarna i Jerusalem på den första pingstdagen blev mycket bekymrade av Petrus frimodiga predikan. Petrus resonerade inte med folket om vad de tyckte. Han erbjöd dem inte att ”prova på” den kristna tron. Han bad inte folk räcka upp en hand om de ville ”ta emot Jesus i sitt hjärta”. Han konfronterade dem istället med sanningen och Guds Ord så att det högg till i hjärtat på dem. Därför verkade Gud genom Petrus förkunnelse och gjorde folket medvetna om sin synd. Deras oro ledde till den nödvändiga syndanöden och omvändelsen, och tack vare detta blev tusentals människor frälsta på en och samma dag. Det var äkta väckelse och den kristna församlingens födelse! Sedan kom glädjens stund så klart, men då var det en äkta salig glädje över en äkta frälsning!

Summering
När vi kommer till Gud skall vi komma tomhänta. Vi har inget att bidra med, vi kan inte invända mot något som Gud har bestämt, inte tumma på hans fulla evangelium, varken dra ifrån eller lägga till. Vi måste lägga ner hela vårt liv med allt vad det innebär. Vi kan inte kompromissa om något. När vi i sann omvändelse överlåter oss till Jesus skall vi vara beredda att korsfästas med Kristus.

* Gal 5:24: ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.”
* Gal 2:20: ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”
* Luk 1:53: ”Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort.”

Jag är starkt oroad över att Alpha-materialet bedrar folk på denna punkt. Människor riskerar att utexamineras från Alpha-kursen i tron att de är kristna men utan att de är det ur Guds perspektiv. Självklart kan människor komma till tro ändå, men då är det Alpa-materialet till trots. Då kanske det hängde på att ledarna var goda evangelister och i sin lydnad och kärlek till Gud förkunnade det sanna och fulla evangeliet.

7. Ett anpassat evangelium
Om vi begrundar det faktum att Alpha-kurserna körs utan problem i stort sett i alla kyrkor – från Katolska kyrkan till Trosrörelsen (skillnaden mellan dessa är dock inte så stor idag) – så måste vi fråga oss följande: kan det då överhuvudtaget vara det bibliska evangeliet som Alpha presenterar? Alla kyrkor har ju inte samma evangelium, och alla står inte för Bibelns evangelium. Du kan läsa en förteckning över olika kyrkoledare som välsignar Alpha via denna länk: http://alpha.org/church-leaders

I Alpha News från juni 2004 står det så här angående att Alpha introducerades i Katolska kyrkan:

* ”Den är en oförändrad standard Alpha-kurs. Alpha är förenligt med katolsk lära, men den presenterar inte helt och hållet katolska frågor”.

Ja, Alpha har till och med fått påvens välsignelse. I bilden här jämte hälsar Nicky Gumbel på påven Johannes Paulus II. Eftersom nu Alpha är helt förenlig med den katolska läran, då kan inte Alpha stå för det bibliska evangeliet, dvs. att vi blir frälsta endast genom Guds nåd och att all skuld är betald på Jesu kors en gång för alltid. Vi skall titta något på den Katolska kyrkans lära för att vi skall förstå att den är något helt annat än den evangeliska frälsningsläran. Betänkt nu att Alpha sägs vara förenlig med denna lära!

Katolska kyrkan säger så här om den evangeliska tron i det Tridentiska mötets protokoll:
"Om någon säger, att sakramenten i den Nya Lagen inte är nödvändiga för frälsningen, utan överflödiga; och att... människan får av Gud, genom tron allena, nådens rättfärdiggörelse... låt honom vara förbannad." (min översättning) Sjunde sessionen, Kanon IV (se http://history.hanover.edu/texts/trent/ct07.html [16])

* "Om någon säger, att efter det att nådens rättfärdiggörelse tagits emot... inte kvarstår någon skuld av tidsbestämt straff som skall betalas antingen i denna världen eller i Skärselden, före ingången till himmelriket kan öppnas (för honom), låt honom vara förbannad." (min översättning)Sjätte sessionen, Kanon XXX (se http://history.hanover.edu/texts/trent/ct06.html [17])

Katolska kyrkan har inte strukit dessa uttalanden, och inte underligt är väl det, för deras frälsningslära omfattar än idag samma sakrament, riter och gärningar som sägs vara nödvändiga för frälsningen utöver Guds nåd. Dessa riter binder katolikerna till ett mycket starkt beroende av kyrkan och dess prästerskap istället för till barnaskapets beroende av Gud och hans nåd. Vi ser något av detta i Katolska kyrkans nyaste katekes:

* "230. Av vilket skäl är sakramenten nödvändiga för frälsningen? För dem som tror på Kristus är sakramenten nödvändiga för frälsningen, även om inte alla ges åt varje enskild troende, därför att de förmedlar sakramentala nådegåvor, syndernas förlåtelse, upptagning som Guds barn, likformighet med Herren Kristus och tillhörighet till kyrkan. Den Helige Ande helar och omvandlar dem som tar emot dem."
Katolska kyrkans lilla katekes, punkt 230 (se http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sv.html)

Än idag finns i Katolska kyrkan tron på att de troende skall renas från synd och skuld i Skärselden – alltså utöver den rening som skedde genom Jesu korsdöd! Så här skriver Katolska kyrkan om Skärselden i sin Lilla katekes:

* 210. "Vad är skärselden?Skärselden är det tillstånd i vilket de personer befinner sig som dör i vänskap med Gud, men även om de är säkra på sin eviga frälsning ännu har behov av rening för att komma in i den himmelska saligheten."

*211. "Hur kan vi hjälpa till med reningen av själarna i skärselden?I kraft av de heligas gemenskap kan de troende som ännu är pilgrimer på jorden hjälpa själarna i skärselden genom att bära fram förböner för dem, framför allt mässoffret, men också allmosor, avlat och botgöring."
Katolska kyrkans lilla katekes, punkt 210 och 211

Jag hoppas du ser att detta inte är biblisk frälsningslära. Trosrörelsens evangelium är inte heller det samma som det bibliska evangeliet – vilket jag försöker påvisa i denna text: http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen [18]. Så om nu Alpha ändå fungerar i båda dessa sammanhang, måste det vara ett mycket stympat och anpassat evangelium som Alpha presenterar; det måste sakna något väsentligt för att inte kollidera med bl.a. Katolska kyrkans alla gärningsläror och Trosrörelsens JDS- och självförgudningslära!

