Vil Antikrist stige frem i Vesten eller Midtøsten?

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
8. april 2015.
Av David Lindhjem.

Ved Jesu første komme avviste Israel Jesus som Messias, fordi de ignorerte Skriftene. Israel ventet på en mektig militær leder, som skulle sette dem fri fra Romerne, og de ignorerte profetiene, som varslet Messias første komme som Verdens offerlam.

En dag, når Jesus sto fram under Løvhyttefesten, diskuterte Jøder i Jerusalem heftig, om Han virkelig kunne være Messias. Det var også uenighet om, fra hvilket geografiske område, Han skulle komme fra (Joh. 7).

Men de gamle Skriftene, som Fariseerne og de Skriftlærde kjente, varslet, at Messias skulle fødes i Betlehem. Profeten Mika 5:1-2 forutsa det: "Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem, helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født."

Det mange profeti-forskere har oversett, er at det samme avsnittet, som forutsa, at Jesus skulle fødes i Betlehem, forteller også hvor Antikrist vil komme fra: "Når assyrerne kommer inn i landet vårt og tråkker inn i borgene våre, da reiser vi imot dem sju hyrder, ja, åtte fyrster. De skal gjete Assurs land med sverd, ja, Nimrods land med dragne våpen. Men når assyrerne kommer inn i landet vårt og tråkker over grensene våre, skal han berge oss." (Mika 5:4-5)

Han, som skal berge Israel fra Assyrerne er selvfølgelig en henvisning til Messias, som ble født i Betlehem. Men befridde Messias Israel fra de historiske Assyrerne, slik Mika profeterer? Faktum er,
at historien forteller, at profetien aldri ble oppfylt. Derfor vil den få sin endelige oppfyllelse, når Jesus kommer tilbake.

Israel var okkupert av Romerne på Jesus tid, og de forventet, at Messias skulle være en sterk militær leder, som skulle befri dem fra Romerne. Men ca 100 år etter Jesus død så sto det frem en sterk Jødisk leder ved navn Simon bar Kokhba.

Jødene, som hadde forkastet Jesus, utropte Kokhba som Messias, og de forventet, at Han skulle lede Israel til frihet, slik profetiene lover. Men det endte med nok en katastrofe for Jødene, opprøret ble knust av den Romerske hæren, og Keiser Hadrian omdøpte Judea til Filisterland.

Akkurat som Israel i sin tid forventet, at Messias skulle befri landet fra Romerne, forventer mange Kristne i vår tid, at Jesus skal befri Israel fra en ny Romersk invasjon i endens tid. Men hvem er det,
Israel skal befris fra i endens tid? Sier Mika, at de skal befris fra Romerne? Avsnittet sier rett ut, at Jødene skal befris fra Assyrerne og peker på det geografiske området i det Assyriske riket som området, hvor Antikrist vil stige frem fra.

Det har lenge vært hevdet, at Europa vil bli sete for Antikrist, og at han vil stige frem som leder for et gjenoppstått Romerrike gjennom EU. Mange hevder og tror derfor, at Israel vil bli invadert av folkene fra Europa rett før Jesus kommer tilbake.

Men ingen Europeiske land blir navngitt til dom av Skriften. Alle som er navngitt befinner seg i Midtøsten og er i dag Muslimske. Det samme gjelder avsnitt, som omhandler hvilket geografisk område, Antikrist vil komme fra. De er konkrete og peker utelukkende på Midtøsten. Profeten Mika sier, at Messias skal befri Israel fra folkene i Assyrernes land og ikke folkene i Europa!

Mange Kristne sitter på en måte fast i den Romerske endetids-teorien, fordi man fokuserer på Vesten og ikke Midtøsten. Det gjør, at mange går glipp av å få med seg, at vi nå kan være vitne til unnfangelsen og fremveksten til Det lovløse Riket til Antikrist.

ISIS erklærte sommeren 2014 et Kalifat i hjertet av det historiske Assyriske og det Babylonske riket. Det endelige riket til Antikrist er ikke født enda, men jeg tror, at den Islamske Staten IS kan sees på som prototypen til riket til Antikrist.

