Blodmåne og bønn ved Vestmuren.

Fra Dagen.no/
24. marts 2015.
Av John Solsvik.

 4. april samles Evangelikale Kristne til bønn ved Vestmuren i Jerusalem. Da inntreffer den tredje «blodmånen» på to år. Den fjerde kommer senere i år. Et klart endetidstegn i følge enkelte.

«Blodmåner» er en måneformørkelse, hvor jorden skygger for solen slik, at månen får et rødlig skjær To slike hendelser skjedde i fjor. 15. april under den Jødiske Påsken, og 8. oktober under Løvhyttefesten (Sukkot). Den tredje «blodmåne» vil være synlig 4. april, på Jødenes Påskedag, og den fjerde «blodmåne» vil inntreffe 28. september 2015.

Påskelørdag inviterer den Amerikanske organisasjonen Root Source til bønn ved Vestmuren i Jerusalem. Pastor John Hagee leder den Felleskristne Amerikanske organisasjon «Christians United for Israel» (CUFI) med 1,3 millioner medlemmer fra hele Verden. Hagee er svært opptatt av betydningen av «blodmånene», skriver Times of Israel.

Avgjørende tid
– Blodmånene er historisk knyttet til tidsperioder, som begynner med tragedier og ender med triumf, sier lederen, Pastor John Hagee, til Christian Broadcasting Network (CBN). Hagee hevder, at i hver tidsperiode, der dette fenomenet forekommer, er det en opplevelse i Verden om,at ting endrer seg, og at Gud prøver å si oss noe på en overnaturlig måte.

– Jeg tror, at i løpet av de neste to årene vil vi oppleve, at noe dramatisk kommer til å skje i Midtøsten. Det vil ha med Israel å gjøre. Det vil endre historiens gang i Midtøsten og påvirke hele Verden, sier Hagee.

Irans atomavtale
Han hevder, at de to kommende «blodmånene» trolig har med Iran å gjøre og USA's rolle i forhandlingene om en atomavtale. Hagees organisasjon, CUFI, hadde nylig en helsides annonsekampanje i Amerikanske aviser, der de ber senatorer fra Demokratene å støtte en lov, som krever, at Kongressen skal godkjenne en atomavtale med Iran.

– Den eneste grunnen, til at Iran ikke skaffer seg en atombombe, vil være, at Israel velger en militær løsning på krisen. Skjer det, vil det sette i gang en rekke hendelser, som vil endre Verdenshistoriens gang, sier Hagee til CBN.

Guds finger
Nettstedet «Roots Source» ser på naturfenomenet som en måte, Gud markerer seg på.

– Når jeg legger teorier til side og bare ser på historien, ser jeg, at hver gang slike fenomener har skjedd, har det ført til nye muligheter og en ny vei for Jødene, sier Bob O`Dell fra Austin, Texas.

– Min erfaring er, at det verste skjer i forkant av «blodmånene» og ikke etterpå. Slike sol- og måneformørkelser er som å åpne og lukke et kapittel med stor religiøs betydning, legger O`Dell til.

– Det virker som om, Gud bruker naturfenomener til å signalisere sin kjærlighet. Det handler ikke om en Gud, som slår ned folk med en fordømmende hammer. Den Judeo-Kristne tanken er, at Han bryr seg, sier O`Dell.

Endetidsspekulasjoner
Hans Jødiske samarbeidspartner, Gideon Ariel, sier til Times of Israel, at temaet engasjerer fantasien til Kristne, som tenker mye på det neste livet.

– Jeg tror, det er det Jødiske folks oppgave å spre kunnskap om Gud, å være lys for nasjonene. I dagens Israel har vi oppnådd en posisjon, der vi kan være mer aktive for dette og dele våre tanker om en etisk Monoteisme, sier Ariel, som leder Facebook-gruppen «Jews Who Love Christians Who Love Jews».

Bob O`Dell smiler litt av hysteriet rundt fenomenet:
– Gud liker mysterier av og til, for at vi skal diskutere og skrive om det på Facebook og Twitter, og ha moro med å finne ut, om Han er i ferd med å foreta seg noe, sier O`Dell.