Det finns mycket undervisning i Alpha-materialet som jag anser kan tjäna som mjuka ”landningsplatser” för både trosförkunnelsen och katolicismen, mfl. Det är inte otroligt att denna anpassning har varit en medveten strategi för att göra Alpha-kurserna gångbara även i dessa kyrkor. Vad gäller katolicismen finns i Alpha-materialet flera berättelser och citat från katolska personer, t.ex. citat från påvens egen predikant Raniero Cantalamessa (se sid. 51 i Livets frågor). När det gäller trosförkunnelsen finns många meningar som Trosrörelsens medlemmar kan landa i. Jag skall ta några sådana exempel från boken Livets frågor:

* Sid. 69: ”Det kan vara ett sätt att börja leva som kristen och få ta emot alla de rikedomar som Jesus ställde till vårt förfogande.”

Min kommentar: Kan tolkas som Framgångsteologi.

* Sid. 135: "Han [en man vid namn Billy Bray] hade blivit adopterad av Gud, Kungars Kung, och därför var han nu en prins med tillgång till alla kungliga rättigheter och privilegier.”

Min kommentar: Typisk trosförkunnelse som talar om våra ”tillgångar och rättigheter” etc.

* Sid. 173: ”Vi lever i den tid då det gäller att städa upp och bereda vägen för Jesu återkomst.”

Min kommentar: Detta är obiblisk ”Latter rain-teologi”. Enligt Bibeln har det stora avfallet skett och Antikrist trätt fram när Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer när det är som allra värst – andligt sett.

* Sid. 156: ”Jag bad exakt 15 minuter om dagen på Andens språk [dvs. tungotal]. När jag bad Anden att be genom mig för dem som han ville nå, kände jag inget speciellt. Efter sex veckor började jag leda människor till Jesus utan att ens anstränga mig.”

Min kommentar: Detta är en i trosrörelsen typisk metodlära som vi inte ser i Bibeln. Apostlarna fick minsann anstränga sig till sitt yttersta för att vinna människor, men det var inte en metod i deras fall. Det kommer att kosta på mer än tungotal i en kvart per dag att vara en sann Jesu lärjunge!

* Sid. 139: ”Det som betyder något är om vi ber i Anden eller inte.”

Min kommentar: Obiblisk syn på bön. Även om Paulus uppmuntrade till att för vår egen del bruka tungotalet, så sa Jesus: ”så skall ni be: ”Fader vår som är i himlen…”. Barnaskapet kan gå förlorat i en överandlig inställning till bönen!

Se min text om 10 villoläror i Trosrörelsens teologi [19] för lite djupare analys av dessa lärofrågor. I punkt 9 nedan kommer jag att visa på saker som kan förklara varför Alpha har inslag av trosförkunnelse. Det kan i sin tur vara en förklaring till varför Alpha är så fokuserad på de andliga upplevelserna och läpparnas bekännelse.

Summering
Om vi också begrundar det jag tog upp ovan (ang. nödvändigheten av syndanöd, omvändelse och pånyttfödelse) och att det budskapet inte framkommer med den tydlighet Bibeln kräver, ja, då är Alphas evangelium väldigt blekt och ”ofarligt”. Ytterligare förklaringar till varför det är så har jag alltså velat presentera i denna punkt.

Om nu evangelium presenteras rätt i en Alpha-kurs så hänger det alltså på föredragshållarna och ledarna och inte på Alpha-materialet. På så sätt kan människor komma till sann frälsning på en Alpha-kurs, men då är det trots Alpha-materialet och inte tack vare det. Sedan är Gud så nådefull att han kan fiska upp en sann sökare var som helst – även i New age-sammanhang – men i det fallet prisar vi inte det sammanhanget för någon människas frälsning. Jag menar att vi inte heller kan prisa Alpha för att (om) människor blir sant frälsta!

8. Alpha som en grund för en oönskad ekumenik

Jag hänvisade tidigare till sidan http://alpha.org/church-leaders%20 där du kan se en lista över olika kyrkoledare som välsignar Alpha. Det finns alltså massor av människor som gått en Alpha-kurs och som tillhör en kyrka som har någon av dessa ledare i toppen. Vad har då dessa människor för gemensam grund för sin tro? Ja, som vi sett är det kanske inte det fulla och sanna evangeliet. I praktiken blir det ofta gemenskapen, de andliga erfarenheterna och kunskaperna från Alpha som blir den gemensamma grunden. Detta hör man ibland när folk som gått en Alpha-kurs finner varandra. Det uppstår en samhörighet, inte med Jesus som grund, utan med erfarenheterna från Alpha som grund. De pratar om Alpha med stor entusiasm och tindrande ögon! Entusiasmen borde istället ha handlat om vad Jesus gjort åt deras syndiga liv och att han räddat dem till evigheten med honom. Nu förstår ju till och med jag att detta kan skifta mycket.

I boken Livets frågor kan vi läsa om Nicky Gumbels syn på och förhoppningar om en världsvid enhet och ekumenik mellan alla kyrkor. Själv anser jag att detta är en livsfarlig utveckling för den sanna kristenheten, och den är varken önskad eller nödvändig ur Guds perspektiv. Jag har i BibelFokus.se flera skrivna och inspelade bibelstudier som handlar om ekumenik, om du vill veta lite mer varför jag motsätter mig denna enhet. Du hittar mitt material via http://www.bibelfokus.se/ekumenik [20]. Nu skall jag citera något av det Gumbel skriver på sid. 142 i Livets frågor:

*”När vi kommer till Kristus och blir Guds barn blir vi en del av en stor familj. Gud önskar, precis som varje normal förälder, att det skall råda enhet i familjen… Samma heliga Ande bor i alla kristna, var de än befinner sig, oberoende av samfund, bakgrund, hudfärg eller ras… I själva verket borde det vara en orimlighet för kyrkan att vara splittrad, eftersom vi är ’en kropp och en ande’… Det är egentligen inte så viktigt vilket samfund vi tillhör – om vi är katoliker, protestanter, lutheraner, metodister, baptister, pingstvänner, anglikaner eller om vi tillhör någon husförsamling. Viktigare är om vi har Guds Ande eller inte… Vi bör göra allt vi kan för att bevara Andens enhet på alla nivåer: i våra smågrupper, församlingar, både lokalt och i den världsvida kyrkan.”

