Islam overtar Norge.

Fra Verdidebatt.no/
24. januar 2015.
Av Hallvard Sandvik.

I samarbeid med de verste Islamske diktaturer har EU arbeidet i all hemmelighet siden 1973 med å avvikle Kristendommen i Europa. Dette blir sett på som et nødvendig offer på veien mot opprettelsen av en felles union med de Arabiske land.

Det kan være en fordel å lese mitt første innlegg her på Verdidebatt: Islamifiseringen av Norge og Europa. Der blir perioden fra Seksdagerskrigen i 1967 til oljekrisen i 1973 med de viktigste kravene, som OPEC landene stilte, for at de skulle åpne oljekranene til Europa.

Det holdes konferanser på ministernivå med jevne mellomrom mellom de Muslimske landene og EU for å bli enige om hovedlinjene i arbeidet med å innlemme de Arabiske landene i EU-unionen. Denne planen går egentlig helt tilbake til 1973 og er en videreføring av det Euro-Arabiske-Samarbeidet, eller Olje-For-Inflytelse avtalen, som de ni EF landene ble tvunget til å akseptere for å oppnå garantier fra OPEC landene om en sikker og stabil oljeleveranse til Europa etter olje boykotten i 1973.

I 1995 kom Barcelona-avtalen, som stadfestet, at landene rundt Middelhavet på sikt skulle få delta i EU's indre marked. Det gis inntrykk av, at unionsplanene bare gjelder for landene rundt Middelhavet, altså mellom EU og Maghreb-landene, landene vest for Nilen i Nord-Afrika, Tunisia, Libya, Marokko og Algerie. Men sannheten er, at også Den-Arabiske-Liga, som representerer 22 Muslimske land også deltok på konferansen i Barcelona. Så er spørsmålet: Grenser Somalia og Saudi-Arabia til Middelhavet?

Målinger viser, at nesten ingen EU borgere har hørt om Middelhavssamarbeidet og unionsplanene mellom EU og de Muslimske landene, og da er de heller ikke klar over konsekvensene, dette vil innebære for deres fremtid, og det er presis detl, som er meningen. Det skal være hemmelig.

Bakerst i den mektige sluttrapporten etter Barcelonakonferansen kan vi lese, at det er viktig for EU-landene å spille på lag med massemediene for å skape et positivt bilde av masseinnvandringen og Islamifiseringen av EU og EØS landene. Dette har Norske journalister greid med glans. La oss se nærmere på, hvordan EU arbeider med Islamifiseringen.

De store linjene blir fastlagt på ministernivå på konferanser som den i Barcelona i 1995. Så blir ansvaret for gjennomføringen overlatt til det enorme byråkratiet i Brussel, som står i kontinuerlig dialog med Saudi-Arabia Den-Arabiske-Liga og ISESCO ( Islamic Educational Seientific and Cultural Organization)

Arbedsgangen er som følger: ISESCO produserer forskjellige politiske dokumenter med ønskelister i form av rapporter, resolusjoner, rekomendasjoner, med formidling gjennom kontaktmøter, påminnelser og fortløpende oppfølging for å få presset gjennom sine synsmåter i EU.

Byråkratene i Brussel vurderer hvilke krav, som er gjennomførbare uten for mye motstand og oppmerksomhet. Så blir tilrådningene eller direktivene sendt til de nasjonale regjeringene i EU og EØS-landene. Da er det opp til politisk ledelse, statsråder, departement og byråkrater som i et samspill tar initiativ videre og integrerer de Islamske ønskene i politikken.

Et eksempel er Imamutdanningen. Dette er et gammelt krav, som ISESCO har arbeidet for lenge: Universitetet i Tubingen, som åpnet i år 1477, var det første av fire Tyske universitetene, som åpnet et eget fakultet for Islamsk teologi i 2012.

EU støtter disse fire fakultetene med 160 millioner kroner. Det arbeides også iherdig i Norge for å åpne egne fakulteter for å utdanne Imamer. Det har faktisk vert noe så sjeldent som en liten debatt i Norge om saken. De fleste er enige, for ingen vil bli stemplet som iIslamofobe (Islamofobi er en sinnsykdom, som driver pasienten til å kritisere Islam) De fleste mener, at vi får snille Imamer i Norge, dersom vi utdanner dem her, og da får vi en snill og eksklusiv Islamsk religion i Norge.

Hvor naiv går det an å bli? I Tyskland er mer en 400 Kirker lagt ned siden 1990. I samme periode er mer en 200 Moskeer, inkludert mer en 40 Megamoskeer, som rommer mer en 1000 personer, og det finnes 2600 bønnehaller i tillegg er nye 128 Moskeer under bygging.

Det er helt tydelig, at Jesus nå skal jages ut av vår kultur, og Muhammed skal inviteres inn i varmen.

I 1990 var det fem millioner Muslimer i Europa og i 2010 var det 40 millioner. Ut fra beregninger, som bygger på kjente motivasjonsfaktorer for migrasjon og fertilitet, regnes det med, at det vil bo 100 millioner Muslimer i EU innen 2050.

Kristendommen har bidratt sterkt til å gi Europa sin særegne identitet gjennom de siste 2000 år. Den har gjennomsyret kulturen og bundet sammen kontinentets mange etniske grupperinger og folk i en felles forståelse av det å være menneske.

Dersom vi ikke greier å snu denne negative utviklingen, som vi nå går inn i, kommer likhet, brorskap og kjærlighet snart bli byttet ut med hat, hevn og barbari.