Når vi ser IS sine handlinger og ideologi, så ligner det veldig Bibelens beskrivelse. Det er også en slående parallell, at de historiske Assyrerne blir regnet som de første virkelige terroristene i historien p.g.a sin brutalitet, og IS truer i dag hele Verden med sin brutale terrorisme fra det samme geografiske område.

Dette med Assyria blir gjentatt flere steder. Profeten Esajas taler også om det, og han kaller Antikrist for Kongen av Assyria. De historiske Kongene i Assur var konger i det Assyriske riket, som førte ti av Jødenes stammer ut i eksil.

Esajas forteller, hva Messias skal gjøre med ”kongen av Assur” i endens tid: "Men det skal skje: Når Herren har fullført hele sitt verk på Sion-fjellet og i Jerusalem, da krever jeg kongen av Assur til regnskap for frukten av hans hovmodige hjerte og glimtet i hans stolte øyne." (Esajas10:12)

Herren sier, at dette skal skje, og det skal skje, etter at Herren har fullført sitt verk på Zion. Derfor er dette profetisk og peker på Jesu gjenkomst, og Han skal da gjøre følgende: "Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans." (Jesaia 10:4-5) "Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner. Den dagen skal Herren enda en gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt,…." (Esajas 11:12)

Det står, at Herren skal samle Jødene, som blir fordrevet eller tatt til fange. Dette er det samme, som de andre profeten beskriver, og Esajas avslører, hvilke nasjoner, det er snakk om: "de som er igjen fra Assur, Egypt, Patros, Kusj, Elam, Sinear, og Hamat.." (Esajas 11:11)

Her er det ingen nasjoner fra Vesten, som nevnes, kun landområder fra Midtøsten. Og når Jesus har utført sin dom over nasjonene, kastet Develen i fengsel og helbredet jorden, så starter en helt ny tid.

Dette er tiden, som hele skaperverket lengter etter, tiden, da Jesus styrer Verden: "Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet strekke hånden ut mot ormebolet." (Esajas 11:6-8)

Guds rike blir til slutt etablert på Jorden, og Jøden Jesus hersker som konge fra Jerusalem i riket til Israel: "Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren slik vannet dekker havbunnen. Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig." (Esajas 11:9-10)

Resultatet, når Kongen fra Assyria blir knust i Israel, er, at Israel som nasjon blir frelst først og så følger de andre nasjonene etter. Esajas forklarer også, hvordan Antikrist blir knust i Israel: "Herren over hærskarene har sverget: Sannelig, som jeg har tenkt, skal det bli, og det jeg har bestemt, skal skje. Jeg vil knuse Assur i mitt land og tråkke ham ned på mine fjell. Hans åk skal tas av dem og byrden tas bort fra deres skulder." (Esajas 14:24-25)

Avsnittet sier veldig tydelig, at dette skal skje, men som sagt så befridde Herren aldri Jødene fra de Assyriske kongene, slik Esajas beskriver. Ingen Assyrisk konge ble knust i Israel, og vi lever ikke i Tusenårsriket ennå.

Bibelen og historikerne forteller, at det Babylonske riket tok kontrollen over området, når det Assyriske riket brøt sammen. Babylon ødela både Templet og Jerusalem og førte resten av Jødene ut i eksil (ca. år 600 f.Kr). Avsnittet er derfor profetisk og peker på endetiden.

”Kongen av Assur” er til syvende og sist en referanse til Antikrist, som blir knust, etter han har invadert Israel ved tidens ende.

Men fra hvilket område kom de historiske Assyriske kongene? De kom fra området til dagens Tyrkia, Syria og Irak. Det er derfor sannsynlig, at Antikrist vil stige frem fra det samme område.

Når vi i dag refokuserer på endetids profetiene, så ser vi, at ingen profetier peker på Europa eller Vesten, slik mange hevder og tror. Enten det er nasjoner, som nevnes til dom, eller beskrivelser av det geografiske området til fremveksten av den siste onde Kongen, som blir knust av Messias, ja så peker de alle en vei, nemlig på Midtøsten.