Det finns mycket som är förrädiskt och villfaret i det Nicky Gumbel skriver här. För det första har Andens enhet missförståtts oerhört. Den är inget som vi själva skall kämpa för. Andens enhet finns med automatik hos Jesu sanna lärjungar, och så har det alltid varit. Detta är något Gud står för. Jesus bad ju till Fadern om enheten! Det många inte kan förstå är att alla kyrkomedlemmar inte med automatik är Jesu lärjungar. Det är bara de som omvänt sig till Gud i enlighet med Guds evangelium, och som lever i fortsatt lydnad till Gud och hans Ord som är Jesu sanna lärjungar. Är det inte det fulla och sanna evangeliet ett samfund eller kyrka står för, så är det högst troligt att där finns ganska få Jesu sanna lärjungar. Jag har tidigare nämnt detta problem med bl.a. Katolska kyrkan.

Av vilken orsak tror du Martin Luther var beredd att gå i döden för sin tro på Guds nåd som enda vägen till frälsningen? Jo, för att den Katolska kyrkan hotade honom till livet pga. hans övertygelse, och för att han själv såg sin upptäckt som så dyrbar att inget kunde ta denna övertygelse ifrån honom. Det är viktigt att känna till att Katolska kyrkan inte på något sätt har ändrat sin lära, utan bara taktik och strategi. Dessa kan ändras igen om tiderna blir annorlunda! Därför är det inte alls oviktigt vilket samfund eller kyrka vi tillhör – i motsats till vad Gumbel skriver. Skillnaden kan betyda himmel eller helvete! Idag ifrågasätter jag om vi alls skall tillhöra något samfund med tanke på den nya ekumeniken som tågar blint mot Rom. Det är en fråga som fler och fler brottas med. Tro inte att Katolska kyrkan kommer att böja sig för bibeltolkningar från den Evangeliska kristenheten. Påven har enligt Katolska kyrkan själv universell makt, den unika tolkningsrätten och gåvan att definiera nya ofelbara sanningar:

* "16. Vem har fått uppgiften att autentiskt tolka trosskatten?
Den autentiska tolkningen av denna skatt tillkommer enbart kyrkans levande läroämbete, dvs Petri efterföljare, biskopen av Rom [dvs. påven], och biskoparna i gemenskap med honom. Läroämbetet som för att tjäna Guds Ord har fått nådegåvan att få säker insikt i sanningen har också förmågan att definiera dogmer. Dessa formulerar sanningar som finns i den gudomliga uppenbarelsen. Denna auktoritet gäller också de sanningar som har ett nödvändigt sammanhang med uppenbarelsen."

* "182. Vilket är påvens uppdrag?
Påven, biskop av Rom och Petri efterföljare, är den ständiga och synliga principen och grundvalen för kyrkans enhet. Han är Kristi ställföreträdare, biskopskollegiets överhuvud och hela kyrkans herde, över vilken han genom gudomlig instiftelse har den fullständiga, högsta, omedelbara och universella ledningsfullmakten."

*"185. När träder läroämbetets ofelbarhet i funktion?
Ofelbarheten träder i funktion när den romerske påven i kraft av sin myndighet som kyrkans överste herde, eller biskopskollegiet i gemenskap med påven, framför allt när det är samlat i ett ekumeniskt koncilium, i en definitiv akt förkunnar en lära som avser tron eller moralen, och även när påven och biskoparna i utövningen av sitt ordinarie läroämbete är överens om att lägga fram en lära på ett definitivt sätt. Varje troende skall ta till sig en sådan undervisning i trons lydnad."
Katolska kyrkans lilla katekes, punkt 16, 182 och 185
(se http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sv.html)

Förstår du vilka livsfarliga och obibliska egenskaper man tillskriver påven? Dessa är en drömsits för en diktator och antikrist! Och ändå undervisar Alpha om att Katolska kyrkan är en kristen kyrka bland alla andra, och att det inte spelar någon roll vilket samfund man tillhör!! Här bidrar Alpha till en i högsta grad oönskad ekumenik!

Det andra problemet i det Nicky Gumbel skriver om enheten är ”den nya karismatiken” och dess syn på andliga manifestationer, en karismatik som Gumbel också omfattas av. Här utgör de andliga manifestationerna grunden i bedömningen av huruvida en person är frälst och andedöpt eller ej. Detta synsätt har sedan 1967 – då den karismatiska rörelsen startade (faktiskt i Katolska kyrkan!) – allt mer kommit att ersätta den väckelsekristna synen, där omvändelsen är central. Problemet är att de andliga manifestationer man tittar efter ofta inte är bibliska, tvärtom! Mer om detta i punkt 9. Bibeln säger ju att vi skall se på frukten, och då avses inte andliga manifestationer. Dessutom är det endast den som lever i lydnad till Jesus och hans Ord som är en sann lärjunge.

* Joh 8:31: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar”

Summering
Det finns alltså en stor risk att Alpha leder människor och sammanhang till en oönskad ekumenik, en ekumenik som Bibeln vänder sig emot. Alpha kan bli en plattform på vilken människor kan bygga en sådan religiös enhet. En sådan enhet riskerar att gynna framväxten av den antikristliga superkyrka som Uppenbarelseboken profeterar om, en kyrka som till det yttre är mycket präktig, men som Jesus inte bekänner sig till. Bibeln visar oss att vi skall ta avstånd från sammanhang som har ett annat evangelium än det som apostlarna förmedlade. Det får inte finnas någon annan grund än Jesus och Bibelns evangelium, dvs. det som är apostlarnas lära. Paulus skrev:

* Rom 16:17-18: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem."

* Gal 1:8-9: "om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse."

