En Muslimsk Profeti.

Fra Facebook.
Ved Knud W. Skov.

Når Timens mindre tegn er dukket op og tager til, vil menneskeheden have nået en fase af stor lidelse. Så vil den ventede Mahdi komme. Han er det første af de større klare tegn - Timens tegn.

De nedenstående tegn er de mindre/små tegn. Tag et kig og bedøm selv hvor tæt, vi er på dommedagen. Bemærk at det er noget profetens Saws har sagt.

1. "Profetens (Sallallahu alayhi wa'salam) død." Dette er det allerførste tegn på Dommedag.✅

2. "Religiøs viden vil forsvinde, og religiøs uvidenhed vil tiltage."✅

3. "Utroskab bliver udbredt."✅

4. "At drikke vin bliver almindeligt."✅

5. "Antallet af mænd vil falde og antallet af kvinder vil stige."✅

6. "Der vil forekomme mange drab."✅

7. "Tillid vil blive en måde at tjene penge på."✅

8. "Homoseksualitet bliver udbredt."✅

9. "Kvinder vil gå med høje hæle."✅

10. "En mand vil adlyde sin kone, men være ulydig overfor sin mor. Han vil behandle sin kammerat med venlighed, men undgå sin far."✅

11. "Hævede stemmer i Moskeerne."✅

12. "De værste af folket vil være ledere og regenter."✅

13. "En mand vil behandle en anden med respekt af frygt for, hvad ondt han vil gøre imod ham."✅

14. "Mænd vil bærer silke."✅

15. "Kvindelige sangere og instrumenter vil blive populære."✅

16. "Den sidste generation af den Muslimske Ummah, forbander den første." Shia forbander Abu bakr, 'Umar og Uthman (radiAllahu anhumma), og Aisha (radiAllahu anha) beskylder de for at være Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) utro. Astaghfirullah.✅

17. "Folk vil tro på stjerner og afvise skæbnen."

18. "Tiden vil gå hurtigt."✅

19. "Nærighed vil blive udbredt."✅

20. "En mand passerer en grav og siger: Jeg ville ønske, jeg var i hans sted."

21. "Pludselig død vil indtræffe."✅

22. "Euphrat (Frat, floden i Iraq) vil udtørre og blive til et bjerg af guld." Folk vil kæmpe om guldet. 99 ud af 100 vil dø, men alle vil sige: Måske vil jeg være den ene, der overlever! Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) har sagt, at hvis man lever på denne tid, skal man løbe langt væk fra Euphrat- den er fitnah.

23. "Mange jordskælv."✅✅

24. "Folk vil bygge høje bygninger."✅

25. "Folk vil vågne op om morgenen som Muslim, og gå i seng om aftenen, som Kafir. Eller gå i seng som Muslim om aftenen og vågne op om morgenen som Kafir."✅

26. "Folk vil sælge deres religion for en lille mængde verdslige goder."✅

27. "Folk vil elske Dunya (dette liv) og hade at kæmpe/slås."

28. "Muslimer opfører sig som Kufar."✅

29. "Moskeer vil blive dekoreret, men folk vil ikke tage imod retledning."

30. "Sanktioner imod Iraq (fra ikke-Arabere) og imod Syrien (fra Romerne eller Katolikkerne)." Der har været 7 års sanktioner i mod Iraq. og der er trusler om, at det er Syriens tur.

31. "Velhavenhed vil tiltage."✅

32. "Der vil komme 2 slags folk, som Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) aldrig har set. Begge grupper vil komme i helvede.

1) Folk med piske på størrelse med oksehaler og de vil slå folk med dem.

2) Kvinder, der er tildækkede, men stadig er nøgne. De vil vildlede andre og selv blive vildledte.

33. "Den, der ligger ned, er bedre end den, der sidder. Den, der sidder, er bedre end den, der står. Den, der står, er bedre end den, der går. Den, der går, er bedre end den, der løber."

Det der menes med denne Hadith er, at der vil komme en tid, hvor der vil være så meget Fitnah i form af drab, så den, der ligger ned, har sværere ved at blive fristet til at slå en ihjel end den. der sidder osv.

Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) har rådet os: Hvis man har et sværd, skal man stikke det i en sten og løbe langt væk. Pga. Fitnah vil man blive fristet til at slå ihjel, og hvis man slår en Muslim ihjel, vil man komme i helvede.

Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) har sagt: At vi skal være som de bedste af Adams (Alayhi salam) sønner. Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) har også sagt, at hvis der kommer en for at slå os ihjel (på denne tid), så skal vi gemme os i vore huse. Hvis personen, der vil slå os ihjel, kommer ind i vore huse, skal vi gemme os i det værelse, hvor vi beder, folde armene og sige: "Allah er min herre", indtil vi dør. (Der er mange flere)
______________________________
Muhammad (Sallallahu alayhi wa'salam) har sagt, at de store tegn på Dommedag vil komme, som perler, der falder af en snor. Altså vil de komme hurtigt efter hinanden, og mange vil komme på samme tid.