* Upp 18:4: ”Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.’ ”

I nästa avsnitt beskriver jag den församling som Nicky Gumbel arbetar i. Med tanke på den oönskade, farliga ekumenik jag beskrivit här, är det kanske inte förvånande att Nicky Gumbel intervjuade Tony Blair i sin kyrka den 21 juli 2009 (se http://www.htb.org.uk/media/media/tony-blair/all/all/all). Tony Blair har dels konverterat till katolicismen och dels driver han Tony Blair Foundation som arbetar för enhet mellan de stora världsreligionerna som ett medel för världsfred (se http://www.tonyblairfaithfoundation.org/).

9. Vilken ande förmedlas i Alpha?
Ett av de stora problemen med Alpha är att kursen inte är centrerad kring människans behov av syndanöd och omvändelse för att en äkta frälsning skall bli möjlig. Detta har jag berört ovan. Alpha är mer centrerad kring upplevelsen av att bli berörd av den Helige Ande. Det faktum att den s.k. ”Helig Ande-helgen” ligger mitt i kursen tydliggör detta. Faran är då, att om en person upplever ”något”, eller blir berörd på ett speciellt sätt, så invaggas hon i tron att hon är accepterad av Gud och därmed så gott som frälst. Och så slår hon sig till ro med detta. Men tänkt om detta ”något” som personen upplevde inte var från Gud? Och tänk om denna person inte blivit ledd via syndamedvetenhet, syndanöd, omvändelse, och överlåtelse vid korset, ja, då kanske personen i fråga inte alls är bärgad till det eviga livet – trots att hon och omgivningen tror det! Detta är ett mycket allvarligt problem i Alpha!

Här kommer vi nu till det mer problematiska med Alpha, nämligen dess kopplingar till den s.k. ”nya karismatiken” och det jag ibland kallar ”Latter rain-familjen” (se http://www.bibelfokus.se/joel [21] för mer info om Latter rain). I dessa sammanhang finns en stark förskjutning av fokus, från Jesus och omvändelse, till den Helige Ande och upplevelser. Bön och sång riktad till den Helige Ande är därför mycket vanligt, trots att detta aldrig förekom på Bibelns tid. Jag vill mena att ett sådant fokus kan vara vilseledande. Vi skall nu se vilken ande det är som Alpha-materialet presenterar, och vilken ande som i värsta fall kan vara verksam i samlingarna. Jag skall först säga att mycket av det Nicky Gumbel skriver om den Helige Ande är helt korrekt. Men jag skall här ge dig information som visar att han också blandat in saker som inte alls har med Guds Helige Ande att göra, tvärtom. Här är orsaken till att man i Alpha riskerar att uppleva saker som man tror är från Gud, fast de har en helt annan källa! All villfarelse är en blandning av sanning och lögn, och Guds Ande är inte i sådana mixade sammanhang! Snälla du, vifta inte undan vad jag skriver här, utan begrunda detta noga i ljuset av Guds Ord! Det här är oerhört viktigt!

Toronto Blessing
Nicky Gumbel är alltså mannen bakom Alpha-konceptet och författare till den mesta litteraturen inom Alpha. Han har länge tillhört församlingen Holy Trinity Brompton i London, idag är han kyrkoherde där. Denna församling var – och är troligen fortfarande – starkt påverkad av den s.k. Toronto-välsignelsen (på engelska: ”Toronto Blessing”), vilket var ett slags väckelseskeende som var allt annat än friskt. Sök på ordet Toronto i BibelFokus.se så får du upp en del material som berör denna falska väckelse. Via denna länk [22] kan du se hur andliga manifestationer kunde ta sig uttryck inom Toronto-väckelsen (varning för otäcka scener).

John Arnott var en av de pastorer som stod i spetsen för skeendet i Toronto. Det startade år 1994 i Toronto Airport Vineyard-församlingen i Kanada. Församlingen Holy Trinity Brompton blev sedan en av de starkaste kanalerna för att föra ut denna Toronto-välsignelse i England, och John Arnott har därför vid flera tillfällen besökt församlingen. Fram till nyligen fanns inspelningar med Arnott att ladda ner från Holy Trinity Bromptons hemsida, så denna koppling har funnits kvar i alla år. Att det finns en klar koppling mellan Toronto-skeendet och Alpha-kurserna framkommer i detta uttalande från Nicky Gumbel:

* "Jag tror inte det är en tillfällighet att det aktuella skeendet från den Helige Ande [här avser han Toronto-välsignelsen] har kommit samtidigt som Alpha-kursernas explosion. Jag tror de båda går hand i hand.” (min översättning)
Nicky Gumbel, 'The Spirit and Evangelism', Renewal, May 1995, s.15

Det är mycket besvärande att Nicky Gumbel kallar skeendet i Toronto för ett ”skeende från den Helige Ande” med tanke på dess mycket otäcka manifestationer. Dessa manifestationer är fullkomligt obibliska, de liknar istället de s.k. Kundalini-fenomen som man kan se inom hinduism, TM, och New age, m.m. (videoklipp kommer längre ner). Gumbel kom själv i kontakt med Toronto-välsignelsen när en viss Eleanor Mumford i sydvästra Londons Vineyard-församling ”tog med” Toronto-välsignelsen från Toronto Airport Vineyard i Kanada till Holy Trinity Brompton, det var i maj 1994. Vid denna tid var Alpha-kurserna nästan okända. Men efter denna kontakt med Toronto-välsignelsen skedde alltså den ovan nämnda popularitetsexplosionen. Nicky Gumbel berättar ingående i Video 3, föredrag 9, hur Toronto-välsignelsen kom till honom:

* "Ellie Mumford berättade lite om vad hon hade sett i Toronto... Det var uppenbart att Ellie längtade oerhört efter att få be för oss alla... hon sa ’Nu vi inbjuder den Helige Ande att komma’ och när hon sa det kastades en av människorna där, bokstavligen, över hela rummet och låg på golvet och bara tjöt och skrattade.... med de mest otroliga ljud... jag upplevde Andens kraft på ett sätt jag inte hade gjort på många år, likt en häftig elektrisk ström genom min kropp... En av killarna profeterade. Han bara låg där och profeterade…” (min översättning)Källa: http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index30.htm [23]

Vi kan från detta dra slutsatsen att Alpha fått en särskild draghjälp av Toronto-välsignelsen. Det är också dokumenterat att Toronto-välsignelsens spridning i England fick draghjälp av Alpha-kurserna. Man kan då tycka att denna koppling skall synas i Alpha-materialet, vilket jag strax skall påvisa. Först lite kort information om Toronto-välsignelsens historia.

De speciella andliga manifestationer (ofta kallat holy drunkness, på svenska ”helig fylla”) som tyckte vara så karakteristiska för Toronto-välsignelsen var ingalunda något nytt. Dessa kan spåras tillbaka till Trosrörelsens stora pappa, Kenneth Hagin. Du kan se dessa manifestationer i Hagins församling via denna länk [24]. Denna ”heliga fylla” fördes vidare till Toronto Airport Vineyard av Randy Clark och Rodney Howard Browne. Du bör läsa ett öppet brev skrivet till Nicky Gumbel för att få lite mer kött på benen om dessa kopplingar. Det finns på http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/openletterng2.htm [25] . Av detta kan vi också förstå varför vi kan se spår av trosförkunnelse i Alpha-materialet, vilket jag nämnt i punkt 7 ovan.

Kundalini fenomen
Vad var det då för andliga manifestationer som var vanliga inom Toronto-välsignelsen? Om du tittade på videon (via denna länk [26]) så såg du några. Om du är bekant med vad som skedde i Lakeland, Florida sommaren 2008, så är det ungefär samma manifestationer. Det handlar om: ”helig fylla”, okontrollerat skratt, skrik eller tjut, konstiga läten som t.ex. olika djurläten, djurbeteenden, okontrollerade skakningar i hela eller olika delar av kroppen, kullerbyttor och rullningar på golvet, fall baklänges, känningar av elektrisk ström i kroppen, känningar av värme i olika delar av kroppen, ljusfenomen. Alla dessa manifestationer är helt och hållet obibliska när det gäller att de skulle ha med den Helige Ande att göra. Men de är identiska med de s.k. Kundalini-fenomen som förkommer inom hinduism, TM och New age, m.m. Du kan se hur Kundalini kan yttra sig i dessa videoklipp på YouTube:

* http://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ&feature=related [27]
* http://www.youtube.com/watch?v=QGpS3aCpC6s&feature=related [28]
* http://www.youtube.com/watch?v=63WGG1r9s9U&feature=related [29]
Du kan jämföra dessa yttringar med det som skedde i Lakeland, Florida under ledning av Todd Bentley:

* http://www.youtube.com/watch?v=LQMi0HdFHsU&feature=related [30]
* http://www.youtube.com/watch?v=84BvTQcXYl8&feature=related [31]

Det är väldigt intressant att notera att denna typ av manifestationer (som förr i tiden kallades för "svärmeri" eller demoniska manifestationer) var sådant som de kända gamla väckelseförkunnarna såg som det som fördärvade väckelser. Man skydde det som pesten! Men detta upphöjs alltså idag inom den karismatiska kristenheten som manifestationer av den Helige Ande!!!

I Alpha-materialet (och på Alphas video-filmer) berättas om liknande manifestationer, och som man alltså tillskriver den Helige Ande. Det är i detta vi ser tydligt inflytande från Toronto-välsignelsen och därmed även från Trosrörelsen. Detta är oerhört allvarligt! Och på denna grund – den nya karismatikens manifestationer – bygger Alpha upp en enhet mellan samfunden, en enhet som inte på något sätt har med Gud att göra! Låt mig nu citera lite ur de två böckerna Livets frågor och Handboken om Alpha där vi ser influenserna från Toronto-välsignelsen. Då denna undervisning ges till kursdeltagarna leds de vilse till att tro att detta är manifestationer som naturligt hör till den kristna tron – vilket de inte gör!

Från Handboken om Alpha:

* Sid. 97: ”Sedan kom Alpha-helgen [Helig Ande-helgen] som var en otrolig upplevelse. Det kändes som om vi höll på att bygga upp en verklig vänskap inom gruppen. Medan vi stod upp bad Nicky den helige Ande att komma och fylla oss. Han sa: ’Anden verkar i hela det här rummet’, och det var som om jag kände och hörde en blåsning i mitt vänstra öra. Ungefär två minuter senare började mina knän vika sig, och jag föll tillbaka ner i stolen.”

* Sid. 122: ”Några kan bli så överväldigade av den helige Ande att de har svårt att förbli stående… Somliga blir så uppfyllda av glädje att de börjar skratta.”

Min kommentar: Visst kan man bli fylld med glädje när man berörs av den Helige Ande, och det kan till och med leda till ett underbart glädjens skratt. Men jag vill ändå sätta upp ett varningens finger här, för i Toronto-väckelsen och liknande samamnhang har vi sett ett "flabbskratt" och tramsande som inte känns rent och heligt, trots att man i dessa sammanhang gett dessa skratt namnet "heligt-skratt".

* Sid 123: ”En stark ström av ljus flödade genom mig, från midjan och upp genom huvudet – känslan fick mig att lyfta upp armarna.

Min kommentar: S.k.”Kundalini-resning” sägs stiga upp från nedre delen av buken och upp genom huvudet. Bilden här jämte föreställer detta.

* ”Jag bad om att få hans heliga Ande, och det var en elektrifierande upplevelse.”

* ”Anden skakade om mig uppifrån och ner.”

* Sid. 127: ”En kvinna i församlingen, Emma, hade känt en smärta i käken som hon tolkade som ’sympatismärta’ och ett uttryck för ’kunskapens ord’.”

Min kommentar: Detta liknar mer företeelser inom New age än något i Bibeln. Nästan lite likt voodoo!

Från Livets frågor:
* Sid 137: ”Det var som om jag fick en lång rad elektriska stötar – av kärlek. Han fann sig själv liggande raklång på golvet och hörde hur Herren sade: ’Du är min son’ (!). ”

* Sid. 151: ”Ibland darrar människor som löv för vinden när de fylls av Anden. Andra upplever att de drar djupa andetag, som om de rent fysiskt andades in den helige Ande.”

Min kommentar: Andningen är central inom Yoga och meditation!

”Fysisk värme åtföljer ibland Andens uppfyllelse. Människor kan känna den i sina händer eller någon annanstans i kroppen. En person beskrev det som att han blev ’genomglödgad’. En annan upplevde att hon var omgiven av ’flytande värme’. Ytterligare en berättade att det ’hettade i mina armar, trots att jag inte kände mig varm’.”

Jag skall nämna att det finns många fler vittnesbörd av det här slaget om man tittar i t.ex. Alpha News och i videofilmer från Alpha. En del går att hitta på Internet.

Bön till den Helige Ande
Jag skall sist i denna punkt nämna något om detta med bön och sång till den Helige Ande. Detta är alltså något som blivit mycket vanligt i de karismatiska kretsarna, trots att det aldrig förekom på Bibelns tid. Nu kanske du tycker att jag blir onödigt petig, men jag vill ändå här peka på risker. Leds man som sökare in i bön till den Helige Ande, är risken stor att man går förbi syndanöden, ångern, omvändelsen och Jesu förlåtelse. Man ber då direkt till den Helige Ande om att bli berörd av honom, trots att man inte är försonad med Gud! Det här kan leda till en öppenhet för sådana andliga upplevelser som inte har Gud som källa, vilka beskrivits ovan. En del vaksamma förkunnare menar att en sådan här förskjutning av fokus, från Jesus och omvändelse, till den Helige Ande och upplevelser, även kan vara en inkörsport till ikondyrkan och bön till helgon. Hur som helst är bön och sång till den Helige Ande inte bibliskt. Vi skall antingen be och tillbe Jesus, eller så följer vi Jesu uppmaning om att be direkt till Fadern i Jesu namn (Joh 16:23).

I Alpha uppmuntras att man vänder sig direkt till den Helige Ande. Detta sker t.ex. i den s.k. Helig Ande-helgen, då många människor ännu inte är omvända och försonade med Gud.

Från Handboken om Alpha:

* Sid. 97: ”Sedan kom Alpha-helgen [Helig Ande-helgen] som var en otrolig upplevelse. Det kändes som om vi höll på att bygga upp en verklig vänskap inom gruppen. Medan vi stod upp bad Nicky den helige Ande att komma och fylla oss.

Min kommentar: När lärjungarna på nytt önskade bli fyllda av den Helige Ande, så bad de inte till honom utan till Gud (Apg 4:23-31).

* Sid. 121: "men om vi ber Guds Ande att komma, så har han lovat att göra det."

Min kommentar: Bibeln säger, att om vi ber Fadern om Helige Ande, så skall Fadern ge Helig Ande åt den som ber honom om det (Luk 11:13).

* Sid 122: "I slutet av anförandet förklarar jag [Nicky Gumbel] att jag tänker be den helige Ande att komma och fylla dem som vill bli fyllda (!) ..."

Min kommentar: Kriteriet för att bli fylld av den Helige Ande är inte att man själv vill det. Man måste vara född på nytt, och Gud måste vilja det. Jag kan som pånyttfödd kristen be om den Helige Ande, och då skall Gud ge detta, vilket vi sett ovan. Men Gud kan också ge den Helige Ande åt kristna utan att de bett om detta, vilket vi ser i Apostlagärningarna.

I en intervju med BBC säger Nicky Gumbel:

* "Vi ber en mycket enkel bön, 'kom Helige Ande', och svaret på det är alltid märkligt. Det är den äldsta bönen i Kyrkan och varje kyrka har sitt sätt att be, men vad vi kom på var att när vi ber detta och verkligen förväntar den Helige Ande att komma, kommer han och förändrar människors liv." (min översättning)
Källa: http://www.bbc.co.uk/threecounties/content/articles/2006/12/08/faith_alpha_course_feature.shtml [32]

Min kommentar: Detta är kanske den vanligaste bönen i den karismatiska rörelsen, men den är inte biblisk. På samma webbsida berättas om en f.d. intern som gick en Alpha-kurs och lät den Helige Ande komma in i hans liv. I den berättelsen framskymtar faran i att fokusera på den Helige Ande så att man missar Jesus. Vart tog omvändelsen, försoningen och Jesus vägen i denne persons liv? Vad var det han upplevde?!

Summering
Jag hoppas du förstår och accepterar att ovanstående manifestationer inte har Guds Helige Ande som källa. Det finns inget som helst stöd i Bibeln för att det skulle förhålla sig så. Källan är troligen samma källa som för de Kundalini-fenomen vi kan se i hinduism och New age, mfl! I Alpha leds man ändå in tron att uppfyllelsen av Helige Ande handlar om just dessa självfokuserade fenomen. Och när man ser att människor i andra sammanhang upplever samma saker, så öppnar detta även upp för en oönskad ekumenik, alltså med andliga manifestationer som grund. Det kan också öppna upp för att man luras in i sammanhang som är än värre. På sikt tror jag detta öppnar upp människor för att acceptera Antikrists rike, eftersom drivkraften i hans framträdande skall vara tecken och under av olika slag, dvs. upplevelser (2 Tess 2:9).

Vad säger då Bibeln att vi skulle få den Helige Ande till? Ja, vi har tidigare sett att han skall överbevisa oss om synd. Men vi skulle också få den Helige Ande för att kunna fullfölja vårt huvuduppdrag: missionsbefallningen! Det är något helt annat än att ligga och sprattla på golvet.

* Apg: 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Låt längtan att vinna andra för Jesus vara målet när du ber Fadern om att bli uppfylld av den Helige Ande. Och låt dig inte luras att tro att den uppfyllelsen måste ta sig sådana uttryck som i Toronto och Lakeland (och Alpha). Ett andedop kan gå helt lugnt tillväga, och ingen annan människa behöver heller nödvändigtvis vara närvarande. Sådana stora evangelister som Charles Finney, Dwight Moody, Frank Mangs och Lewi Pethrus fick alla ta emot andedopet utan någon annan människas medverkan. Men de upplevde alla en helt ny kraft och frimodighet i att vittna om Jesus!

10. Vilken Jesus förmedlas i Alpha?
Om nu anden i Alpha inte är Guds Ande, så är det inte så konstigt att dess evangelium är blekt och kraftlöst. Då kan vi misstänka att undervisningen om evangeliets huvudperson – Jesus – också kan vara förvanskad. Så nu skall vi titta närmare på vilken syn på Jesus som Alpha-materialet presenterar och var denna syn kommer ifrån. Jag skall säga att mycket av det som står om Jesus i Alpha-böckerna är helt i sin ordning, men det förrädiska är att där också finns inslag av trosförkunnelsens korrumperade syn på Jesus. Även här vill jag be dig att inte bara vifta undan det jag skriver, utan begrunda det i ljuset av Guds Ord.

* Du kan läsa mer om Trosrörelsens syn på Jesus i denna text: http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen#Anchor-11481 [33]

* Den syn som jag tror är Bibelns syn på Jesus kan du läsa mer om här:http://bibelfokus.se/Jesus_sann_Gud [34]

Några exempel på möjliga inflytande från trosförkunnelsen ser vi i nedanstående citat ifrån boken Livets frågor. De handlar om vem Jesus är:

* Sid. 30: ”han var fullt medveten om att han var en människa som bar Guds identitet.”

Min kommentar: Jesus bar inte bara Guds identitet, han var och ÄR Gud kommen i mänsklig gestalt! Trosrörelsen talar mycket om vår identitet och jämför den med Jesu identitet och sätter oss på samma nivå.

* Sid. 32: ”Jesus sa en hel del som, även om han inte uttryckte direkta anspråk på att vara Gud, ändå visar att han ansåg sig själv vara på samma nivå som Gud.”

Min kommentar: Inom Trosrörelsens undervisas att de pånyttfödda kristna har blivit satta på samma nivå som Gud. Kenneth Hagin säger att ”Vi har blivit satta på Majestätets högra sida”. Vi måste förkunna att Jesus ÄR Gud kommen i mänsklig gestalt och att han inte bara är på samma nivå som Gud, om vi skall kunna hålla villfarelserna ifrån oss.

* Sid. 51: ”I Getsemane blev Jesus ’gjord till synd’… därför är han ’ansvarig’ för allt, den skyldige i Guds ögon. Det är mot honom som Guds vrede uppenbarades…

* Sid: 66: I det ögonblicket blev han avskild från gemenskapen med Gud.”

Min kommentar: Första citatet syftar på 2 Kor 5:21. Ibland tolkas detta som att Jesus blev ett med synden, att han blev full av synd, att han fick satan till far (sägs i Trosrörelsen), och därför vände Gud bort sitt ansikte från honom. Men Jesus var det rena offerlammet, utan fel och lyten (1 Petr 1:19). Hade han blivit full av synd och smuts (som Trosrörelsen undervisar) hade man på GT:s tid offrat får med fel och lyten. Poängen i Guds val av offer är att det felfria offras i syndarens ställe. Det rena offerlammet får bära de andras synder.Det andra citatet syftar på Mark 15:34 där Jesus säger: "Min Gud, varför har du övergivit mig". Det Alpha för fram här är något av trosförkunnelsens lära om att Jesus dog andligen (JDS) och skildes från Gud, att han blev full av synd. Men om Jesus ÄR Gud så kan han ju inte skiljas från Gud! Hela den sanna kristna läran är grundlagd på detta faktum att Gud antog mänslig gestalt, klev ner till sin egen skapelse och här tog straffet för våra synder, sin egen dom, på sig själv. "Vi höll honom för att vara tuktad av Gud", men i själva verket var det vi som slog Gud. All lära som tar ifrån Jesus han gudomlighet är villolära. Därför måste detta Bibelord från bl.a. Mark 15:34 tolkas så, att Jesus gick in under alla mänskliga förhållanden, även det att känna sig övergiven av Gud. Vi troende är inte heller övergivna av Gud, även om vi skulle känna det. Och då är vi ändå syndare!

Summering
I det jag citerat ovan vill jag peka på att det finns risker för missförstånd om vem Jesus är i Alpha-materialet. Dessa skulle kunna öppna kursdeltagares tankar för trosförkunnelsen i det fall de kommer i kontakt med den. Dessutom blir dessa meningar ”mjuka landningsplatser” för medlemmar inom Trosrörelsen som antingen vill anordna eller som skall gå en Alpha-kurs. Det är önskvärt att Alpha skulle vara tydligare med vem Jesus är!

11. Är du född på nytt?
Har du gått en Alpha-kurs och upplever att du kommit till tro och blivit född på nytt och/eller blivit välsignad i din tro av Alpha, så vill jag ändå be dig att pröva dina upplevelser i Bibelns ljus. Pröva om det du upplevt och det du baserar din tro på är bibliskt. Ser du Andens frukt i ditt liv som ett tecken på att du är född på nytt? Fråga Gud efter sanningen! Om du finner att din tro och dina andliga upplevelser står på biblisk mark, och ser du Andens frukt, ja, då skall du vara välsignad och fortsätta barnaskapets vandring framåt med Gud som din Fader. Men om du finner att din tro och/eller att dina andliga upplevelser inte har en biblisk grund och du saknar Andens frukt (Gal 5:22-23), så skall du gå till Jesus och be om syndanöd och förkrosselse, för det är där den sanna frälsningen börjar. Sedan skall du be om förlåtelse och överlåta dig till honom till 100%. Saknar du den ärliga viljan till detta, kan du be om att få den rätta viljan. Be att Jesus öppnar dina ögon för Sanningen, be att han ger dig nödvändiga kunskaper, be att han ger dig den nödvändiga förkrosselsen över synden i ditt liv jämte viljan att lämna detta och börja på nytt. Frälsning handlar inte om en kort läpparnas bön om att ”ta emot Jesus i ditt hjärta”. Det handlar om att beslutsamt lämna Egypten, att tvättas ren i Röda havet, att vandra igenom den torra öknen så att allt ont får dö där. Vill du gå denna korsets väg? Är du ärlig i ditt uppsåt kommer Jesus att ta emot dig och frälsa dig till evigt liv, var så säker!

Du kanske blir oroad av det jag skrivit här, och det kan kanske vara bra. Folket som lyssnade till Petrus på första pingstdagen blev också oroade. Frågan är hur du hanterar din oro och vart du går med den. Till detta svarar jag: gå till Jesus, omvänd dig och be om förlåtelse för din synd. Jesus är Gud, och han förmår att föra dig in i frälsningen, sin plan för ditt liv här och nu, och till sist till det eviga livet med honom. Så det jag velat peka på i allt jag skrivit här, är vikten av att vi någon gång i livet får konfronteras med det fulla och sanna evangeliet. Ju förr desto bättre! Ett JA till detta Guds fulla erbjudande är den enklaste, smärtfriaste och snabbaste vägen till att bli en kristen och att få del av den Helige Ande på riktigt, och till sist det kommande eviga livet. Ett JA till ett falskt eller stympat evangelium riskerar att krångla till livet oerhört mycket för den som erbjuds en sådan väg. Men jag vill inte tro att Gud låter en ärlig sökare gå evigt förlorad. Då ser han dennes ärliga längtan och leder personen fram till det rätta avgörandet någon gång i livet, trots alla villfarelser runt omkring.

12. Låt oss vara bibeltrogna och frimodiga!
Det är inte helt enkelt att summera allt jag skrivit ovan, men jag hoppas att du där fått en klar bild av vad som är problemen med Alpha-konceptet. Jag förstår att många vid en första anblick kan tycka att Alpha är ett lovvärt initiativ; jag var ju själv inne på den tanken för några år sedan. Alpha kan vid en första kontakt lätt framstå som en kärleksfull och frimodig satsning när det gäller att vinna icketroende. Men vid en närmare granskning och eftertanke bör varje sann kristen förstå att Alpha-konceptet och dess material dras med så pass stora problem att man noga borde överväga huruvida man skall besöka en sådan kurs eller om församlingen alls skall erbjuda dem. De står inte fullt på biblisk mark! Med Alpha-konceptet (så som det är tänkt att köras) riskerar man att leda människor till att tro att de är kristna trots att de varken är omvända eller pånyttfödda. Detta kan i värsta fall innebära att dessa människor impregneras mot framtida ställningstaganden för det sanna evangeliet. Får vi då – tack vare Alpha – in fler och fler ej omvända människor i våra församlingar leder det oundvikligen till en urlakning av den sanna kristna tron i våra församlingar. Detta blir då en lämplig och tacksam plattform för den "falska karismatik" och "avfallets ekumenik" som vi bara ser mer och mer av. Den ekumeniken är förmodligen den grund på vilken den yttersta tidens falska religion kommer att byggas. Vi ser i 2 Tess 2:1-12 att just avfallet och den falska karismatiken är förutsättningar för den utvecklingen.

Vill man i en församling möta icketroende i en informell miljö och inramning, så är det bra tycker jag. Själv är jag ingalunda någon anhängare av formella, liturgiska och stela mässor, eller uppskruvade karismatiska möten. Vårt huvuduppdrag som kristna är dock att "gå ut i världen och göra alla människor till Jesu lärjungar". Men vill man istället bjuda in icketroende till informella mötesplatser så måste evangelisation då ändå vara syftet – om vi skall vara trogna Jesu missionsbefallning – och då skall evangeliet förkunnas rent och klart. I sådana fall är Alpha "out of the box" alltså inte rätt modell. Gör istället ett eget upplägg, kör lite mer spontant, våga lita på Guds vägledning, för Gud vill ju bekräfta sitt Ord och verka genom sitt evangelium. Varför skall vi gömma undan de nödvändiga ingredienserna i en slags falsk marknadsföring? Varför skall vi sänka på den tröskel som Gud satt upp till sitt hus? Varför tror vi så lite om Guds förmåga? Varför har vi så lite tilltro till hans Ord? Låt oss istället bibeltroget, frimodigt och ärligt förkunna hela Guds evangelium eftersom DET är Guds kraft till frälsning. Då tror jag att vi kommer att få se Gud bekräfta sitt Ord så att under sker och människor blir både sant frälsta och döpta i Guds Helige Ande!

* 1 Petr 2:9: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus."

* Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan [förkunnelse] och predikan i kraft av Kristi ord.”

* Mark 16:20: ” Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

* Rom 1:16: "Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror..." (Reformationsbibeln)

13. Läs vidare
Här kommer några tips för att gå vidare i sökandet efter det sanna evangeliet och den sanna kristna tron, samt några ytterligare sidor om Alpha:

Om kristen tro
http://www.bibelfokus.se/kristen [35]

Paul Washer - Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (Svensk Text)http://vimeo.com/7463906 [36]

Alpha Course
http://www.christiandoctrine.net/doctrine/topics/topic_1_web.htm#Alpha%20Course [37]

The Powers Behind The Alpha Course
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index30.htm [38]

Krafterna bakom Alpha
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/Powers3_Swedish.htm [39]

”Ringaren” Hasse Alfredsson om den moderna kyrkan
http://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0 [40]
------------------------------------------------------------------------------
Allt material är "Copying is alright"
------------------------------------------------------------------------------
Links:
[1] http://bibelfokus.se/print/176[2] http://www.folkbibeln.com/[3] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-49575[4] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-47857[5] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-11481[6] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-35882[7] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-14210[8] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-23240[9] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-3800[10] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-35326[11] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-44867[12] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-33869[13] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-6296[14] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-48213[15] http://bibelfokus.se/sv/alpha#Anchor-37516[16] http://history.hanover.edu/texts/trent/ct07.html[17] http://history.hanover.edu/texts/trent/ct06.html[18] http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen[19] http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen[20] http://www.bibelfokus.se/ekumenik[21] http://www.bibelfokus.se/joel[22] http://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html#Anchor-Video-49575[23] http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index30.htm[24] http://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html#Anchor-Video-49575[25] http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/openletterng2.htm[26] http://media.bibelfokus.se/docs/falska_profeter_villolaror2.html#Anchor-Video-49575[27] http://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ&feature=related[28] http://www.youtube.com/watch?v=QGpS3aCpC6s&feature=related[29] http://www.youtube.com/watch?v=63WGG1r9s9U&feature=related[30] http://www.youtube.com/watch?v=LQMi0HdFHsU&feature=related[31] http://www.youtube.com/watch?v=84BvTQcXYl8&feature=related[32] http://www.bbc.co.uk/threecounties/content/articles/2006/12/08/faith_alpha_course_feature.shtml[33] http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen#Anchor-11481[34] http://bibelfokus.se/Jesus_sann_Gud[35] http://www.bibelfokus.se/kristen[36] http://vimeo.com/7463906[37] http://www.christiandoctrine.net/doctrine/topics/topic_1_web.htm#Alpha Course[38] http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index30.htm[39] http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/Powers3_Swedish.htm[40] http://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0